صفحات مرتبط

اوراق قرضه دولتی ده ساله

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.4033 0.01 -0.01% -0.10% 0.04% 0.50% 2017-03-24
5Y 1.9350 0.01 -0.01% -0.10% 0.07% -0.25% 2017-03-24
2Y 1.2484 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.42% 2017-03-24
6M 0.8859 0.01 -0.01% 0.03% 0.21% 0.44% 2017-03-24
3M 0.7600 0.23 0.23% 0.03% 0.24% 0.64% 2017-03-23
52W 0.9646 0.01 -0.01% -0.04% 0.15% 0.51% 2017-03-24
30Y 3.0260 0.02 % -0.11% 0.07% 0.36% 2017-03-23
3Y 1.5210 0.03 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-03-22
7Y 2.2110 0.06 -0.06% 0.77% 0.72% 0.21% 2017-03-22

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.4030 0.03 -0.03% 0.05% 0.08% 0.17% 2017-03-24
10Y 1.1960 0.03 -0.03% -0.09% -0.12% -0.23% 2017-03-24
2Y 0.1690 0.01 0.01% 0.08% 0.02% -0.17% 2017-03-24
30Y 1.8070 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-03-23
فرانسه 0.9850 0.06 -0.06% -0.13% 0.18% 0.37% 2017-03-24
ایتالیا 2.2240 0.05 -0.05% -0.14% 0.31% 0.62% 2017-03-24
روسیه 7.9900 0.39 -0.39% -0.16% -0.07% -2.28% 2017-03-23
اسپانیا 1.6930 0.12 -0.12% -0.08% 0.26% -0.01% 2017-03-24
هلند 0.6440 0.03 -0.03% 0.10% 0.21% 0.33% 2017-03-24
ترکیه 10.5600 0.46 -0.46% 0.57% 1.04% 1.10% 2017-03-23
سوئیس -0.0906 0.16 0.16% 0.14% 0.23% 0.25% 2017-03-23
سوئد 0.6830 0.17 0.17% 0.50% 0.47% 0.28% 2017-03-23
لهستان 3.4700 0.24 -0.24% 0.37% 0.39% 0.63% 2017-03-23
بلژیک 0.9142 0.31 0.31% 0.59% 0.67% 0.54% 2017-03-23
نروژ 1.7642 0.17 0.17% 0.43% 0.50% 0.61% 2017-03-23
اتریش 0.6227 0.10 0.10% 0.30% 0.36% 0.40% 2017-03-23
دانمارک 0.7130 0.31 0.31% 0.45% 0.53% 0.42% 2017-03-23
فنلاند 0.5320 0.16 0.16% 0.32% 0.42% 0.27% 2017-03-23
ایرلند 1.1020 0.17 0.17% 0.47% 0.54% 0.37% 2017-03-23
یونان 7.4100 0.02 0.02% -0.42% 0.41% -3.91% 2017-03-24
پرتغال 4.1320 0.06 -0.06% -0.11% 0.28% 0.60% 2017-03-24
جمهوری چک 1.0586 0.34 0.34% 0.33% 0.44% 0.33% 2017-03-23
رومانی 3.9800 0.47 0.47% 0.83% 0.94% 0.43% 2017-03-23
مجارستان 3.5500 0.21 0.21% 0.45% 0.50% 0.20% 2017-03-23
اسلواکی 0.6000 0.17 0.17% 0.41% 0.47% 0.59% 2017-03-23
اسلوونی 0.9970 0.08 0.08% 0.21% 0.37% 0.38% 2017-03-23
کرواسی 2.9210 0.21 -0.21% -0.19% -0.25% -0.74% 2017-03-23
بلغارستان 1.9000 0.13 -0.13% -0.10% -0.15% -0.70% 2017-03-23
لیتوانی 0.8000 0.00 0.00% 0.35% 0.40% 0.40% 2017-03-23
لتونی 0.5490 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-03-23
ایسلند 5.0030 0.04 -0.04% -0.20% -0.23% -1.36% 2017-03-23
Euro Area EFSF -0.3898 0.09 0.09% -0.01% 0.01% -0.23% 2017-03-23

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.4033 0.01 -0.01% -0.10% 0.04% 0.50% 2017-03-24
5Y 1.9350 0.01 -0.01% -0.10% 0.07% -0.25% 2017-03-24
2Y 1.2484 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.42% 2017-03-24
6M 0.8859 0.01 -0.01% 0.03% 0.21% 0.44% 2017-03-24
3M 0.7600 0.23 0.23% 0.03% 0.24% 0.64% 2017-03-23
52W 0.9646 0.01 -0.01% -0.04% 0.15% 0.51% 2017-03-24
30Y 3.0260 0.02 % -0.11% 0.07% 0.36% 2017-03-23
3Y 1.5210 0.03 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-03-22
7Y 2.2110 0.06 -0.06% 0.77% 0.72% 0.21% 2017-03-22
برزیل 10.2540 0.07 0.07% -0.14% -0.76% -6.01% 2017-03-23
کانادا 1.6420 0.05 -0.05% -0.05% -0.05% 0.51% 2017-03-24
مکزیک 7.0670 0.03 -0.03% -0.27% -0.57% 1.02% 2017-03-24
ونزوئلا 10.4290 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-03-23
کلمبیا 6.6990 0.35 -0.35% -0.71% -0.37% -1.25% 2017-03-23
شیلی 4.1300 0.04 -0.04% -0.16% -0.04% -0.43% 2017-03-23
Peru 9y 5.8990 0.53 -0.53% 0.20% 0.17% -0.20% 2017-03-23

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.3300 0.12 0.12% -0.05% 0.13% 0.46% 2017-03-23
ژاپن 0.0650 0.01 0.01% -0.03% 0.01% 0.04% 2017-03-24
هند 6.8310 0.00 0.00% -0.03% 0.39% -0.95% 2017-03-24
کره جنوبی 2.1500 0.05 0.05% 0.45% 0.54% 0.51% 2017-03-23
اندونزی 7.1390 0.82 -0.82% -0.09% 0.02% -0.48% 2017-03-23
تایوان 1.1400 0.01 0.01% 0.22% 0.37% 0.35% 2017-03-23
تایلند 2.8000 0.10 0.10% 0.62% 0.54% 0.72% 2017-03-23
مالزی 4.0760 0.18 -0.18% 0.45% 0.51% 0.20% 2017-03-23
سنگاپور 2.2390 0.32 -0.32% 0.31% 0.37% 0.23% 2017-03-23
2.1780 0.11 0.11% 0.37% 0.36% 0.50% 2017-03-23
هنگ کنگ 1.6660 0.22 -0.22% 0.62% 0.62% 0.52% 2017-03-23
Philippine 5.1200 0.04 0.04% 1.13% 1.27% 1.48% 2017-03-23
پاکستان 7.5900 0.44 -0.44% -0.44% -0.44% -0.44% 2017-03-23
قطر 3.4800 0.01 0.01% % % % 2017-03-17
ویتنام 5.8340 0.26 -0.26% -0.14% -0.15% -1.07% 2017-03-23

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.7500 0.01 0.01% 0.11% 0.04% 0.22% 2017-03-24
نیوزیلند 3.2110 0.01 -0.01% 0.05% 0.09% 0.14% 2017-03-24

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیجریه 16.2770 0.42 0.42% 1.19% 1.14% 2.11% 2017-03-23
آفریقای جنوبی 8.3200 0.61 -0.61% -0.33% -0.38% -0.96% 2017-03-23
کنیا 14.0030 0.08 -0.08% 0.50% 0.50% -0.56% 2017-03-23