شاخص یاب

زیمبابوه

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 558 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 17.85 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 927 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1900 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.16 % 2017-12
جمعیت 16.3 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575 USD / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 USD / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 USD / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 USD / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 20.85 % 2018-10
تورم مواد غذایی 27 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 95.9 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 16.44 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.87 % 2018-08
عرضه پول M1 8090807 USD هزاران نفر 2018-07
عرضه پول M2 9592328 USD هزاران نفر 2018-07
عرضه پول M3 9681827 USD هزاران نفر 2018-07
ترازنامه بانک 10911 USD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -220 USD - میلیون 2018-07
صادرات 340 USD - میلیون 2018-07
واردات 560 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -240 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 11299 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.2 2016-12
ورود توریست 2422930 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 332 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 KBps 2017-03
آدرس های IP 37456 IP 2017-03
شاخص رقابتی 42.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 155 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 19.76 celsius 2013-08