زیمبابوه

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 311 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 16.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1860 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.09 % 2016-12
جمعیت 16.15 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 465 USD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267 USD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.46 % 2017-12
تورم مواد غذایی 5.6 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.3 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.66 % 2017-11
عرضه پول M1 6503353 USD هزاران نفر 2017-11
عرضه پول M2 7953545 USD هزاران نفر 2017-11
عرضه پول M3 8020028 USD هزاران نفر 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -198 USD - میلیون 2016-12
صادرات 292 USD - میلیون 2016-12
واردات 489 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -553 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.2 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.2 2016-12
ورود توریست 2167686 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.4 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 363 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 KBps 2017-03
آدرس های IP 37456 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 124 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 154 2016-12
آسانی کسب و کار 159 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.75 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 19.76 celsius 2013-08