شاخص یاب

زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 11.93 12.09 12.24 12.38 12.53 12.83