یمن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 250 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.8 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 27.3 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000 محل - THO 2016-12
تولید ناخالص ملی 5544110000 محل - THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 680 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2325 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.1 % 2016-12
جمعیت 27.58 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.49 % 2014-11
قیمت مصرف کننده اصلی 179 نقاط شاخص 2014-11
تورم مواد غذایی 3.54 % 2014-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-11
ذخایر ارزی 5344297 USD-THO 2013-12
نرخ بهره سپرده 15.25 % 2013-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6967 USD - میلیون 2016-12
صادرات 150 USD - میلیون 2016-12
واردات 7116 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -1920 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 % 2016-12
گردش سرمایه -14 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 1.6 تن 2017-12
تولید نفت خام 11 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 7.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.4 % 2016-12
بودجه دولت -13.5 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 543268000 محل - THO 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2230 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 969 KBps 2017-03
آدرس های IP 113777 IP 2017-03
شاخص رقابتی 2.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 137 2018-12
شاخص فساد مالی 14 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 170 2016-12
آسانی کسب و کار 186 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 13979265549 USD 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.72 mm 2015-12
درجه حرارت 20.15 celsius 2015-12