شاخص یاب

یمن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 250 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 18.21 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000 محل - THO 2016-12
تولید ناخالص ملی 5544110000 محل - THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 432 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1479 USD 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127975000 محل - THO 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14 % 2017-12
جمعیت 28.25 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.49 % 2014-11
قیمت مصرف کننده اصلی 179 نقاط شاخص 2014-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2018-10
ذخایر ارزی 5344297 USD-THO 2013-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6967 USD - میلیون 2016-12
صادرات 501 USD - میلیون 2017-12
واردات 7177 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1920 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 % 2016-12
گردش سرمایه -14 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 1.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 7.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 % 2017-12
بودجه دولت -13.5 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 543268000 محل - THO 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2510 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 969 KBps 2017-03
آدرس های IP 113777 IP 2017-03
شاخص رقابتی 36.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 139 2018-12
شاخص فساد مالی 16 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 175 2017-12
آسانی کسب و کار 187 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 13979265549 USD 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.72 mm 2015-12
درجه حرارت 20.15 celsius 2015-12