شاخص یاب

یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 249.95
250 250 250 250 250
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00
-4 -4 -3 -3 -3
تولید ناخالص داخلی 18.21
22 22 27 27 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000.00
3004848000 3004848000 3036148500 3036148500 2798114458
تولید ناخالص ملی 5544110000.00
5322345600 5322345600 5377786700 5377786700 4956168223
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.40
400 400 420 420 420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1479.10
1100 1100 980 980 980
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127975000.00
-36662039 -71324729 -31225624 8873480 361023853
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 14.00
14 14 13.6 13.6 13
جمعیت 28.25
28.75 25 29.09 29.26 25
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.49
12.8 18 18 12.8 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15
176 175 175 175 172
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 15.00
15 14 14 13 13
ذخایر ارزی 5344296.89
5659312 5602840 5541586 5480333 5390685
نرخ بهره سپرده 15.25
15.25 14.25 14.25 13.25 13.25
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -6966.68
-8106 -9771 -9381 -9771 -7478
صادرات 500.58
221 235 663 1091 3643
واردات 7176.70
8327 9225 10044 10863 11121
حساب جاری -1920.00
-1979 -2133 -2002 -1871 -1688
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-9 -9 -7 -7 -5
گردش سرمایه -14.00
582 690 514 338 -14
ذخایر طلا 1.60
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
شاخص تروریسم 7.88
8.27 8.34 8.25 8.16 8.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561.00
-504 -157 -220 -283 -654
تولید نفت خام 16.00
16.13 15.55 15.85 15.73 15.76
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50
60 60 58 58 56
بودجه دولت -13.50
-8.98 -9.89 -8.95 -8.02 -5.32
هزینه های دولت 543268000.00
521537280 521537280 526969960 526969960 485655515
مخارج نظامی 2510.20
2570 2568 2587 2605 2725
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 968.83
993 998 976 983 1016
آدرس های IP 113777.00
113538 113598 113536 113600 113581
آسانی کسب و کار 186.00
181 182 182 181 173
شاخص رقابتی 2.87
2.82 2.82 2.97 3.02 2.97
رتبه رقابتی 137.00
137 137 141 143 142
شاخص فساد مالی 16.00
15 15 15 15 16
رتبه فساد مالی 175.00
170 174 175 176 173
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 13979265549.00
12737439814 13462927005 13296715832 13130504659 12463886822
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 7.72
21.12 7.65 10.02 14 14.42
درجه حرارت 20.15
29.97 23.34 22.58 28.99 26.85