شاخص یاب

یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 249.90 250 250 250 250 250