شاخص یاب

ویتنام

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2018-09
نرخ تورم 3.89 2018-10
نرخ بهره 6.25 2018-10
موازنه تجاری 100 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23308 2018-11
بازار سهام 897 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.19 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.88 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 224 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 892393 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص ملی 4764958 VND - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122448 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 57511 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168156 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 44517 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22428 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 357168 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 26694 VND - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5380 VND - میلیارد 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2018-09
افراد شاغل 54.1 میلیون 2017-12
افراد بیکار 1.11 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 3980 VND هزار / ماه 2018-01
جمعیت 95.5 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.9 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7763600 VND / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 VND / ماه 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5066 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 VND / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 4999 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 VND / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 7.29 % 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.89 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.67 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 121 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.19 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.28 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 % 2018-10
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 4.98 % 2018-11
عرضه پول M0 977907 VND - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 1982009 VND - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 8192548 VND - میلیارد 2017-12
ذخایر ارزی 49497 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 100 USD - میلیون 2018-10
صادرات 20800 USD - میلیون 2018-10
واردات 20700 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری 1244 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2017-12
بدهی خارجی 91208 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15.1 USD - میلیارد 2018-10
گردش سرمایه 2295 USD - میلیون 2018-09
تولید نفت خام 241 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1205 هزار 2018-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -174300 VND - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 325804 VND - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 VND - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 1462965 VND - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53.9 2018-10
تولید صنعتی 7.7 % 2018-10
تولید صنعتی 16 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 140220 VND - میلیارد 2017-12
ثبت خودرو 24018 2018-09
سرعت اینترنت 9504 KBps 2017-03
آدرس های IP 8616202 IP 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 18000 گیگاوات ساعت 2018-10
استخراج معدن 2.4 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.4 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 3405750 VND - میلیارد 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 % 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 93.32 mm 2015-12
درجه حرارت 22.08 celsius 2015-12