ویتنام

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 2017-09
نرخ بیکاری 2.09 2017-03
نرخ تورم 3.4 2017-09
نرخ بهره 6.25 2017-09
موازنه تجاری 1100 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 22723 2017-10
بازار سهام 820 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.32 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.46 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 203 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2204935 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 4294560 VND - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160 VND - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 333053 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 126372 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 394036 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 134833 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 60834 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 857080 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65005 VND - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13681 VND - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.09 % 2017-03
افراد شاغل 53.36 میلیون 2017-03
افراد بیکار 1.14 میلیون 2017-03
حداقل دستمزد 3750 VND هزار / ماه 2017-01
جمعیت 92.7 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 5790475 VND / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 4011373 VND / ماه 2016-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
دستمزد 5507 VND هزار / ماه 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12031200 VND / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 5428 VND هزار / ماه 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 7.29 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.31 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2016-12
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2016-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 87.76 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1.33 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 % 2017-09
قیمت تولید 99.3 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 3.27 % 2017-10
عرضه پول M0 851441 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M1 1713832 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M2 7125801 VND - میلیارد 2016-12
ذخایر ارزی 28616 USD - میلیون 2015-12
نرخ بهره سپرده 5.04 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1100 USD - میلیون 2017-09
صادرات 19340 USD - میلیون 2017-09
واردات 18240 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -1169 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 77798 USD - میلیون 2015-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8921 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 2740 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 279 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 976 هزار 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -186932 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 293106 VND - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1101377 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1288309 VND - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5005 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53.3 2017-09
تولید صنعتی 13.2 % 2017-09
تولید صنعتی 12.4 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 130579 VND - میلیارد 2016-12
ثبت خودرو 19257 ماشین 2017-09
شاخص رقابتی 4.36 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 82 2016-12
تولید الکتریسیته 16500 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن -5 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 3086298 VND - میلیارد 2016-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2017-06
قیمت گازوئیل 0.8 USD / لیتر 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12