ویتنام

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 2018-03
نرخ بیکاری 2.01 2017-12
نرخ تورم 2.75 2018-04
نرخ بهره 6.25 2018-04
موازنه تجاری 1160 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 22780 2018-05
بازار سهام 964 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.59 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.38 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 637244 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 4294560 VND - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160 VND - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70244 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32385 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122380 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 38814 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18700 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 260157 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20093 VND - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4099 VND - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.01 % 2017-12
افراد شاغل 54.1 میلیون 2017-12
افراد بیکار 1.11 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 3980 VND هزار / ماه 2018-01
جمعیت 92.7 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.9 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7475300 VND / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4131400 VND / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5066 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900 VND / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 4999 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300 VND / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 7.3 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.75 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.33 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2016-12
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2016-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.77 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 % 2018-03
قیمت تولید 97.41 نقاط شاخص 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 2.58 % 2018-05
عرضه پول M0 851441 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M1 1713832 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M2 7125801 VND - میلیارد 2016-12
ذخایر ارزی 28616 USD - میلیون 2015-12
نرخ بهره سپرده 5.04 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1160 USD - میلیون 2018-04
صادرات 18367 USD - میلیون 2018-04
واردات 17204 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری 3018 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 91208 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6715 USD - میلیون 2018-01
گردش سرمایه 10710 USD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 254 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1342 هزار 2018-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -186932 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 293106 VND - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1101377 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1288309 VND - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 52.7 2018-04
تولید صنعتی 9.4 % 2018-04
تولید صنعتی 12.3 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 130579 VND - میلیارد 2016-12
ثبت خودرو 20557 2018-04
سرعت اینترنت 9504 KBps 2017-03
آدرس های IP 8616202 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.36 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 68 2017-12
تولید الکتریسیته 17000 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن -5 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.5 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 3086298 VND - میلیارد 2016-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2017-06
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 93.32 mm 2015-12
درجه حرارت 22.08 celsius 2015-12