شاخص یاب

ویتنام

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 2018-03
نرخ بیکاری 2.01 2017-12
نرخ تورم 4.67 2018-06
نرخ بهره 6.25 2018-06
موازنه تجاری -100 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23053 2018-07
بازار سهام 933 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.85 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 224 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1466960 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 4294560 VND - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160 VND - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 223482 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 79553 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 275737 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 87660 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42172 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558608 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43219 VND - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9182 VND - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.01 % 2017-12
افراد شاغل 54.1 میلیون 2017-12
افراد بیکار 1.11 میلیون 2017-12
حداقل دستمزد 3980 VND هزار / ماه 2018-01
جمعیت 95.5 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.9 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7475300 VND / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4131400 VND / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5066 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900 VND / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 4999 VND هزار / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300 VND / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 7.3 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.67 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.37 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2016-12
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2016-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.32 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 4.6 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 % 2018-05
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 3.92 % 2018-07
عرضه پول M0 851441 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M1 1713832 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M2 7125801 VND - میلیارد 2016-12
ذخایر ارزی 49497 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -100 USD - میلیون 2018-06
صادرات 19600 USD - میلیون 2018-06
واردات 19700 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 4300 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2017-12
بدهی خارجی 91208 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9678 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 3000 USD - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 255 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1183 هزار 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -186932 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 293106 VND - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1101377 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1288309 VND - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 55.7 2018-06
تولید صنعتی 12.3 % 2018-06
تولید صنعتی 12.3 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 130579 VND - میلیارد 2016-12
ثبت خودرو 21571 2018-06
سرعت اینترنت 9504 KBps 2017-03
آدرس های IP 8616202 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.36 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 68 2017-12
تولید الکتریسیته 18300 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن -5 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.5 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 3086298 VND - میلیارد 2016-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2017-06
قیمت گازوئیل 0.86 USD / لیتر 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 93.32 mm 2015-12
درجه حرارت 22.08 celsius 2015-12