ویتنام

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 2017-09
نرخ بیکاری 2.09 2017-03
نرخ تورم 2.6 2017-12
نرخ بهره 6.25 2017-12
موازنه تجاری -234 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 22711 2018-01
بازار سهام 1032 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.66 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.65 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3262548 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 4294560 VND - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160 VND - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 482417 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 205628 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 566604 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214453 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 90072 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1265820 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 94899 VND - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19333 VND - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.09 % 2017-03
افراد شاغل 53.36 میلیون 2017-03
افراد بیکار 1.14 میلیون 2017-03
حداقل دستمزد 3980 VND هزار / ماه 2018-01
جمعیت 92.7 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 7475300 VND / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4131400 VND / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
دستمزد 5507 VND هزار / ماه 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900 VND / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 5428 VND هزار / ماه 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300 VND / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 7.29 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.29 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2016-12
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2016-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 89.6 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.12 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 % 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 4.77 % 2018-01
عرضه پول M0 851441 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M1 1713832 VND - میلیارد 2016-12
عرضه پول M2 7125801 VND - میلیارد 2016-12
ذخایر ارزی 28616 USD - میلیون 2015-12
نرخ بهره سپرده 5.04 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -234 USD - میلیون 2017-12
صادرات 19300 USD - میلیون 2017-12
واردات 19800 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 4300 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 91208 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2722 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 3000 USD - میلیون 2017-09
تولید نفت خام 265 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1276 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -186932 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 293106 VND - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1101377 VND - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1288309 VND - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5005 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 52.5 2017-12
تولید صنعتی 11.2 % 2017-12
تولید صنعتی -10 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 130579 VND - میلیارد 2016-12
ثبت خودرو 23963 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 9504 KBps 2017-03
آدرس های IP 8616202 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.36 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 68 2017-12
تولید الکتریسیته 15900 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن -10 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 3086298 VND - میلیارد 2016-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2017-06
قیمت گازوئیل 0.8 USD / لیتر 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 93.32 mm 2015-12
درجه حرارت 22.08 celsius 2015-12