شاخص یاب

ونزوئلا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
نرخ تورم 200000 2018-08
نرخ بهره 20.56 2018-07
موازنه تجاری -782 2015-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 248521 2018-09
بازار سهام 308680 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 482 USD - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219 VEF - میلیون 2015-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745 USD 2014-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2016-04
افراد شاغل 13089081 2016-04
افراد بیکار 1035238 2016-04
حداقل دستمزد 180000000 VEF / ماه 2018-09
جمعیت 31.43 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 92.67 % 2016-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 200000 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 200 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146 نقاط شاخص 2015-12
قیمت مصرف کننده اصلی 594 نقاط شاخص 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 % 2013-12
تورم مواد غذایی 315 % 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995 نقاط شاخص 2015-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20.56 % 2018-07
عرضه پول M0 20050 VEF - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 36188 VEF - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 36277 VEF - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 36277 VEF - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 22835507059 VEF هزار 2018-01
ذخایر ارزی 8343 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 14.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 110328932 VEF هزار 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -782 USD - میلیون 2015-09
صادرات 8483 USD - میلیون 2015-09
واردات 9576 USD - میلیون 2015-09
حساب جاری -5113 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-12
بدهی خارجی 0 USD - میلیون 2018-04
ذخایر طلا 150 تن 2018-06
تولید نفت خام 1448 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558 USD - میلیون 2015-09
شاخص تروریسم 3.63 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 % 2017-12
بودجه دولت -20 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 2747 VEF - میلیون 2015-09
ارزیابی اعتبار 5.08
مخارج نظامی 261 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.81 % 2013-09
تغییرات موجودی انبار 1477 VEF - میلیون 2015-09
سرعت اینترنت 1827 KBps 2017-03
آدرس های IP 2571911 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 127 2018-12
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 169 2017-12
آسانی کسب و کار 188 2017-12
تولید فولاد 60 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 67 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 % 2013-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 % 2013-09
هزینه های مصرف کننده 10233 VEF - میلیون 2015-09
اعتبار بخش خصوصی 54502835906 VEF هزار 2018-01
قیمت گازوئیل 0 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 55.96 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12