ونزوئلا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
نرخ تورم 741 2017-02
نرخ بهره 21.19 2018-01
موازنه تجاری -782 2015-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 43925 2018-03
بازار سهام 6384 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 344 USD - میلیارد 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219 VEF - میلیون 2015-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 12794 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15603 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2016-04
افراد شاغل 13089081 2016-04
افراد بیکار 1035238 2016-04
حداقل دستمزد 1307546 VEF / ماه 2018-03
جمعیت 31.03 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 92.67 % 2016-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 741 % 2017-02
نرخ تورم (ماهانه) 84.2 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146 نقاط شاخص 2015-12
قیمت مصرف کننده اصلی 594 نقاط شاخص 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 % 2013-12
تورم مواد غذایی 315 % 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995 نقاط شاخص 2015-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 21.19 % 2018-01
عرضه پول M0 98825098 VEF - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 126361634 VEF - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 127049391 VEF - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 127049392 VEF - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 65920711699 VEF هزار 2017-10
ذخایر ارزی 9338 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 15.1 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 13534561413 VEF هزار 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -782 USD - میلیون 2015-09
صادرات 8483 USD - میلیون 2015-09
واردات 9576 USD - میلیون 2015-09
حساب جاری -5113 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2016-12
بدهی خارجی 28 USD - میلیون 2017-11
حواله 836 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 188 تن 2017-12
تولید نفت خام 1586 BBL/D/1K 2018-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12 USD - میلیون 2014-09
شاخص تروریسم 3.63 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 % 2016-12
بودجه دولت -20 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 2747 VEF - میلیون 2015-09
ارزیابی اعتبار 5.08
مخارج نظامی 2336 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.81 % 2013-09
تغییرات موجودی انبار 1477 VEF - میلیون 2015-09
سرعت اینترنت 1827 KBps 2017-03
آدرس های IP 2571911 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 127 2018-12
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 169 2017-12
آسانی کسب و کار 188 2017-12
تولید فولاد 35 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 % 2013-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 % 2013-09
هزینه های مصرف کننده 10233 VEF - میلیون 2015-09
اعتبار بخش خصوصی 34521409766 VEF هزار 2017-11
قیمت گازوئیل 0.6 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 55.96 mm 2015-12
درجه حرارت 26.52 celsius 2015-12