ونزوئلا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 2013-12
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
نرخ تورم 741 2017-02
نرخ بهره 21.46 2017-08
موازنه تجاری -782 2015-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 9.98 2017-09
بازار سهام 422906 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 % 2013-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 510 USD - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219 VEF - میلیون 2015-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 12794 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15603 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2016-04
افراد شاغل 13089081 2016-04
افراد بیکار 1035238 2016-04
دستمزد 1881 VEF / ماه 2010-12
حداقل دستمزد 250532 VEF / ماه 2017-07
جمعیت 31.03 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 92.67 % 2016-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 741 % 2017-02
نرخ تورم (ماهانه) 33.8 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146 نقاط شاخص 2015-12
قیمت مصرف کننده اصلی 594 نقاط شاخص 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 % 2013-12
تورم مواد غذایی 315 % 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995 نقاط شاخص 2015-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 21.46 % 2017-08
عرضه پول M0 12454164 VEF - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 29007514 VEF - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 29249678 VEF - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 29249678 VEF - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 26241938192 VEF هزار 2017-06
ذخایر ارزی 10061 USD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 15.1 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 39066133747 VEF هزار 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -782 USD - میلیون 2015-09
صادرات 8483 USD - میلیون 2015-09
واردات 9576 USD - میلیون 2015-09
حساب جاری -5113 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2013-12
بدهی خارجی 70 USD - میلیون 2017-07
حواله 836 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 188 تن 2017-06
تولید نفت خام 2100 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12 USD - میلیون 2014-09
شاخص تروریسم 2 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 % 2016-12
بودجه دولت -11.5 % of GDP 2013-12
هزینه های دولت 2747 VEF - میلیون 2015-09
ارزیابی اعتبار 5.08
مخارج نظامی 2336 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.81 % 2013-09
تغییرات موجودی انبار 1477 VEF - میلیون 2015-09
شاخص رقابتی 3.27 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 130 2017-12
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 166 2016-12
آسانی کسب و کار 187 2016-12
تولید فولاد 20 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 % 2013-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 % 2013-09
هزینه های مصرف کننده 10233 VEF - میلیون 2015-09
اعتبار بخش خصوصی 13045676941 VEF هزار 2017-06
قیمت گازوئیل 0.6 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12