شاخص یاب

ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.30 30 30 40 40 36
نرخ تورم 46305.00 55000 60000 60000 62000 45000
نرخ بهره 20.81 21 21 22 22 20
موازنه تجاری -782.00 -5340 -7500 -9100 -10200 -15000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 35 35 40 40 50
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 103030.48
76575 56163 41190 30206 8739
پول 119850.00
114856 114856 114856 114856 114856
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43
10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.20
-14.5 -14.5 -15 -15 -13.8
تولید ناخالص داخلی 482.40
400 400 280 280 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00
2752 2752 2736 2736 2017
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709.04
6500 6500 6200 6200 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745.02
10000 10000 9000 9000 7500
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
30 30 40 40 36
افراد شاغل 13089081.00
1200000 1200000 1000000 1000000 1000000
افراد بیکار 1035238.00
5000000 6500000 8000000 8500000 9500000
حداقل دستمزد 5196000.00
7000000 9000000 10000000 12000000 15000000
جمعیت 31.43
31.74 31.74 31.95 31.95 33
نرخ اشتغال 92.67
80 80 75 75 70
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 46305.00
55000 60000 60000 62000 45000
نرخ تورم (ماهانه) 128.40
180 210 230 250 240
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10
8000 8000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30
1486 1307 1115 1116 3112
اندازه اصل تورم 60.30
150 120 87.65 87.73 40
تورم مواد غذایی 315.00
250 250 370 370 420
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10
81799 61848 17956 15961 185544
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 20.81
21 21 22 22 20
عرضه پول M0 730190730.18
1905897395 2771182687 3604352147 4405976252 10925275795
عرضه پول M1 1251019279.25
1245982864 20200000 1238466545 1234725547 70800000
عرضه پول M2 1255005062.74
3370630399 4863238569 6260157449 7567174002 16796784465
عرضه پول M3 1255005063.44
3370630354 4863238481 6260157326 7567173851 16796784293
ذخایر ارزی 9405.00
9200 9000 8700 8500 8200
ترازنامه بانک 22835507059.00
26141945667 45640301709 26146509781 26146540043 60606340348
نرخ بهره سپرده 14.70
14.89 14.89 15.89 15.89 13.89
ترازنامه بانک مرکزی 27271857586.00
38211485910 30187718873 12419984067 12343411576 29145156442
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -782.00
-5340 -7500 -9100 -10200 -15000
صادرات 8483.00
4660 4200 3500 3600 3000
واردات 9576.00
10000 11700 12600 13800 18000
حساب جاری -5113.00
-9000 -9800 -10500 -12700 -18000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-6 -6 -7 -7 -8
بدهی خارجی 28.00
247 410 248 250 421
ذخایر طلا 150.00
135 134 131 133 132
تولید نفت خام 1531.00
1500 1370 1400 1450 1700
شاخص تروریسم 3.63
3.9 3.9 4.2 4.2 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.00
-2000 -2500 -2700 -2800 -3000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
35 35 40 40 50
بودجه دولت -20.00
-30 -30 -45 -45 -40
هزینه های دولت 2747.00
2349 2349 2335 2335 1721
مخارج نظامی 260.70
270 270 265 265 275
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.81
-2.4 -3 -3.2 -3.5 -3.3
تغییرات موجودی انبار 1477.00
300 -55.94 -17.01 821 380
سرعت اینترنت 1827.10
1836 1825 1810 1831 1823
آدرس های IP 2571911.00
2579064 2576762 2577760 2577791 2577772
تولید فولاد 65.00
43.46 42.5 42.43 42.42 42.42
شاخص رقابتی 3.23
3.23 3.23 3.16 3.16 3
رتبه رقابتی 127.00
127 127 124 124 122
آسانی کسب و کار 188.00
187 187 185 185 185
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 16 16 17
رتبه فساد مالی 169.00
170 170 171 171 171
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.00
53 48 45 45 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
هزینه های مصرف کننده 10233.00
8749 8749 8698 8698 6411
اعتبار بخش خصوصی 54502835906.00
96392320000 6501587168 17429886382 27633793615 14399087230
قیمت گازوئیل 6.26
5.93 5.6 5.29 4.99 2.81
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 55.96
256 131 52.26 166 168
درجه حرارت 26.52
24.9 24.99 25.18 26.6 25.65