شاخص یاب

ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.30 30 30 40 40 36
نرخ تورم 200000.00 400000 600000 300000 250000 4500
نرخ بهره 20.56 21 21 22 22 20
موازنه تجاری -782.00 -3540 -3600 -3050 -2950 -2750
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 35 35 40 40 50
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 304805.59
317530 284381 254705 228114 146769
پول 248520.90
248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43
10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.20
-16 -17.5 -19 -19 -17
تولید ناخالص داخلی 482.40
400 400 280 280 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00
2704 2656 2607 2607 1763
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709.04
6500 6500 6200 6200 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745.02
10000 10000 9000 9000 7500
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
30 30 40 40 36
افراد شاغل 13089081.00
1200000 1200000 1000000 1000000 1000000
افراد بیکار 1035238.00
5000000 6500000 8000000 8500000 9500000
حداقل دستمزد 180000000.00
180000000 180000000 190000000 190000000 190000000
جمعیت 31.43
31.74 31.74 31.95 31.95 32
نرخ اشتغال 92.67
80 80 75 75 70
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 200000.00
400000 600000 300000 250000 4500
نرخ تورم (ماهانه) 200.00
220 240 150 125 80
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10
8000 8000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30
1486 1307 1115 1116 3112
اندازه اصل تورم 60.30
150 120 87.65 87.73 40
تورم مواد غذایی 315.00
250 250 370 370 420
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10
81799 61848 17956 15961 185544
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 20.56
21 21 22 22 20
عرضه پول M0 20050.42
1905897395 2771182687 3604352147 4405976252 10925275795
عرضه پول M1 36188.13
1245982864 20200000 1238466545 1234725547 70800000
عرضه پول M2 36277.11
3370630399 4863238569 6260157449 7567174002 16796784465
عرضه پول M3 36277.11
3370630354 4863238481 6260157326 7567173851 16796784293
ذخایر ارزی 8343.00
8500 8400 8300 8300 8100
ترازنامه بانک 22835507059.00
26141945667 45640301709 26146509781 26146540043 60606340348
نرخ بهره سپرده 14.70
14.89 14.89 15.89 15.89 13.89
ترازنامه بانک مرکزی 110328931.56
19052157829 24403089157 22887950131 20245694057 20177802912
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -782.00
-3540 -3600 -3050 -2950 -2750
صادرات 8483.00
4660 4400 4350 4300 4250
واردات 9576.00
8200 8000 7400 7250 7000
حساب جاری -5113.00
-9000 -8800 -8600 -8600 -8600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00
2.1 2.1 2 2 2
بدهی خارجی 0.00
247 410 248 250 421
ذخایر طلا 150.00
135 134 131 133 132
تولید نفت خام 1448.00
1500 1370 1400 1450 1700
شاخص تروریسم 3.63
3.9 3.9 4.2 4.2 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558.00
-2000 -2500 -2700 -2800 -3000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
35 35 40 40 50
بودجه دولت -20.00
-30 -30 -45 -45 -40
هزینه های دولت 2747.00
2307 2266 2225 2225 1505
مخارج نظامی 260.70
270 270 265 265 275
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.81
-4 -4 -6 -5.7 -6.6
تغییرات موجودی انبار 1477.00
300 -55.94 -17.01 821 380
سرعت اینترنت 1827.10
1836 1825 1810 1831 1823
آدرس های IP 2571911.00
2579064 2576762 2577760 2577791 2577772
تولید فولاد 60.00
50.02 47.42 47.18 47.16 47.16
شاخص رقابتی 3.23
3.23 3.23 3.16 3.16 3
رتبه رقابتی 127.00
127 127 124 124 122
آسانی کسب و کار 188.00
187 187 185 185 185
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 16 16 17
رتبه فساد مالی 169.00
170 170 173 173 174
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 67.00
53 48 45 45 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
هزینه های مصرف کننده 10233.00
8596 8442 8289 8289 5606
اعتبار بخش خصوصی 54502835906.00
96392320000 6501587168 17429886382 27633793615 14399087230
قیمت گازوئیل 0.00
0 0 0 0 0
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 55.96
256 131 52.26 166 168
درجه حرارت 26.52
24.9 24.99 25.18 26.6 25.65