وانواتو

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.77 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2856 USD 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.42 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1168 KBps 2017-03
آدرس های IP 4092 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 77 2011-12
آسانی کسب و کار 90 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 24.82 celsius 2015-12