ازبکستان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 8141 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 67.22 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39536 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1962 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6039 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170075 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46194 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25176 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 77251 UZS - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2016-12
جمعیت 32.12 میلیون 2016-12
افراد شاغل 13058 هزار 2015-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
دستمزد 1550 UZS هزار / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.7 % 2016-12
تورم مواد غذایی 0.3 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 48 USD - میلیون 2016-12
صادرات 12179 USD - میلیون 2016-12
واردات 12131 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری 159 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36 % 2016-12
تولید نفت خام 47 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.6 % 2016-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 16979500 UZS - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 35400 UZS - میلیارد 2017-09
ارزش بودجه دولت 189 UZS - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 35590 UZS - میلیارد 2017-09
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.6 % 2016-12
سرعت اینترنت 5925 KBps 2017-03
آدرس های IP 89705 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 74 2017-12
تولید فولاد 60 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.4 % 2016-12
هزینه های مصرف کننده 54399700 UZS - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 32 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.39 mm 2015-12
درجه حرارت 2.68 celsius 2015-12