شاخص یاب

ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8373.15 8356 8381 8406 8432 8483