preload

ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 8091.32 7970 7890 7810 7728 6843
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 7.6 7.6 7.5 7.8 6.8
تولید ناخالص داخلی 67.22 74 66.37 65.95 65.52 58.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39536.10 48746 10654 26238 39288 46726
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961.50 2056 2076 2097 2117 2254
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6038.90 6327 6395 6463 6531 6996
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170074.80 194721 45482 102612 170559 182376
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46194.30 46110 5908 23645 46099 40713
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25176.20 28836 7831 15839 24905 27690
تولید ناخالص داخلی از خدمات 77250.80 88687 37711 42616 68970 74579
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.90 8.7 8.5 8.5 9 7.9
جمعیت 32.12 32.57 32.7 32.83 32.97 34.13
افراد شاغل 13058.30 13281 13326 13371 13416 13797
دستمزد 1549.60 1490 1478 1466 1454 1344
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.70 6.2 5.3 5.3 5.2 3.8
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 14.00 14 10 10 10 8
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 48.00 350 442 438 430 548
صادرات 12178.70 10442 10075 9734 9416 7375
واردات 12130.70 11119 10780 10427 10066 7210
حساب جاری 159.00 124 189 221 254 311
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36 0.8 1.2 1.2 0.49 2.3
تولید نفت خام 47.00 50.32 51.44 52.5 53.52 60.64
شاخص تروریسم 0.08 0.6 0.69 0.78 0.88 1.59
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.60 17 16 16 13.55 13
بودجه دولت -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.34
هزینه های دولت 5454321.46 5407134 5361491 5315848 5270205 4740113
ارزش بودجه دولت 108.20 144 103 120 131 147
درآمدهای دولت 22458.90 40547 11264 22064 28506 39061
هزینه های مالی 22350.60 40451 11246 21943 28393 38969
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 6.60 10.66 11.43 12.04 12.83 16.66
سرعت اینترنت 5925.44 5954 5884 5810 5720 4968
آسانی کسب و کار 74.00 93 95 96 97 106
شاخص فساد مالی 21.00 22 22 22 22 21
رتبه فساد مالی 156.00 154 154 153 153 149
تولید فولاد 60.00 58.14 56.15 54.56 53.27 48.51
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.40 14.36 14.3 14.28 14.29 14.33
هزینه های مصرف کننده 19098243.28 19755582 19888767 20021952 20155138 20785728
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50 8 8 9 9 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 24 24 25 25 27
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00 31.28 31.05 30.82 30.59 29.11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25.65 25.82 25.99 26.17 27.47
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7.08 7.06 7.03 7 5.95
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 20.00 16.51 16.54 16.55 16.54 16.54
درجه حرارت 2.00 3.06 10.04 21.64 14.74 5.71