اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
نرخ بیکاری 8.5 2018-03
نرخ تورم 6.49 2018-04
نرخ بهره 9.25 2018-04
موازنه تجاری -26109 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 31.4 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 52.42 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183884257 UYU هزار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30548327 UYU هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20047 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12242013 UYU هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8305968 UYU هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23970739 UYU هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25537817 UYU هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34418747 UYU هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3328307 UYU هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 56.65 % 2018-03
دستمزد 25950 UYU / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 290 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 3.49 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.49 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 190 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 6.56 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 250 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 % 2018-04
قیمت تولید 175 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 5 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 2.49 % 2018-04
عرضه پول M0 51385 UYU - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 139778 UYU - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 282510 UYU - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 16397 USD - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 1187 هزار تومان 2018-03
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 101092 UYU - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -26109 هزار تومان 2018-03
صادرات 643496 هزار تومان 2018-03
واردات 669605 هزار تومان 2018-03
حساب جاری -108 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 38699 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -788 USD - میلیون 2017-12
حواله 116 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 هزار تومان 2017-03
ذخایر طلا 0.1 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.5 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.78 2016-12
ورود توریست 1531746 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4844 UYU - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 18131494 UYU هزار 2017-12
درآمدهای دولت 29980 UYU - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 45620 UYU - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12.3 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -709439 UYU خالکوبی، سوراخ 2017-12
سرعت اینترنت 9506 KBps 2017-03
آدرس های IP 959629 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 94 2017-12
تولید فولاد 5 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 136488163 UYU هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 1.77 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 170 mm 2015-12
درجه حرارت 22.85 celsius 2015-12