شاخص یاب

اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 8.12 2018-05
نرخ تورم 8.11 2018-06
نرخ بهره 9.25 2018-06
موازنه تجاری -114399 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 31.15 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 56.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176484479 UYU هزار 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27607600 UYU هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10170346 UYU هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7633173 UYU هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21895165 UYU هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23775453 UYU هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35088068 UYU هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4459319 UYU هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.12 % 2018-05
نرخ اشتغال 57.17 % 2018-05
دستمزد 25950 UYU / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 291 نقاط شاخص 2018-05
جمعیت 3.49 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.11 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 192 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 175 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 8.1 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 251 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.99 % 2018-06
قیمت تولید 190 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 12.57 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.5 % 2018-06
عرضه پول M0 49486 UYU - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 142629 UYU - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 285525 UYU - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 17961 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 1188 هزار تومان 2018-05
نرخ بهره سپرده 5.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 101092 UYU - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -114399 هزار تومان 2018-05
صادرات 692743 هزار تومان 2018-05
واردات 807142 هزار تومان 2018-05
حساب جاری 418 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 38726 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 859 USD - میلیون 2018-03
حواله 116 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 هزار تومان 2017-03
ذخایر طلا 0.1 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -51.6 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.78 2016-12
ورود توریست 1531746 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 977 UYU - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 18378978 UYU هزار 2018-03
درآمدهای دولت 35690 UYU - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 45645 UYU - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 23.1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار -709439 UYU خالکوبی، سوراخ 2017-12
سرعت اینترنت 9506 KBps 2017-03
آدرس های IP 959629 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 94 2017-12
تولید فولاد 5 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 127291802 UYU هزار 2018-03
قیمت گازوئیل 1.61 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 170 mm 2015-12
درجه حرارت 22.85 celsius 2015-12