اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-09
نرخ بیکاری 7.76 2017-11
نرخ تورم 6.55 2017-12
نرخ بهره 9.25 2017-12
موازنه تجاری -21430 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 28.57 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 52.42 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172713713 UYU هزار 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29642027 UYU هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20047 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9658468 UYU هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7720695 UYU هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21352787 UYU هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23871496 UYU هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33274943 UYU هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4625324 UYU هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.76 % 2017-11
نرخ اشتغال 58.19 % 2017-10
دستمزد 16610 UYU / ماه 2011-12
دستمزد در تولید 279 نقاط شاخص 2017-11
جمعیت 3.48 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.55 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 174 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 165 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 5.06 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.31 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 1.77 % 2017-12
عرضه پول M0 49530 UYU - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 139311 UYU - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 273594 UYU - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 15734 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 1184 هزار تومان 2017-11
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 92732 UYU - میلیون 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -21430 هزار تومان 2017-11
صادرات 681007 هزار تومان 2017-11
واردات 702438 هزار تومان 2017-11
حساب جاری 316 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2016-12
بدهی خارجی 39112 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -176 USD - میلیون 2017-09
حواله 116 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 هزار تومان 2017-03
ذخایر طلا 0.1 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 120 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.78 2016-12
ورود توریست 722124 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3352 UYU - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 17551933 UYU هزار 2017-09
درآمدهای دولت 28810 UYU - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 42578 UYU - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 980 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.3 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار -583893 UYU خالکوبی، سوراخ 2016-12
سرعت اینترنت 9506 KBps 2017-03
آدرس های IP 959629 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 21 2016-12
آسانی کسب و کار 94 2017-12
تولید فولاد 5 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 133968903 UYU هزار 2017-09
قیمت گازوئیل 1.75 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 170 mm 2015-12
درجه حرارت 22.85 celsius 2015-12