شاخص یاب

اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 8.7 2018-09
نرخ تورم 8.01 2018-10
نرخ بهره 9.25 2018-10
موازنه تجاری -66448 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 32.64 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 56.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173721608 UYU هزار 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29240194 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9247009 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7622727 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22617119 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22846693 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35172753 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4170768 UYU هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2018-09
نرخ اشتغال 56.41 % 2018-09
دستمزد 25950 UYU / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 299 نقاط شاخص 2018-09
جمعیت 3.49 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.01 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 195 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 8.4 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 255 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
قیمت تولید 193 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 10.66 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 2.69 % 2018-10
عرضه پول M0 52536 UYU - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 140756 UYU - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 294024 UYU - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 15908 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 1194 هزار تومان 2018-09
نرخ بهره سپرده 5.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 103432 UYU - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -66448 هزار تومان 2018-09
صادرات 652414 هزار تومان 2018-09
واردات 718862 هزار تومان 2018-09
حساب جاری -210 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 43191 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 859 USD - میلیون 2018-03
حواله 116 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 هزار تومان 2017-03
ذخایر طلا 0.1 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62.3 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.78 2016-12
ورود توریست 616211 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6723 UYU - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 18009626 UYU هزار 2018-06
درآمدهای دولت 31286 UYU - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 51190 UYU - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 16.1 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -709439 UYU خالکوبی، سوراخ 2017-12
سرعت اینترنت 9506 KBps 2017-03
آدرس های IP 959629 IP 2017-03
شاخص رقابتی 62.69 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 5 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 130882105 UYU هزار 2018-06
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 170 mm 2015-12
درجه حرارت 22.85 celsius 2015-12