اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-06
نرخ بیکاری 7.82 2017-08
نرخ تورم 5.75 2017-09
نرخ بهره 9.25 2017-09
موازنه تجاری 7382 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 29.58 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 52.42 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 169392309 UYU هزار 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34161223 UYU هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20047 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9500464 UYU هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7733890 UYU هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20924202 UYU هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22482057 UYU هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33044690 UYU هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4534025 UYU هزار 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.82 % 2017-08
نرخ اشتغال 56.78 % 2017-08
دستمزد 16610 UYU / ماه 2011-12
دستمزد در تولید 278 نقاط شاخص 2017-08
جمعیت 3.48 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.75 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 183 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 163 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 239 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 1.47 % 2017-09
عرضه پول M0 48499 UYU - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 135406 UYU - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 263720 UYU - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 14467 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 1169 هزار تومان 2017-08
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 109103 UYU - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 7382 هزار تومان 2017-08
صادرات 724156 هزار تومان 2017-08
واردات 716774 هزار تومان 2017-08
حساب جاری 531 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2016-12
بدهی خارجی 38662 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه -1797 USD - میلیون 2017-03
حواله 116 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 هزار تومان 2017-03
ذخایر طلا 0.1 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 120 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3953 UYU - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 17400352 UYU هزار 2017-06
درآمدهای دولت 28897 UYU - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 42722 UYU - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 980 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -13 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار -583893 UYU خالکوبی، سوراخ 2016-12
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 21 2016-12
آسانی کسب و کار 90 2016-12
تولید فولاد 5 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 128586984 UYU هزار 2017-06
قیمت گازوئیل 1.58 USD / لیتر 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 273 نقاط شاخص 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 % 2016-12