شاخص یاب

اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 7.77 2018-07
نرخ تورم 8.31 2018-08
نرخ بهره 9.25 2018-08
موازنه تجاری -117604 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 32.61 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 56.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173721608 UYU هزار 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29240194 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9247009 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7622727 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22617119 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22846693 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35172753 UYU هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4170768 UYU هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.77 % 2018-07
نرخ اشتغال 56.54 % 2018-07
دستمزد 25950 UYU / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 296 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 3.49 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.31 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 193 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 10.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 255 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 % 2018-08
قیمت تولید 193 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 13.12 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.52 % 2018-08
عرضه پول M0 52244 UYU - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 143764 UYU - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 291573 UYU - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 17376 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1189 هزار تومان 2018-07
نرخ بهره سپرده 5.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 103914 UYU - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -117604 هزار تومان 2018-07
صادرات 600352 هزار تومان 2018-07
واردات 717956 هزار تومان 2018-07
حساب جاری 418 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 38726 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 859 USD - میلیون 2018-03
حواله 116 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 هزار تومان 2017-03
ذخایر طلا 0.1 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -51.6 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.78 2016-12
ورود توریست 1531746 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3062 UYU - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 18009626 UYU هزار 2018-06
درآمدهای دولت 30567 UYU - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 47429 UYU - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 20.5 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار -709439 UYU خالکوبی، سوراخ 2017-12
سرعت اینترنت 9506 KBps 2017-03
آدرس های IP 959629 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 94 2017-12
تولید فولاد 5 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 130882105 UYU هزار 2018-06
قیمت گازوئیل 1.72 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 170 mm 2015-12
درجه حرارت 22.85 celsius 2015-12