شاخص یاب

اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 32.66 32.62 32.84 33.06 33.29 33.74