اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.3 0.7 0.1 1
نرخ بیکاری 7.76 8.1 8.1 7.9 8.5 8.7
نرخ تورم 6.55 4.4 4.6 5 7.3 7.5
نرخ بهره 9.25 9 9 9 9 8.5
موازنه تجاری -21430.00 -56598 -68350 -73529 -75701 -77278
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70 55.07 55.85 56.62 57.4 59
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 28.57
28.96 29.33 29.7 30.07 31.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.3 0.3 0.7 0.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
4.2 3.9 2.5 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 52.42
50.5 50.1 49.7 60 66
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172713713.00
174633688 171683969 172037019 174497543 172794555
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29642027.00
30597465 32469914 30726474 32012071 31345488
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010.00
13841 13903 13965 14026 13590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20046.90
19846 19907 19967 20027 19297
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9658468.00
10796559 9509946 9574419 12095420 11658398
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7720695.00
7674195 7812331 7648321 8093225 7898239
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21352787.00
21996245 21579252 21242891 22035802 21640420
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23871496.00
23553228 22918850 23451699 23867227 23430969
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33274943.00
33644637 33784051 33752981 33770429 33019607
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4625324.00
3687121 3546658 3592581 3516730 3285649
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.76
8.1 8.1 7.9 8.5 8.7
نرخ اشتغال 58.19
57.83 57.8 57.77 57.74 57.53
دستمزد 16609.78
16898 17223 17549 17874 27492
دستمزد در تولید 278.63
279 279 279 279 277
جمعیت 3.48
3.6 3.6 3.48 3.48 3.5
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.55
4.4 4.6 5 7.3 7.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172.86
174 174 172 172 200
نرخ تورم (ماهانه) -0.31
0.86 0.54 0.68 0.62 0.63
تورم مواد غذایی 5.06
1.5 1.8 2 2.5 3.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 239.79
242 242 243 243 237
CPI مسکن آب و برق 173.92
176 176 176 176 175
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 165.03
165 165 165 165 164
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.25
9 9 9 9 8.5
نرخ بهره بین بانکی 1.77
1.93 2 2.05 2.09 2.36
عرضه پول M0 49530.00
49306 49253 49192 49129 48630
عرضه پول M1 139311.00
138915 138755 138582 138409 137033
عرضه پول M2 273594.00
275350 275148 274860 274562 272195
ذخایر ارزی 15733.80
15915 15871 15797 15718 15100
وام به بخش خصوصی 1183.67
1165 1154 1142 1132 1070
نرخ بهره سپرده 5.60
8.12 8.09 8.06 8.02 14.63
ترازنامه بانک مرکزی 92732.00
95605 94547 93674 92841 87254
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -21430.00
-56598 -68350 -73529 -75701 -77278
صادرات 681007.00
650957 627776 606202 585987 464074
واردات 702438.00
688612 682319 678032 673605 641055
حساب جاری 315.72
291 310 244 179 108
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
-1.58 -1.21 -0.84 -0.47 -1.26
بدهی خارجی 39111.84
37574 39329 35964 36567 36153
گردش سرمایه -176.50
162 126 124 26.56 128
حواله 115.97
112 111 110 109 92.23
درآمد گردشگری 1089044.35
1058052 297092 269677 486107 464232
ذخایر طلا 0.10
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
شاخص تروریسم 0.78
0.28 0.33 0.38 0.42 0.02
ورود توریست 722124.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 119.50
255 275 285 298 371
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70
55.07 55.85 56.62 57.4 59
بودجه دولت -3.20
-2.16 -2.35 -2.53 -2.72 -1.89
ارزش بودجه دولت -3351.97
11.06 2655 5100 7371 20643
هزینه های دولت 17551933.00
17712508 17502657 17626046 17704660 17511109
درآمدهای دولت 28810.43
28892 28869 28816 28756 28286
هزینه های مالی 42578.25
44821 44378 44142 43994 43153
مخارج نظامی 980.40
962 966 969 972 953
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 0.30
3.19 3.99 3.99 3.89 3.79
تغییرات موجودی انبار -583893.41
1301297 947831 594365 240899 2271105
سرعت اینترنت 9505.67
8962 8568 9178 8989 7757
آدرس های IP 959629.00
917025 915157 913574 904379 865071
تولید فولاد 5.00
4.8 4.72 4.67 4.63 4.54
شاخص رقابتی 4.15
4.18 4.18 4.18 4.18 4.07
رتبه رقابتی 76.00
72 72 72 72 74
شاخص فساد مالی 71.00
73 72 71 70 65
رتبه فساد مالی 21.00
22 22 22 22 24
آسانی کسب و کار 94.00
93 93 94 95 96
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 133968903.00
127914140 128142016 131030432 131410304 129802064
قیمت گازوئیل 1.75
1.58 1.58 1.57 1.56 1.49
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
27 27 27 27 21
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.75
37 37 37 37 39
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63
13.23 13.23 13.23 13.23 14.39
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13
23.61 23.52 23.44 23.35 23.67
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 170.49
110 102 93.2 98.54 103
درجه حرارت 22.85
22.61 14.31 12.54 19.35 17.59