شاخص یاب

ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 4 2018-06
نرخ تورم 2.9 2018-06
نرخ بهره 2 2018-06
موازنه تجاری -43053 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 94.45 2018-07
بازار سهام 25058 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.89 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 19391 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17372 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 17552 USD - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3029 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 150 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 667 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2000 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 392 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2084 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11786 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 486 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 279 USD - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 213 هزار 2018-06
اشتغال دولتی 11 هزار 2018-06
صورت پرداخت های خصوصی 202 هزار 2018-06
صورت های پرداخت توليد 36 هزار 2018-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 207 هزار 2018-07
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1751 هزار 2018-07
تغییر اشتغال ADP 177 هزار 2018-06
افراد شاغل 155576 هزار 2018-06
افراد بیکار 6564 هزار 2018-06
درآمد متوسط ساعتی 0.2 % 2018-06
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 ساعت ها 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.74 % 2018-05
نرخ بیکاری جوانان 8.9 % 2018-06
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 6671 هزار 2018-05
پیشنهادات شغلی 6638 هزار 2018-05
چلنجر کاهش شغل 37202 افراد 2018-06
دستمزد 22.62 USD / ساعت 2018-06
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 4.89 % 2018-05
دستمزد در تولید 21.4 USD / ساعت 2018-06
شاخص هزینه استخدام 0.8 % 2018-03
جمعیت 326 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 128568 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2240 USD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1540 USD / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27028 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090 USD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 251 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 257 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-06
قیمت صادرات 128 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 128 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-06
صفحه اول PCE قیمت هسته 115 نقاط شاخص 2018-05
قیمت تولید کننده هسته 115 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 259 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 2.98 % 2018-06
شاخص قیمت PCE 115 نقاط شاخص 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.35 % 2018-07
عرضه پول M0 3650554 USD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 3658 USD - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 14112 USD - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 16739100 USD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 4259935 USD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 122844 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 2210 USD - میلیارد 2018-06
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 26699 USD - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -43053 USD - میلیون 2018-05
صادرات 215328 USD - میلیون 2018-05
واردات 258381 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -124105 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2017-12
بدهی خارجی -7888082 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 98.39 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 69902 USD - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45701 USD - میلیون 2018-03
میزان خالص ورود سرمایه 45575 USD - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 8134 تن 2018-06
تولید نفت خام 10467 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 5.43 2016-12
درآمد گردشگری 21547 USD - میلیون 2018-05
ورود توریست 6145476 2017-09
فروش اسلحه 12394 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -74858 USD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 2931 USD - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 316278 USD - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 21195070 USD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 391136 USD - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 6901 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
مخارج نظامی 597178 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 60.2 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 55.4 2018-06
پی ام آی غیر توليدی 59.1 2018-06
شاخص PMI خدمات 56.5 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی مرکب 56.2 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.8 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2018-06
تولید صنعتی 1.9 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 78 % 2018-06
میزان سفارشات کالاهای بادوام -0.6 % 2018-05
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.5 % 2018-05
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.3 % 2018-05
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.7 % 2018-05
سفارشات کارخانه 0.4 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 498174 USD - میلیون 2018-05
موجودی انبارهای تجاری 0.4 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 13.86 USD - میلیارد 2018-03
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.6 % 2018-05
ورشکستگی 23106 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
سود شرکت سهامی 1920 USD - میلیارد 2018-03
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 107 نقاط شاخص 2018-06
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.15 2018-05
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 36.5 نقاط شاخص 2018-06
ISM شاخص نیویورک 55 % 2018-06
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 22.6 نقاط شاخص 2018-07
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 25.7 نقاط شاخص 2018-07
شاخص توليد Richmond Fed 20 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی شیکاگو 64.1 نقاط شاخص 2018-06
تولید خودرو 2.72 میلیون واحد 2018-06
ثبت خودرو 525 هزار 2018-05
مجموع فروش خودرو 17.47 میلیون 2018-06
تغییر سهام نفت خام 5.84 BBL / 1Million 2018-07
تغییر سهام گازوئیل -3165 هزار بشکه 2018-07
سهام گاز طبیعی تغییر 46 میلیارد - CF 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 123 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات سهام نفت خام API 0.63 BBL / 1Million 2018-07
خطوط نفت خام 858 2018-07
سرعت اینترنت 18748 KBps 2017-03
آدرس های IP 128949703 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 6 2017-12
استخراج معدن 12.9 % 2018-06
تولید فولاد 7107 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.1 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.4 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 12061 USD - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 14930 USD - میلیارد 2018-05
هزینه های شخصی 0.2 % 2018-05
درآمد شخصی 0.4 % 2018-05
پس انداز های شخصی 3.2 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 24.6 USD - میلیارد 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 9347 USD - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 4.89 % 2018-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.4 2018-07
شاخص Redbook 3.3 % 2018-07
فروش فروشگاه زنجیره ای 4410 USD - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.75 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.7 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1273 هزار 2018-06
خانه های مسکونی نوساز 1173 هزار 2018-06
فروش خانه جدید 689 هزار 2018-05
پیش فروش خانه -2.2 % 2018-05
فروش خانه موجود 5430 هزار 2018-05
هزینه های ساخت و ساز 0.4 % 2018-05
شاخص مسکن 0.1 % 2018-04
شاخص بازار مسکن NAHB 68 2018-07
نرخ رهن 4.77 % 2018-07
درخواست وام مسکن -2.5 % 2018-07
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 210 نقاط شاخص 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 64.2 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.78 mm 2015-12
درجه حرارت -1.42 celsius 2015-12