ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2017-06
نرخ بیکاری 4.3 2017-07
نرخ تورم 1.7 2017-07
نرخ بهره 1.25 2017-07
موازنه تجاری -43642 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 93.48 2017-08
بازار سهام 21843 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.2 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 18569 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17011 USD - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 17081 USD - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2891 USD - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52195 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 150 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 810 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2208 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 327 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2439 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13092 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 574 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 288 USD - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-07
آمار اشتغال غیر کشاورزی 209 هزار 2017-07
اشتغال دولتی 4 هزار 2017-07
صورت پرداخت های خصوصی 205 هزار 2017-07
صورت های پرداخت توليد 16 هزار 2017-07
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 232 هزار 2017-08
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1953 هزار 2017-08
تغییر اشتغال ADP 178 هزار 2017-07
افراد شاغل 153513 هزار 2017-07
افراد بیکار 6981 هزار 2017-07
درآمد متوسط ساعتی 0.3 % 2017-07
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 ساعت ها 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.11 % 2017-07
نرخ بیکاری جوانان 9 % 2017-07
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 6138 هزار 2017-06
پیشنهادات شغلی 6163 هزاران نفر 2017-06
چلنجر کاهش شغل 28307 افراد 2017-07
دستمزد 22.1 USD / ساعت 2017-07
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2017-12
رشد دستمزد 2.95 % 2017-05
دستمزد در تولید 20.96 USD / ساعت 2017-07
شاخص هزینه استخدام 0.5 % 2017-06
کار اول شرایط بازار 1.5 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 324 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 66 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66 2017-12
نرخ اشتغال 60.2 % 2017-07
استخدام تمام وقت 125921 هزار 2017-07
هزینه زندگی خانواده 1496 USD / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1408 USD / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27535 هزار 2017-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130 USD / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780 USD / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 244 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 252 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 % 2017-07
قیمت صادرات 122 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 123 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.1 % 2017-07
صفحه اول PCE قیمت هسته 113 نقاط شاخص 2017-06
CPI Housing Utilities 252 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 199 نقاط شاخص 2017-07
Inflation Expectations 2.54 % 2017-07
شاخص قیمت PCE 112 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 1.31 % 2017-08
عرضه پول M0 3795425 USD - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 3528 USD - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 13602 USD - میلیارد 2017-07
ترازنامه بانک 16313900 USD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 4440435 USD - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 122015 USD - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 2106 USD - میلیارد 2017-07
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 19732 USD - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -43642 USD - میلیون 2017-06
صادرات 194374 USD - میلیون 2017-06
واردات 238017 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -116781 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی -8217356 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 99.01 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 7714 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37539 USD - میلیون 2017-03
میزان خالص ورود سرمایه 34420 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 8133 تن 2017-03
تولید نفت خام 9169 BBL/D/1K 2017-05
شاخص تروریسم 4.88 2015-12
درآمد گردشگری 20828 USD - میلیون 2017-01
ورود توریست 6507601 2016-09
فروش اسلحه 9894 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -42939 USD - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 2902 USD - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 232040 USD - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 19844909 USD - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 274980 USD - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 12026 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 % 2015-12
مخارج نظامی 606233 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 56.3 2017-07
شاخص PMI تولید 53.3 2017-07
پی ام آی غیر توليدی 53.9 % 2017-07
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2017-07
پی ام آی مرکب 54.6 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 2.2 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2017-07
تولید صنعتی 1.2 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 76.7 % 2017-07
میزان سفارشات کالاهای بادوام 6.5 % 2017-06
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 6.7 % 2017-06
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.2 % 2017-06
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.2 % 2017-06
سفارشات کارخانه 3 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 481081 USD - میلیون 2017-06
موجودی انبارهای تجاری 0.5 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -0.3 USD - میلیارد 2017-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.7 % 2017-06
ورشکستگی 23443 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
سود شرکت سهامی 1567 USD - میلیارد 2017-03
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 105 نقاط شاخص 2017-07
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.01 2017-07
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 16.8 نقاط شاخص 2017-07
ISM شاخص نیویورک 62.8 % 2017-07
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 25.2 نقاط شاخص 2017-08
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 18.9 نقاط شاخص 2017-08
شاخص توليد Richmond Fed 14 نقاط شاخص 2017-08
پی ام آی شیکاگو 58.9 نقاط شاخص 2017-07
تولید خودرو 2.62 Million Units 2017-07
ثبت خودرو 503 هزار 2017-06
مجموع فروش خودرو 16.77 میلیون 2017-07
تغییر سهام نفت خام -8.95 BBL / 1Million 2017-08
تغییر سهام گازوئیل 22 Thousand Barrels 2017-08
سهام گاز طبیعی تغییر 53 میلیارد - CF 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 182 نقاط شاخص 2017-06
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 2015-02
شاخص رقابتی 5.7 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 3 2017-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 18 2016-12
آسانی کسب و کار 8 2016-12
استخراج معدن 10.2 % 2017-07
تولید فولاد 6707 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.6 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-07
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.5 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 11840 USD - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 14365 USD - میلیارد 2017-06
هزینه های شخصی 0.1 % 2017-06
درآمد شخصی 0 % 2017-06
پس انداز های شخصی 3.8 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 12.4 USD - میلیارد 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 9296 USD - میلیارد 2017-07
نرخ وام بانکی 4.25 % 2017-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 52.2 2017-08
شاخص Redbook 3.2 % 2017-08
فروش فروشگاه زنجیره ای 4162 USD - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.62 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 79.5 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1223 هزار 2017-07
خانه های مسکونی نوساز 1155 هزار 2017-07
فروش خانه جدید 610 هزار 2017-06
پیش فروش خانه 0.5 % 2017-06
فروش خانه موجود 5520 هزار 2017-06
هزینه های ساخت و ساز -1.3 % 2017-06
شاخص مسکن 0.1 % 2017-06
شاخص بازار مسکن NAHB 68 2017-08
نرخ رهن 4.12 % 2017-08
درخواست وام مسکن 0.1 % 2017-08
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 199 نقاط شاخص 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 63.7 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 38.9 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 21.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 % 2016-12