ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2017-06
نرخ بیکاری 4.2 2017-09
نرخ تورم 2.2 2017-09
نرخ بهره 1.25 2017-09
موازنه تجاری -42395 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 93.67 2017-10
بازار سهام 23329 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.38 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 18569 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17031 USD - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 17198 USD - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2898 USD - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52195 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 150 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 810 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2208 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 327 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2439 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13092 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 574 USD - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 288 USD - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی -33 هزار 2017-09
اشتغال دولتی 7 هزار 2017-09
صورت پرداخت های خصوصی -40 هزار 2017-09
صورت های پرداخت توليد -1 هزار 2017-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 222 هزار 2017-10
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1888 هزار 2017-10
تغییر اشتغال ADP 135 هزار 2017-09
افراد شاغل 154345 هزار 2017-09
افراد بیکار 6801 هزار 2017-09
درآمد متوسط ساعتی 0.5 % 2017-09
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 ساعت ها 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.08 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 9.1 % 2017-09
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 6200 هزار 2017-08
پیشنهادات شغلی 6082 هزار 2017-08
چلنجر کاهش شغل 32346 افراد 2017-09
دستمزد 22.23 USD / ساعت 2017-09
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2017-12
رشد دستمزد 2.95 % 2017-05
دستمزد در تولید 20.96 USD / ساعت 2017-09
شاخص هزینه استخدام 0.5 % 2017-06
کار اول شرایط بازار 1.5 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 324 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 66 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66 2017-12
نرخ اشتغال 60.4 % 2017-09
استخدام تمام وقت 126690 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1496 USD / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1408 USD / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27650 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130 USD / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780 USD / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 246 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 253 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2017-09
قیمت صادرات 124 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 124 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-09
صفحه اول PCE قیمت هسته 113 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 253 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 نقاط شاخص 2017-09
انتظارات تورم 2.54 % 2017-09
شاخص قیمت PCE 113 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 1.36 % 2017-10
عرضه پول M0 3874483 USD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 3553 USD - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 13692 USD - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک 16313900 USD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 4440435 USD - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 124516 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 2125 USD - میلیارد 2017-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 11494 USD - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -42395 USD - میلیون 2017-08
صادرات 195320 USD - میلیون 2017-08
واردات 237715 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -123137 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی -7934901 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 99.01 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 124951 USD - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46199 USD - میلیون 2017-06
میزان خالص ورود سرمایه 67202 USD - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 8133 تن 2017-06
تولید نفت خام 9238 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 4.88 2015-12
درآمد گردشگری 20828 USD - میلیون 2017-01
ورود توریست 6507601 2016-09
فروش اسلحه 9894 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 8000 USD - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 2895 USD - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 348722 USD - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 20244900 USD - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 340722 USD - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 12026 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 % 2015-12
مخارج نظامی 606233 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 60.8 2017-09
شاخص PMI تولید 53.1 2017-09
پی ام آی غیر توليدی 59.8 % 2017-09
شاخص PMI خدمات 55.3 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی مرکب 54.8 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 1.6 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-09
تولید صنعتی 1 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 76 % 2017-09
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.7 % 2017-08
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.2 % 2017-08
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.2 % 2017-08
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.4 % 2017-08
سفارشات کارخانه 1.2 % 2017-08
میزان سفارشات جدید 471684 USD - میلیون 2017-08
موجودی انبارهای تجاری 0.7 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 5.5 USD - میلیارد 2017-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.9 % 2017-08
ورشکستگی 23443 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
سود شرکت سهامی 1644 USD - میلیارد 2017-06
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103 نقاط شاخص 2017-09
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.31 2017-08
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 21.3 نقاط شاخص 2017-09
ISM شاخص نیویورک 49.7 % 2017-09
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 30.2 نقاط شاخص 2017-10
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 27.9 نقاط شاخص 2017-10
شاخص توليد Richmond Fed 19 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی شیکاگو 65.2 نقاط شاخص 2017-09
تولید خودرو 2.8 میلیون واحد 2017-09
ثبت خودرو 511 هزار 2017-08
مجموع فروش خودرو 18.57 میلیون 2017-09
تغییر سهام نفت خام -5.73 BBL / 1Million 2017-10
تغییر سهام گازوئیل 908 هزار بشکه 2017-10
سهام گاز طبیعی تغییر 51 میلیارد - CF 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 182 نقاط شاخص 2017-08
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 2015-02
شاخص رقابتی 5.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 18 2016-12
آسانی کسب و کار 8 2016-12
استخراج معدن 9.8 % 2017-09
تولید فولاد 7064 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 % 2017-09
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 11853 USD - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 14417 USD - میلیارد 2017-08
هزینه های شخصی 0.1 % 2017-08
درآمد شخصی 0.2 % 2017-08
پس انداز های شخصی 3.6 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 13.1 USD - میلیارد 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 9370 USD - میلیارد 2017-09
نرخ وام بانکی 4.25 % 2017-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 50.3 2017-10
شاخص Redbook 3.6 % 2017-10
فروش فروشگاه زنجیره ای 4100 USD - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.7 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1215 هزار 2017-09
خانه های مسکونی نوساز 1127 هزار 2017-09
فروش خانه جدید 560 هزار 2017-08
پیش فروش خانه -2.6 % 2017-08
فروش خانه موجود 5390 هزار 2017-09
هزینه های ساخت و ساز 0.5 % 2017-08
شاخص مسکن 0.2 % 2017-07
شاخص بازار مسکن NAHB 68 2017-10
نرخ رهن 4.14 % 2017-10
درخواست وام مسکن 3.6 % 2017-10
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 202 نقاط شاخص 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 63.7 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 21.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 % 2016-12