ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-04
نرخ تورم 2.5 2018-04
نرخ بهره 1.75 2018-05
موازنه تجاری -48956 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 94.28 2018-05
بازار سهام 24753 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.93 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 18624 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17386 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 17469 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3007 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 52195 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 152 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 660 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1984 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 387 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2087 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11731 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 478 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 283 USD - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 164 هزار 2018-04
اشتغال دولتی -4 هزار 2018-04
صورت پرداخت های خصوصی 168 هزار 2018-04
صورت های پرداخت توليد 24 هزار 2018-04
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 234 هزار 2018-05
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1741 هزار 2018-05
تغییر اشتغال ADP 204 هزار 2018-04
افراد شاغل 155181 هزار 2018-04
افراد بیکار 6346 هزار 2018-04
درآمد متوسط ساعتی 0.1 % 2018-04
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 ساعت ها 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 % 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 % 2018-04
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2018-04
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 6469 هزار 2018-03
پیشنهادات شغلی 6550 هزار 2018-03
چلنجر کاهش شغل 36081 افراد 2018-04
دستمزد 22.51 USD / ساعت 2018-04
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 4.45 % 2018-03
دستمزد در تولید 21.49 USD / ساعت 2018-04
شاخص هزینه استخدام 0.8 % 2018-03
جمعیت 326 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.3 % 2018-04
استخدام تمام وقت 127753 هزار 2018-04
هزینه زندگی خانواده 2240 USD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1540 USD / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27508 هزار 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090 USD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 256 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-04
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 127 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-04
صفحه اول PCE قیمت هسته 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید کننده هسته 115 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 257 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 نقاط شاخص 2018-04
انتظارات تورم 2.98 % 2018-04
شاخص قیمت PCE 114 نقاط شاخص 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.32 % 2018-05
عرضه پول M0 3727183 USD - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 3659 USD - میلیارد 2018-04
عرضه پول M2 13951 USD - میلیارد 2018-04
ترازنامه بانک 16588300 USD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 4317537 USD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 126510 USD - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 2163 USD - میلیارد 2018-04
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -4900 USD - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -48956 USD - میلیون 2018-03
صادرات 208526 USD - میلیون 2018-03
واردات 257482 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -128158 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2017-12
بدهی خارجی -7845809 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 98.39 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -38500 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46429 USD - میلیون 2017-12
میزان خالص ورود سرمایه 61838 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 8134 تن 2018-03
تولید نفت خام 10264 BBL/D/1K 2018-02
شاخص تروریسم 5.43 2016-12
درآمد گردشگری 20649 USD - میلیون 2018-02
ورود توریست 6145476 2017-09
فروش اسلحه 12394 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 214255 USD - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 2930 USD - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 510447 USD - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 21068200 USD - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 296192 USD - میلیون 2018-04
درخواست پناهندگی 12145 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
مخارج نظامی 597178 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 57.3 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 56.6 2018-05
پی ام آی غیر توليدی 56.8 2018-04
شاخص PMI خدمات 55.7 نقاط شاخص 2018-05
پی ام آی مرکب 55.7 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 3.5 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-04
تولید صنعتی 1.8 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 77.99 % 2018-04
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.7 % 2018-04
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.9 % 2018-04
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.9 % 2018-04
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.3 % 2018-03
سفارشات کارخانه 1.6 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 507690 USD - میلیون 2018-03
موجودی انبارهای تجاری 0 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 33.07 USD - میلیارد 2018-03
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.4 % 2018-03
ورشکستگی 23106 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
سود شرکت سهامی 1767 USD - میلیارد 2017-12
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 105 نقاط شاخص 2018-04
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.34 2018-04
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 21.8 نقاط شاخص 2018-04
ISM شاخص نیویورک 64.3 % 2018-04
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 20.1 نقاط شاخص 2018-05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 34.4 نقاط شاخص 2018-05
شاخص توليد Richmond Fed 16 نقاط شاخص 2018-05
پی ام آی شیکاگو 57.6 نقاط شاخص 2018-04
تولید خودرو 3.08 میلیون واحد 2018-04
ثبت خودرو 523 هزار 2018-03
مجموع فروش خودرو 17.15 میلیون 2018-04
تغییر سهام نفت خام 5.78 BBL / 1Million 2018-05
تغییر سهام گازوئیل 1883 هزار بشکه 2018-05
سهام گاز طبیعی تغییر 91 میلیارد - CF 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 123 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات سهام نفت خام API -1.3 BBL / 1Million 2018-05
خطوط نفت خام 859 2018-05
سرعت اینترنت 18748 KBps 2017-03
آدرس های IP 128949703 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 6 2017-12
استخراج معدن 10.6 % 2018-04
تولید فولاد 7261 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-04
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.3 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 12067 USD - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 14810 USD - میلیارد 2018-03
هزینه های شخصی 0.4 % 2018-03
درآمد شخصی 0.3 % 2018-03
پس انداز های شخصی 3.1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 11.6 USD - میلیارد 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 9246 USD - میلیارد 2018-04
نرخ وام بانکی 4.75 % 2018-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 53.6 2018-05
شاخص Redbook 3.2 % 2018-05
فروش فروشگاه زنجیره ای 4245 USD - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.75 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.5 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1364 هزار 2018-04
خانه های مسکونی نوساز 1287 هزار 2018-04
فروش خانه جدید 662 هزار 2018-04
پیش فروش خانه -3 % 2018-03
فروش خانه موجود 5460 هزار 2018-04
هزینه های ساخت و ساز -1.7 % 2018-03
شاخص مسکن 0.1 % 2018-03
شاخص بازار مسکن NAHB 70 2018-05
نرخ رهن 4.86 % 2018-05
درخواست وام مسکن -2.6 % 2018-05
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 207 نقاط شاخص 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 64.2 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.78 mm 2015-12
درجه حرارت -1.42 celsius 2015-12