شاخص یاب

ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-08
نرخ تورم 2.7 2018-08
نرخ بهره 2 2018-08
موازنه تجاری -50082 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 94.22 2018-09
بازار سهام 26744 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.07 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 19391 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18515 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 18768 USD - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3321 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 150 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 667 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2000 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 392 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2084 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11786 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 486 USD - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 279 USD - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-08
آمار اشتغال غیر کشاورزی 201 هزار 2018-08
اشتغال دولتی -3 هزار 2018-08
صورت پرداخت های خصوصی 204 هزار 2018-08
صورت های پرداخت توليد -3 هزار 2018-08
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 201 هزار 2018-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1645 هزار 2018-09
تغییر اشتغال ADP 163 هزار 2018-08
افراد شاغل 155542 هزار 2018-08
افراد بیکار 6234 هزار 2018-08
درآمد متوسط ساعتی 0.4 % 2018-08
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 ساعت ها 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 % 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.82 % 2018-08
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2018-08
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 7313 هزار 2018-07
پیشنهادات شغلی 6939 هزار 2018-07
چلنجر کاهش شغل 38472 افراد 2018-08
دستمزد 22.73 USD / ساعت 2018-08
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 4.83 % 2018-06
دستمزد در تولید 21.42 USD / ساعت 2018-08
شاخص هزینه استخدام 0.6 % 2018-06
جمعیت 326 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.3 % 2018-08
استخدام تمام وقت 128577 هزار 2018-08
هزینه زندگی خانواده 2240 USD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1540 USD / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26913 هزار 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090 USD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 258 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 % 2018-08
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 127 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-08
صفحه اول PCE قیمت هسته 110 نقاط شاخص 2018-07
قیمت تولید کننده هسته 115 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 260 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 3 % 2018-08
شاخص قیمت PCE 108 نقاط شاخص 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.37 % 2018-09
عرضه پول M0 3584502 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 3703 USD - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 14217 USD - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک 16794750 USD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 4170556 USD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 124694 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 2217 USD - میلیارد 2018-08
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 18938 USD - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -50082 USD - میلیون 2018-07
صادرات 211077 USD - میلیون 2018-07
واردات 261159 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -101460 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2017-12
بدهی خارجی 19180854 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 52174 USD - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47253 USD - میلیون 2018-06
میزان خالص ورود سرمایه 74804 USD - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 8134 تن 2018-06
تولید نفت خام 10674 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 5.43 2016-12
درآمد گردشگری 21491 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 6145476 2017-09
فروش اسلحه 12394 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -214148 USD - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 3171 USD - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 219115 USD - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 21458850 USD - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 433263 USD - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 6901 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
مخارج نظامی 597178 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 61.3 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 55.6 2018-09
پی ام آی غیر توليدی 58.5 2018-08
شاخص PMI خدمات 52.9 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 53.4 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 4.9 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-08
تولید صنعتی 3.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 78.08 % 2018-08
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.7 % 2018-07
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1 % 2018-07
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.2 % 2018-07
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.2 % 2018-07
سفارشات کارخانه -0.8 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 497754 USD - میلیون 2018-07
موجودی انبارهای تجاری 0.6 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار -26.93 USD - میلیارد 2018-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.6 % 2018-07
ورشکستگی 22245 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 2013 USD - میلیارد 2018-06
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 109 نقاط شاخص 2018-08
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.13 2018-07
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 30.9 نقاط شاخص 2018-08
ISM شاخص نیویورک 76.5 % 2018-08
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 19 نقاط شاخص 2018-09
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 22.9 نقاط شاخص 2018-09
شاخص توليد Richmond Fed 24 نقاط شاخص 2018-08
پی ام آی شیکاگو 63.6 نقاط شاخص 2018-08
تولید خودرو 2.45 میلیون واحد 2018-08
ثبت خودرو 446 هزار 2018-07
مجموع فروش خودرو 16.72 میلیون 2018-08
تغییر سهام نفت خام -2.06 BBL / 1Million 2018-09
تغییر سهام گازوئیل -1719 هزار بشکه 2018-09
سهام گاز طبیعی تغییر 86 میلیارد - CF 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 124 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات سهام نفت خام API 1.25 BBL / 1Million 2018-09
خطوط نفت خام 866 2018-09
سرعت اینترنت 18748 KBps 2017-03
آدرس های IP 128949703 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 6 2017-12
استخراج معدن 14.1 % 2018-08
تولید فولاد 7275 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-08
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 12841 USD - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 15566 USD - میلیارد 2018-07
هزینه های شخصی 0.4 % 2018-07
درآمد شخصی 0.3 % 2018-07
پس انداز های شخصی 6.7 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 16.6 USD - میلیارد 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 9383 USD - میلیارد 2018-08
نرخ وام بانکی 5 % 2018-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.7 2018-09
شاخص Redbook 5.4 % 2018-09
فروش فروشگاه زنجیره ای 3782 USD - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 0.75 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.7 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1229 هزار 2018-08
خانه های مسکونی نوساز 1282 هزار واحد 2018-08
فروش خانه جدید 627 هزار 2018-07
پیش فروش خانه -2.3 % 2018-07
فروش خانه موجود 5340 هزار 2018-08
هزینه های ساخت و ساز 0.1 % 2018-07
شاخص مسکن 0.2 % 2018-06
شاخص بازار مسکن NAHB 67 2018-09
نرخ رهن 4.88 % 2018-09
درخواست وام مسکن 1.6 % 2018-09
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 213 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 64.3 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.78 mm 2015-12
درجه حرارت -1.42 celsius 2015-12