شاخص یاب

ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 96.27 2019-01
بازار سهام 24706 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.78 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 312 2018-12
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
نرخ بهره 2.5 2018-12
موازنه تجاری -55488 2018-10
حساب جاری -124817 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 54.1 2018-12
شاخص PMI تولید 53.8 2018-12
پی ام آی غیر توليدی 57.6 2018-12
شاخص PMI خدمات 54.4 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-11
جواز ساختمان 1328 2018-11
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 19391 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18665 2018-09
تولید ناخالص ملی 18908 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3332 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 217 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 641 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2126 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 430 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2176 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12701 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 542 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 284 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 312 2018-12
اشتغال دولتی 11 2018-12
صورت پرداخت های خصوصی 301 2018-12
صورت های پرداخت توليد 32 2018-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 213 2019-01
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1737 2019-01
تغییر اشتغال ADP 271 2018-12
افراد شاغل 156945 2018-12
افراد بیکار 6294 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 0.4 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.77 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 8.7 2018-12
هزینه های کار 109 2018-09
بهره وری 106 2018-09
پست های خالی شغلی 6540 2018-11
پیشنهادات شغلی 6888 2018-11
چلنجر کاهش شغل 43884 2018-12
دستمزد 23.05 2018-12
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 4.6 2018-09
دستمزد در تولید 21.91 2018-12
شاخص هزینه استخدام 0.8 2018-09
جمعیت 326 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.6 2018-12
استخدام تمام وقت 129913 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26994 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 260 2018-12
اندازه اصل تورم 2.2 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-09
قیمت تولید 117 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2018-12
قیمت صادرات 126 2018-12
قیمت واردات 125 2018-12
تورم مواد غذایی 1.6 2018-12
صفحه اول PCE قیمت هسته 111 2018-11
قیمت تولید کننده هسته 116 2018-12
CPI مسکن آب و برق 261 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 2018-12
انتظارات تورم 3 2018-12
شاخص قیمت PCE 109 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.78 2019-01
عرضه پول M0 3400839 2018-12
عرضه پول M1 3781 2018-12
عرضه پول M2 14455 2018-12
ترازنامه بانک 16821077 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 4102109 2018-11
ذخایر ارزی 123503 2018-11
وام به بخش خصوصی 2317 2018-12
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 1720 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -55488 2018-10
حساب جاری -124817 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-12
صادرات 211046 2018-10
واردات 266534 2018-10
بدهی خارجی 19306582 2018-06
رابطه مبادله 107 2018-06
گردش سرمایه 42018 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51938 2018-09
میزان خالص ورود سرمایه 31281 2018-10
ذخایر طلا 8133 2018-12
تولید نفت خام 11537 2018-10
شاخص تروریسم 5.43 2016-12
درآمد گردشگری 21283 2018-08
ورود توریست 6734056 2018-05
فروش اسلحه 12394 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -205000 2018-11
هزینه های دولت 3192 2018-09
درآمدهای دولت 205961 2018-11
بدهی های دولت 21974096 2018-12
هزینه های مالی 410864 2018-11
درخواست پناهندگی 6901 2018-04
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2016-12
مخارج نظامی 597178 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 54.1 2018-12
شاخص PMI تولید 53.8 2018-12
پی ام آی غیر توليدی 57.6 2018-12
شاخص PMI خدمات 54.4 2018-12
پی ام آی مرکب 54.4 2018-12
تولید صنعتی 4 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2018-12
تولید صنعتی 3.2 2018-12
استفاده از ظرفیت 78.73 2018-12
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.8 2018-11
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -0.1 2018-11
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.3 2018-11
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.3 2018-10
سفارشات کارخانه -2.1 2018-10
میزان سفارشات جدید 502677 2018-10
موجودی انبارهای تجاری 0.6 2018-10
تغییرات موجودی انبار 89.77 2018-09
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.8 2018-10
ورشکستگی 22103 2018-09
سود شرکت سهامی 2077 2018-09
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104 2018-12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.22 2018-11
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -5.1 2018-12
ISM شاخص نیویورک 65.4 2018-12
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 3.9 2019-01
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 17 2019-01
شاخص توليد Richmond Fed -8 2018-12
پی ام آی شیکاگو 65.4 2018-12
تولید خودرو 3 2018-12
ثبت خودرو 432 2018-10
مجموع فروش خودرو 17.55 2018-12
تغییر سهام نفت خام -2.68 2019-01
تغییر سهام گازوئیل 7503 2019-01
سهام گاز طبیعی تغییر -81 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 125 2018-11
تغییرات سهام نفت خام API -0.56 2019-01
خطوط نفت خام 852 2019-01
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 75 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
استخراج معدن 13.4 2018-12
تولید فولاد 7425 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-11
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.2 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 12953 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 15743 2018-11
هزینه های شخصی 0.4 2018-11
درآمد شخصی 0.2 2018-11
پس انداز های شخصی 6 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 22.15 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 9579 2018-12
نرخ وام بانکی 5.35 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 52.3 2019-01
شاخص Redbook 6.7 2019-01
فروش فروشگاه زنجیره ای 3959 2018-10
قیمت گازوئیل 0.6 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.6 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1328 2018-11
خانه های مسکونی نوساز 1256 2018-11
فروش خانه جدید 544 2018-10
پیش فروش خانه -7.7 2018-11
فروش خانه موجود 5320 2018-11
هزینه های ساخت و ساز -0.1 2018-10
شاخص مسکن 0.3 2018-10
شاخص بازار مسکن NAHB 58 2019-01
نرخ رهن 4.74 2019-01
درخواست وام مسکن 13.5 2019-01
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 214 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2018-09