شاخص یاب

ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-09
نرخ بیکاری 3.7 2018-10
نرخ تورم 2.5 2018-10
نرخ بهره 2.25 2018-11
موازنه تجاری -54019 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 97.02 2018-11
بازار سهام 25223 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.11 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 19391 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18672 USD - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص ملی 18766 USD - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3320 USD - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 217 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 641 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2126 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 430 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2176 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12701 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 542 USD - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 284 USD - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-10
آمار اشتغال غیر کشاورزی 250 هزار 2018-10
اشتغال دولتی 4 هزار 2018-10
صورت پرداخت های خصوصی 246 هزار 2018-10
صورت های پرداخت توليد 32 هزار 2018-10
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 216 هزار 2018-11
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1676 هزار 2018-11
تغییر اشتغال ADP 227 هزار 2018-10
افراد شاغل 156562 هزار 2018-10
افراد بیکار 6075 هزار 2018-10
درآمد متوسط ساعتی 0.2 % 2018-10
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 ساعت ها 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.84 % 2018-10
نرخ بیکاری جوانان 8.3 % 2018-10
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-09
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 7070 هزار 2018-09
پیشنهادات شغلی 7009 هزار 2018-09
چلنجر کاهش شغل 75644 افراد 2018-10
دستمزد 22.89 USD / ساعت 2018-10
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 4.79 % 2018-08
دستمزد در تولید 21.68 USD / ساعت 2018-10
شاخص هزینه استخدام 0.8 % 2018-09
جمعیت 326 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.6 % 2018-10
استخدام تمام وقت 129212 هزار 2018-10
هزینه زندگی خانواده 2380 USD / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 USD / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27297 هزار 2018-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 USD / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 USD / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 259 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-10
قیمت صادرات 128 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 128 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-10
صفحه اول PCE قیمت هسته 110 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید کننده هسته 116 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 260 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 نقاط شاخص 2018-10
انتظارات تورم 3 % 2018-10
شاخص قیمت PCE 109 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 2.63 % 2018-11
عرضه پول M0 3520960 USD - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 3731 USD - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 14254 USD - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 16821077 USD - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 4102109 USD - میلیون 2018-11
ذخایر ارزی 123729 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 2237 USD - میلیارد 2018-10
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 63131 USD - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -54019 USD - میلیون 2018-09
صادرات 212565 USD - میلیون 2018-09
واردات 266584 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -101460 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2017-12
بدهی خارجی 19306582 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 108188 USD - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47253 USD - میلیون 2018-06
میزان خالص ورود سرمایه 131823 USD - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 8133 تن 2018-09
تولید نفت خام 11346 BBL/D/1K 2018-08
شاخص تروریسم 5.43 2016-12
درآمد گردشگری 21283 USD - میلیون 2018-08
ورود توریست 6734056 2018-05
فروش اسلحه 12394 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -100000 USD - میلیون 2018-10
هزینه های دولت 3197 USD - میلیارد 2018-09
درآمدهای دولت 252692 USD - میلیون 2018-10
بدهی های دولت 21702370 USD - میلیون 2018-10
هزینه های مالی 353183 USD - میلیون 2018-10
درخواست پناهندگی 6901 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 % 2016-12
مخارج نظامی 597178 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 57.7 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 55.7 2018-10
پی ام آی غیر توليدی 60.3 2018-10
شاخص PMI خدمات 54.8 نقاط شاخص 2018-10
پی ام آی مرکب 54.9 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 5.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-09
تولید صنعتی 3.5 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 78.1 % 2018-09
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.8 % 2018-09
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -0.6 % 2018-09
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.1 % 2018-09
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.4 % 2018-09
سفارشات کارخانه 0.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 515334 USD - میلیون 2018-09
موجودی انبارهای تجاری 0.3 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 76.33 USD - میلیارد 2018-09
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.4 % 2018-09
ورشکستگی 22103 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
سود شرکت سهامی 2008 USD - میلیارد 2018-06
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 107 نقاط شاخص 2018-10
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.17 2018-09
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 29.4 نقاط شاخص 2018-10
ISM شاخص نیویورک 69.8 % 2018-10
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 23.3 نقاط شاخص 2018-11
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 12.9 نقاط شاخص 2018-11
شاخص توليد Richmond Fed 15 نقاط شاخص 2018-10
پی ام آی شیکاگو 58.4 نقاط شاخص 2018-10
تولید خودرو 2.78 میلیون واحد 2018-09
ثبت خودرو 443 هزار 2018-08
مجموع فروش خودرو 17.57 میلیون 2018-10
تغییر سهام نفت خام 10.27 BBL / 1Million 2018-11
تغییر سهام گازوئیل -1411 هزار بشکه 2018-11
سهام گاز طبیعی تغییر 39 میلیارد - CF 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 124 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات سهام نفت خام API 8.79 BBL / 1Million 2018-11
خطوط نفت خام 886 2018-11
سرعت اینترنت 18748 KBps 2017-03
آدرس های IP 128949703 IP 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
استخراج معدن 13.4 % 2018-09
تولید فولاد 7251 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.3 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-10
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.7 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 12969 USD - میلیارد 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 15651 USD - میلیارد 2018-09
هزینه های شخصی 0.4 % 2018-09
درآمد شخصی 0.2 % 2018-09
پس انداز های شخصی 6.2 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 10.92 USD - میلیارد 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 9447 USD - میلیارد 2018-10
نرخ وام بانکی 5.25 % 2018-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.4 2018-11
شاخص Redbook 6.1 % 2018-11
فروش فروشگاه زنجیره ای 3979 USD - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 0.74 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 77.3 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1241 هزار 2018-09
خانه های مسکونی نوساز 1201 هزار واحد 2018-09
فروش خانه جدید 553 هزار 2018-09
پیش فروش خانه -1 % 2018-09
فروش خانه موجود 5150 هزار 2018-09
هزینه های ساخت و ساز 0 % 2018-09
شاخص مسکن 0.3 % 2018-08
شاخص بازار مسکن NAHB 68 2018-10
نرخ رهن 5.17 % 2018-11
درخواست وام مسکن -3.2 % 2018-11
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 214 نقاط شاخص 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 64.4 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.78 mm 2015-12
درجه حرارت -1.42 celsius 2015-12