ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 2.7 2.2 2.1 2.6 2
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.5 4.6 4.8 6
نرخ تورم 2.20 2 2.2 2.3 2.6 2.5
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 3
موازنه تجاری -42395.00 -46700 -50000 -49300 -50500 -59000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 106 108 108 108 109
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 23328.63 22500 22300 22100 21800 19300
پول 93.95 95.03 95.97 96.91 97.85 108
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.39 2.41 2.44 2.46 2.49 2.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 2.7 2.2 2.1 2.6 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.2 2.3 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 18569.10 19200 19800 19800 19800 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17031.10 17270 17350 17490 17600 18500
تولید ناخالص ملی 17198.00 17321 17370 17409 17440 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2898.50 2917 2917 2912 2903 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 52194.90 52800 53500 53500 53500 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272.50 53060 53220 53220 53220 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149.50 150 151 152 152 156
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 810.40 810 803 794 783 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2208.50 2205 2200 2195 2190 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 327.00 208 349 346 343 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2439.40 2488 2501 2513 2524 2567
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13092.20 13600 13429 13491 13543 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 574.50 575 574 573 572 559
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 288.00 271 287 286 286 302
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.5 4.6 4.8 6
آمار اشتغال غیر کشاورزی -33.00 160 190 170 145 170
صورت پرداخت های خصوصی -40.00 59.11 71.96 79 84.69 106
اشتغال دولتی 7.00 13 13.63 13.59 13.59 11
صورت های پرداخت توليد -1.00 10 9.57 11.62 -11.48 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 222.00 246 257 267 276 330
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1888.00 1909 1940 1970 2000 2226
تغییر اشتغال ADP 135.00 164 124 114 104 150
افراد بیکار 6801.00 6749 6772 6836 6918 7593
افراد شاغل 154345.00 154929 155234 155375 155430 154000
درآمد متوسط ساعتی 0.50 0.31 0.24 0.21 0.2 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.38 34.38 34.37 34.37 34.34
نرخ مشارکت نیروی کار 63.10 63.08 63.08 63.09 63.1 63.19
نرخ بیکاری بلند مدت 1.08 1.07 1.05 1.05 1.2 1.4
نرخ بیکاری جوانان 9.10 9.2 9.3 9.4 9.5 10.2
بهره وری 108.08 108 108 108 108 108
هزینه های کار 108.81 109 109 109 109 109
پست های خالی شغلی 6200.00 6281 6133 5981 5836 4914
پیشنهادات شغلی 6082.00 6137 6073 6016 5964 5564
چلنجر کاهش شغل 32346.00 41467 48298 53186 56704 63500
دستمزد 22.23 22.52 22.79 22.87 23.35 26.5
رشد دستمزد 2.95 3.58 3.78 3.96 4.12 4.94
دستمزد در تولید 20.96 21.32 21.64 21.76 21.87 25.61
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.5 7.5 7.5 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.66 0.62 0.62 0.66 0.71
کار اول شرایط بازار 1.50 2 1.7 0.9 -0.2 0.5
جمعیت 324.30 326 328 328 328 332
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780.00 1668 1663 1660 1657 1650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130.00 3968 4006 4053 4098 3973
هزینه زندگی خانواده 1496.20 1476 1475 1474 1474 1473
هزینه زندگی انفرادی 1407.76 1369 1366 1365 1364 1362
قسمت مدت زمان اشتغال 27650.00 27591 27585 27576 27568 27490
استخدام تمام وقت 126690.00 127095 127285 127350 127354 127011
نرخ اشتغال 60.40 60.5 60.6 60.6 60.6 60.7
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.20 2 2.2 2.3 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 246.37 248 249 249 250 268
قیمت مصرف کننده اصلی 252.86 254 255 256 257 261
اندازه اصل تورم 1.70 1.8 1.9 2 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.03 115 114 114 115 134
قیمت تولید 113.40 114 115 116 118 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2.2 2.4 2.5 2.85 2.2
قیمت صادرات 124.00 125 125 125 125 119
قیمت واردات 123.80 124 124 123 123 120
تورم مواد غذایی 1.20 1.2 1.2 1.3 1.4 1.9
شاخص قیمت PCE 112.62 114 113 113 113 121
انتظارات تورم 2.54 2.51 2.64 2.68 2.71 2.82
صفحه اول PCE قیمت هسته 113.20 114 114 114 114 120
CPI مسکن آب و برق 252.98 254 254 254 254 253
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 204.78 203 205 206 206 204
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 3
نرخ بهره بین بانکی 1.36 1.4 1.4 1.6 1.6 2.5
عرضه پول M0 3874483.00 3860232 3850425 3843807 3837624 3782638
عرضه پول M1 3553.10 3585 3601 3610 3614 3603
عرضه پول M2 13692.40 13824 13930 14016 14085 14296
ذخایر ارزی 124516.00 124505 123985 123387 122780 117647
ترازنامه بانک مرکزی 4440435.00 4437974 4426050 4414162 4402337 4298761
ترازنامه بانک 16313900.00 16294075 16292840 16291606 16290371 16279174
وام به بخش خصوصی 2125.34 2150 2169 2184 2195 2194
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199.60 199 199 198 198 195
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 11494.00 11797 10992 10873 10786 10552
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -42395.00 -46700 -50000 -49300 -50500 -59000
صادرات 195320.00 194300 195000 196200 196500 200000
واردات 237715.00 241000 245000 245500 247000 259000
حساب جاری -123137.00 -117000 -118200 -118000 -120923 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی خارجی -7934901.00 -7777101 -7658935 -7549856 -7459765 -6701967
رابطه مبادله 99.01 99.65 99.85 100 100 101
گردش سرمایه 124951.00 17188 17201 18807 20223 22576
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46199.00 41576 41172 42108 41918 39710
میزان خالص ورود سرمایه 67202.00 42227 32688 30782 29515 24755
ذخایر طلا 8133.46 8134 8134 8135 8135 8135
تولید نفت خام 9238.00 9180 9183 9167 9151 9150
درآمد گردشگری 20828.00 20663 20617 20571 20525 20128
ورود توریست 6507601.00 5427600 5258600 5113700 4989500 4429100
شاخص تروریسم 4.88 5.16 5.2 5.2 5.2 5.36
فروش اسلحه 9894.00 9406 9412 9417 9423 9994
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 106 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50 -2.9 -3.9 -3.9 -3.9 -7.5
ارزش بودجه دولت 8000.00 -25887 -32640 -35006 -34134 -27804
هزینه های دولت 2895.20 2891 2889 2888 2886 2868
درآمدهای دولت 348722.00 294206 267609 252370 245459 212175
بدهی های دولت 20244900.00 20596971 20805030 20917727 20975792 20973433
هزینه های مالی 340722.00 336518 330000 327411 325904 319851
مخارج نظامی 606232.60 651485 702472 703459 589945 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 31.14 31.23 31.32 31.41 35
درخواست پناهندگی 12026.00 11947 11892 11836 11780 11305
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص PMI خدمات 55.30 53.7 52.9 53 54.6 54.8
اطمینان کسب و کار 60.80 55 54 54.3 52 52
شاخص PMI تولید 53.10 53 52.7 52.9 53.6 53
پی ام آی غیر توليدی 59.80 58 55.2 56 54 54.88
پی ام آی مرکب 54.80 54 52.4 52.7 55 55.1
تولید صنعتی 1.60 3 2.4 1.9 1.6 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2
تولید صنعتی 1.00 2 1.7 1.7 2 1.9
استفاده از ظرفیت 76.00 76 76.4 76.6 76.68 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.70 -1.2 0.39 0.33 0.32 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.20 0.82 0.43 0.33 0.31 0.31
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.20 0.1 0.23 0.23 0.23 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.40 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
میزان سفارشات جدید 471684.00 470018 468286 466774 465295 452911
سفارشات کارخانه 1.20 -0.5 0.27 0.26 0.27 0.2
موجودی انبارهای تجاری 0.70 -0.8 0.39 0.2 0.32 0.2
تغییرات موجودی انبار 5.50 65.2 14 7.5 19.5 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.90 0.4 -0.1 0.2 0.43 0.2
ورشکستگی 23443.00 24372 25248 26281 27410 37180
سود شرکت سهامی 1643.80 1636 1634 1631 1628 1605
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103.00 106 104 100 102 97
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 30.20 25 19 12 11 5
ISM شاخص نیویورک 49.70 54.39 54.83 55.11 55.28 55.53
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 21.30 14 15 14.5 11.65 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.31 0.05 0.2 0.2 -0.11 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 27.90 19 15 10 13 6.3
شاخص توليد Richmond Fed 19.00 14 15 11 10 3
پی ام آی شیکاگو 65.20 54 53 53.5 57.1 54.43
مجموع فروش خودرو 18.57 14 18 18 17.03 18.7
تولید خودرو 2.80 3.61 3.89 3.89 3.31 4.04
ثبت خودرو 511.18 563 612 643 662 683
تغییر سهام نفت خام -5.73 -0.5 0.06 0.06 0.06 0.1
سهام گاز طبیعی تغییر 51.00 25.14 10.02 4.4 2.32 1.09
تغییر سهام گازوئیل 908.00 10.49 7.82 7.81 7.81 7.81
شاخص اقتصادی مقدم 182.50 184 184 185 186 189
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 52.53 53.49 54.78 55.54 54.76
تولید فولاد 7064.00 6470 7314 7319 7317 7150
استخراج معدن 9.80 2 7 6.4 3.21 1
آسانی کسب و کار 8.00 7 6 6 7 6
شاخص رقابتی 5.85 5.7 5.73 5.73 5.77 5.86
رتبه رقابتی 2.00 3 3 3 2 3
شاخص فساد مالی 74.00 75.5 75.5 75.5 75 75.5
رتبه فساد مالی 18.00 16 16 16 18 16
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.2 0.36 0.35 0.35 0.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.10 94 94 94.5 93 86.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 3.2 2.9 2.7 3.1 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.00 0.4 0.36 0.4 0.35 0.4
هزینه های مصرف کننده 11853.00 11989 12057 12118 12175 12541
درآمد قابل تصرف شخص 14417.40 14408 14407 14405 14403 14384
هزینه های شخصی 0.10 0.4 0.44 0.45 0.46 0.5
درآمد شخصی 0.20 0.6 0.44 0.44 0.44 0.44
پس انداز های شخصی 3.60 3.97 4.15 4.24 4.34 5.05
اعتبار بخش خصوصی 9369.63 9441 9479 9497 9505 9477
تسهیلات اعتباری خریدار 13.10 11.27 10.26 9.46 8.93 7.85
نرخ وام بانکی 4.25 4.15 4.15 4.25 4.6 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 50.30 50.55 50.31 50.12 49.97 49.55
شاخص Redbook 3.60 3.09 2.74 2.55 2.44 2.3
قیمت گازوئیل 0.68 0.63 0.57 0.56 0.56 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.70 80 80.2 80.3 77.14 82.6
فروش فروشگاه زنجیره ای 4100.00 5966 6343 6464 6503 6529
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 1215.00 1141 1231 1236 1242 1315
خانه های مسکونی نوساز 1127.00 1160 1100 1090 1170 1280
فروش خانه جدید 560.00 570 610 560 584 590
پیش فروش خانه -2.60 3 -0.6 0.5 0.51 1.2
فروش خانه موجود 5390.00 5300 5220 5190 5200 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.50 0.5 1.5 0.8 0.3 0.4
شاخص بازار مسکن NAHB 68.00 62 60 61 59 53
شاخص مسکن 0.20 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5
نرخ رهن 4.14 4.18 4.23 4.28 4.32 6.5
درخواست وام مسکن 3.60 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
نرخ مالکیت مسکن 63.70 63.72 63.74 63.75 63.77 63.88
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 201.99 197 198 199 203 211
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.60 35 35 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 13.63 13.62 13.61 13.6 13.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65