ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.6 2.8 2.4 2
نرخ بیکاری 3.90 4 4 3.9 3.8 4.2
نرخ تورم 2.50 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره 1.75 2 2 2.25 2.5 3
موازنه تجاری -48956.00 -48000 -51000 -55000 -52000 -53000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 93.88
92.94 93.86 94.78 95.7 97
بازار سهام 24886.81
22844 22146 21472 20817 18392
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.98
2.92 3.08 3.25 3.43 4.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30
2.1 2.6 2.8 2.4 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.6 2.5 2.7 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 18624.48
19800 19800 19800 20220 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17385.83
17474 17593 17753 17719 18725
تولید ناخالص ملی 17469.21
17645 17787 17941 17906 18923
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3007.49
2974 2989 3054 3048 3221
تولید ناخالص داخلی سرانه 52194.90
53500 53500 53500 54100 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272.50
53220 53220 53220 53900 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 151.70
157 156 179 156 188
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 660.50
666 663 679 663 717
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1983.60
1999 2007 2011 2007 2121
تولید ناخالص داخلی از معادن 387.40
379 388 354 388 374
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2086.70
2138 2139 2186 2139 2306
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11731.40
11844 11958 12016 11958 12674
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 478.20
483 484 487 484 514
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 283.40
289 284 295 284 311
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
4 4 3.9 3.8 4.2
آمار اشتغال غیر کشاورزی 164.00
178 195 165 193 170
اشتغال دولتی -4.00
1 5 12 1 11
صورت پرداخت های خصوصی 168.00
168 190 160 188 161
صورت های پرداخت توليد 24.00
19 12.73 10 4.11 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 222.00
218 218 218 218 218
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1707.00
1606 1500 1453 1433 1417
تغییر اشتغال ADP 204.00
212 193 160 163 150
افراد شاغل 155181.00
156013 156270 156357 156371 154000
افراد بیکار 6346.00
6846 6938 7023 7102 7758
درآمد متوسط ساعتی 0.10
0.23 0.21 0.2 0.2 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.50
34.5 34.5 34.4 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80
62.9 62.8 62.8 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80
1.05 0.8 0.8 0.9 1.1
نرخ بیکاری جوانان 8.40
9.1 9.2 9.3 9.3 10
بهره وری 109.13
109 109 109 109 109
هزینه های کار 109.97
109 109 109 109 108
پست های خالی شغلی 6469.00
5353 5280 5201 5122 4470
پیشنهادات شغلی 6550.00
6010 5976 5923 5869 5396
چلنجر کاهش شغل 36081.00
47622 52487 62300 58521 63500
دستمزد 22.51
22.77 23.35 23.8 24.11 25.9
دستمزد در تولید 21.49
21.74 21.87 22.06 22.38 24.61
رشد دستمزد 4.45
4.52 4.51 4.51 4.51 4.51
حداقل دستمزد 7.25
7.25 7.25 7.25 7.5 7.5
شاخص هزینه استخدام 0.80
0.64 0.65 0.65 0.66 0.71
جمعیت 325.72
328 327 328 328 334
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290.00
4500 4500 4500 4550 4550
نرخ اشتغال 60.30
60.5 60.6 60.6 60.7 60.9
استخدام تمام وقت 127753.00
128283 128393 128387 128338 127556
هزینه زندگی خانواده 2240.00
2300 2300 2300 2380 2380
هزینه زندگی انفرادی 1540.00
1478 1485 1492 1488 1469
قسمت مدت زمان اشتغال 27508.00
27434 27418 27403 27388 27230
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.1 0.3 0.3 0.12 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250.01
250 252 254 256 267
قیمت مصرف کننده اصلی 256.45
257 258 260 261 272
اندازه اصل تورم 2.10
2 2 2.1 1.92 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.84
115 115 116 116 124
قیمت تولید 115.50
116 117 118 118 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.60
2.9 3 2.8 2.8 3.2
قیمت صادرات 127.00
126 126 126 126 119
قیمت واردات 126.90
127 126 126 125 120
تورم مواد غذایی 1.40
1.8 2 2.2 2.2 2.1
صفحه اول PCE قیمت هسته 114.65
115 116 116 117 120
قیمت تولید کننده هسته 114.60
115 115 115 115 114
CPI مسکن آب و برق 256.97
257 259 260 263 274
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.73
206 210 208 213 219
شاخص قیمت PCE 114.31
115 115 117 116 121
انتظارات تورم 2.98
2.82 2.83 2.84 2.84 2.87
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.75
2 2 2.25 2.5 3
نرخ بهره بین بانکی 2.33
2.19 2.19 1.8 2.2 2.5
عرضه پول M0 3727183.00
3850941 3842774 3834408 3825823 3732024
عرضه پول M1 3659.30
3617 3610 3604 3600 3557
عرضه پول M2 13950.90
13918 13947 13969 13983 13911
ذخایر ارزی 126510.00
125764 124751 123686 122642 113216
ترازنامه بانک مرکزی 4317537.00
4363851 4360790 4358306 4352601 4200000
ترازنامه بانک 16588300.00
16550177 16534404 16529906 16528665 16528194
وام به بخش خصوصی 2162.81
2144 2149 2149 2148 2048
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200.20
198 198 198 195 191
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -4900.00
4735 8118 9951 11141 13321
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -48956.00
-48000 -51000 -55000 -52000 -53000
صادرات 208526.00
205000 206000 205000 207000 206000
واردات 257482.00
253000 257000 260000 259000 259000
حساب جاری -128158.00
-125400 -131000 -132000 -129000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی خارجی -7845809.00
-7829630 -7891934 -7879571 -7878778 -7873842
رابطه مبادله 98.39
99.68 100 101 101 99.13
گردش سرمایه -38500.00
-6458 11719 20746 25172 28944
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46429.00
44059 43609 43811 43443 41095
میزان خالص ورود سرمایه 61838.00
44855 43748 43883 43884 43873
ذخایر طلا 8134.00
8134 8134 8134 8134 8134
تولید نفت خام 10264.00
10000 9806 9980 9809 11500
شاخص تروریسم 5.43
5.2 5.2 5.2 5.62 5.4
درآمد گردشگری 20649.00
20221 20178 20135 20092 19643
ورود توریست 6145476.00
5647000 5459700 5295900 5155300 4474900
فروش اسلحه 12394.00
11546 12219 12892 12672 10321
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40
108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50
-3.9 -3.9 -5 -5 -6
ارزش بودجه دولت 214255.00
-101819 -110600 -111720 -107570 -132777
هزینه های دولت 2929.98
2971 2972 3000 2995 3165
درآمدهای دولت 510447.00
236569 227980 228175 229674 193819
بدهی های دولت 21068200.00
21192937 21313078 21368833 21391210 21291006
هزینه های مالی 296192.00
338388 338579 338099 337244 326596
درخواست پناهندگی 12145.00
10765 10656 10528 10422 9469
مخارج نظامی 597177.90
703459 600434 752325 602027 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
37.67 37.71 37.75 37.74 37.64
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 57.30
57 55 54 53 52
شاخص PMI تولید 56.60
52.9 53.8 53 52.1 53
پی ام آی غیر توليدی 56.80
56 54 54.6 54 52
شاخص PMI خدمات 55.70
54 53.6 53.4 53.1 54.8
پی ام آی مرکب 55.70
54 53.8 53.3 55.2 55.1
تولید صنعتی 3.50
4.9 3.5 3 2.9 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
0.5 0.3 0.4 0.3 0.2
تولید صنعتی 1.80
3 2.8 2.1 1.8 1.9
استفاده از ظرفیت 77.99
78.2 78.6 78.3 78.5 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.60
0.3 0.32 -0.3 0.32 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.80
0.48 0.37 0.34 0.32 0.32
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.00
0.2 0.22 0.24 0.24 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.30
0.32 0.29 0.28 0.27 0.27
سفارشات کارخانه 1.60
0.31 0.28 0.1 0.28 0.2
میزان سفارشات جدید 507690.00
494174 492526 490898 489277 472770
موجودی انبارهای تجاری 0.00
0.4 0.3 -0.2 0.4 0.2
تغییرات موجودی انبار 33.07
7.5 19.5 69 25.49 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.30
0.4 0.5 0.5 0.3 0.2
ورشکستگی 23106.00
24211 25056 26033 27097 37893
سود شرکت سهامی 1767.00
1778 1775 1774 1771 1733
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104.80
105 102 103 104 97
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 34.40
20 21 21 25 16
شاخص توليد Richmond Fed 16.00
14 20 5 10 3
ISM شاخص نیویورک 64.30
59.4 56.8 55 56 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 20.10
20 18 21 19 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 21.80
33.6 31.4 27.9 20.1 12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.34
0.4 0.15 0.9 0.7 0.05
پی ام آی شیکاگو 57.60
58.6 59 59.1 61 56
مجموع فروش خودرو 17.15
18 16.98 19.4 16.79 18.7
تولید خودرو 3.08
3.89 3.09 3.97 3.09 4.04
ثبت خودرو 522.69
560 523 495 504 504
تغییر سهام نفت خام 5.78
0.23 0.08 -2 0.08 0.1
تغییر سهام گازوئیل 1883.00
201 -500 1000 14.84 500
سهام گاز طبیعی تغییر 106.00
137 146 146 146 146
شاخص اقتصادی مقدم 122.63
186 187 187 188 189
سرعت اینترنت 18747.58
21703 21935 22058 22112 20025
آدرس های IP 128949703.00
129416277 129348765 129285167 129225110 128764224
خطوط نفت خام 844.00
863 881 887 889 889
تغییرات سهام نفت خام API -1.30
0.36 0.31 0.3 0.3 0.3
تولید فولاد 7261.00
6551 6491 6870 6556 7150
شاخص رقابتی 5.85
5.85 5.85 5.85 5.9 5.85
رتبه رقابتی 2.00
3 2 3 2 3
شاخص فساد مالی 75.00
74 74 74 75 76
رتبه فساد مالی 16.00
16 17 16 17 16
آسانی کسب و کار 6.00
6 6 6 6 6
استخراج معدن 10.60
6.4 6.5 4 7 1
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.80
99 97 93 95 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.32 0.35 0.35 0.35 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
3.7 5.2 4 4.2 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.30
0.4 0.35 0.35 0.35 0.4
هزینه های مصرف کننده 12066.82
12161 12214 12360 12336 13037
درآمد قابل تصرف شخص 14809.91
14912 15017 15124 15230 16392
هزینه های شخصی 0.40
0.33 0.33 0.7 0.33 0.5
درآمد شخصی 0.30
0.32 0.31 0.4 0.31 0.31
پس انداز های شخصی 3.10
3.5 3.5 3.6 3.7 4.2
تسهیلات اعتباری خریدار 11.60
11.08 9.95 9.49 9.27 9.1
اعتبار بخش خصوصی 9246.46
9059 9038 9024 9015 8943
نرخ وام بانکی 4.75
4.25 4.75 4.75 4.94 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 53.60
53 52.9 52.3 52 50
شاخص Redbook 3.20
3.61 3.63 3.63 3.63 3.63
فروش فروشگاه زنجیره ای 4245.00
4887 4729 4765 4757 4759
قیمت گازوئیل 0.75
0.63 0.6 0.56 0.53 0.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.50
80.3 78.36 81.2 78.24 82.6
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 1364.00
1300 1280 1230 1320 1315
خانه های مسکونی نوساز 1287.00
1290 1270 1330 1300 1280
فروش خانه جدید 662.00
590 580 600 615 590
پیش فروش خانه -3.00
-1.1 -3.03 0.1 -3.01 1.2
فروش خانه موجود 5600.00
5390 5500 5600 5500 5000
هزینه های ساخت و ساز -1.70
0.8 0.3 1 0.43 0.4
شاخص مسکن 0.60
0.5 0.5 0.4 0.3 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 70.00
68 70 68 66 53
نرخ رهن 4.86
4.86 4.86 4.86 4.86 6.5
درخواست وام مسکن -2.60
0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 206.67
208 210 211 213 230
نرخ مالکیت مسکن 64.20
64.15 64.18 64.19 64.19 64.27
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 12.40
12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.20
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.20
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت -1.42
13.55 19.24 3.01 -1.15 8.8
بارش 75.78
58.37 63.34 48.58 46.48 55.37