ایالات متحده

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.9 2 1.9 1.7 2
نرخ بیکاری 5.00 5.1 5.2 5.3 5.3 6
نرخ تورم 1.50 1.4 1.5 1.6 1.6 2.5
نرخ بهره 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 2.25
موازنه تجاری -40725.00 -39400 -38500 -38000 -40000 -48000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 106 106 106 108
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 98.61 95.77 95.76 95.72 95.68 95.34
بازار سهام 18173.00 18100 17900 17700 17500 14600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76 1.65 1.66 1.68 1.7 1.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.9 2 1.9 1.7 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.2 2.5 2.6 2.4 2.1
تولید ناخالص داخلی 17947.00 18400 18900 18900 18900 20243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16583.10 16850 16900 17000 17080 18500
تولید ناخالص ملی 16757.60 16926 17016 17107 17198 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2778.80 2767 2761 2756 2753 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 51486.00 52000 52400 52400 52400 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52549.01 52930 53060 53060 53060 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182.20 174 171 168 164 162
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 761.20 770 767 760 749 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2159.00 2144 2132 2118 2107 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 215.20 200 196 196 251 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2356.50 2409 2422 2438 2451 2535
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12556.10 13000 13100 13100 13028 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 534.10 535 533 532 530 512
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 285.00 262 264 264 279 302
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.00 5.1 5.2 5.3 5.3 6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 156.00 180 190 170 165 170
صورت پرداخت های خصوصی 167.00 154 145 138 132 110
اشتغال دولتی -11.00 12 11 10 13.41 11
صورت های پرداخت توليد -13.00 9 8 5 -15.93 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 260.00 265 275 284 293 353
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 2057.00 2052 2109 2175 2240 2698
تغییر اشتغال ADP 154.00 134 122 112 103 62.28
افراد شاغل 151968.00 152376 152647 152809 152895 154000
افراد بیکار 7939.00 8041 8153 8252 8329 8629
درآمد متوسط ساعتی 0.20 0.21 0.2 0.2 0.19 0.19
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.37 34.33 34.31 34.33 34.33
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 62.87 62.86 62.87 62.88 62.95
نرخ بیکاری بلند مدت 1.23 1.27 1.33 1.39 1.28 2.07
نرخ بیکاری جوانان 10.30 10.32 10.39 10.49 10.63 11.84
بهره وری 106.00 106 106 106 105 104
هزینه های کار 110.10 111 111 111 112 113
پست های خالی شغلی 5562.00 5570 5511 5464 5412 4846
پیشنهادات شغلی 5443.00 5451 5355 5267 5184 4471
چلنجر کاهش شغل 44324.00 50359 53097 55962 58386 63500
دستمزد 21.68 21.83 21.85 21.87 22.08 26.1
رشد دستمزد 3.70 3.99 4.16 4.32 4.47 5.26
دستمزد در تولید 20.59 20.61 20.65 20.85 21 25.21
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.60 0.54 0.59 0.58 0.59 0.66
کار اول شرایط بازار -2.20 -1.3 -1.1 -0.6 0.7 0.5
جمعیت 321.57 324 325 325 326 332
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130.00 4033 3985 3956 3950 3973
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780.00 1826 1827 1827 1827 1827
زندگی خانواده دستمزد 2710.00 2751 2729 2741 2734 2736
زندگی فردی دستمزد 1660.00 1675 1667 1671 1669 1670
قسمت مدت زمان اشتغال 27637.00 27558 27547 27539 27531 27427
استخدام تمام وقت 124296.00 124689 124883 124975 125004 124260
نرخ اشتغال 59.80 59.85 59.89 59.93 59.96 60.04
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.50 1.4 1.5 1.6 1.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 241.00 242 243 244 246 268
قیمت مصرف کننده اصلی 248.61 250 251 252 253 261
اندازه اصل تورم 2.20 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.26 112 112 113 113 134
قیمت تولید 110.60 111 111 111 112 130
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 0.2 0.3 0.4 0.6 2.2
قیمت صادرات 120.50 120 120 120 120 119
قیمت واردات 120.60 120 120 120 119 116
تورم مواد غذایی -0.30 0.5 0.8 0.9 1 1.9
شاخص قیمت PCE 110.86 111 112 112 112 121
صفحه اول PCE قیمت هسته 111.61 112 113 113 113 116
CPI حمل و نقل 195.40 195 196 196 196 192
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 0.88 0.95 0.96 0.96 1 2.5
عرضه پول M0 3735753.00 3945828 4044574 4144915 4246928 5758726
عرضه پول M1 3317.90 3373 3423 3460 3487 3544
عرضه پول M2 13070.60 13284 13484 13661 13819 14770
ذخایر ارزی 120313.00 120007 119435 118863 118300 111618
ترازنامه بانک مرکزی 4417420.00 4397122 4374365 4349885 4323815 4032146
ترازنامه بانک 15910100.00 15853999 15851545 15848952 15846340 15812237
وام به بخش خصوصی 2076.68 2098 2117 2131 2141 2104
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197.51 198 198 198 197 194
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -24784.00 -15004 -11109 -7530 -4768 9295
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -40725.00 -39400 -38500 -38000 -40000 -48000
صادرات 187851.00 188600 192707 193155 190000 198000
واردات 228575.00 228000 228500 229000 230000 246000
حساب جاری -119885.00 -110000 -109000 -109000 -111000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -3
بدهی خارجی -8042807.00 -7852593 -7831766 -7657847 -7548536 -6813482
رابطه مبادله 100.27 101 101 101 101 102
گردش سرمایه 73757.00 -96649 -47924 -44936 -23140 20799
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39294.00 37531 37078 37633 37315 33221
میزان خالص ورود سرمایه 48308.00 39994 32358 34035 31790 25269
ذخایر طلا 8133.46 8134 8135 8135 8135 8136
تولید نفت خام 8685.00 8656 8641 8626 8611 7310
شاخص تروریسم 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
ورود توریست 6148538.00 4718220 4424966 4295975 4254090 4178099
فروش اسلحه 10484.00 10854 10407 9959 9785 9661
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 106 106 106 108
بودجه دولت -3.20 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
ارزش بودجه دولت 33000.00 -39964 -48711 -38051 -41584 -30909
هزینه های دولت 2900.90 2912 2913 2910 2911 2884
درآمدهای دولت 356537.00 289652 269801 274785 269205 251946
بدهی های دولت 19573445.00 19731910 19850110 19936441 19998207 20009757
هزینه های مالی 323178.00 326237 321305 322569 321595 318966
مخارج نظامی 595472.10 587037 589261 591485 592472 611394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 38.24 38.09 37.94 37.91 37.44
درخواست پناهندگی 9327.00 9955 9843 9776 9710 8899
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 51.50 52.1 53 53.1 53.5 52
پی ام آی غیر توليدی 57.10 55 57 57.3 57.5 54.47
شاخص PMI تولید 53.20 52 53 54 53.36 53
شاخص PMI خدمات 52.30 52 53.1 53.1 53.2 54.8
پی ام آی مرکب 52.30 52.6 53.5 53.8 53.8 55.1
تولید صنعتی -1.00 0.3 0.4 1.5 2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
تولید صنعتی 0.00 2.1 2.1 2.8 2.1 1.9
استفاده از ظرفیت 75.40 76 75.9 75.8 75.9 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.00 0.8 0.4 0.4 0.3 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.00 -0.2 0.18 0.23 0.28 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.40 0.1 0.1 -0.1 0.2 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.00 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25
میزان سفارشات جدید 453135.00 449763 447847 445782 443724 421338
سفارشات کارخانه 0.20 0.4 -0.1 -0.1 0.4 0.2
موجودی انبارهای تجاری 0.20 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
تغییرات موجودی انبار -9.50 63.32 69.14 69.32 30.01 72.03
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.20 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2
ورشکستگی 25227.00 26653 27715 28858 30135 43787
سود شرکت سهامی 1477.10 1471 1458 1463 1455 1407
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 94.10 94.51 94.91 95.21 95.47 97.06
ISM شاخص نیویورک 49.60 53.4 53.42 54.26 54.88 55.52
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -6.80 4 5 4 5.2 5
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -3.70 1.6 1.4 2 2.1 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.14 0.25 0.11 0.14 0.29 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 9.70 1.5 2 3 2 6.3
شاخص توليد Richmond Fed -4.00 -2.96 -1.4 -0.12 0.81 1.66
پی ام آی شیکاگو 54.20 52.3 53 53.82 53.5 54.02
مجموع فروش خودرو 17.76 17.6 18 18 18.5 21.4
تولید خودرو 3.98 4.07 4 4 4.24 4.1
ثبت خودرو 572.31 610 625 631 642 684
تغییر سهام نفت خام -5.20 1 1.4 1.5 1 0.1
تغییر سهام گازوئیل 2469.00 -25.03 11.77 12.17 12.16 12.16
سهام گاز طبیعی تغییر 77.00 21.71 2.58 1.26 1.28 1.29
شاخص اقتصادی مقدم 178.62 178 178 179 179 178
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86
تولید فولاد 6308.00 6520 6300 6320 6400 7150
استخراج معدن -9.40 -6.78 -4.56 -2.93 -1.8 1
آسانی کسب و کار 7.00 7 7 7 7 7
شاخص رقابتی 5.70 5.61 5.61 5.61 5.61 5.66
رتبه رقابتی 3.00 3 3 3 3 3
شاخص فساد مالی 76.00 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5
رتبه فساد مالی 16.00 16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.90 91.6 91.3 91.6 90.5 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.35 0.38 0.2 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 3.7 3.1 3 3.1 4.34
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.50 0.35 0.34 0.1 0.2 0.35
هزینه های مصرف کننده 11484.90 11628 11712 11778 11845 12471
درآمد قابل تصرف شخص 14075.70 14224 14343 14463 14583 16201
هزینه های شخصی 0.00 0.5 0.1 0.1 0.3 0.5
درآمد شخصی 0.20 0.74 0.32 0.2 0.3 0.26
پس انداز های شخصی 5.70 5.64 5.68 5.72 5.76 6.15
تسهیلات اعتباری خریدار 25.87 15.3 13.69 12.43 11.36 7.86
اعتبار بخش خصوصی 9072.18 9196 9293 9365 9420 9507
نرخ وام بانکی 3.50 3.6 3.75 4 3.89 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 51.30 50.25 49.92 49.88 49.76 49.37
شاخص Redbook 0.30 1.15 1.59 1.87 2.03 2.22
قیمت گازوئیل 0.59 0.6 0.58 0.57 0.57 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.40 79.3 79.3 79.5 79.5 82.6
فروش فروشگاه زنجیره ای 4118.00 5737 6184 6338 6467 6608
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
جواز ساختمان 1225.00 1141 1152 1178 1150 1315
خانه های مسکونی نوساز 1047.00 1170 1210 1230 1190 1280
فروش خانه جدید 609.00 510 520 510 530 590
پیش فروش خانه -0.20 0.72 0.81 0.98 1.09 1.26
فروش خانه موجود 5470.00 4900 5000 4800 5000 5000
هزینه های ساخت و ساز -0.70 0.3 0.3 0.2 0.2 -0.9
شاخص مسکن 0.50 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 63.00 60 60 59 58 53
نرخ رهن 3.73 3.77 3.81 3.86 3.9 6.5
درخواست وام مسکن 0.60 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49
نرخ مالکیت مسکن 62.90 62.97 62.97 62.97 62.97 62.97
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 191.66 193 194 193 194 211
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 38.90 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65