انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-09
نرخ بیکاری 4.3 2017-10
نرخ تورم 3 2017-12
نرخ بهره 0.5 2017-12
موازنه تجاری -2804 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.38 2018-01
بازار سهام 7720 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.31 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 2648 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 490704 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 498854 GBP - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82349 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 41603 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2644 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27832 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44007 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5286 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19729 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 348492 GBP - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19039 GBP - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-10
افراد شاغل 30904 هزار 2017-09
افراد بیکار 818 هزار 2017-11
استخدام تمام وقت 23540 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 8539 هزار 2017-09
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 5.9 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 75.1 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 78.5 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 12 % 2017-09
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 798 هزار 2017-10
دستمزد 510 GBP / هفته 2017-10
حداقل دستمزد 7.5 GBP / ساعت 2017-04
رشد دستمزد 2.5 % 2017-10
دستمزد در تولید 595 GBP / هفته 2017-10
جمعیت 65.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 32 ساعت ها 2017-09
تغییر اشتغال 0 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.5 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-12
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 3.9 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-12
انتظارات تورم 2.9 % 2017-12
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 0.52 % 2018-01
عرضه پول M0 81892 GBP - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 1703479 GBP - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 2349357 GBP - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 2806388 GBP - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 3839502 GBP - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 566347 GBP - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 158550 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 2370133 GBP - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-12
نرخ وام 0.75 % 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2804 GBP - میلیون 2017-11
صادرات 52645 GBP - میلیون 2017-11
واردات 55449 GBP - میلیون 2017-11
حساب جاری -22784 GBP - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 6218711 GBP - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه 16333 GBP - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9488 GBP - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 310 تن 2017-12
تولید نفت خام 884 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 2270 GBP - میلیون 2017-09
ورود توریست 3090 هزار 2017-09
فروش اسلحه 1393 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.3 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5279 GBP - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 91509 GBP - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2016-12
بدهی های دولت -8118 GBP - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 2835 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 53979 GBP - میلیون 2017-11
مخارج نظامی 54217 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -11 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 56.3 2017-12
شاخص PMI خدمات 54.2 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 2.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2017-11
تولید صنعتی 3.5 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 84.7 % 2017-12
سفارشات کارخانه 17 تعادل خالص 2017-12
میزان سفارشات جدید 16699 GBP - میلیون 2017-09
تغییرات موجودی انبار -1409 GBP - میلیون 2017-09
ورشکستگی 4152 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
سود شرکت سهامی 108691 GBP - میلیون 2017-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -42.9 2017-12
تولید خودرو 161490 واحد 2017-11
ثبت خودرو 152473 ماشین 2017-12
تمایلات کسب و کار کوچک -4 2017-12
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 54.9 2017-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 24007 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن 6.3 % 2017-11
سرمایه گذاری خصوصی 0.5 % 2017-09
تولید فولاد 594 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 323830 GBP - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 332445 GBP - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 5.5 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.5 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1400 GBP - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.63 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.2 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 41820 2017-09
میزان ساخت و ساز 0.4 % 2017-11
شاخص مسکن 728 نقاط شاخص 2017-12
میزان قبول وام های رهنی 65.14 هزار 2017-11
سفارشات ساخت و ساز 25.5 % 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.2 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 39507 واحد 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12