انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-06
نرخ بیکاری 4.3 2017-08
نرخ تورم 3 2017-09
نرخ بهره 0.25 2017-09
موازنه تجاری -5626 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.32 2017-10
بازار سهام 7537 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.33 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 2619 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 486914 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 495902 GBP - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81183 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 41603 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3116 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26503 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41480 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 7450 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18905 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 339153 GBP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18244 GBP - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-08
افراد شاغل 30923 هزار 2017-07
افراد بیکار 804 هزار 2017-09
استخدام تمام وقت 23557 هزار 2017-07
قسمت مدت زمان اشتغال 8547 هزار 2017-07
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 1.7 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 75.1 % 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 78.6 % 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11.8 % 2017-07
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 99.9 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 783 هزار 2017-08
دستمزد 507 GBP / هفته 2017-08
حداقل دستمزد 7.5 GBP / ساعت 2017-04
رشد دستمزد 2.2 % 2017-08
دستمزد در تولید 589 GBP / هفته 2017-08
جمعیت 65.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.2 ساعت ها 2017-07
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1152 GBP / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1044 GBP / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2140 GBP / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1190 GBP / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 2.7 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-09
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 3 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2017-09
انتظارات تورم 2.8 % 2017-09
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 0.39 % 2017-10
عرضه پول M0 82669 GBP - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 1689178 GBP - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 1663597 GBP - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 2767937 GBP - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 3876230 GBP - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 552919 GBP - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 154315 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 2370133 GBP - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0 % 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5626 GBP - میلیون 2017-08
صادرات 50153 GBP - میلیون 2017-08
واردات 55779 GBP - میلیون 2017-08
حساب جاری -23182 GBP - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 6138780 GBP - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 11099 GBP - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7430 GBP - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 310 تن 2017-06
تولید نفت خام 941 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 5.08 2015-12
درآمد گردشگری 2750 GBP - میلیون 2017-07
ورود توریست 4020 هزار 2017-07
فروش اسلحه 1393 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.3 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -2736 GBP - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 91890 GBP - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2016-12
بدهی های دولت -5326 GBP - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 2715 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 53875 GBP - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 54217 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2017-12
شاخص PMI تولید 55.9 2017-09
شاخص PMI خدمات 53.6 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 1.6 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2017-08
تولید صنعتی 2.8 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 82.6 % 2017-09
سفارشات کارخانه -2 تعادل خالص 2017-10
میزان سفارشات جدید 11781 GBP - میلیون 2017-06
تغییرات موجودی انبار -2110 GBP - میلیون 2017-06
ورشکستگی 4547 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
سود شرکت سهامی 107327 GBP - میلیون 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -55.1 2017-10
تولید خودرو 103232 واحد 2017-08
ثبت خودرو 426170 ماشین 2017-09
تمایلات کسب و کار کوچک 0 2017-09
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 54.1 2017-09
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 7 2016-12
تولید الکتریسیته 23079 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن -6 % 2017-08
سرمایه گذاری خصوصی 0.5 % 2017-06
تولید فولاد 549 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 322580 GBP - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 330546 GBP - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 5.9 % 2017-06
نرخ وام بانکی 1.25 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1583 GBP - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.59 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 42480 2017-06
میزان ساخت و ساز 3.5 % 2017-08
شاخص مسکن 729 نقاط شاخص 2017-09
میزان قبول وام های رهنی 66.58 هزار 2017-08
سفارشات ساخت و ساز -12.6 % 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 48.1 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 63.5 % 2015-12
درخواست وام مسکن 41807 واحد 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2016-12