شاخص یاب

انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ بیکاری 4.1 2018-09
نرخ تورم 2.4 2018-09
نرخ بهره 0.75 2018-11
موازنه تجاری -27 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.3 2018-11
بازار سهام 7054 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.5 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2622 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509120 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 515919 GBP - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85936 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2927 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28672 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45701 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 4692 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20726 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 362756 GBP - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19568 GBP - میلیون 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2018-09
افراد شاغل 32409 هزار 2018-08
افراد بیکار 968 هزار 2018-10
استخدام تمام وقت 23934 هزار 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال 8475 هزار 2018-08
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 20.2 هزار 2018-10
نرخ اشتغال 75.5 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 78.8 % 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2018-07
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 845 هزار 2018-09
دستمزد 524 GBP / هفته 2018-09
حداقل دستمزد 7.83 GBP / ساعت 2018-04
رشد دستمزد 3 % 2018-09
دستمزد در تولید 605 GBP / هفته 2018-09
جمعیت 66.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.1 ساعت ها 2018-07
تغییر اشتغال 23 هزار 2018-08
هزینه زندگی خانواده 1300 GBP / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 GBP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 GBP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 GBP / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-09
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-09
قیمت تولید کننده هسته 113 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-09
انتظارات تورم 3 % 2018-09
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 0.88 % 2018-11
عرضه پول M0 81938 GBP - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 1750911 GBP - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 2382445 GBP - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 2847363 GBP - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 3783007 GBP - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 592950 GBP - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 164239 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 2430626 GBP - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-09
نرخ وام 1 % 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -27 GBP - میلیون 2018-09
صادرات 54953 GBP - میلیون 2018-09
واردات 54980 GBP - میلیون 2018-09
حساب جاری -20317 GBP - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 6382913 GBP - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 13843 GBP - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22199 GBP - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 310 تن 2018-09
تولید نفت خام 915 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 2008 GBP - میلیون 2018-06
ورود توریست 3234 هزار 2018-06
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1174 GBP - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 92514 GBP - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2017-12
بدهی های دولت -3259 GBP - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 2925 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 56378 GBP - میلیون 2018-09
مخارج نظامی 48383 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -16 نقاط شاخص 2018-12
شاخص PMI تولید 51.1 2018-10
شاخص PMI خدمات 52.2 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 0 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2018-09
تولید صنعتی 0.5 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 80.2 % 2018-12
سفارشات کارخانه -6 تعادل خالص 2018-10
میزان سفارشات جدید 10801 GBP - میلیون 2018-06
تغییرات موجودی انبار -854 GBP - میلیون 2018-09
ورشکستگی 4308 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
سود شرکت سهامی 114178 GBP - میلیون 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -67.9 2018-10
تولید خودرو 127051 واحد 2018-09
ثبت خودرو 153599 2018-10
تمایلات کسب و کار کوچک -18 2018-12
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 81.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2018-10
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 24971 گیگاوات ساعت 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2018-09
استخراج معدن -1.8 % 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی -1.2 % 2018-09
تولید فولاد 630 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 334676 GBP - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 335929 GBP - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.75 % 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 785 GBP - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.1 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 41190 واحد 2018-06
میزان ساخت و ساز 3 % 2018-09
شاخص مسکن 738 نقاط شاخص 2018-10
میزان قبول وام های رهنی 65.27 هزار 2018-09
سفارشات ساخت و ساز -7.4 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 53.2 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 38505 واحد 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12