انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-03
نرخ بیکاری 4.2 2018-03
نرخ تورم 2.4 2018-04
نرخ بهره 0.5 2018-05
موازنه تجاری -3091 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.34 2018-05
بازار سهام 7788 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.44 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2648 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 493278 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 508627 GBP - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 84133 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41603 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2590 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27109 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44557 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5142 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19762 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 350444 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19154 GBP - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2018-03
افراد شاغل 32344 هزار 2018-02
افراد بیکار 897 هزار 2018-04
استخدام تمام وقت 23746 هزار 2018-02
قسمت مدت زمان اشتغال 8598 هزار 2018-02
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 31.2 هزار 2018-04
نرخ اشتغال 75.6 % 2018-02
نرخ مشارکت نیروی کار 79 % 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 11.5 % 2018-02
هزینه های کار 106 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 806 هزار 2018-03
دستمزد 515 GBP / هفته 2018-03
حداقل دستمزد 7.83 GBP / ساعت 2018-04
رشد دستمزد 2.6 % 2018-03
دستمزد در تولید 593 GBP / هفته 2018-03
جمعیت 65.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.9 ساعت ها 2018-02
تغییر اشتغال 197 هزار 2018-02
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-04
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-04
قیمت تولید کننده هسته 112 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-04
انتظارات تورم 2.9 % 2018-03
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 0.62 % 2018-05
عرضه پول M0 81591 GBP - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 1696941 GBP - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 2342624 GBP - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 2787293 GBP - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 3769844 GBP - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 589652 GBP - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 162378 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 2381400 GBP - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2018-04
نرخ وام 0.75 % 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 217 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3091 GBP - میلیون 2018-03
صادرات 52934 GBP - میلیون 2018-03
واردات 56025 GBP - میلیون 2018-03
حساب جاری -18443 GBP - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 6385526 GBP - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 24382 GBP - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8667 GBP - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 310 تن 2018-03
تولید نفت خام 1027 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 1560 GBP - میلیون 2017-12
ورود توریست 2590 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 4950 GBP - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 91747 GBP - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2017-12
بدهی های دولت -6230 GBP - میلیون 2018-04
درخواست پناهندگی 2695 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 58093 GBP - میلیون 2018-04
مخارج نظامی 48383 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -4 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 53.9 2018-04
شاخص PMI خدمات 52.8 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 2.9 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2018-03
تولید صنعتی 2.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 82.9 % 2018-06
سفارشات کارخانه -3 تعادل خالص 2018-05
میزان سفارشات جدید 12701 GBP - میلیون 2017-12
تغییرات موجودی انبار -760 GBP - میلیون 2017-12
ورشکستگی 4462 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
سود شرکت سهامی 109353 GBP - میلیون 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -46.4 2018-05
تولید خودرو 147471 واحد 2018-03
ثبت خودرو 167911 2018-04
تمایلات کسب و کار کوچک -5 2018-06
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 53.2 2018-04
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 30349 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -2.6 % 2018-03
سرمایه گذاری خصوصی 0.3 % 2017-12
تولید فولاد 630 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 325299 GBP - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 332967 GBP - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 5.3 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1.5 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 254 GBP - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.69 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.5 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 35590 2017-12
میزان ساخت و ساز -4.9 % 2018-03
شاخص مسکن 715 نقاط شاخص 2018-04
میزان قبول وام های رهنی 62.91 هزار 2018-03
سفارشات ساخت و ساز -1.3 % 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 52.5 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 37567 واحد 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12