شاخص یاب

انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 4 2018-07
نرخ تورم 2.7 2018-08
نرخ بهره 0.75 2018-09
موازنه تجاری -111 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.31 2018-09
بازار سهام 7458 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.46 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2622 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 506029 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 511762 GBP - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86324 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2909 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28198 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45358 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4607 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20674 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 360420 GBP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19323 GBP - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-07
افراد شاغل 32397 هزار 2018-06
افراد بیکار 919 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 23859 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 8538 هزار 2018-06
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 8.7 هزار 2018-08
نرخ اشتغال 75.5 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 78.8 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2018-06
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 833 هزار 2018-07
دستمزد 520 GBP / هفته 2018-07
حداقل دستمزد 7.83 GBP / ساعت 2018-04
رشد دستمزد 2.6 % 2018-07
دستمزد در تولید 603 GBP / هفته 2018-07
جمعیت 66.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.9 ساعت ها 2018-06
تغییر اشتغال 3 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-08
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-08
قیمت تولید کننده هسته 112 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 3 % 2018-09
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 0.8 % 2018-09
عرضه پول M0 81843 GBP - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 1735756 GBP - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 2371545 GBP - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 2828964 GBP - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 3760435 GBP - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 592856 GBP - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 163820 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 2430626 GBP - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-08
نرخ وام 1 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -111 GBP - میلیون 2018-07
صادرات 54378 GBP - میلیون 2018-07
واردات 54489 GBP - میلیون 2018-07
حساب جاری -17720 GBP - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 6412914 GBP - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 3074 GBP - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3896 GBP - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 310 تن 2018-06
تولید نفت خام 914 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 1778 GBP - میلیون 2018-03
ورود توریست 2978 هزار 2018-03
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3242 GBP - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 92940 GBP - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2017-12
بدهی های دولت -5889 GBP - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 2925 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 55604 GBP - میلیون 2018-08
مخارج نظامی 48383 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 52.8 2018-08
شاخص PMI خدمات 54.3 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 0.9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2018-07
تولید صنعتی 1.1 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 82.3 % 2018-09
سفارشات کارخانه -1 تعادل خالص 2018-09
میزان سفارشات جدید 10801 GBP - میلیون 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2214 GBP - میلیون 2018-06
ورشکستگی 3918 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 111344 GBP - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -61 2018-09
تولید خودرو 121051 واحد 2018-07
ثبت خودرو 94094 2018-08
تمایلات کسب و کار کوچک 6 2018-09
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 54.2 2018-08
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 24423 گیگاوات ساعت 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2018-07
استخراج معدن -0.7 % 2018-07
سرمایه گذاری خصوصی 0.5 % 2018-06
تولید فولاد 750 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 332149 GBP - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 333116 GBP - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4.3 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.75 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 817 GBP - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.69 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 39890 واحد 2018-03
میزان ساخت و ساز 3.5 % 2018-07
شاخص مسکن 744 نقاط شاخص 2018-08
میزان قبول وام های رهنی 64.77 هزار 2018-07
سفارشات ساخت و ساز -7.4 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.9 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 39584 واحد 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12