شاخص یاب

انگلستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.31 2019-01
بازار سهام 6843 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.33 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-09
نرخ بیکاری 4 2018-11
نرخ تورم 2.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-12
نرخ بهره 0.75 2018-12
موازنه تجاری -2904 2018-11
حساب جاری -26522 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
اطمینان کسب و کار -23 2019-03
شاخص PMI تولید 54.2 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2622 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 510013 2018-09
تولید ناخالص ملی 521840 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85843 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2916 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28555 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45795 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 4635 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20827 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 363657 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19509 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 2018-11
افراد شاغل 32535 2018-10
افراد بیکار 1016 2018-12
استخدام تمام وقت 23968 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 8508 2018-09
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 20.8 2018-12
نرخ اشتغال 75.8 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 79 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 11.4 2018-09
هزینه های کار 105 2018-09
بهره وری 101 2018-09
پست های خالی شغلی 853 2018-11
دستمزد 527 2018-11
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.4 2018-11
دستمزد در تولید 603 2018-11
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.2 2018-09
تغییر اشتغال 141 2018-10
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-12
اندازه اصل تورم 1.9 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2018-12
تورم مواد غذایی 0.7 2018-12
قیمت تولید کننده هسته 113 2018-12
CPI مسکن آب و برق 106 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2018-12
انتظارات تورم 3.2 2018-12
قیمت تولید 115 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 0.92 2019-01
عرضه پول M0 81832 2018-12
عرضه پول M1 1775222 2018-11
عرضه پول M2 2412143 2018-11
عرضه پول M3 2879102 2018-11
ترازنامه بانک 3772480 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 592380 2019-01
ذخایر ارزی 176577 2018-12
وام به بخش خصوصی 2438704 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-01
نرخ وام 1 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2904 2018-11
حساب جاری -26522 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 53952 2018-11
واردات 56856 2018-11
بدهی خارجی 6301189 2018-09
گردش سرمایه 33427 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8525 2018-09
ذخایر طلا 310 2018-12
تولید نفت خام 842 2018-08
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 1973 2018-09
ورود توریست 3055 2018-09
فروش اسلحه 1214 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
ارزش بودجه دولت -3181 2018-11
هزینه های دولت 91629 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2017-12
بدهی های دولت -2112 2018-12
درخواست پناهندگی 2925 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 56563 2018-11
مخارج نظامی 48383 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -23 2019-03
شاخص PMI تولید 54.2 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.2 2018-12
تولید صنعتی -1.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2018-11
تولید صنعتی -1.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 80.2 2018-12
سفارشات کارخانه -1 2019-01
میزان سفارشات جدید 11075 2018-09
تغییرات موجودی انبار 2955 2018-09
ورشکستگی 4308 2018-09
سود شرکت سهامی 114178 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -67.5 2018-12
تولید خودرو 129030 2018-11
ثبت خودرو 144089 2018-12
تمایلات کسب و کار کوچک -18 2018-12
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.99 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 51.4 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 27869 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2018-11
استخراج معدن -2.3 2018-11
سرمایه گذاری خصوصی -1.1 2018-09
تولید فولاد 455 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 336079 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 340827 2018-09
پس انداز های شخصی 4.3 2018-09
نرخ وام بانکی 1.75 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 924 2018-11
قیمت گازوئیل 1.55 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.3 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 46930 2018-09
میزان ساخت و ساز 3 2018-11
شاخص مسکن 744 2018-12
میزان قبول وام های رهنی 63.73 2018-11
سفارشات ساخت و ساز -30.7 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.8 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 63.4 2016-12
درخواست وام مسکن 39403 2018-11