شاخص یاب

انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-03
نرخ بیکاری 4.2 2018-04
نرخ تورم 2.4 2018-05
نرخ بهره 0.5 2018-07
موازنه تجاری -2790 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.32 2018-07
بازار سهام 7600 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.28 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2622 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 504195 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 511762 GBP - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85609 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2910 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27948 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45786 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4577 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20710 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 358521 GBP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19103 GBP - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2018-04
افراد شاغل 32394 هزار 2018-03
افراد بیکار 886 هزار 2018-05
استخدام تمام وقت 23758 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 8636 هزار 2018-03
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -7.7 هزار 2018-05
نرخ اشتغال 75.6 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 79 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 11.5 % 2018-03
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 818 هزار 2018-04
دستمزد 516 GBP / هفته 2018-04
حداقل دستمزد 7.83 GBP / ساعت 2018-04
رشد دستمزد 2.5 % 2018-04
دستمزد در تولید 599 GBP / هفته 2018-04
جمعیت 66.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.8 ساعت ها 2018-03
تغییر اشتغال 146 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-05
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-05
قیمت تولید کننده هسته 112 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-05
انتظارات تورم 2.9 % 2018-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 0.74 % 2018-07
عرضه پول M0 81741 GBP - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 1730542 GBP - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 2372675 GBP - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 2827671 GBP - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 3760938 GBP - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 590042 GBP - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 162730 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 2371585 GBP - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2018-07
نرخ وام 0.75 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 217 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2790 GBP - میلیون 2018-05
صادرات 51846 GBP - میلیون 2018-05
واردات 54636 GBP - میلیون 2018-05
حساب جاری -17720 GBP - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 6412914 GBP - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 3074 GBP - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3896 GBP - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 310 تن 2018-06
تولید نفت خام 955 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 1560 GBP - میلیون 2017-12
ورود توریست 2590 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3687 GBP - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 92555 GBP - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2017-12
بدهی های دولت -3356 GBP - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 2950 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 54010 GBP - میلیون 2018-05
مخارج نظامی 48383 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -4 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 54.4 2018-06
شاخص PMI خدمات 55.1 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 0.8 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-05
تولید صنعتی 1.1 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 82.9 % 2018-06
سفارشات کارخانه 13 تعادل خالص 2018-06
میزان سفارشات جدید 11628 GBP - میلیون 2018-03
تغییرات موجودی انبار -96 GBP - میلیون 2018-03
ورشکستگی 4462 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
سود شرکت سهامی 107899 GBP - میلیون 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -53.6 2018-07
تولید خودرو 137225 واحد 2018-05
ثبت خودرو 234945 2018-06
تمایلات کسب و کار کوچک -5 2018-06
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 55.2 2018-06
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 30192 گیگاوات ساعت 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2018-05
استخراج معدن -0.3 % 2018-05
سرمایه گذاری خصوصی -0.4 % 2018-03
تولید فولاد 582 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 331040 GBP - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 333116 GBP - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4.3 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.5 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1405 GBP - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.69 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 39890 2018-03
میزان ساخت و ساز 1.6 % 2018-05
شاخص مسکن 730 نقاط شاخص 2018-06
میزان قبول وام های رهنی 64.53 هزار 2018-05
سفارشات ساخت و ساز -6.6 % 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 53.1 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 39244 واحد 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12