انگلستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-12
نرخ بیکاری 4.3 2018-01
نرخ تورم 2.7 2018-02
نرخ بهره 0.5 2018-02
موازنه تجاری -3074 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.42 2018-03
بازار سهام 7039 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.54 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2648 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 492674 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 498854 GBP - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 84005 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41603 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2619 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27628 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44678 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5010 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19775 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 350445 GBP - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19400 GBP - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2018-01
افراد شاغل 32248 هزار 2017-12
افراد بیکار 838 هزار 2018-02
استخدام تمام وقت 23613 هزار 2017-11
قسمت مدت زمان اشتغال 8534 هزار 2017-11
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 9.2 هزار 2018-02
نرخ اشتغال 75.3 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 78.8 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 12.4 % 2017-11
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 823 هزار 2017-12
دستمزد 514 GBP / هفته 2018-01
حداقل دستمزد 7.5 GBP / ساعت 2017-04
رشد دستمزد 2.8 % 2018-01
دستمزد در تولید 598 GBP / هفته 2018-01
جمعیت 65.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 31.9 ساعت ها 2017-11
تغییر اشتغال 168 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1280 GBP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 970 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210 GBP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330 GBP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-02
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 3 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-02
انتظارات تورم 2.9 % 2018-03
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 0.62 % 2018-03
عرضه پول M0 81794 GBP - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 1717728 GBP - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 2360602 GBP - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 2833498 GBP - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 3772484 GBP - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 591152 GBP - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 160966 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 2381400 GBP - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2018-01
نرخ وام 0.75 % 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3074 GBP - میلیون 2018-01
صادرات 53650 GBP - میلیون 2018-01
واردات 56724 GBP - میلیون 2018-01
حساب جاری -22784 GBP - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 6218711 GBP - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-01
گردش سرمایه 16333 GBP - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9488 GBP - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 310 تن 2017-12
تولید نفت خام 739 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 5.1 2016-12
درآمد گردشگری 1910 GBP - میلیون 2017-10
ورود توریست 3140 هزار 2017-10
فروش اسلحه 1214 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.3 % 2016-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 14728 GBP - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 92035 GBP - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2016-12
بدهی های دولت 272 GBP - میلیون 2018-02
درخواست پناهندگی 2770 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 72974 GBP - میلیون 2018-01
مخارج نظامی 54217 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 55.2 2018-02
شاخص PMI خدمات 54.5 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 1.6 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 % 2018-01
تولید صنعتی 2.7 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 81.2 % 2018-03
سفارشات کارخانه 4 تعادل خالص 2018-03
میزان سفارشات جدید 12701 GBP - میلیون 2017-12
تغییرات موجودی انبار -887 GBP - میلیون 2017-12
ورشکستگی 4382 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
سود شرکت سهامی 109353 GBP - میلیون 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -45.3 2018-02
تولید خودرو 147481 واحد 2018-01
ثبت خودرو 80805 2018-02
تمایلات کسب و کار کوچک 23 2018-03
سرعت اینترنت 16921 KBps 2017-03
آدرس های IP 27493519 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 54.5 2018-02
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2017-12
تولید الکتریسیته 30742 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن 4.1 % 2018-01
سرمایه گذاری خصوصی 0 % 2017-12
تولید فولاد 589 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 325695 GBP - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 332445 GBP - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 5.5 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.5 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 1357 GBP - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.5 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 126 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 41820 2017-09
میزان ساخت و ساز -3.9 % 2018-01
شاخص مسکن 726 نقاط شاخص 2018-02
میزان قبول وام های رهنی 67.48 هزار 2018-01
سفارشات ساخت و ساز -1.3 % 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 51.4 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 63.4 % 2016-12
درخواست وام مسکن 40117 واحد 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 6.92 celsius 2015-12