انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.6 4.6 5.1
نرخ تورم 2.90 2.8 2.9 2.8 2.7 2.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -2872.00 -1100 -2100 -3800 -4500 -1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.30 87 87 89 89 85
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.36 1.28 1.26 1.25 1.24 1.1
بازار سهام 7247.82 7300 7220 7150 7080 6260
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.37 1.25 1.26 1.28 1.29 1.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.8 1.8 1.7 1.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 2618.89 2820 2820 3050 3050 3290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 472939.00 478650 480960 482820 484800 511230
تولید ناخالص ملی 494149.00 499580 502360 506570 509600 529390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79434.00 78910 79110 79210 79420 81940
تولید ناخالص داخلی سرانه 41602.98 42060 42060 42600 42600 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901.05 39740 39740 40200 40200 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3123.00 3230 3250 3130 3128 3350
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26611.00 25900 26120 26547 26517 27300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41517.00 42500 42830 41315 41279 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 7357.00 7590 7610 7286 7264 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18896.00 20870 21170 18830 18816 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 339098.00 340200 341900 343815 345607 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18219.00 18290 18370 18255 18260 19900
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.6 4.6 5.1
افراد شاغل 30974.00 30940 31200 31250 31300 31800
افراد بیکار 806.30 807 809 811 813 833
قسمت مدت زمان اشتغال 8540.00 8600 8620 8670 8700 8960
استخدام تمام وقت 23596.00 23550 23590 23610 23640 23990
نرخ اشتغال 75.30 74.6 74.5 75.37 75.2 74.1
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -2.80 15 12 16 11 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.80 78.7 79 79.2 79.2 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.3 1.4 1.4 1.5 2.4
نرخ بیکاری جوانان 11.80 12.8 13 13.1 13.2 14.6
هزینه های کار 102.90 104 105 105 105 110
بهره وری 101.80 104 104 105 105 110
پست های خالی شغلی 774.00 780 783 784 785 792
دستمزد 505.00 507 508 510 512 532
دستمزد در تولید 588.00 587 589 591 593 614
رشد دستمزد 2.10 1.9 2 2.1 2.2 2.5
حداقل دستمزد 7.50 7.5 7.5 8 8 9
جمعیت 65.81 65.81 65.81 66.29 66.29 67.16
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.5 63.5 63.7 63.8 66
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2140.00 2290 2290 2310 2310 2490
هزینه زندگی خانواده 1152.50 1240 1240 1290 1290 1520
هزینه زندگی انفرادی 1043.60 1120 1120 1170 1170 1470
میانگین ساعات کار در هفته 32.20 32.2 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 0.40 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1190.00 1300 1300 1310 1310 1550
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.90 2.8 2.9 2.8 2.7 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.79 107 109 111 114 134
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.79 107 109 111 114 132
قیمت مصرف کننده اصلی 104.32 107 109 111 113 133
اندازه اصل تورم 2.70 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.96 109 111 113 115 132
تغییر قیمت تولید کننده 3.40 3.6 3.2 3 2.9 2.5
قیمت صادرات 98.50 96 94 95 93 95
قیمت واردات 98.60 101 102 103 104 108
تورم مواد غذایی 2.10 3 2.8 2.7 2.6 2
قیمت تولید 110.90 114 116 118 120 136
Inflation Expectations 2.80 2.7 2.9 2.8 2.8 2.2
CPI Housing Utilities 102.37 106 108 110 112 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.77 108 109 111 113 123
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.33 0.3 0.4 0.5 0.6 2
عرضه پول M0 82267.00 88900 91700 93200 95600 122400
عرضه پول M1 1659614.00 1776000 1830200 1865000 1889000 2510800
عرضه پول M2 1661481.00 1781000 1843900 1885000 1910700 2529100
عرضه پول M3 2730436.00 2839200 2884500 2947000 2999800 3420000
ذخایر ارزی 160799.22 159000 162000 164000 168000 205000
ترازنامه بانک 3855579.00 3850000 3910000 3970000 4050000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 405132.00 420000 423000 425000 427000 458000
وام به بخش خصوصی 2370176.00 2380000 2400000 2420000 2440000 2720000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 230.51 230 230 225 225 218
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -2872.00 -1100 -2100 -3800 -4500 -1000
صادرات 49631.00 43000 42700 43300 43200 43700
واردات 52503.00 44100 44800 47100 47700 44700
حساب جاری -16895.00 -19320 -27230 -21210 -14640 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4 -4 -3.7 -3.7 -1.5
بدهی خارجی 6046609.00 6297000 6345000 6372000 6423000 6811000
رابطه مبادله 99.90 96.4 97.5 98.2 98.4 100
گردش سرمایه 11270.00 17800 42100 12100 15400 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5114.00 -500 14900 44100 26300 15900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 945.00 950 950 950 950 880
شاخص تروریسم 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
درآمد گردشگری 2160.00 2460 2080 1400 2100 2490
ورود توریست 3510.00 3290 2760 2680 3460 2990
فروش اسلحه 1393.00 1181 1170 1195 1219 1273
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.30 87 87 89 89 85
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.9 -2.9 -0.9
ارزش بودجه دولت 3972.00 16850 9230 19700 21600 9980
هزینه های دولت 92538.00 92750 93050 93300 93660 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 43.4 43.4 43.6 43.6 44.3
بدهی های دولت -5093.00 -8960 -6540 -3250 -3970 -5460
مخارج نظامی 54216.80 54769 55109 55300 55490 56949
درخواست پناهندگی 2715.00 3840 2910 3070 3040 2210
درآمدهای دولت 54640.00 53200 55510 57020 55960 61870
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 6 4 7 6 2
شاخص PMI تولید 56.90 54.1 54.5 52.2 55.1 53.1
شاخص PMI خدمات 53.20 52.4 51.9 52.1 52.2 54.1
تولید صنعتی 0.40 1.7 1.5 1.8 2 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -0.1 0.4 0.3 -0.2 0.3
تولید صنعتی 1.90 2 1.9 2.1 2.2 2.3
استفاده از ظرفیت 82.60 82 82.1 82.2 82.3 81.7
میزان سفارشات جدید 11781.00 14650 14880 14970 15000 15980
سفارشات کارخانه 13.00 7 2 4 6 -2
تغییرات موجودی انبار 756.00 488 208 20.49 140 207
ورشکستگی 4547.00 3520 3400 3610 3580 4000
سود شرکت سهامی 107327.00 110000 111000 112000 113000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -50.60 -38 -16 2 4 11.6
تولید خودرو 136397.00 161000 121000 161500 159400 132000
ثبت خودرو 76433.00 468000 187000 565000 261000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک 0.00 2 5 5 4 2
تولید فولاد 601.00 610 680 670 630 850
Private Investment 0.00 0.5 -0.3 0.6 0.7 0.5
استخراج معدن -6.50 1.8 2.8 2.6 2.5 2
شاخص رقابتی 5.49 5.49 5.49 5.54 5.54 5.59
رتبه رقابتی 7.00 7 7 6 6 5
پی ام آی مرکب 54.00 53.8 53.6 53.9 54 52.8
شاخص فساد مالی 81.00 82 82 83 83 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 9 8 8 6
آسانی کسب و کار 7.00 6 6 6 6 5
تولید الکتریسیته 23047.00 25900 29900 26800 24900 30200
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -8 -10 -9 -7 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.1 0.4 -0.3 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 3 2.6 2.8 2.9 2.7
هزینه های مصرف کننده 310693.00 313000 314000 315000 316000 323000
درآمد قابل تصرف شخص 304966.00 321400 327200 332500 338600 394400
پس انداز های شخصی 1.70 5.2 6.8 7 7 7.9
نرخ وام بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.60 86.2 85.9 85.7 85.6 78
بدهی خانوار به درآمد 126.42 126 126 124 124 119
تسهیلات اعتباری خریدار 1179.00 1510 1680 1770 1850 2430
قیمت گازوئیل 1.50 1.44 1.43 1.45 1.44 1.4
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
خانه های مسکونی نوساز 42480.00 40520 36210 41050 43110 44750
میزان ساخت و ساز -0.40 2.3 2 1.7 1.2 1.8
شاخص مسکن 719.50 722 742 751 763 890
میزان قبول وام های رهنی 68.69 65.1 67.2 68.6 69.4 97.6
درخواست وام مسکن 41587.00 41500 42900 43300 44600 52600
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63 63 63.1 63.1 61.5
سفارشات ساخت و ساز -12.60 2.4 1 1.6 1.9 1
پی ام آی ساخت و ساز 51.10 54.8 52.5 53.6 53.7 52.4
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45.43 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12