شاخص یاب

انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.31 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22
بازار سهام 6842.88 6622 6551 6482 6414 6278
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.33 1.23 1.28 1.32 1.37 1.46