انگلستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.3 0.5 0.2 0.3 0.51
نرخ بیکاری 4.80 5 5.1 5.2 4.44 6.7
نرخ تورم 0.90 1.2 1.4 1.5 1.7 2.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
موازنه تجاری -1971.00 -2300 -1600 -5200 -1100 -1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87.5 87 87 90.16 79
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.26 1.23 1.22 1.2 1.19 0.99
بازار سهام 6949.75 6730 6660 6590 6520 5440
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42 1.42 1.44 1.45 1.47 1.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.3 0.5 0.2 0.3 0.51
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2 1.8 1.8 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 2848.76 2800 3050 3050 2705 3250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 469056.00 471270 473670 476090 478650 511230
تولید ناخالص ملی 473198.00 467670 470600 473520 485131 514390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78986.00 77860 78130 78390 77833 81940
تولید ناخالص داخلی سرانه 40933.46 41480 41630 41770 41920 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38657.79 38680 38690 38700 38554 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3164.00 3210 3250 3240 3214 3350
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25574.00 25610 25760 25840 25168 27300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40945.00 41940 41990 42050 40825 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 8061.00 7560 7570 7580 8226 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18961.00 19800 20190 20450 18804 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 333794.00 333600 335000 336600 341806 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17837.00 18060 18120 18200 18276 19900
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.80 5 5.1 5.2 4.44 6.7
افراد شاغل 30564.00 30750 30830 30890 30689 31800
افراد بیکار 803.30 777 782 787 945 815
قسمت مدت زمان اشتغال 8557.00 8560 8580 8590 8600 8960
استخدام تمام وقت 23242.00 23390 23450 23500 23550 23900
نرخ اشتغال 74.50 74.6 74.67 74.72 74.77 75.02
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 9.90 -2 -4 2 5 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.30 78.28 78.24 78.23 78.22 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.3 1.4 1.4 0.81 2
نرخ بیکاری جوانان 13.00 13.4 13.6 13.7 13.8 14.6
بهره وری 102.40 102 102 102 102 106
هزینه های کار 101.70 102 103 104 104 110
پست های خالی شغلی 757.00 767 775 778 780 792
دستمزد 505.00 506 508 511 512 541
رشد دستمزد 2.30 2.2 2.1 2.2 2.3 3.4
دستمزد در تولید 589.00 589 591 593 595 636
حداقل دستمزد 7.20 7.2 7.2 7.5 7.5 8.7
جمعیت 64.88 65.57 65.72 65.85 65.92 67.36
سن بازنشستگی زنان 62.30 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1190.00 1200 1250 1250 1300 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2140.00 2180 2260 2260 2290 2490
زندگی خانواده دستمزد 1320.00 1360 1400 1400 1440 1720
زندگی فردی دستمزد 884.00 900 940 940 980 1370
میانگین ساعات کار در هفته 32.10 32.1 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 0.50 0.5 0.6 0.6 0.39 1.1
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.90 1.2 1.4 1.5 1.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.4 0.5 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20 104 106 108 110 125
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.20 104 106 108 109 122
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 105 107 109 111 126
اندازه اصل تورم 1.20 1.6 1.8 1.9 2 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.84 106 107 108 105 122
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 1.3 1.5 1.7 2 2.5
قیمت صادرات 96.10 95.8 94.2 92.6 91.4 95
قیمت واردات 94.90 96 98 99 101 108
تورم مواد غذایی -2.40 -0.8 0.2 0.7 1 1.7
قیمت تولید 108.30 109 109 111 112 127
CPI حمل و نقل 101.10 106 107 109 101 123
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.38 0.32 0.38 0.52 0.65 2.56
عرضه پول M0 80041.00 83400 85700 87200 84780 119400
عرضه پول M1 1611597.00 1655300 1696800 1739800 1784168 2510800
عرضه پول M2 1618041.00 1668900 1707400 1746000 1689930 2529100
عرضه پول M3 2603794.00 2623500 2650900 2698500 2729200 3110000
ذخایر ارزی 145908.99 151452 154349 151934 154271 193256
ترازنامه بانک 3534438.00 3590000 3640000 3680000 3730000 4110000
ترازنامه بانک مرکزی 405132.00 411000 415000 418000 404815 458000
وام به بخش خصوصی 2243678.00 2260000 2280000 2300000 2310999 2620000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.50 227 226 226 225 218
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -1971.00 -2300 -1600 -5200 -1100 -1000
صادرات 46412.00 42400 44300 43100 43000 43700
واردات 48383.00 44700 45900 48300 44100 44700
حساب جاری -28684.00 -30810 -29540 -17770 -19320 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.7 -4.5 -4.5 -5.25 -1.5
بدهی خارجی 6055168.00 6164500 6226500 6254900 6297400 6811100
رابطه مبادله 101.30 100 98.9 97.5 96.4 100
گردش سرمایه 14279.00 45400 36800 11700 17800 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12203.00 14000 36000 -9000 -500 15900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 978.00 965 959 954 978 880
شاخص تروریسم 5.08 5.61 5.61 5.61 4.97 5.61
درآمد گردشگری 2110.00 1950 1470 2150 2460 2490
ورود توریست 3120.00 2650 2780 3410 3290 2990
فروش اسلحه 1214.00 1421 1338 1255 1222 1261
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87.5 87 87 90.16 79
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.5 -4.5 -4.5 -1.2
ارزش بودجه دولت -3413.00 8970 16620 14560 16850 9980
هزینه های دولت 92029.00 92070 92330 92540 93125 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 43.4 42.7 42.7 42.7 44.3
بدهی های دولت -4301.00 -6870 -6250 -7050 -8960 -5460
مخارج نظامی 59729.60 59662 60172 60682 60959 63316
درخواست پناهندگی 3100.00 3120 3020 3040 3840 2210
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار -8.00 -21 -7 -15 -11 1
شاخص PMI تولید 53.40 52.6 52.2 51.8 51.5 53.1
شاخص PMI خدمات 55.20 54.2 55.2 54.8 53.4 54.1
تولید صنعتی -1.10 1.7 1.9 1.6 -1.02 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 0.3 0.5 0.1 -0.1 0.3
تولید صنعتی -0.40 1.7 2 1.8 8.91 2.2
استفاده از ظرفیت 80.70 80.99 80.76 80.63 80.51 80.19
میزان سفارشات جدید 13341.00 13850 14160 14420 13202 15980
سفارشات کارخانه -3.00 -6 -2 -4 -5 -2
تغییرات موجودی انبار 3113.00 1487 880 1168 1249 288
ورشکستگی 3633.00 3630 3640 3620 3520 2800
سود شرکت سهامی 102743.00 100000 102000 105000 106000 113000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -47.40 -16 7.5 -11 -4 11.6
تولید خودرو 151795.00 118000 162000 160000 161000 132000
ثبت خودرو 184101.00 185000 522000 259000 468000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک 11.00 -15 5 2 4 2
تولید فولاد 707.00 620 690 630 610 850
استخراج معدن -8.70 3.2 2.8 2.9 1.8 2
شاخص رقابتی 5.49 5.49 5.46 5.51 5.51 5.57
رتبه رقابتی 7.00 7 9 6 6 6
پی ام آی مرکب 54.80 53.8 53.4 54.1 53.65 51.8
شاخص فساد مالی 81.00 81 82 82 81.89 85
رتبه فساد مالی 10.00 10 9 9 8.51 6
آسانی کسب و کار 7.00 7 5 8 8 5
تولید الکتریسیته 24410.00 29800 26700 24700 25900 30200
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -6 -3 -2 -5 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.40 4.1 3.5 3.3 3 2.7
هزینه های مصرف کننده 307503.00 309000 311000 312000 313804 323000
درآمد قابل تصرف شخص 312504.00 326200 330100 339200 320390 424400
پس انداز های شخصی 5.10 6 6.4 6.6 6.8 7.9
نرخ وام بانکی 1.25 1.15 1.08 1.12 1.23 1.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.40 87.25 87.09 86.52 88.34 78
بدهی خانوار به درآمد 125.20 125 124 124 126 115
تسهیلات اعتباری خریدار 1618.00 1480 1590 1670 1560 2430
قیمت گازوئیل 1.41 1.46 1.47 1.46 1.44 1.41
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 40970.00 34780 37320 42450 40520 44750
میزان ساخت و ساز 0.70 -0.2 0.3 0.5 0.7 1.4
شاخص مسکن 705.60 6.2 700 720 740 920
میزان قبول وام های رهنی 67.52 64.8 68.3 70.2 71.5 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63.5 63 63 62.52 61.5
سفارشات ساخت و ساز 5.50 1.2 4.5 1.5 2.4 1
پی ام آی ساخت و ساز 52.80 53.8 55.3 54.8 54.6 52.4
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 19.5 19.5 19.5 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 21 21 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12