شاخص یاب

امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
نرخ تورم 3.5 2018-05
نرخ بهره 2.25 2018-06
موازنه تجاری 315100 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2018-07
بازار سهام 4770 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 383 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210 AED - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161 AED - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.72 % 2017-12
جمعیت 9.4 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 3.2 در صد 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-06
عرضه پول M0 86800 AED - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 495500 AED - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1300100 AED - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1553600 AED - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 2614 AED - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 382 AED - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 327 AED - میلیارد 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.52 % 2018-07
میزان رشد وام 3.4 % 2018-06
وام به بخش خصوصی 762824 AED - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 315100 AED - میلیون 2017-12
صادرات 1169500 AED - میلیون 2017-12
واردات 854400 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری 971000 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.9 % 2017-12
ذخایر طلا 7.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 2890 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 AED - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.21 2016-12
فروش اسلحه 72 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 152794 AED - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24400 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 57.1 2018-06
تغییرات موجودی انبار 81229 AED - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 8571 KBps 2017-03
آدرس های IP 1353580 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 21 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-06
هزینه های مصرف کننده 426883 AED - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1132271 AED - میلیون 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 326743 AED - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 55 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.58 mm 2015-12
درجه حرارت 20.76 celsius 2015-12