امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 2016-12
نرخ تورم 3.4 2018-03
نرخ بهره 2 2018-04
موازنه تجاری 250900 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2018-05
بازار سهام 4426 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127 AED - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297 AED - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2016-12
جمعیت 9.27 میلیون 2016-12
تغییر اشتغال 0.5 در صد 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 4.9 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 113 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-04
عرضه پول M0 84700 AED - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 510600 AED - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1293800 AED - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1526700 AED - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 2597 AED - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 396 AED - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 336 AED - میلیارد 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 2.5 % 2018-05
میزان رشد وام 2.1 % 2018-03
وام به بخش خصوصی 746215 AED - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 250900 AED - میلیون 2016-12
صادرات 1096700 AED - میلیون 2016-12
واردات 845800 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری 10100 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 % 2017-12
ذخایر طلا 7.6 تن 2018-03
تولید نفت خام 2872 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 AED - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.21 2016-12
فروش اسلحه 72 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 161696 AED - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24400 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 55.1 2018-04
تغییرات موجودی انبار 18346 AED - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 8571 KBps 2017-03
آدرس های IP 1353580 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 21 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-06
هزینه های مصرف کننده 753017 AED - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 1121505 AED - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 326743 AED - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.6 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 55 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.58 mm 2015-12
درجه حرارت 20.76 celsius 2015-12