امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 2016-12
نرخ تورم 0.8 2017-08
نرخ بهره 2 2017-08
موازنه تجاری 250900 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2017-10
بازار سهام 4505 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127 AED - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297 AED - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2016-12
جمعیت 9.27 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.06 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2017-08
عرضه پول M0 78300 AED - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 488900 AED - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1257200 AED - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1458000 AED - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 2506 AED - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 390 AED - میلیارد 2017-08
ذخایر ارزی 344 AED - میلیارد 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 1.57 % 2017-10
میزان رشد وام 2 % 2017-08
وام به بخش خصوصی 727183 AED - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 250900 AED - میلیون 2016-12
صادرات 1096700 AED - میلیون 2016-12
واردات 845800 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری 42400 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2016-12
ذخایر طلا 7.46 تن 2017-06
تولید نفت خام 2969 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33000 AED - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.42 2015-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 161696 AED - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 23681 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 55.1 2017-09
تغییرات موجودی انبار 18346 AED - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 5.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 26 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2017-06
هزینه های مصرف کننده 753017 AED - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 1084748 AED - میلیون 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 349071 AED - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.52 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 55 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2016-12