شاخص یاب

امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
نرخ تورم 3.1 2018-09
نرخ بهره 2.5 2018-10
موازنه تجاری 315100 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2018-11
بازار سهام 5055 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 383 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210 AED - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161 AED - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.72 % 2017-12
جمعیت 9.4 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 1.2 در صد 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.2 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-10
عرضه پول M0 83200 AED - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 484200 AED - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1291100 AED - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1579800 AED - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 2716 AED - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 386 AED - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 330 AED - میلیارد 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.85 % 2018-11
میزان رشد وام 3.7 % 2018-09
وام به بخش خصوصی 780370 AED - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 315100 AED - میلیون 2017-12
صادرات 1169500 AED - میلیون 2017-12
واردات 854400 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری 971000 AED - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 % 2017-12
ذخایر طلا 7.5 تن 2018-09
تولید نفت خام 3270 BBL/D/1K 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 AED - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.21 2016-12
فروش اسلحه 72 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 152794 AED - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24400 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 55 2018-10
تغییرات موجودی انبار 81229 AED - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 8571 KBps 2017-03
آدرس های IP 1353580 IP 2017-03
شاخص رقابتی 73.37 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 11 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 426883 AED - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1142099 AED - میلیون 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 328915 AED - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.58 mm 2015-12
درجه حرارت 20.76 celsius 2015-12