امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 2016-12
نرخ تورم 2.7 2017-12
نرخ بهره 2.25 2018-01
موازنه تجاری 250900 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2018-02
بازار سهام 4580 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127 AED - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297 AED - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2016-12
جمعیت 9.27 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.23 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 113 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.69 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-01
عرضه پول M0 85400 AED - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 492400 AED - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 1276200 AED - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 1487100 AED - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 2586 AED - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 385 AED - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 330 AED - میلیارد 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 1.86 % 2018-02
میزان رشد وام 0.4 % 2017-12
وام به بخش خصوصی 732931 AED - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 250900 AED - میلیون 2016-12
صادرات 1096700 AED - میلیون 2016-12
واردات 845800 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری 42400 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2016-12
ذخایر طلا 7.53 تن 2017-12
تولید نفت خام 2850 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33000 AED - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.21 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 161696 AED - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 23681 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 56.8 2018-01
تغییرات موجودی انبار 18346 AED - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 8571 KBps 2017-03
آدرس های IP 1353580 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 21 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-06
هزینه های مصرف کننده 753017 AED - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 1105116 AED - میلیون 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 324849 AED - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 0.58 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 55 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.58 mm 2015-12
درجه حرارت 20.76 celsius 2015-12