امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.69 4.8 4.8 3.6 4.8 4.9
نرخ تورم 2.70 2.3 3.1 3.3 3.3 3.4
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 3 2.5 3
موازنه تجاری 250900.00 350000 350000 250978 350000 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 20.6 20.6 17.9 20.6 22.32
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.67
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4577.42
4485 4359 4236 4116 3275
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.9 3.9 3.9 3.9 4.3
تولید ناخالص داخلی 348.74
390 390 342 390 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127.36
1223405 1223405 1431795 1223405 1325596
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297.26
375000 375000 375000 375000 430000
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864.20
41100 41100 42015 41100 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133.10
74800 74800 68941 74800 80300
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.69
4.8 4.8 3.6 4.8 4.9
جمعیت 9.27
9.46 9.5 9.54 9.93 10.4
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.70
2.3 3.1 3.3 3.3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.36
108 108 108 108 110
تورم مواد غذایی 3.23
2.5 2.2 2.4 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.69
0.5 0.6 0.7 0.7 0.9
CPI مسکن آب و برق 112.95
114 114 114 114 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.96
104 106 105 110 118
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 3 2.5 3
عرضه پول M0 85400.00
85666 85603 85494 85377 83990
عرضه پول M1 492400.00
493202 492725 491601 510000 550000
عرضه پول M2 1276200.00
1291751 1299648 1302544 1340000 1510000
عرضه پول M3 1487100.00
1486034 1483342 1480908 1478519 1451063
ترازنامه بانک 2586.40
2606 2610 2609 2605 2552
میزان رشد وام 0.40
4.9 5.4 1.23 5.2 6
وام به بخش خصوصی 732931.00
745101 750628 713338 754000 819000
نرخ بهره بین بانکی 1.89
2 2 2.07 2.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 385.20
422 430 370 445 528
ذخایر ارزی 330.34
337 345 321 394 567
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 250900.00
350000 350000 250978 350000 580000
صادرات 1096700.00
1390000 1390000 1054406 1390000 1680000
واردات 845800.00
1040000 1040000 830870 1040000 1100000
حساب جاری 42400.00
87900 87900 25606 87900 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10
5 5 6.21 5 6.8
ذخایر طلا 7.53
9 9 7.14 9 12
تولید نفت خام 2850.00
2833 2802 2772 2820 2920
شاخص تروریسم 0.21
1 1 0.28 1 1.9
فروش اسلحه 12.00
49 49 18.22 49 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33000.00
38748 38748 28725 38748 50000
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10
20.6 20.6 17.9 20.6 22.32
بودجه دولت -3.90
-0.5 -0.5 -3.91 -0.5 0.4
هزینه های دولت 161696.03
162028 162028 165238 162028 153639
مخارج نظامی 23680.70
23554 23554 23829 23390 18828
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 56.80
56.2 55.1 56.35 54 58
تغییرات موجودی انبار 18346.23
8030 8030 17999 8030 16671
سرعت اینترنت 8570.97
8693 9004 8219 8358 7269
آدرس های IP 1353580.00
1362413 1356460 1349865 1343013 1290244
شاخص رقابتی 5.30
5.35 5.35 5.26 5.35 5.7
رتبه رقابتی 17.00
14 14 17 14 11
آسانی کسب و کار 21.00
27 20 27 20 17
شاخص فساد مالی 66.00
70 70 66 65 80
رتبه فساد مالی 24.00
25 25 25 26 18
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00
106 107 107 107 109
هزینه های مصرف کننده 753017.47
533121 465163 558705 465163 508754
اعتبار بخش خصوصی 1105116.00
1170000 1190000 1110755 1220000 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 324849.00
153206 155482 325838 156465 165395
قیمت گازوئیل 0.58
0.58 0.59 0.49 0.6 0.9
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00
55 55 54 54 53
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 7.58
14.02 3.77 1.48 3.87 5.96
درجه حرارت 20.76
20.69 31.4 34.68 24.32 28.37