شاخص یاب

امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4975.31 4828 4783 4738 4693 4606