شاخص یاب

امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.72 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم 3.80 3.6 3.7 3.5 3.3 2.9
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری 315100.00 340000 340000 422000 422000 500000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 20.6 20.6 21.4 21.4 22.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.67
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4892.16
4920 4877 4835 4793 4629
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
2.3 2.3 3.3 3.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 382.58
390 390 415 415 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210.35
1423123 1454921 1469143 1469143 1555536
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161.34
303112 324456 327628 327628 346894
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197.17
41200 41200 42300 42300 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293.48
68300 68300 69500 69500 71100
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.72
1.7 1.7 1.6 1.6 1.8
جمعیت 9.40
9.5 9.5 10.2 10.2 10.4
تغییر اشتغال 3.20
3.13 3.09 3.11 3.1 3.11
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.80
3.6 3.7 3.5 3.3 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40
111 113 115 115 120
تورم مواد غذایی 2.60
2.4 2.6 2.8 2.9 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.3 0.2 0.2 0.3 0.7
CPI مسکن آب و برق 109.53
117 117 117 114 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.04
107 113 116 121 120
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
عرضه پول M0 83200.00
85000 87000 88300 89600 95000
عرضه پول M1 488100.00
483000 510000 522500 526500 550000
عرضه پول M2 1278900.00
1300000 1315000 1318000 1319000 1390000
عرضه پول M3 1556900.00
1558000 1595000 1610000 1630000 1780000
ترازنامه بانک 2651.70
2670 2682 2730 2760 3055
میزان رشد وام 3.20
2.9 2.7 2.9 2.8 4.1
وام به بخش خصوصی 779032.00
776000 754000 776000 768000 780900
نرخ بهره بین بانکی 2.57
2.82 3.07 3.07 3.32 3.57
ترازنامه بانک مرکزی 388.90
390 410 405 420 580
ذخایر ارزی 332.31
333 334 339 342 420
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 315100.00
340000 340000 422000 422000 500000
صادرات 1169500.00
1200000 1200000 1280000 1280000 1420000
واردات 854400.00
860000 860000 858000 858000 920000
حساب جاری 971000.00
87900 87900 112000 112000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.90
5 5 5.7 5.7 6.8
ذخایر طلا 7.50
7.6 7.7 7.8 8 8.5
تولید نفت خام 2972.00
2895 2820 2903 2905 2920
شاخص تروریسم 0.21
0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
فروش اسلحه 72.00
79 79 81 81 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00
39500 39500 41550 41550 43800
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70
20.6 20.6 21.4 21.4 22.3
بودجه دولت -2.60
0.5 0.5 1.2 1.2 1.3
هزینه های دولت 152794.22
165415 156308 157836 157836 167118
مخارج نظامی 24399.90
28550 26100 26100 26100 30000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 55.00
54.6 56 55 55.3 58
تغییرات موجودی انبار 81229.05
85000 85000 92000 92000 91000
سرعت اینترنت 8570.97
9311 9513 9686 9438 9568
آدرس های IP 1353580.00
1325806 1320287 1321688 1326748 1333403
شاخص رقابتی 5.30
5.3 5.3 5.2 5.2 5.2
رتبه رقابتی 17.00
17 17 16 16 15
آسانی کسب و کار 21.00
20 20 19 19 17
شاخص فساد مالی 71.00
73 73 75 75 80
رتبه فساد مالی 21.00
22 22 20 20 18
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.00
107 107 113 112 109
هزینه های مصرف کننده 426882.68
770337 436701 440970 440970 466901
اعتبار بخش خصوصی 1138770.00
1138900 1141000 1143500 1145500 1190000
تسهیلات اعتباری خریدار 328915.00
33400 33500 33600 33700 34000
قیمت گازوئیل 0.67
0.68 0.65 0.61 0.58 0.45
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 7.58
1.48 3.87 14.05 4.74 5.96
درجه حرارت 20.76
34.68 24.32 20.73 34.41 28.37