شاخص یاب

امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.72 2.1 2.8 2.8 2.8 3.2
نرخ تورم 3.10 3.4 2.1 2.2 2.3 2.3
نرخ بهره 2.50 2.75 2.75 3 3.25 3.75
موازنه تجاری 315100.00 350000 422000 422000 422000 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 20.6 21.4 21.4 21.4 22.3
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.67
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 5055.46
4936 4892 4849 4807 4640
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
2.3 3.3 3.3 3.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 382.58
390 415 415 415 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210.35
1223405 1469143 1469143 1470086 1325596
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161.34
375000 327628 327628 313115 430000
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197.17
41200 42300 42300 42300 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293.48
68300 69500 69500 69500 71100
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.72
2.1 2.8 2.8 2.8 3.2
جمعیت 9.40
9.5 10.2 10.2 10.2 10.4
تغییر اشتغال 1.20
2.64 2.9 2.81 2.84 2.83
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.10
3.4 2.1 2.2 2.3 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.93
113 114 114 113 118
تورم مواد غذایی 3.20
3.1 1.9 2.5 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.60
0.2 0.2 0.3 0.2 0.7
CPI مسکن آب و برق 108.06
117 115 113 111 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.48
113 115 120 119 118
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.75 2.75 3 3.25 3.75
عرضه پول M0 83200.00
87000 88300 89600 90800 95000
عرضه پول M1 484200.00
510000 522500 526500 529000 550000
عرضه پول M2 1291100.00
1315000 1318000 1319000 1320000 1390000
عرضه پول M3 1579800.00
1595000 1610000 1630000 1650000 1780000
ترازنامه بانک 2715.90
2682 2730 2760 2790 3055
میزان رشد وام 3.70
2.7 2.9 2.8 2.7 4.1
وام به بخش خصوصی 780370.00
754000 776000 768000 772500 780900
نرخ بهره بین بانکی 2.80
2.98 2.98 3.23 3.48 3.98
ترازنامه بانک مرکزی 386.40
410 405 420 440 580
ذخایر ارزی 329.50
334 339 342 344 420
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 315100.00
350000 422000 422000 422000 580000
صادرات 1169500.00
1200000 1280000 1280000 1280000 1420000
واردات 854400.00
860000 858000 858000 858000 920000
حساب جاری 971000.00
87900 112000 112000 112000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30
7 7.7 7.7 7.7 5.5
ذخایر طلا 7.50
7.7 7.8 8 8.1 8.5
تولید نفت خام 3270.00
3080 3050 3000 2960 2920
شاخص تروریسم 0.21
0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
فروش اسلحه 72.00
79 81 81 81 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00
39500 41550 41550 41550 43800
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70
20.6 21.4 21.4 21.4 22.3
بودجه دولت -2.60
0.5 1.2 1.2 1.2 1.3
هزینه های دولت 152794.22
162028 157836 157836 170874 167118
مخارج نظامی 24399.90
26100 26100 26100 26100 30000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص PMI تولید 55.00
56 55 55.3 55.5 58
تغییرات موجودی انبار 81229.05
85000 92000 92000 92000 91000
سرعت اینترنت 8570.97
9513 9686 9438 9558 9568
آدرس های IP 1353580.00
1320287 1321688 1326748 1328863 1333403
شاخص رقابتی 73.37
73.87 73.87 73.87 73.87 76.37
رتبه رقابتی 27.00
27 27 27 27 27
آسانی کسب و کار 11.00
20 19 19 19 17
شاخص فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
رتبه فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.00
110 109 106 107 109
هزینه های مصرف کننده 426882.68
465163 440970 440970 795758 508754
اعتبار بخش خصوصی 1142099.00
1141000 1143500 1145500 1147000 1190000
تسهیلات اعتباری خریدار 328915.00
33500 33600 33700 33800 34000
قیمت گازوئیل 0.68
0.67 0.66 0.64 0.63 0.59
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 7.58
3.87 14.05 4.74 4.74 5.96
درجه حرارت 20.76
24.32 20.73 34.41 32.36 28.37