اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-12
نرخ بیکاری 8.9 2017-09
نرخ تورم 14 2018-02
نرخ بهره 17 2018-03
موازنه تجاری -284 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 26.32 2018-03
بازار سهام 352 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 93.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287229 UAH - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48373 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2906 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53798 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7046 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25995 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11645 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12967 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32720 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21795 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 958 UAH - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-09
افراد بیکار 384 هزار 2018-02
دستمزد 7711 UAH / ماه 2018-01
رشد دستمزد 28.35 % 2018-01
جمعیت 42.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15745 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 65.5 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 6440 UAH / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 UAH / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 3723 UAH / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170 UAH / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230 UAH / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 9.7 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 17.9 % 2018-01
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-02
قیمت تولید 341 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 19.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 17 % 2018-03
عرضه پول M0 321487 UAH - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 578702 UAH - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 1176085 UAH - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 1170132 UAH - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک 1880334 UAH - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 18410 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 771085 UAH - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 11.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 1065700 UAH - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -284 USD - میلیون 2018-01
صادرات 3724 USD - میلیون 2018-01
واردات 4008 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -61 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 117350 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -120 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 25.19 تن 2017-12
تولید نفت خام 27 BBL/D/1K 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 587 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 99.4 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 240 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2015-12
بودجه دولت 1.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -7871 UAH - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 49504 UAH - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 71327 UAH - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 745374986 UAH هزار 2018-01
هزینه های مالی 50385 UAH - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3479 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.6 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.9 % 2018-01
تولید صنعتی 9.7 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 50565 UAH - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 12799 KBps 2017-03
آدرس های IP 5156332 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 115 نقاط شاخص 2017-12
تولید سیمان 739 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 76 2017-12
تولید الکتریسیته 13942 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -0.2 % 2018-01
تولید فولاد 2100 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.5 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.4 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 185097 UAH - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 15.05 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 129965 UAH - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.89 mm 2015-12
درجه حرارت 1.52 celsius 2015-12