شاخص یاب

اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-03
نرخ تورم 9.9 2018-06
نرخ بهره 17.5 2018-07
موازنه تجاری -632 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 26.16 2018-07
بازار سهام 496 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 112 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 217484 UAH - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36130 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2992 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7314 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3831 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25362 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 11114 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13077 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31628 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18654 UAH - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 650 UAH - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-03
افراد بیکار 316 هزار 2018-05
دستمزد 8725 UAH / ماه 2018-05
رشد دستمزد 27.56 % 2018-05
جمعیت 42.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 16035 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 64.7 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 6440 UAH / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 UAH / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 3723 UAH / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170 UAH / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230 UAH / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.9 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 109 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 9 % 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 9.5 % 2018-06
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
قیمت تولید 348 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 14.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 17.46 % 2018-07
عرضه پول M0 345003 UAH - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 619489 UAH - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1196073 UAH - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1209839 UAH - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 1873459 UAH - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 17980 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 762161 UAH - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 9.13 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1015198 UAH - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -632 USD - میلیون 2018-05
صادرات 4003 USD - میلیون 2018-05
واردات 4635 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -400 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 116290 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -327 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 24.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 31 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298 USD - میلیون 2018-03
حواله 2584 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2018-04
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 240 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2015-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9176 UAH - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 52268 UAH - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 468050 UAH - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 747296295 UAH هزار 2018-05
هزینه های مالی 454345 UAH - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.5 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.1 % 2018-05
تولید صنعتی 0.8 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار -4508 UAH - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 12799 KBps 2017-03
آدرس های IP 5156332 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 121 نقاط شاخص 2018-03
تولید سیمان 739 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 76 2017-12
تولید الکتریسیته 13942 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 5.6 % 2018-04
تولید فولاد 1695 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.9 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 173960 UAH - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 16.48 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 136069 UAH - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.89 mm 2015-12
درجه حرارت 1.52 celsius 2015-12