شاخص یاب

اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 8.3 2018-06
نرخ تورم 9 2018-08
نرخ بهره 18 2018-09
موازنه تجاری -1331 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 28.08 2018-09
بازار سهام 539 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 112 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244789 UAH - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47596 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2992 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12591 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7308 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28619 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11441 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13292 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37291 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21757 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 774 UAH - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2018-06
افراد بیکار 293 هزار 2018-08
دستمزد 9170 UAH / ماه 2018-07
رشد دستمزد 24.95 % 2018-07
جمعیت 42.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15836 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 66.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 6440 UAH / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 UAH / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 3723 UAH / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170 UAH / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230 UAH / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 109 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 8.7 % 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 7.1 % 2018-08
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
قیمت تولید 358 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 18.1 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 18.22 % 2018-09
عرضه پول M0 344169 UAH - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 639410 UAH - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1226931 UAH - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1233229 UAH - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 1896431 UAH - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 17232 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 765186 UAH - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 9.13 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 996793 UAH - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1331 USD - میلیون 2018-07
صادرات 3619 USD - میلیون 2018-07
واردات 4950 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -1715 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 113751 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -327 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 24.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298 USD - میلیون 2018-03
حواله 2584 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-07
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 240 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2015-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 13356 UAH - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 55563 UAH - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 652070 UAH - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 759063448 UAH هزار 2018-08
هزینه های مالی 643826 UAH - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.5 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2018-08
تولید صنعتی 2.3 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار -5383 UAH - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 12799 KBps 2017-03
آدرس های IP 5156332 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 118 نقاط شاخص 2018-06
تولید سیمان 739 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 76 2017-12
تولید الکتریسیته 13942 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 4.5 % 2018-07
تولید فولاد 1815 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.3 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 181290 UAH - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 16.56 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 140510 UAH - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.03 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.89 mm 2015-12
درجه حرارت 1.52 celsius 2015-12