شاخص یاب

اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ بیکاری 8.3 2018-06
نرخ تورم 9.5 2018-10
نرخ بهره 18 2018-10
موازنه تجاری -1468 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 27.8 2018-11
بازار سهام 608 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 112 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244789 UAH - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47596 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2992 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12591 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7308 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28619 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11441 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13292 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37291 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21757 UAH - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 774 UAH - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2018-06
افراد بیکار 287 هزار 2018-09
دستمزد 9042 UAH / ماه 2018-09
رشد دستمزد 23 % 2018-09
جمعیت 42.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15836 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 66.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 6610 UAH / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 UAH / ماه 2018-12
حداقل دستمزد 3723 UAH / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 UAH / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 UAH / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 8.8 % 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 7 % 2018-10
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 % 2018-10
قیمت تولید 362 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 18.9 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 18.28 % 2018-11
عرضه پول M0 348284 UAH - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 630845 UAH - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1245800 UAH - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1248549 UAH - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1946174 UAH - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 167400 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 801116 UAH - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 9.13 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1012144 UAH - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1468 USD - میلیون 2018-09
صادرات 3643 USD - میلیون 2018-09
واردات 5111 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -3878 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 113751 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -432 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 24.3 تن 2018-09
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 667 USD - میلیون 2018-06
حواله 2819 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-08
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 240 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 % 2017-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 7330 UAH - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 55563 UAH - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 857159 UAH - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 756271654 UAH هزار 2018-09
هزینه های مالی 841613 UAH - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.3 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 % 2018-09
تولید صنعتی -1.6 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -5383 UAH - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 12799 KBps 2017-03
آدرس های IP 5156332 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 117 نقاط شاخص 2018-09
تولید سیمان 739 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 57.03 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 71 2018-12
تولید الکتریسیته 13942 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 0.7 % 2018-09
تولید فولاد 1787 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.6 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 181290 UAH - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 18.06 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 148729 UAH - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.13 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.89 mm 2015-12
درجه حرارت 1.52 celsius 2015-12