اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 9.1 2017-06
نرخ تورم 16.4 2017-09
نرخ بهره 12.5 2017-09
موازنه تجاری -570 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2015-12
بازارها آخرین مرجع
پول 26.56 2017-10
بازار سهام 298 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 93.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 234386 UAH - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41754 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2906 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10537 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6779 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27735 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11296 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13195 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35771 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21051 UAH - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 916 UAH - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2017-06
افراد بیکار 303 هزار 2017-09
دستمزد 7114 UAH / ماه 2017-08
رشد دستمزد 36.76 % 2017-08
جمعیت 42.59 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
افراد شاغل 15658 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 65.1 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 7771 UAH / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 7548 UAH / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 3200 UAH / ماه 2017-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4310 UAH / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2640 UAH / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 16.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 7.7 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 18.8 % 2017-09
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 2 % 2017-09
قیمت تولید 305 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 23.4 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 14.72 % 2017-10
عرضه پول M0 306913 UAH - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 537610 UAH - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 1104321 UAH - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 1123268 UAH - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 1763845 UAH - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 18637 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 701636 UAH - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 11.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 1117619 UAH - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -570 USD - میلیون 2017-08
صادرات 3658 USD - میلیون 2017-08
واردات 4228 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -226 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 114836 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه -564 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 25.5 تن 2017-06
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 98.9 نقاط شاخص 2017-08
شاخص تروریسم 7.13 2015-12
فروش اسلحه 528 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2015-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -38470 UAH - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 48786 UAH - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 667157 UAH - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 707559737 UAH هزار 2017-08
هزینه های مالی 598288 UAH - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3479 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.2 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 % 2017-08
تولید صنعتی 8 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -536 UAH - میلیون 2017-06
اطمینان کسب و کار 117 2017-09
تولید سیمان 1007 هزاران تن 2017-08
شاخص رقابتی 4.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 80 2016-12
تولید الکتریسیته 12052 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 0.7 % 2017-06
تولید فولاد 1800 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 165664 UAH - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 12.86 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 109486 UAH - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 0.97 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2016-10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2016-10