اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-03
نرخ بیکاری 9.9 2017-12
نرخ تورم 13.1 2018-04
نرخ بهره 17 2018-04
موازنه تجاری -460 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 26.08 2018-05
بازار سهام 466 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 93.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 274403 UAH - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67931 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2906 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33496 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8858 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30615 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 11975 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12905 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34046 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21678 UAH - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 730 UAH - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.9 % 2017-12
افراد بیکار 327 هزار 2018-04
دستمزد 8382 UAH / ماه 2018-03
رشد دستمزد 24.14 % 2018-03
جمعیت 42.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15496 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 64.5 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 6440 UAH / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 UAH / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 3723 UAH / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170 UAH / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230 UAH / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 109 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 9.4 % 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 17.3 % 2018-03
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-04
قیمت تولید 342 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 14.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 16.97 % 2018-05
عرضه پول M0 331618 UAH - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 589281 UAH - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1168114 UAH - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1190948 UAH - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک 1861685 UAH - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 18421 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 758823 UAH - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 9.13 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1029328 UAH - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -460 USD - میلیون 2018-03
صادرات 4058 USD - میلیون 2018-03
واردات 4518 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -600 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 116578 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -327 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 24.3 تن 2018-03
تولید نفت خام 31 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298 USD - میلیون 2018-03
حواله 2584 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 97.5 نقاط شاخص 2018-02
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 240 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2015-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 20564 UAH - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 68949 UAH - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 248840 UAH - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 750779831 UAH هزار 2018-03
هزینه های مالی 251945 UAH - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5 % 2018-04
تولید صنعتی -4.6 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 5978 UAH - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 12799 KBps 2017-03
آدرس های IP 5156332 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 121 نقاط شاخص 2018-03
تولید سیمان 739 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 76 2017-12
تولید الکتریسیته 13942 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 3.3 % 2018-03
تولید فولاد 1711 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.7 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.6 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 212295 UAH - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 16.08 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 130963 UAH - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.89 mm 2015-12
درجه حرارت 1.52 celsius 2015-12