اوکراین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-09
نرخ بیکاری 8.9 2017-09
نرخ تورم 13.7 2017-12
نرخ بهره 14.5 2017-12
موازنه تجاری -639 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 28.53 2018-01
بازار سهام 334 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 93.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287229 UAH - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48373 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2906 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53798 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7046 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25995 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11645 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12967 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32720 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21795 UAH - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 958 UAH - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-09
افراد بیکار 309 هزار 2017-11
دستمزد 7479 UAH / ماه 2017-11
رشد دستمزد 38.35 % 2017-11
جمعیت 42.59 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
افراد شاغل 15745 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 65.5 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 6440 UAH / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 UAH / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 3200 UAH / ماه 2017-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170 UAH / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230 UAH / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 9.5 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 17.9 % 2017-11
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2017-12
قیمت تولید 322 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 18.7 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.5 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 15.59 % 2018-01
عرضه پول M0 310405 UAH - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 551463 UAH - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1129464 UAH - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1129079 UAH - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1794346 UAH - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 18808 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 725869 UAH - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 11.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 1154707 UAH - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -639 USD - میلیون 2017-11
صادرات 4303 USD - میلیون 2017-11
واردات 4942 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری 18 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 117350 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -120 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 25.19 تن 2017-12
تولید نفت خام 27 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 839 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-10
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 528 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2015-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5520 UAH - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 49504 UAH - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 924501 UAH - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 699716785 UAH هزار 2017-09
هزینه های مالی 891331 UAH - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3479 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.3 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-11
تولید صنعتی 3 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 50565 UAH - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 12799 KBps 2017-03
آدرس های IP 5156332 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 117 نقاط شاخص 2017-09
تولید سیمان 739 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 76 2017-12
تولید الکتریسیته 13942 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -2.8 % 2017-11
تولید فولاد 1850 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.3 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 185097 UAH - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 14.3 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 114973 UAH - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 0.98 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 % 2016-10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2016-10
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.89 mm 2015-12
درجه حرارت 1.52 celsius 2015-12