شاخص یاب

اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6
نرخ بیکاری 8.30 9.4 8.4 8.5 8.7 8.2
نرخ تورم 9.50 8.9 6.5 6.3 6 5.2
نرخ بهره 18.00 18 17.5 17 17 16
موازنه تجاری -1468.10 -1130 -480 -400 -1324 -830
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 65 61 61 61 64
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 27.80
28.39 28.52 28.66 28.8 29.35
بازار سهام 607.64
526 513 502 490 446
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.4 0.3 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
3.7 3.1 2.5 2.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 112.15
113 115 115 115 116
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244789.00
284556 224226 250909 250174 300128
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47596.00
70444 37250 48786 48643 74300
تولید ناخالص داخلی سرانه 2991.63
3100 3300 3300 3300 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894.39
7900 8000 8000 8000 8100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12591.00
34735 7541 12906 12868 36636
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7308.00
9186 3950 7491 7469 9688
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28619.00
31748 26148 29334 29249 33485
تولید ناخالص داخلی از معادن 11441.00
12418 11459 11727 11693 13098
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13292.00
13382 13482 13624 13584 14115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37291.00
35306 32608 38223 38111 37238
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21757.00
22480 19232 22301 22236 23710
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 774.00
757 670 793 791 798
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.30
9.4 8.4 8.5 8.7 8.2
افراد بیکار 287.10
365 303 301 297 370
دستمزد 9042.00
9000 8000 9015 9015 10000
رشد دستمزد 23.00
13 21.81 21.5 21.33 6
جمعیت 42.41
42.02 41.93 41.85 41.76 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.50
58.5 59 58.5 58.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90
62.6 63.03 63.06 62.8 63.5
هزینه زندگی خانواده 6610.00
7000 8000 6134 6019 8000
هزینه زندگی انفرادی 4690.00
4447 4414 4397 4380 4438
افراد شاغل 15836.30
15963 15805 15768 16277 17084
نرخ اشتغال 66.60
65.72 65.8 66.87 66.88 66.41
حداقل دستمزد 3723.00
3723 4400 3266 3088 5100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00
5250 5250 4752 4919 5300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00
3592 3400 3021 3107 3700
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 9.50
8.9 6.5 6.3 6 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70
110 108 106 108 123
قیمت مصرف کننده اصلی 108.80
115 119 119 119 124
اندازه اصل تورم 8.80
5.4 8.98 9.01 9.03 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.70
0.3 0.9 0.7 0.5 0.2
تورم مواد غذایی 7.00
10.5 9 8.7 6.9 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10
111 105 107 109 124
قیمت صادرات 112.80
111 112 112 112 112
قیمت تولید 362.50
395 423 433 446 572
تغییر قیمت تولید کننده 18.90
22.5 24 24.5 23 18
قیمت واردات 112.00
112 113 113 113 113
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 18.00
18 17.5 17 17 16
نرخ بهره بین بانکی 18.28
17.96 17.46 16.96 16.96 15.96
عرضه پول M0 348284.00
352864 358076 363235 368361 413060
عرضه پول M1 630845.00
644258 657629 670955 684221 800902
عرضه پول M2 1245800.00
1263358 1283935 1304404 1324684 1500255
عرضه پول M3 1248549.00
1266220 1286965 1307719 1328285 1505989
ذخایر ارزی 167400.00
157723 150253 149005 149079 149099
ترازنامه بانک 1946174.00
1849906 1929158 1929167 1929169 2127762
وام به بخش خصوصی 801115.84
805535 816140 826794 837361 931136
نرخ بهره سپرده 9.13
9.13 8.63 8.13 8.13 7.13
ترازنامه بانک مرکزی 1012144.00
1016927 1015854 1016694 1016137 1016368
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1468.10
-1130 -480 -400 -1324 -830
صادرات 3642.90
3980 4320 3850 3714 4670
واردات 5111.00
5110 4800 4250 5039 5500
حساب جاری -3878.00
-2308 -1868 -1966 -1998 -1990
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-3 -4 -4 -4 -3.5
بدهی خارجی 113751.00
112898 112454 111905 111610 109712
گردش سرمایه -432.00
-162 -489 -546 -564 -653
ذخایر طلا 24.30
24.53 24.74 24.93 25.06 25.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 667.00
595 621 628 625 632
تولید نفت خام 32.00
31.98 31.98 31.98 31.98 31.98
حواله 2819.00
2885 2896 2946 2951 2971
رابطه مبادله 100.80
99.27 99.39 99.25 99.28 99.26
شاخص تروریسم 6.56
6.56 6.56 6.56 6.56 6.56
فروش اسلحه 240.00
436 433 431 428 499
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80
65 61 61 61 64
بودجه دولت -1.40
-2.4 -2.6 -2.6 -2.6 -2
ارزش بودجه دولت 7329.52
27310 17997 24933 27772 25006
هزینه های دولت 55563.00
71500 53888 56952 56785 75413
درآمدهای دولت 857158.93
505206 497658 572747 547474 545417
بدهی های دولت 756271654.37
773791276 790540473 807025919 823248212 958076640
هزینه های مالی 841613.00
474376 479661 547814 519702 520411
مخارج نظامی 3354.20
3064 2989 2913 2837 2618
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -1.30
2.3 1.8 2.1 1.9 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.70
1.5 6.5 0.8 2.1 1
تولید صنعتی -1.60
-0.06 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
تغییرات موجودی انبار -5383.00
15100 8898 8904 8903 16500
سرعت اینترنت 12799.43
14828 15075 15316 15546 17381
آدرس های IP 5156332.00
5360883 5371868 5378505 5415236 5569160
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
آسانی کسب و کار 71.00
71 69 68 67 65
تولید الکتریسیته 13942.50
13744 13521 13047 13201 13333
شاخص رقابتی 57.03
57.53 57.53 57.53 57.53 60.03
رتبه رقابتی 83.00
83 83 83 83 83
اطمینان کسب و کار 117.20
117 115 114 113 112
تولید سیمان 739.00
827 834 838 841 847
استخراج معدن 0.70
0.79 0.77 0.76 0.77 0.77
تولید فولاد 1787.00
1769 1767 1767 1769 1768
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.60
63.58 63.28 63.29 63.3 63.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.00
1 1.3 1.2 1.1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.90
5 6.2 6.4 6.7 6.4
هزینه های مصرف کننده 181290.00
224920 179353 185822 185278 237229
نرخ وام بانکی 18.06
17.21 16.71 16.21 16.21 15.21
قیمت گازوئیل 1.13
1.11 1.09 1.07 1.05 0.97
تسهیلات اعتباری خریدار 148728.68
153737 158495 162127 164970 174115
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 1.52
2.31 -3.15 13.38 10.44 7.86
بارش 24.89
41.25 34.25 46.95 46.95 47.24