شاخص یاب

اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.2 0.4 0.2 0.8 0.6
نرخ بیکاری 9.70 9.4 9.4 9.5 9.2 8.2
نرخ تورم 9.90 9.5 9 8 8.3 5.2
نرخ بهره 17.50 17.5 17.5 17 16.5 15
موازنه تجاری -632.00 -570 -1130 -480 -400 -830
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.9 82.9 84.4 84.4 86.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 26.25
26.78 27.14 27.51 27.88 29.4
بازار سهام 497.80
425 397 371 347 264
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.2 0.4 0.2 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.1 2.2 3.3 3.1 2.2
تولید ناخالص داخلی 112.15
113 113 115 115 116
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 217484.00
292233 280440 224661 243037 293775
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36130.00
48601 69425 37322 42989 72727
تولید ناخالص داخلی سرانه 2991.63
3100 3100 3300 3300 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894.39
7900 7900 8000 8000 8100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7314.00
54752 34233 7555 10877 35861
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3831.00
7233 9053 3957 7025 9483
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25362.00
26339 31289 26199 28941 32776
تولید ناخالص داخلی از معادن 11114.00
11828 12238 11481 11719 12820
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13077.00
13207 13189 13509 13477 13816
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31628.00
32893 34795 32672 37185 36450
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18654.00
21877 22155 19270 21850 23208
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 650.00
791 746 671 785 782
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
9.4 9.4 9.5 9.2 8.2
افراد بیکار 316.00
326 365 336 330 370
دستمزد 8725.00
7800 9000 8000 10494 10000
رشد دستمزد 27.56
26.12 13 25.68 25.61 6
جمعیت 42.41
40.56 42.02 41.93 41.85 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.50
58.5 58.5 59 59 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
62.66 62.6 62.15 62.61 63.5
هزینه زندگی خانواده 6440.00
7000 7000 8000 6012 8000
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4510 4562 4526 4490 4301
افراد شاغل 16034.90
16187 15963 16439 16495 17084
نرخ اشتغال 64.70
65.72 65.06 65.13 65.68 65.4
حداقل دستمزد 3723.00
3723 3723 4400 3266 5100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170.00
5250 5250 5250 4398 5300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230.00
3592 3592 3400 2743 3700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.90
9.5 9 8 8.3 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00
112 110 109 108 124
قیمت مصرف کننده اصلی 109.00
114 115 118 118 124
اندازه اصل تورم 9.00
6 5.4 8.14 8.09 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.87 1 0.97 0.98 0.6
تورم مواد غذایی 9.50
13.2 10.5 9 9 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.10
111 111 107 109 125
قیمت صادرات 113.20
113 113 113 113 113
قیمت تولید 348.00
341 358 377 382 417
تغییر قیمت تولید کننده 14.10
11.8 11.1 10.5 9.8 7.3
قیمت واردات 113.60
114 113 113 113 113
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 17.50
17.5 17.5 17 16.5 15
نرخ بهره بین بانکی 17.25
17.25 17.25 16.75 16.25 14.75
عرضه پول M0 345003.00
349752 355281 360619 365925 417195
عرضه پول M1 619489.00
619000 618992 618993 618992 618992
عرضه پول M2 1196073.00
1217679 1235601 1253433 1271132 1439673
عرضه پول M3 1209839.00
1225885 1244497 1263165 1281659 1457696
ذخایر ارزی 17980.00
17866 17867 17871 17872 17871
ترازنامه بانک 1873459.00
1870932 1849906 1870927 1870927 2127762
وام به بخش خصوصی 762161.31
774172 782634 791015 799348 880006
نرخ بهره سپرده 9.13
9.13 9.13 8.63 8.13 6.63
ترازنامه بانک مرکزی 1015198.00
1009988 1009957 1009958 1009959 1009959
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -632.00
-570 -1130 -480 -400 -830
صادرات 4003.20
4050 3980 4320 3850 4670
واردات 4635.20
4620 5110 4800 4250 5500
حساب جاری -400.00
-700 -280 -282 -282 -282
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-2.3 -2.3 -2 -2 -1.7
بدهی خارجی 116290.00
117407 117255 117312 117533 118276
گردش سرمایه -327.00
-1474 -1111 -853 -1144 -1091
ذخایر طلا 24.30
24.39 24.63 24.84 25.02 25.27
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298.00
563 542 556 571 579
تولید نفت خام 31.00
30.6 30.62 30.61 30.61 30.61
حواله 2584.00
2655 2669 2590 2646 2662
رابطه مبادله 99.60
99.2 99.72 99.58 99.63 99.64
شاخص تروریسم 6.56
6.25 5.92 5.65 5.39 2.57
فروش اسلحه 240.00
451 436 433 431 499
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00
82.9 82.9 84.4 84.4 86.1
بودجه دولت -1.40
-2.4 -2.4 -2.6 -2.6 -2
ارزش بودجه دولت 9175.97
28836 19641 19657 22344 21093
هزینه های دولت 52268.00
51024 70466 53993 51619 73817
درآمدهای دولت 468050.16
504735 452537 478051 480137 475973
بدهی های دولت 747296295.09
773163707 792231280 811039156 829591239 1001785699
هزینه های مالی 454344.90
475898 434049 458395 457792 454880
مخارج نظامی 3354.20
3170 3064 2989 2913 2618
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 2.50
2.59 1.1 2.47 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.10
-0.08 0.9 -0.04 -0.03 0.8
تولید صنعتی 0.80
0.39 0.38 0.36 0.36 0.36
تغییرات موجودی انبار -4508.00
34400 15100 8898 8904 16500
سرعت اینترنت 12799.43
14586 14828 15075 15316 17381
آدرس های IP 5156332.00
5297454 5360883 5371868 5378505 5569160
شاخص فساد مالی 30.00
29 29 29 29 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 129 128 127 124
آسانی کسب و کار 76.00
70 70 69 67 62
تولید الکتریسیته 13942.50
12924 13744 13521 13047 13333
شاخص رقابتی 4.11
4.02 4.02 4.04 4.05 4.04
رتبه رقابتی 81.00
82 82 81 80 80
اطمینان کسب و کار 120.60
118 117 115 114 112
تولید سیمان 739.00
818 827 834 838 847
استخراج معدن 5.60
5.07 5.06 5.06 5.06 5.06
تولید فولاد 1695.00
1758 1746 1749 1751 1750
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.90
62.32 62.27 62.32 62.31 62.31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70
-4.2 8.4 1.67 -0.62 4.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20
4.75 4.1 4.59 4.56 3.2
هزینه های مصرف کننده 173960.00
192694 221667 179701 179401 232207
نرخ وام بانکی 16.48
16.48 16.48 15.98 15.48 13.98
قیمت گازوئیل 1.07
1.01 0.96 0.9 0.85 0.48
تسهیلات اعتباری خریدار 136069.44
142350 146027 148794 150922 157441
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 17
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.52
18.01 2.31 -3.15 13.38 7.86
بارش 24.89
56.02 41.25 34.25 46.95 47.24