اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 9.10 9.8 10 9.6 9.4 8.2
نرخ تورم 16.40 16 14.2 11.9 9.5 5.2
نرخ بهره 12.50 12 11.5 11 10.5 7.5
موازنه تجاری -570.50 -399 -576 -561 -550 -222
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.4 82.9 82.9 82.9 86.1
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 26.52 26.47 26.21 25.94 25.67 22.73
بازار سهام 298.22 295 292 289 286 253
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.2 2.5 2.4 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 93.27 103 89.9 88.5 87.1 119
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 234386.00 248101 220450 237817 267425 263544
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41754.00 50643 38114 40362 38749 56692
تولید ناخالص داخلی سرانه 2905.86 2820 2760 2760 2760 2960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668.06 7478 7492 7399 7307 7853
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10537.00 29680 6614 10095 49718 32833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6779.00 7485 4094 6626 5661 8731
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27735.00 30168 25428 28626 25693 34128
تولید ناخالص داخلی از معادن 11296.00 12123 12158 12311 12297 12143
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13195.00 15162 13529 13347 13275 16907
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35771.00 31473 33149 34756 34284 35675
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21051.00 22359 19647 20621 20522 24737
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 916.00 972 984 1010 1025 1159
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 9.10 9.8 10 9.6 9.4 8.2
افراد بیکار 303.00 370 314 321 327 370
دستمزد 7114.00 6223 7274 7254 7241 8323
رشد دستمزد 36.76 15 32.6 31.12 29.86 6
جمعیت 42.59 41.2 40.56 40.56 40.56 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.00 58.08 57.73 57.55 57.38 58.36
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 3200.00 1874 3708 4625 5541 7451
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4310.00 3952 3916 3884 3856 3717
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2640.00 3276 2351 2328 2309 4017
افراد شاغل 15658.10 15840 15995 16194 16264 17084
نرخ اشتغال 65.10 64.89 64.87 65.34 65.38 65.43
نرخ مشارکت نیروی کار 62.50 62.4 62.32 62.44 62.46 63.5
هزینه زندگی خانواده 7771.40 12000 7229 7461 7277 16000
هزینه زندگی انفرادی 7547.70 6960 6959 6959 6959 6959
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 16.40 16 14.2 11.9 9.5 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 101 105 105 105 101
قیمت مصرف کننده اصلی 107.70 106 108 108 108 104
اندازه اصل تورم 7.70 7.5 7.2 6.4 6 3.5
قیمت واردات 111.50 109 107 106 105 102
قیمت تولید 304.60 317 328 328 304 415
تغییر قیمت تولید کننده 23.40 20.5 17.9 16.5 12.5 7.3
تورم مواد غذایی 18.80 16.5 16.1 14.2 13.2 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.50 100 101 101 101 100
قیمت صادرات 110.30 108 106 104 103 99.67
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 1.2 4.79 5.14 5.29 0.6
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 12.50 12 11.5 11 10.5 7.5
نرخ بهره بین بانکی 14.72 14.62 14.43 14.32 14.26 14.22
عرضه پول M0 306913.00 305563 304758 304221 303755 299795
عرضه پول M1 537610.00 541593 540688 540052 539492 534665
عرضه پول M2 1104321.00 1106680 1105887 1105100 1104323 1097398
عرضه پول M3 1123268.00 1121369 1119949 1119010 1118202 1111301
ذخایر ارزی 18637.00 19072 19230 19331 19420 20007
ترازنامه بانک 1763845.00 1728884 1754037 1749250 1744505 2127762
وام به بخش خصوصی 701635.51 700339 699123 697908 696700 686144
نرخ بهره سپرده 11.50 17.19 18.42 19.65 20.88 29.56
ترازنامه بانک مرکزی 1117619.00 1106510 1099898 1093646 1087524 1035713
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -570.50 -399 -576 -561 -550 -222
صادرات 3657.50 3620 3612 3621 3629 3900
واردات 4228.00 3700 4174 4176 4178 4200
حساب جاری -226.00 -461 -492 -512 -525 -547
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.3 -2.3 -2.3 -1.7
بدهی خارجی 114836.00 114280 114312 114052 113714 109734
گردش سرمایه -564.00 -712 -681 -755 -750 -673
ذخایر طلا 25.50 25.26 25.12 25 24.89 24.27
رابطه مبادله 98.90 98.36 98.2 98.05 97.95 97.74
شاخص تروریسم 7.13 9.12 8.94 8.76 8.58 7.19
فروش اسلحه 528.00 440 453 465 478 464
تولید نفت خام 32.00 32.32 32.43 32.54 32.65 33.6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228.00 803 873 890 901 1002
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.4 82.9 82.9 82.9 86.1
بودجه دولت -2.30 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1
ارزش بودجه دولت -38470.31 -14969 -9343 -7444 -6757 -6380
هزینه های دولت 48786.00 63312 52040 52602 46197 64075
درآمدهای دولت 667156.65 350740 260250 217824 198011 180664
بدهی های دولت 707559736.81 714272714 713976963 712431375 710630062 694078296
هزینه های مالی 598287.60 262378 218275 218632 220576 220909
مخارج نظامی 3479.30 3544 3550 3555 3561 3380
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 1.20 0.5 -0.67 -0.91 -1.08 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 0.7 -0.08 -0.02 -0.02 0.8
تولید صنعتی 8.00 2.79 1.72 0.86 0.17 -2.22
تغییرات موجودی انبار -536.00 14500 -400 -1200 34400 16500
استخراج معدن 0.70 -1.64 -2.48 -3.01 -3.34 -3.9
تولید فولاد 1800.00 1927 2006 2074 2134 2441
شاخص فساد مالی 29.00 26 25 25 24 25
رتبه فساد مالی 131.00 131 130 130 129 125
آسانی کسب و کار 80.00 84 85 86 86 93
تولید الکتریسیته 12051.50 16583 16396 14839 14537 15174
شاخص رقابتی 4.11 4.03 4.03 4.03 4.03 4.01
رتبه رقابتی 81.00 78 78 78 78 78
اطمینان کسب و کار 117.40 118 118 118 117 115
تولید سیمان 1007.00 825 842 879 874 867
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.00 60.84 62.35 63.71 64.94 71.62
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 9.8 1.11 0.85 0.86 4.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.10 4.5 7.87 7.69 7.54 3.2
هزینه های مصرف کننده 165664.00 203584 169166 167075 168336 218805
نرخ وام بانکی 12.86 13.25 13.55 13.86 14.16 16.34
تسهیلات اعتباری خریدار 109486.02 111447 111866 112154 112412 114298
قیمت گازوئیل 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 0.91
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18.56 18.6 18.61 18.63 20.1
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18.22 18.1 17.99 17.87 17.35
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00 58.69 57.55 56.41 55.28 52.32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00 49.41 49.39 49.37 49.35 49.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 -0.25 -0.29 -0.32 -0.36 0.9