اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 10.50 9.5 9.8 10 9.6 8.2
نرخ تورم 15.90 10.2 8.8 6.9 6.4 3.7
نرخ بهره 12.50 12 11 10 9 6
موازنه تجاری -551.50 -317 -399 -297 -294 -222
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.4 82.4 82.9 82.9 86.1
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 25.45 26.25 26.51 26.77 27.03 29.89
بازار سهام 286.94 282 279 276 273 242
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3.6 3.4 3.3 3 2.2
تولید ناخالص داخلی 93.27 98.62 103 104 107 119
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 209888.00 243954 248101 214157 224249 263544
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30634.00 37972 50643 31355 37091 56692
تولید ناخالص داخلی سرانه 2905.86 2820 2611 2833 2796 2960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668.06 7558 7478 7675 7655 7853
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7367.00 52216 29680 6699 9886 32833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3671.00 5886 7485 3913 5917 8731
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24574.00 26891 30168 24772 27936 34128
تولید ناخالص داخلی از معادن 10800.00 12043 12123 10623 10580 12143
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13827.00 13698 15162 13805 13951 16907
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29871.00 33711 31473 29871 31782 35675
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18630.00 21552 22359 19026 20589 24737
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 830.00 822 830 815 826 821
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 10.50 9.5 9.8 10 9.6 8.2
افراد بیکار 319.90 310 370 356 346 370
دستمزد 7360.00 5923 6223 7308 7384 8323
رشد دستمزد 37.91 16 15 40.35 40.58 6
جمعیت 42.59 41.2 41.2 40.56 40.56 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.00 58.1 58.1 57.89 57.82 57.85
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 3200.00 1874 1874 4625 5541 7451
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4310.00 5435 5661 5886 6111 8362
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2640.00 3106 3276 2351 2328 4017
افراد شاغل 15226.10 15284 15840 15104 15147 17084
نرخ اشتغال 63.30 63.9 63.46 63.38 63.69 63.53
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40 62.5 62.4 61.31 61.57 63.5
هزینه زندگی خانواده 7771.40 11900 12000 7229 7461 16000
هزینه زندگی انفرادی 7547.70 6953 6960 6959 6959 6959
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 15.90 10.2 8.8 6.9 6.4 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 107.30 106 106 107 108 104
اندازه اصل تورم 7.30 6.5 6.3 7.47 7.51 3.5
قیمت واردات 115.30 118 119 120 120 121
قیمت تولید 298.70 308 317 328 328 415
تغییر قیمت تولید کننده 23.40 28.1 25.5 23.2 23.2 10.2
تورم مواد غذایی 16.30 8.3 7.7 20.52 20.48 3.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40 101 100 101 101 100
قیمت صادرات 113.30 108 111 110 110 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 1.2 1.35 1.35 0.6
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 12.50 12 11 10 9 6
نرخ بهره بین بانکی 14.96 14.39 14.24 14.2 14.2 14.22
عرضه پول M0 311639.00 305553 308001 305566 307989 307928
عرضه پول M1 543462.00 549738 555997 553837 557292 557302
عرضه پول M2 1103160.00 1114650 1129569 1144300 1158813 1294484
عرضه پول M3 1114817.00 1114569 1129124 1143615 1157890 1290755
ذخایر ارزی 17794.96 17701 17626 17620 17622 17622
ترازنامه بانک 1769970.00 1687515 1728884 1769322 1769322 2127762
وام به بخش خصوصی 704519.61 712116 715276 718545 721795 751358
نرخ بهره سپرده 11.50 12.05 11.37 11.35 11.32 11.8
ترازنامه بانک مرکزی 1131012.00 1154319 1154823 1154953 1154977 1154978
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -551.50 -317 -399 -297 -294 -222
صادرات 3409.90 3200 3620 3564 3559 3900
واردات 3961.50 3500 3700 3850 3848 4200
حساب جاری -518.00 -336 -320 -323 -324 -324
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.7 -2.3 -2.3 -1.7
بدهی خارجی 113643.00 112920 112079 111936 111595 109891
گردش سرمایه -564.00 -1365 -912 -990 -1112 -1057
ذخایر طلا 25.50 26.24 26.59 26.86 27.04 27.21
رابطه مبادله 98.30 103 102 102 102 102
شاخص تروریسم 7.13 8.56 9.12 8.94 8.76 7.19
فروش اسلحه 528.00 771 854 828 801 559
تولید نفت خام 30.00 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228.00 716 720 751 752 759
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.4 82.4 82.9 82.9 86.1
بودجه دولت -2.30 -2.21 -1.37 -1.97 -2.58 -2.72
ارزش بودجه دولت -29035.00 -14935 -10117 -8971 -8760 -8718
هزینه های دولت 51833.00 44748 63312 51620 58828 64075
درآمدهای دولت 495969.12 385748 350917 384678 378869 376426
بدهی های دولت 678883287.38 700325304 721929158 743302556 764413884 961772781
هزینه های مالی 443846.20 383298 345077 369002 367659 364973
مخارج نظامی 3479.30 3592 3572 3515 3457 3095
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 3.80 0.2 0.5 0.9 0.67 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 3.6 0.7 -0.04 -0.04 0.8
تولید صنعتی 8.00 5.28 5.47 5.48 5.48 5.48
تغییرات موجودی انبار -306.00 38600 14500 -400 -1200 16500
استخراج معدن 0.70 -0.14 0.63 0.61 0.65 0.66
تولید فولاد 1593.00 1640 1681 1689 1671 1675
شاخص فساد مالی 29.00 27 27 27 27 28
رتبه فساد مالی 131.00 132 132 132 132 126
آسانی کسب و کار 80.00 84 84 85 86 93
تولید الکتریسیته 11371.30 13708 14835 13420 12852 13632
شاخص رقابتی 4.00 3.99 3.99 4 4.01 4.02
رتبه رقابتی 85.00 84 84 81 79 81
اطمینان کسب و کار 114.30 113 112 111 109 108
تولید سیمان 959.00 922 897 881 869 846
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.50 59.26 58.97 59.03 59.03 59.03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.70 -0.27 9.8 4.59 3.05 4.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80 11.41 4.5 11.98 12.04 3.2
هزینه های مصرف کننده 159018.00 183524 203584 161858 159744 218805
نرخ وام بانکی 13.32 13.53 13.83 14.14 14.43 16.77
تسهیلات اعتباری خریدار 104912.61 105672 106429 106963 107376 108598
قیمت گازوئیل 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18.37 18.22 18.1 17.99 17.35
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00 29.82 22 22 22 21.96
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00 28.92 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0.9 0 0 0 0