شاخص یاب

اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 27.94 27.83 27.97 28.1 28.23 28.51
بازار سهام 554.55 546 533 520 508 484