اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.3 0.2 0.4 0.2 0.6
نرخ بیکاری 9.90 9.6 9.4 9.4 9.1 8.2
نرخ تورم 13.10 11.9 9.5 9 8 5.2
نرخ بهره 17.00 17 17 16.5 16.5 14
موازنه تجاری -460.10 -460 -570 -1130 -480 -830
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.9 82.9 82.9 84.4 86.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 26.12
26.63 26.97 27.31 27.65 29.07
بازار سهام 471.41
353 348 342 337 317
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.3 0.2 0.4 0.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2 2.1 2.2 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 93.27
95.25 98.42 108 115 119
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 274403.00
236730 290245 280440 214925 293775
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67931.00
42172 48881 69425 31369 72727
تولید ناخالص داخلی سرانه 2905.86
2760 2760 2760 2870 2960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668.06
7420 7558 7524 7604 7853
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33496.00
10642 54363 34233 7544 35861
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8858.00
6847 7120 9053 3759 9483
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30615.00
28012 26268 31289 25164 32776
تولید ناخالص داخلی از معادن 11975.00
11409 11767 12238 11059 12820
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12905.00
13327 13103 13189 14159 13816
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34046.00
36129 33064 34795 30588 36450
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21678.00
21262 22024 22155 19077 23208
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 730.00
925 968 746 850 782
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.90
9.6 9.4 9.4 9.1 8.2
افراد بیکار 326.80
307 319 365 337 370
دستمزد 8382.00
7600 7800 9000 8000 10000
رشد دستمزد 24.14
23.42 22.09 13 20.91 6
جمعیت 42.41
40.56 40.56 42.02 41.93 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.50
58.5 58.5 58.5 59 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00
62.49 62.57 62.6 62 63.5
هزینه زندگی خانواده 6440.00
7000 7000 7000 8000 8000
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4840 4840 4840 4840 4840
افراد شاغل 15495.90
15637 15631 15963 15525 17084
نرخ اشتغال 64.50
65.18 65.41 64.76 64.59 64.95
حداقل دستمزد 3723.00
3723 3723 3723 4400 5100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170.00
5250 5250 5250 5250 5300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230.00
3592 3592 3592 3400 3700
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 13.10
11.9 9.5 9 8 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80
114 112 110 109 124
قیمت مصرف کننده اصلی 109.40
114 114 115 118 124
اندازه اصل تورم 9.40
6.4 6 5.4 7.72 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
1.04 1.05 1 1.05 0.6
تورم مواد غذایی 17.30
14.2 13.2 10.5 9 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.10
111 111 111 107 125
قیمت صادرات 112.00
114 114 114 114 114
قیمت تولید 341.50
330 341 358 377 417
تغییر قیمت تولید کننده 14.10
12.5 11.8 11.1 10.5 7.3
قیمت واردات 114.90
115 111 115 112 113
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 17.00
17 17 16.5 16.5 14
نرخ بهره بین بانکی 16.97
19.33 19.33 18.83 18.83 16.33
عرضه پول M0 331618.00
314425 311267 312369 311843 311994
عرضه پول M1 589281.00
550992 548612 552151 553356 552722
عرضه پول M2 1168114.00
1145154 1117817 1120034 1131661 1130215
عرضه پول M3 1190948.00
1144646 1117445 1119797 1131537 1130156
ذخایر ارزی 18421.10
17756 17866 18259 18367 18109
ترازنامه بانک 1861685.00
1851238 1782426 1849906 1761718 2127762
وام به بخش خصوصی 758822.58
771903 780897 789880 798839 894344
نرخ بهره سپرده 9.13
11.63 11.63 11.13 11.13 8.63
ترازنامه بانک مرکزی 1029328.00
1091656 1155070 1103604 1144067 1126740
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -460.10
-460 -570 -1130 -480 -830
صادرات 4058.20
3600 4050 3980 4320 4670
واردات 4518.40
4060 4620 5110 4800 5500
حساب جاری -600.00
-118 -121 -121 -122 -122
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-2.3 -2.3 -2.3 -2 -1.7
بدهی خارجی 116578.00
116509 116417 116478 116437 116454
گردش سرمایه -327.00
-120 -120 -120 -120 -120
ذخایر طلا 24.30
24.43 24.53 24.78 24.98 25.37
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298.00
667 653 663 671 675
تولید نفت خام 31.00
28.1 26.83 31.64 31.38 30.6
رابطه مبادله 97.50
99.15 102 100 102 100
شاخص تروریسم 6.56
6.59 6.25 5.92 5.65 2.57
فروش اسلحه 240.00
240 240 240 240 240
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00
82.9 82.9 82.9 84.4 86.1
بودجه دولت -1.40
-2.4 -2.4 -2.4 -2.6 -2
ارزش بودجه دولت 20564.01
-546342 -328374 -368680 -411742 -373853
هزینه های دولت 68949.00
49274 50024 70466 53077 73817
درآمدهای دولت 248839.51
150921 178144 188689 192768 195342
بدهی های دولت 750779831.03
774821854 796747978 818419163 839839073 1059682182
هزینه های مالی 251945.20
697263 506518 548988 604511 569195
مخارج نظامی 3354.20
3611 3592 3572 3515 2937
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 1.00
-1.6 -0.4 1.1 -0.16 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.60
7.09 -3.38 0.9 1.68 0.8
تولید صنعتی -4.60
3.53 2.52 1.71 1.04 -1.62
تغییرات موجودی انبار 5978.00
-1200 34400 15100 46272 16500
سرعت اینترنت 12799.43
14336 14586 14828 15075 17381
آدرس های IP 5156332.00
5246467 5297454 5360883 5371868 5569160
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
آسانی کسب و کار 76.00
76 76 76 76 76
تولید الکتریسیته 13942.50
11993 12648 12166 12161 12302
شاخص رقابتی 4.11
4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
رتبه رقابتی 81.00
78 78 78 79 76
اطمینان کسب و کار 120.60
115 117 115 117 116
تولید سیمان 739.00
871 875 877 877 877
استخراج معدن 3.30
-6.38 -5.52 -5.1 -4.86 -4.28
تولید فولاد 1711.00
1931 1908 1921 1923 1920
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.70
59.22 59.36 57.71 58.62 58.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.10
1.95 0.51 8.4 0.83 4.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.60
10.23 8.38 4.1 8.31 3.2
هزینه های مصرف کننده 212295.00
167321 187041 216965 162834 227282
نرخ وام بانکی 16.08
18.58 18.58 18.08 18.08 15.58
قیمت گازوئیل 1.07
0.95 0.9 0.85 0.8 0.56
تسهیلات اعتباری خریدار 130962.91
135312 138944 141929 144167 151042
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
-0.17 -0.17 -0.17 -0.27 1.92
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 1.52
13.6 18.01 2.31 -3.15 7.86
بارش 24.89
53.41 56.02 41.25 34.25 47.24