ترکیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-09
نرخ بیکاری 10.3 2017-11
نرخ تورم 10.35 2018-01
نرخ بهره 8 2018-01
موازنه تجاری -9206 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.74 2018-02
بازار سهام 116511 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.63 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 858 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 448956427 TRY-THO 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130559822 TRY-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53890930 TRY-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36121899 TRY-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67757879 TRY-THO 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39774314 TRY-THO 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 % 2017-11
افراد شاغل 28515 هزار 2017-11
افراد بیکار 3275 هزار 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 53.2 % 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 19.3 % 2017-10
هزینه های کار 240 نقاط شاخص 2017-09
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 279 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 79.81 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2017-11
استخدام تمام وقت 25530 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2870 TRY / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1720 TRY / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2462 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.35 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.02 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 285 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 12.18 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 320 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 12.14 % 2018-01
قیمت صادرات 96.39 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 92.02 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 8.76 % 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 331 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 125 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 13.61 % 2018-02
عرضه پول M1 428210536 سعی هزار 2018-01
عرضه پول M2 1618255103 سعی هزار 2018-01
عرضه پول M3 1670997260 سعی هزار 2018-01
ترازنامه بانک 3181076373 سعی هزار 2017-11
ذخایر ارزی 139016 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 1079142075 سعی هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2018-01
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 641436271 سعی هزار 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 51313 USD - میلیون 2018-02
نرخ وام 9.25 % 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9206 USD - میلیون 2017-12
صادرات 13878 USD - میلیون 2017-12
واردات 23084 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -7700 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 % 2016-12
بدهی خارجی 437996 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 105 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 7472 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300 USD - میلیون 2016-12
حواله 28 USD - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 1430 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1703789 2017-12
ذخایر طلا 526 تن 2017-12
تولید نفت خام 50 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 277 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -27619250 سعی هزار 2017-12
هزینه های دولت 51715525 TRY-THO 2017-09
درآمدهای دولت 53162174 سعی هزار 2017-12
بدهی های دولت 876485 TRY - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 80781424 سعی هزار 2017-12
درخواست پناهندگی 19211 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 14974 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 55.7 2018-01
تولید صنعتی 8.7 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2017-12
تولید صنعتی 8.9 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 78.2 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 22079655 TRY-THO 2017-09
ورشکستگی 2417 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
تولید خودرو 152146 واحد 2017-12
ثبت خودرو 103042 2017-12
مجموع فروش خودرو 35076 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 4.42 % 2018-01
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 60 2017-12
تولید الکتریسیته 24286 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 14 % 2017-12
تولید فولاد 3268 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.3 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 270280414 TRY-THO 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 495258579 TRY-THO 2018-01
اعتبار بخش خصوصی 1728994281 سعی هزار 2017-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 105 نقاط شاخص 2018-01
قیمت گازوئیل 1.55 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.5 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 % 2016-12
شاخص مسکن 249 نقاط شاخص 2017-11
جواز ساختمان 275864 2017-09
فروش خانه موجود 63378 واحد 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 23792 2017-09
فروش خانه جدید 59354 واحد 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12