شاخص یاب

ترکیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 11.1 2018-08
نرخ تورم 25.24 2018-10
نرخ بهره 24 2018-10
موازنه تجاری -1869 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5.37 2018-11
بازار سهام 93297 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.01 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 851 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 431004380 TRY-THO 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131111320 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17144988 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33150632 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73484897 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45407125 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98843234 TRY-THO 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.1 % 2018-08
افراد شاغل 29318 هزار 2018-08
افراد بیکار 3670 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 53.5 % 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 20.8 % 2018-08
هزینه های کار 154 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2207 TRY / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 162 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 80.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.6 % 2018-08
استخدام تمام وقت 25329 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 3190 TRY / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 TRY / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2946 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 25.24 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 2.67 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 401 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 347 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 24.34 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 172 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 444 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 45.01 % 2018-10
قیمت صادرات 93.67 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 92.18 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 29.26 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 442 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 416 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 141 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 24 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 24.71 % 2018-11
عرضه پول M1 522974070 سعی هزار 2018-10
عرضه پول M2 1984450421 سعی هزار 2018-10
عرضه پول M3 2028975586 سعی هزار 2018-10
ترازنامه بانک 4098487430 سعی هزار 2018-09
ذخایر ارزی 128160 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1362830642 سعی هزار 2018-09
نرخ بهره سپرده 22.5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 801298893 سعی هزار 2018-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 28145 USD - میلیون 2018-11
نرخ وام 25.5 % 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1869 USD - میلیون 2018-09
صادرات 14456 USD - میلیون 2018-09
واردات 16326 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 1830 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2017-12
بدهی خارجی 456961 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه -1414 USD - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 USD - میلیون 2017-12
حواله 32 USD - میلیون 2018-09
درآمد گردشگری 3686 USD - میلیون 2018-09
ورود توریست 4792818 2018-09
ذخایر طلا 246 تن 2018-09
تولید نفت خام 57 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -5692472 سعی هزار 2018-09
هزینه های دولت 58800570 TRY-THO 2018-06
درآمدهای دولت 58858842 سعی هزار 2018-09
بدهی های دولت 1121170 TRY - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 64551314 سعی هزار 2018-09
درخواست پناهندگی 7086 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 87.6 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 44.3 2018-10
تولید صنعتی 1.7 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2018-08
تولید صنعتی 1.2 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 75.4 % 2018-10
تغییرات موجودی انبار -171657 TRY-THO 2018-06
ورشکستگی 954 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
تولید خودرو 131231 واحد 2018-10
ثبت خودرو 45235 2018-09
مجموع فروش خودرو 21571 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.01 % 2018-09
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 25075 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 6.13 % 2018-08
تولید فولاد 2823 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.3 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 262057700 TRY-THO 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 521319974 TRY-THO 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 2054464804 سعی هزار 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 67.5 نقاط شاخص 2018-10
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.6 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 269 نقاط شاخص 2018-08
جواز ساختمان 73270 2018-06
فروش خانه موجود 55792 واحد 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 8723 واحد 2018-06
فروش خانه جدید 49362 واحد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12