ترکیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
نرخ بیکاری 10.6 2018-02
نرخ تورم 10.85 2018-04
نرخ بهره 8 2018-05
موازنه تجاری -5855 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.71 2018-05
بازار سهام 103200 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.22 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 858 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 464491409 TRY-THO 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137975536 TRY-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24860243 TRY-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33714615 TRY-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79160617 TRY-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43248489 TRY-THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106749236 TRY-THO 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 % 2018-02
افراد شاغل 28166 هزار 2018-02
افراد بیکار 3354 هزار 2018-02
نرخ مشارکت نیروی کار 53.2 % 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 19 % 2018-02
هزینه های کار 239 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 2207 TRY / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 286 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 80.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.9 % 2018-02
استخدام تمام وقت 24903 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2870 TRY / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1720 TRY / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2825 هزار 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.85 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.87 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 343 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 296 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 12.24 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 342 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 16.37 % 2018-04
قیمت صادرات 97.98 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 92.58 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 8.81 % 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 346 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 131 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 17.32 % 2018-05
عرضه پول M1 463125545 سعی هزار 2018-04
عرضه پول M2 1722685642 سعی هزار 2018-04
عرضه پول M3 1782806871 سعی هزار 2018-04
ترازنامه بانک 3219318086 سعی هزار 2018-02
ذخایر ارزی 139746 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 1133784054 سعی هزار 2018-03
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 674240222 سعی هزار 2018-03
سرمایه گذاری سهام خارجی 39587 USD - میلیون 2018-05
نرخ وام 9.25 % 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5855 USD - میلیون 2018-03
صادرات 15587 USD - میلیون 2018-03
واردات 21442 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -4812 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2017-12
بدهی خارجی 453207 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 106 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 1896 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300 USD - میلیون 2016-12
حواله 24 USD - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 1613 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 2139766 2018-03
ذخایر طلا 582 تن 2018-03
تولید نفت خام 50 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 4510687 سعی هزار 2018-04
هزینه های دولت 70141641 TRY-THO 2017-12
درآمدهای دولت 63445501 سعی هزار 2018-04
بدهی های دولت 921100 TRY - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 58934814 سعی هزار 2018-04
درخواست پناهندگی 11013 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2018-05
شاخص PMI تولید 48.9 2018-04
تولید صنعتی 7.6 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-03
تولید صنعتی 7.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 77.9 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 8167150 TRY-THO 2017-12
ورشکستگی 623 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
تولید خودرو 138504 واحد 2018-04
ثبت خودرو 94588 2018-03
مجموع فروش خودرو 71126 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 4.42 % 2018-01
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2017-12
تولید الکتریسیته 24640 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن 10.7 % 2018-03
تولید فولاد 2953 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 69.9 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.4 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 283428568 TRY-THO 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509770184 TRY-THO 2018-04
اعتبار بخش خصوصی 1800638614 سعی هزار 2018-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 98.3 نقاط شاخص 2018-04
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.3 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 256 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 49669 2018-03
فروش خانه موجود 60204 واحد 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 6822 2018-03
فروش خانه جدید 50701 واحد 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12