شاخص یاب

ترکیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 9.6 2018-04
نرخ تورم 15.39 2018-06
نرخ بهره 17.75 2018-06
موازنه تجاری -7759 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.79 2018-07
بازار سهام 94082 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.67 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 851 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 396065974 TRY-THO 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115606032 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10223772 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26973649 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71288896 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42061259 TRY-THO 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 91952312 TRY-THO 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.6 % 2018-04
افراد شاغل 29009 هزار 2018-04
افراد بیکار 3086 هزار 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 53.1 % 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.9 % 2018-04
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 2207 TRY / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 155 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 80.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.6 % 2018-04
استخدام تمام وقت 24246 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2870 TRY / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1720 TRY / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3084 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.39 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.61 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 357 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 307 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 14.6 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 366 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 23.71 % 2018-06
قیمت صادرات 96.79 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 94.04 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 18.89 % 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 364 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 137 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17.75 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 19.47 % 2018-07
عرضه پول M1 499394061 سعی هزار 2018-07
عرضه پول M2 1809447446 سعی هزار 2018-07
عرضه پول M3 1867310677 سعی هزار 2018-07
ترازنامه بانک 3353671813 سعی هزار 2018-04
ذخایر ارزی 130875 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 1222377636 سعی هزار 2018-05
نرخ بهره سپرده 16.25 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 713583786 سعی هزار 2018-05
سرمایه گذاری سهام خارجی 31562 USD - میلیون 2018-07
نرخ وام 19.25 % 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7759 USD - میلیون 2018-05
صادرات 14306 USD - میلیون 2018-05
واردات 22065 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -5890 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2017-12
بدهی خارجی 466657 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 2502 USD - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 USD - میلیون 2017-12
حواله 25 USD - میلیون 2018-05
درآمد گردشگری 1613 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 3678440 2018-05
ذخایر طلا 236 تن 2018-06
تولید نفت خام 53 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1981913 سعی هزار 2018-05
هزینه های دولت 54059159 TRY-THO 2018-03
درآمدهای دولت 67756904 سعی هزار 2018-05
بدهی های دولت 969811 TRY - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 65774991 سعی هزار 2018-05
درخواست پناهندگی 7086 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 46.8 2018-06
تولید صنعتی 6.4 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 % 2018-05
تولید صنعتی 6.5 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 78.3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 17396862 TRY-THO 2018-03
ورشکستگی 652 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
تولید خودرو 131194 واحد 2018-06
ثبت خودرو 100403 2018-05
مجموع فروش خودرو 51037 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 4.42 % 2018-01
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2017-12
تولید الکتریسیته 23809 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 12 % 2018-05
تولید فولاد 3325 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.3 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 251250625 TRY-THO 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 523523878 TRY-THO 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 1906757961 سعی هزار 2018-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 90.4 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 264 نقاط شاخص 2018-05
جواز ساختمان 49669 2018-03
فروش خانه موجود 55553 واحد 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 6822 2018-03
فروش خانه جدید 47534 واحد 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12