شاخص یاب

ترکیه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 5.33 2019-01
بازار سهام 98455 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.51 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 11.6 2018-10
نرخ تورم 20.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
نرخ بهره 24 2019-01
موازنه تجاری -651 2018-11
حساب جاری 986 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 91.5 2018-12
شاخص PMI تولید 44.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 851 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 457722367 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125935687 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54843546 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34246741 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69137858 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43046749 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 105143134 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2018-10
افراد شاغل 28870 2018-10
افراد بیکار 3788 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 53.6 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 22.3 2018-10
هزینه های کار 167 2018-09
دستمزد 2207 2014-12
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 166 2018-09
جمعیت 80.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 2018-10
استخدام تمام وقت 25329 2018-06
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2946 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 20.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 394 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 339 2018-12
اندازه اصل تورم 19.53 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 183 2018-09
قیمت تولید 423 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 33.64 2018-12
قیمت صادرات 92.51 2018-11
قیمت واردات 92.72 2018-11
تورم مواد غذایی 25.11 2018-12
CPI مسکن آب و برق 444 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 379 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 151 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 24 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 24.04 2019-01
عرضه پول M1 512512512 2018-12
عرضه پول M2 1940577978 2018-12
عرضه پول M3 1988293250 2018-12
ترازنامه بانک 4098487430 2018-09
ذخایر ارزی 131074 2018-11
وام به بخش خصوصی 1227628812 2018-11
نرخ بهره سپرده 22.5 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 713561797 2018-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 28848 2019-01
نرخ وام 25.5 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -651 2018-11
حساب جاری 986 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2017-12
صادرات 15529 2018-11
واردات 16180 2018-11
بدهی خارجی 448452 2018-09
رابطه مبادله 99.77 2018-11
گردش سرمایه -1980 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 2017-12
حواله 40 2018-11
درآمد گردشگری 3686 2018-09
ورود توریست 1966277 2018-11
ذخایر طلا 253 2018-12
تولید نفت خام 57 2018-08
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 5198837 2018-11
هزینه های دولت 58201812 2018-09
درآمدهای دولت 78737562 2018-11
بدهی های دولت 1048876 2018-11
هزینه های مالی 73538725 2018-11
درخواست پناهندگی 7086 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 91.5 2018-12
شاخص PMI تولید 44.2 2018-12
تولید صنعتی -6.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2018-11
تولید صنعتی -7.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 74.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار -3640862 2018-09
ورشکستگی 2186 2018-12
تولید خودرو 122993 2018-12
ثبت خودرو 66578 2018-11
مجموع فروش خودرو 77706 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.29 2018-11
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 23932 2018-11
استخراج معدن -1.1 2018-11
تولید فولاد 3141 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.3 2018-11
هزینه های مصرف کننده 269714420 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 515616707 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1900527886 2018-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 75.2 2018-12
قیمت گازوئیل 1.13 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.4 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 276 2018-11
جواز ساختمان 40197 2018-09
فروش خانه موجود 67108 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 60.4 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 5598 2018-09
فروش خانه جدید 60219 2018-09