ترکیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2017-06
نرخ بیکاری 10.7 2017-07
نرخ تورم 11.2 2017-09
نرخ بهره 8 2017-09
موازنه تجاری -5873 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.66 2017-10
بازار سهام 108434 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.11 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 858 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 408702508 TRY-THO 2017-06
تولید ناخالص ملی 31671243 TRY-THO 2016-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128315024 TRY-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17038723 TRY-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33434967 TRY-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70229629 TRY-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 213552 TRY-THO 2016-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39798670 TRY-THO 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4095462 TRY-THO 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 587421 TRY-THO 2016-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.7 % 2017-07
افراد شاغل 28703 هزار 2017-06
افراد بیکار 3251 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.7 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 19.8 % 2017-05
هزینه های کار 232 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 1512 TRY / ماه 2010-12
حداقل دستمزد 1778 TRY / ماه 2017-01
دستمزد در تولید 270 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 79.81 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 46.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 23369 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 2407 TRY / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1657 TRY / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2799 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 11.2 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 273 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 10.89 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 164 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 301 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 16.28 % 2017-09
قیمت صادرات 94.56 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 88.6 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 12.5 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 307 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 120 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 12.87 % 2017-10
عرضه پول M1 424754541 سعی هزار 2017-09
عرضه پول M2 1545920359 سعی هزار 2017-09
عرضه پول M3 1594371837 سعی هزار 2017-09
ترازنامه بانک 2879082174 سعی هزار 2017-05
ذخایر ارزی 131283 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 1009536311 سعی هزار 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 604075299 سعی هزار 2017-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 50251 USD - میلیون 2017-10
نرخ وام 9.25 % 2017-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 160 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5873 USD - میلیون 2017-08
صادرات 13290 USD - میلیون 2017-08
واردات 19162 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -1237 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 % 2016-12
بدهی خارجی 432352 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه -369 USD - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300 USD - میلیون 2016-12
حواله 29 USD - میلیون 2017-08
درآمد گردشگری 2136 USD - میلیون 2017-06
ورود توریست 4658463 2017-08
ذخایر طلا 456 تن 2017-06
تولید نفت خام 50 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 6.74 2015-12
فروش اسلحه 277 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -0.87 سعی کنید - میلیارد 2017-08
هزینه های دولت 53457434 TRY-THO 2017-06
درآمدهای دولت 55666009 TRL - میلیارد 2017-08
بدهی های دولت 820500 TRY - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 56000295 TRL - میلیارد 2017-08
درخواست پناهندگی 5763 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 14974 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 112 2017-09
شاخص PMI تولید 53.5 2017-09
تولید صنعتی 5.2 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2017-08
تولید صنعتی 16 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 79 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -202766 TRY-THO 2017-06
ورشکستگی 1313 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
تولید خودرو 134247 واحد 2017-09
ثبت خودرو 107837 ماشین 2017-08
مجموع فروش خودرو 71352 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 4.91 % 2017-09
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 69 2016-12
تولید الکتریسیته 27877 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 0.8 % 2017-07
تولید فولاد 3182 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.7 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 246505184 TRY-THO 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 477690208 TRY-THO 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 1629228055 سعی هزار 2017-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت گازوئیل 1.49 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.6 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 % 2016-12
شاخص مسکن 243 نقاط شاخص 2017-07
جواز ساختمان 199694 2017-06
فروش خانه موجود 63700 واحد 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 61.1 % 2014-12
خانه های مسکونی نوساز 18636 2017-06
فروش خانه جدید 56498 واحد 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2016-12