شاخص یاب

ترکیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 10.2 2018-06
نرخ تورم 17.9 2018-08
نرخ بهره 24 2018-09
موازنه تجاری -5980 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.29 2018-09
بازار سهام 97988 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 18.29 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 851 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 431004380 TRY-THO 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131111320 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17144988 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33150632 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73484897 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45407125 TRY-THO 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98843234 TRY-THO 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.2 % 2018-06
افراد شاغل 29314 هزار 2018-07
افراد بیکار 3315 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 53.2 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 19.4 % 2018-06
هزینه های کار 154 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2207 TRY / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 2030 TRY / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 162 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 80.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 24246 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2870 TRY / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1720 TRY / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3084 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 TRY / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 TRY / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 17.9 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 368 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 317 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 17.22 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 172 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 397 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 32.13 % 2018-08
قیمت صادرات 95.79 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 92.74 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 19.75 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 402 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 384 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 141 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 24 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 25.82 % 2018-09
عرضه پول M1 511866340 سعی هزار 2018-08
عرضه پول M2 1888599441 سعی هزار 2018-08
عرضه پول M3 1948789006 سعی هزار 2018-08
ترازنامه بانک 3569291394 سعی هزار 2018-06
ذخایر ارزی 128673 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1256464846 سعی هزار 2018-07
نرخ بهره سپرده 22.5 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 736370209 سعی هزار 2018-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 25246 USD - میلیون 2018-09
نرخ وام 24 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5980 USD - میلیون 2018-07
صادرات 14077 USD - میلیون 2018-07
واردات 20059 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -1750 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2017-12
بدهی خارجی 466657 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -1232 USD - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 USD - میلیون 2017-12
حواله 25 USD - میلیون 2018-07
درآمد گردشگری 2813 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 5671801 2018-07
ذخایر طلا 236 تن 2018-06
تولید نفت خام 55 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 7.52 2016-12
فروش اسلحه 244 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3609472 سعی هزار 2018-08
هزینه های دولت 58800570 TRY-THO 2018-06
درآمدهای دولت 68701670 سعی هزار 2018-08
بدهی های دولت 1153454 TRY - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 72311142 سعی هزار 2018-08
درخواست پناهندگی 7086 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.4 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 46.4 2018-08
تولید صنعتی 5.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 % 2018-07
تولید صنعتی 5.6 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 77.8 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار -171657 TRY-THO 2018-06
ورشکستگی 1017 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
تولید خودرو 47175 واحد 2018-08
ثبت خودرو 96562 2018-07
مجموع فروش خودرو 34346 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 3.08 % 2018-07
سرعت اینترنت 7558 KBps 2017-03
آدرس های IP 8079762 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.42 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2017-12
تولید الکتریسیته 23912 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 8.5 % 2018-07
تولید فولاد 3266 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.3 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 262057700 TRY-THO 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 531736763 TRY-THO 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 1954115597 سعی هزار 2018-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 83.9 نقاط شاخص 2018-08
قیمت گازوئیل 1.11 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 268 نقاط شاخص 2018-07
جواز ساختمان 73270 2018-06
فروش خانه موجود 66261 واحد 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 60.4 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 8723 واحد 2018-06
فروش خانه جدید 57617 واحد 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.2 mm 2015-12
درجه حرارت 0.97 celsius 2015-12