شاخص یاب

ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.2 -0.7 0.7 0.5 1
نرخ بیکاری 10.20 11.1 11.5 11.7 11.9 11.9
نرخ تورم 17.90 19.5 20 19.1 17.5 9.5
نرخ بهره 24.00 24 24 22 20 12.75
موازنه تجاری -5980.00 -3800 100 400 -1000 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 32.5 32.5 34.2 34.2 36.6
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.28
6.52 6.64 6.77 6.91 7.46
بازار سهام 97533.39
91851 90214 88606 87035 81003
اوراق قرضه دولتی ده ساله 18.29
21.33 21.8 22.29 22.78 24.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
-1.2 -0.7 0.7 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
4.4 3.7 3.2 2.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 851.10
815 815 849 849 895
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 431004380.20
470529106 482020679 407866683 441779490 509360892
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131111320.50
136704689 143826172 118443051 134389104 151983992
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933.27
15500 15500 16100 16100 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129.34
25700 25700 26400 26400 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17144988.00
56707208 25822819 10640538 17573613 27287490
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33150631.50
37737110 35185590 27720856 33979397 37181316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73484897.10
71739239 82546282 72873478 75322020 87228307
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45407124.72
40790377 44157239 43597461 46542303 46661838
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98843234.10
105067019 111003306 95102158 101314315 117299414
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.20
11.1 11.5 11.7 11.9 11.9
افراد شاغل 29314.00
29500 30100 29200 29600 34600
افراد بیکار 3315.00
3280 2990 3850 3200 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 53.20
53.4 53.2 53.2 53.6 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30
2.26 2.4 2.4 2.5 2.8
نرخ بیکاری جوانان 19.40
19 18.9 20.2 18.5 20
هزینه های کار 153.67
155 160 165 170 215
دستمزد 2207.00
2800 2800 3000 3000 3200
دستمزد در تولید 162.01
162 167 172 178 205
حداقل دستمزد 2029.50
2030 2030 2280 2280 2530
جمعیت 80.81
82.15 82.15 83.42 83.42 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00
1480 1480 1550 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00
2950 2950 3100 3100 3200
قسمت مدت زمان اشتغال 3084.10
2900 2900 3200 3200 3600
هزینه زندگی خانواده 2870.00
2910 2910 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1720.00
1750 1750 1800 1800 1850
نرخ اشتغال 47.40
47.9 48.4 47.1 48 51
استخدام تمام وقت 24245.70
26100 26100 26400 26500 28600
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 17.90
19.5 20 19.1 17.5 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.30
1.5 0.7 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 367.66
375 393 401 420 495
قیمت مصرف کننده اصلی 317.09
323 339 341 361 429
اندازه اصل تورم 17.22
18.5 19.5 18.1 17.5 10.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 172.50
177 182 188 194 225
قیمت تولید 396.62
404 414 432 454 542
تغییر قیمت تولید کننده 32.13
34.2 30.8 29.5 24.2 11.5
قیمت صادرات 95.79
96 94 95 96 102
قیمت واردات 92.74
97 98 98 101 107
تورم مواد غذایی 19.75
21.5 22.4 19.5 17.5 11.5
CPI مسکن آب و برق 401.77
416 430 441 450 542
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 384.08
367 392 398 427 494
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 140.91
144 151 154 161 190
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 24.00
24 24 22 20 12.75
نرخ بهره بین بانکی 25.81
25.81 25.81 23.81 21.81 14.56
عرضه پول M1 511866340.40
534000000 551000000 574000000 591000000 816000000
عرضه پول M2 1888599441.00
1926000000 1951000000 2091000000 2151000000 2637000000
عرضه پول M3 1948789006.20
1951000000 1988000000 2109000000 2179000000 2673000000
ذخایر ارزی 124281.60
121820 121613 121660 121683 121688
ترازنامه بانک 3569291394.00
3490000000 3678000000 3751000000 3871000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 1256464846.00
1321000000 1383000000 1433000000 1451000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 22.50
22.5 22.5 20.5 18.5 11.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.80
177 177 179 179 182
نرخ وام 24.00
24 24 22 20 12.75
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 736370209.00
686000000 695000000 708000000 721000000 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 25246.00
27007 28142 28063 27995 28006
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -5980.00
-3800 100 400 -1000 -4000
صادرات 14077.35
14100 15600 17200 15500 20400
واردات 20058.97
17900 15500 16800 16500 24400
حساب جاری -1750.00
-5600 -8500 -4500 -2000 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50
-4.7 -4.7 -3.6 -3.6 -2.8
بدهی خارجی 466657.00
483000 491000 499000 505000 591000
رابطه مبادله 103.29
98.97 95.92 96.94 95.05 95.33
گردش سرمایه -1232.00
2910 2850 3450 2980 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900.00
9500 9500 10000 10000 11500
حواله 25.00
45 45 51 51 65
درآمد گردشگری 2813.00
13850 8760 4750 8150 10600
ورود توریست 5671801.00
4150000 1740000 2290000 4752400 1920000
ذخایر طلا 236.00
229 225 222 220 217
شاخص تروریسم 7.52
7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
فروش اسلحه 244.00
286 282 297 311 298
تولید نفت خام 55.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30
32.5 32.5 34.2 34.2 36.6
بودجه دولت -1.50
-2 -2 -1.8 -1.8 -1.4
ارزش بودجه دولت 2608216.00
-7400000 -29200000 -16700000 -13500000 -29700000
هزینه های دولت 58800570.50
56533130 71735139 56593714 60270585 75803956
درآمدهای دولت 60773045.00
36200000 55100000 40700000 43700000 56800000
بدهی های دولت 1153454.00
1300000 1510000 1590000 1650000 2110000
هزینه های مالی 58164829.00
43600000 84300000 57400000 57200000 86500000
مخارج نظامی 19579.90
19796 20209 20494 20779 22174
درخواست پناهندگی 7086.00
11900 9860 9100 5100 6450
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 96.40
95 90 95 97 100
شاخص PMI تولید 46.40
45.2 47.2 49.5 51.9 53.2
تولید صنعتی 5.60
5.1 4.6 3.8 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50
0.7 0.8 0.5 -0.4 0.5
تولید صنعتی 5.60
4.9 4.2 3.6 3.4 2
استفاده از ظرفیت 77.80
77.4 78.5 78.8 78.8 78
تغییرات موجودی انبار -171657.30
15100000 -1780000 -3200000 -3200000 -1560000
ورشکستگی 1017.00
915 1860 680 1090 1710
مجموع فروش خودرو 34346.00
70200 120000 70500 46600 119000
تولید خودرو 47175.00
130800 125800 150500 127900 145400
ثبت خودرو 96562.00
76100 93000 91900 60800 100000
شاخص اقتصادی مقدم 3.08
4.7 4.9 4.5 4.5 3
سرعت اینترنت 7557.69
7680 7462 7673 7495 7528
آدرس های IP 8079762.00
8061923 8070964 8077035 8077370 8092863
تولید فولاد 3266.50
2900 2720 3000 2800 2730
استخراج معدن 8.50
7.5 4.4 3.2 3 2
شاخص رقابتی 4.42
4.42 4.42 4.45 4.45 4.47
رتبه رقابتی 53.00
53 53 52 52 51
آسانی کسب و کار 60.00
59 59 58 58 57
تولید الکتریسیته 23912.00
24100 24000 23800 22900 24700
شاخص فساد مالی 40.00
41 41 42 42 43
رتبه فساد مالی 81.00
80 80 79 79 78
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.30
67.8 64.7 65 63.5 82.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
-0.4 0.7 0.3 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10
3.9 4.9 4.5 4.1 2.5
هزینه های مصرف کننده 262057700.20
278492471 292876218 257320961 268609143 309488158
تسهیلات اعتباری خریدار 531736763.00
541000000 559000000 568000000 575000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 1954115597.00
1846000000 1914000000 1982000000 1993000000 2081000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 83.90
80.6 82 84.1 87.6 100
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.40
18 18 22 22 25
قیمت گازوئیل 1.11
1.13 1.07 1.01 0.95 0.75
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 266.40
254 242 239 235 280
فروش خانه جدید 57617.00
64500 60700 47900 54600 61400
جواز ساختمان 73270.00
60900 75000 45500 65100 78000
فروش خانه موجود 66261.00
70400 64100 58200 60700 69500
خانه های مسکونی نوساز 8723.00
7500 8500 6700 8500 9600
نرخ مالکیت مسکن 60.40
61.2 61.2 61.5 61.5 61.7
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50
22.5 22.5 21.64 21.3 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.20
15.42 59.68 64.21 47.12 48.36
درجه حرارت 0.97
21.35 7.94 2.46 20.08 11.92