تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-09
نرخ بیکاری 15.3 2017-09
نرخ تورم 6.4 2017-12
نرخ بهره 5 2017-12
موازنه تجاری -1230 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.42 2018-01
بازار سهام 6322 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 42.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17786 TND - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16823 TND - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1486 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 691 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2740 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 89.87 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12898 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1284 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196 TND - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.3 % 2017-09
افراد شاغل 3472 هزار 2017-09
جمعیت 11.29 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 8.3 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-12
عرضه پول M1 28298 TND هزار 2017-10
عرضه پول M2 67284 TND هزار 2017-10
عرضه پول M3 70584 TND هزار 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 25072 TNT - میلیون 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1230 TNT - میلیون 2017-12
صادرات 3455 TNT - میلیون 2017-12
واردات 4685 TNT - میلیون 2017-12
حساب جاری -1575 TND - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 % 2016-12
گردش سرمایه 1955 TND - میلیون 2017-09
ورود توریست 4202 2015-12
ذخایر طلا 6.78 تن 2017-12
تولید نفت خام 52 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391 TND - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 16549 TND - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 1027 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2 % 2017-10
تولید صنعتی -0.1 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 80.9 TND - میلیون 2015-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 88 2017-12
استخراج معدن 65.5 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 60403 TND - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 1281 TND-THO 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4.77 mm 2015-12
درجه حرارت 12.29 celsius 2015-12