شاخص یاب

تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 15.4 2018-03
نرخ تورم 7.8 2018-06
نرخ بهره 6.75 2018-06
موازنه تجاری -1540 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.64 2018-07
بازار سهام 8163 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 40.26 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17900 TND - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 TND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4304 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1468 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 711 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2645 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.8 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12986 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1340 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190 TND - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.4 % 2018-03
افراد شاغل 3492 هزار 2018-03
جمعیت 11.44 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.8 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 136 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 8.6 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 142 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 167 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 162 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-06
عرضه پول M1 30338 TND هزار 2018-04
عرضه پول M2 71764 TND هزار 2018-04
عرضه پول M3 75186 TND هزار 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 26246 TNT - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1540 TNT - میلیون 2018-06
صادرات 3338 TNT - میلیون 2018-06
واردات 4879 TNT - میلیون 2018-06
حساب جاری -2924 TND - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 % 2017-12
گردش سرمایه 2773 TND - میلیون 2017-12
ورود توریست 4202 2015-12
ذخایر طلا 6.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 31 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 TND - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 % 2017-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 18400 TND - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.1 % 2018-04
تولید صنعتی 0.3 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار -775 TND - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 88 2017-12
استخراج معدن -2.5 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 TND - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1297 TND-THO 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4.77 mm 2015-12
درجه حرارت 12.29 celsius 2015-12