شاخص یاب

تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 15.4 2018-03
نرخ تورم 7.5 2018-08
نرخ بهره 6.75 2018-08
موازنه تجاری -2214 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.77 2018-09
بازار سهام 7815 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.26 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18065 TND - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 TND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4304 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1640 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2721 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 61.7 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13190 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1351 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 194 TND - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.4 % 2018-03
افراد شاغل 3498 هزار 2018-06
جمعیت 11.44 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 150 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 139 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 7 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 167 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 162 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.9 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-08
عرضه پول M1 31374 TND هزار 2018-07
عرضه پول M2 72975 TND هزار 2018-07
عرضه پول M3 76270 TND هزار 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 27181 TNT - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2214 TNT - میلیون 2018-08
صادرات 2779 TNT - میلیون 2018-08
واردات 4993 TNT - میلیون 2018-08
حساب جاری -2924 TND - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 % 2017-12
گردش سرمایه 2773 TND - میلیون 2017-12
ورود توریست 4202 هزار 2015-12
ذخایر طلا 6.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 39 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 TND - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 % 2017-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 18400 TND - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.2 % 2018-05
تولید صنعتی 1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار -775 TND - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 88 2017-12
استخراج معدن 14 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 TND - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1296 TND-THO 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4.77 mm 2015-12
درجه حرارت 12.29 celsius 2015-12