تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-09
نرخ بیکاری 15.3 2017-09
نرخ تورم 5.8 2017-10
نرخ بهره 5 2017-10
موازنه تجاری -1731 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2.49 2017-11
بازار سهام 6141 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 42.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17671 TND - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16823 TND - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1510 TND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 691 TND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2685 TND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 86.7 TND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12838 TND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1240 TND - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190 TND - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.3 % 2017-09
افراد شاغل 3458 هزار 2017-06
جمعیت 11.29 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.8 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 نقاط شاخص 2017-10
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 7.2 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-10
عرضه پول M1 28933 TND هزار 2017-09
عرضه پول M2 67488 TND هزار 2017-09
عرضه پول M3 70805 TND هزار 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 25072 TNT - میلیون 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1731 TNT - میلیون 2017-10
صادرات 3031 TNT - میلیون 2017-10
واردات 4762 TNT - میلیون 2017-10
حساب جاری -2491 TND - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 % 2016-12
گردش سرمایه 2525 TND - میلیون 2017-06
ورود توریست 4202 2015-12
ذخایر طلا 6.78 تن 2017-06
تولید نفت خام 57 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391 TND - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 4.96 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 16549 TND - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 1027 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.89 % 2017-08
تولید صنعتی 3.6 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 80.9 TND - میلیون 2015-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 88 2017-12
استخراج معدن 65.5 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 60403 TND - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 1280 TND-THO 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4 mm 2015-12
درجه حرارت 12 celsius 2015-12