تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 15.4 2018-03
نرخ تورم 7.7 2018-04
نرخ بهره 5.75 2018-03
موازنه تجاری -1430 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.54 2018-05
بازار سهام 7547 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 42.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17900 TND - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 TND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1468 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 711 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2645 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.8 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12986 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1340 TND - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190 TND - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.4 % 2018-03
افراد شاغل 3492 هزار 2018-03
جمعیت 11.44 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 134 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 8.9 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 140 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 167 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 162 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 % 2018-03
عرضه پول M1 30733 TND هزار 2018-03
عرضه پول M2 71429 TND هزار 2018-03
عرضه پول M3 74749 TND هزار 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 25151 TNT - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1430 TNT - میلیون 2018-04
صادرات 3361 TNT - میلیون 2018-04
واردات 4791 TNT - میلیون 2018-04
حساب جاری -2924 TND - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 % 2016-12
گردش سرمایه 2773 TND - میلیون 2017-12
ورود توریست 4202 2015-12
ذخایر طلا 6.8 تن 2018-03
تولید نفت خام 31 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 TND - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 % 2017-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 18400 TND - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.3 % 2018-02
تولید صنعتی 2.8 % 2018-02
تغییرات موجودی انبار -775 TND - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 88 2017-12
استخراج معدن -88.2 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 TND - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1291 TND-THO 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4.77 mm 2015-12
درجه حرارت 12.29 celsius 2015-12