تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-06
نرخ بیکاری 15.3 2017-06
نرخ تورم 5.7 2017-08
نرخ بهره 5 2017-08
موازنه تجاری -1440 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2.45 2017-09
بازار سهام 6273 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 42.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17675 TND - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16823 TND - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1500 TND - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 716 TND - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2708 TND - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 105 TND - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12861 TND - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1248 TND - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 186 TND - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.3 % 2017-06
افراد شاغل 3458 هزار 2017-06
جمعیت 11.29 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 5.2 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-08
عرضه پول M1 28468 TND هزار 2017-07
عرضه پول M2 66414 TND هزار 2017-07
عرضه پول M3 69764 TND هزار 2017-07
نرخ بهره سپرده 7.37 % 1988-12
ترازنامه بانک مرکزی 24187 TNT - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1440 TNT - میلیون 2017-08
صادرات 2798 TNT - میلیون 2017-08
واردات 4239 TNT - میلیون 2017-08
حساب جاری -2491 TND - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 % 2016-12
گردش سرمایه 2525 TND - میلیون 2017-06
ورود توریست 4202 2015-12
ذخایر طلا 6.78 تن 2017-06
تولید نفت خام 51 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391 TND - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 4.96 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 16549 TND - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 1027 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.2 % 2017-06
تولید صنعتی -2.2 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 80.9 TND - میلیون 2015-12
شاخص رقابتی 3.92 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 95 2017-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 77 2016-12
استخراج معدن 17.3 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 60403 TND - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 1278 TND-THO 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2016-12