شاخص یاب

تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 15.4 2018-06
نرخ تورم 7.4 2018-10
نرخ بهره 6.75 2018-09
موازنه تجاری -1802 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.93 2018-11
بازار سهام 7267 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.26 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18065 TND - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 TND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4304 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1640 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2721 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 61.7 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13190 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1351 TND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 194 TND - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.4 % 2018-06
افراد شاغل 3498 هزار 2018-06
جمعیت 11.44 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 152 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 139 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 6.3 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 180 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 181 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 7.9 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-09
عرضه پول M1 31705 TND هزار 2018-09
عرضه پول M2 74012 TND هزار 2018-09
عرضه پول M3 77285 TND هزار 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 28213 TNT - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1802 TNT - میلیون 2018-10
صادرات 3753 TNT - میلیون 2018-10
واردات 5556 TNT - میلیون 2018-10
حساب جاری -2968 TND - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 % 2017-12
گردش سرمایه 2959 TND - میلیون 2018-06
ورود توریست 4202 هزار 2015-12
ذخایر طلا 6.8 تن 2018-09
تولید نفت خام 39 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 86894 TNT - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 514 TND - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2018-09
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 % 2017-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 18400 TND - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.6 % 2018-08
تولید صنعتی -4.4 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار -775 TND - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 55.6 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 80 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.8 % 2018-08
استخراج معدن -4.9 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 TND - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1283 TND-THO 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4.77 mm 2015-12
درجه حرارت 12.29 celsius 2015-12