تونس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
نرخ بیکاری 15.5 2017-12
نرخ تورم 7.1 2018-02
نرخ بهره 5.75 2018-03
موازنه تجاری -1004 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.39 2018-03
بازار سهام 7042 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 42.1 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17786 TND - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 TND - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1486 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 691 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2740 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 89.87 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12898 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1284 TND - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196 TND - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.5 % 2017-12
افراد شاغل 3480 هزار 2017-12
جمعیت 11.29 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.1 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 132 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 7.7 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 5.8 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 % 2018-03
عرضه پول M1 29618 TND هزار 2018-01
عرضه پول M2 69963 TND هزار 2018-01
عرضه پول M3 73321 TND هزار 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 24529 TNT - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1004 TNT - میلیون 2018-02
صادرات 3483 TNT - میلیون 2018-02
واردات 4486 TNT - میلیون 2018-02
حساب جاری -2924 TND - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 % 2016-12
گردش سرمایه 2773 TND - میلیون 2017-12
ورود توریست 4202 2015-12
ذخایر طلا 6.78 تن 2017-12
تولید نفت خام 36 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 TND - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.6 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 18400 TND - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 1027 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.2 % 2017-12
تولید صنعتی 2.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -775 TND - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4448 KBps 2017-03
آدرس های IP 2051866 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 88 2017-12
استخراج معدن -33.3 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 TND - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1294 TND-THO 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 4.77 mm 2015-12
درجه حرارت 12.29 celsius 2015-12