شاخص یاب

تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 7251.62 7147 7091 7036 6981 6873
پول 3.02 3.03 3.06 3.1 3.13 3.19