ترینیداد و توباگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.68 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 20.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15786 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29579 USD 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2016-12
جمعیت 1.36 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-06
تورم مواد غذایی 0.5 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -364 USD - میلیون 2016-06
صادرات 1943 USD - میلیون 2016-06
واردات 2307 USD - میلیون 2016-06
حساب جاری -660 USD - میلیون 2016-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2015-12
حواله 131 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 1.93 تن 2017-06
تولید نفت خام 71.68 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.5 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 % 2015-12
بودجه دولت -5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 67.5
مخارج نظامی 237 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید سیمان 50777 تن 2017-06
شاخص رقابتی 4.09 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 96 2016-12
تولید فولاد 0 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 30896 TTD - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 0.43 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 % 2016-12