شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2017-09
نرخ تورم 1.2 2018-09
نرخ بهره 5 2018-10
موازنه تجاری 1686 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.65 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 22.1 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15351 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763 USD 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2017-09
جمعیت 1.37 میلیون 2017-12
افراد شاغل 602 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2017-09
افراد بیکار 32.1 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0 % 2018-09
قیمت تولید 600 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2017-12
ترازنامه بانک 136179 TTD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 7465 USD - میلیون 2018-09
عرضه پول M0 27026 TTD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 86149 TTD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1686 USD - میلیون 2018-03
صادرات 3231 USD - میلیون 2018-03
واردات 1545 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری 1255 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
ذخایر طلا 1.9 تن 2018-09
تولید نفت خام 65 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 24769 TTD - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 0.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 67.5
هزینه های مالی 3502 TTD - میلیون 2018-06
ارزش بودجه دولت 564 TTD - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 90869 TTD - میلیون 2018-07
درآمدهای دولت 4066 TTD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 199 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9570 KBps 2017-03
آدرس های IP 175628 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 65.7 % 2018-03
تولید سیمان 62483 تن 2018-06
شاخص رقابتی 57.88 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 105 2018-12
تولید صنعتی 5.3 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 33254 TTD - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 62584 TTD - میلیون 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 228 mm 2015-12
درجه حرارت 26.32 celsius 2015-12