ترینیداد و توباگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 6.73 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 20.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15786 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29579 USD 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2017-03
جمعیت 1.35 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
ذخایر ارزی 8370 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 308 USD - میلیون 2017-03
صادرات 2550 USD - میلیون 2017-03
واردات 2242 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری 97.2 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
حواله 131 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 1.93 تن 2017-12
تولید نفت خام 71.68 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.4 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 67.5
مخارج نظامی 237 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9570 KBps 2017-03
آدرس های IP 175628 IP 2017-03
تولید سیمان 52114 تن 2017-12
شاخص رقابتی 4.09 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 102 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 31779 TTD - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 0.45 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 228 mm 2015-12
درجه حرارت 26.32 celsius 2015-12