ترینیداد و توباگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 6.65 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 20.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15786 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29579 USD 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2017-06
جمعیت 1.35 میلیون 2016-12
افراد شاغل 603 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2017-06
افراد بیکار 34 هزار 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
ترازنامه بانک 134944 TTD - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 8112 USD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 77 USD - میلیون 2017-09
صادرات 2389 USD - میلیون 2017-09
واردات 2312 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -307 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
ذخایر طلا 1.9 تن 2018-03
تولید نفت خام 69 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 67.5
مخارج نظامی 199 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9570 KBps 2017-03
آدرس های IP 175628 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.8 % 2017-09
تولید سیمان 59670 تن 2018-03
شاخص رقابتی 4.09 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 102 2017-12
تولید صنعتی -4.3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.7 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 32531 TTD - میلیون 2018-02
قیمت گازوئیل 0.48 USD / لیتر 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 61868 TTD - میلیون 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 228 mm 2015-12
درجه حرارت 26.32 celsius 2015-12