شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2017-09
نرخ تورم 1.2 2018-07
نرخ بهره 5 2018-08
موازنه تجاری 690 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.65 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 22.1 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15351 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763 USD 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2017-09
جمعیت 1.37 میلیون 2017-12
افراد شاغل 602 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2017-09
افراد بیکار 32.1 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-07
قیمت تولید 600 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2017-12
ترازنامه بانک 136179 TTD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 7622 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M0 25246 TTD - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 85802 TTD - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 690 USD - میلیون 2017-12
صادرات 2447 USD - میلیون 2017-12
واردات 1758 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 510 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
ذخایر طلا 1.9 تن 2018-06
تولید نفت خام 66 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 24841 TTD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 67.5
هزینه های مالی 4275 TTD - میلیون 2018-04
ارزش بودجه دولت 227 TTD - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 93298 TTD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 4502 TTD - میلیون 2018-04
مخارج نظامی 199 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9570 KBps 2017-03
آدرس های IP 175628 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 65.7 % 2018-03
تولید سیمان 62483 تن 2018-06
شاخص رقابتی 4.09 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 102 2017-12
تولید صنعتی -4.3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.7 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 32920 TTD - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.55 USD / لیتر 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 62192 TTD - میلیون 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 228 mm 2015-12
درجه حرارت 26.32 celsius 2015-12