شاخص یاب

تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 1 2018-09
نرخ تورم 1.23 2018-10
نرخ بهره 1.5 2018-10
موازنه تجاری 490 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 33.03 2018-11
بازار سهام 1100 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.72 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 455 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2661705 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2623744 THB - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628096 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149944 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71914 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 720045 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 58210 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126699 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279708 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83200 THB - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2018-09
افراد شاغل 37951 هزار 2018-09
افراد بیکار 373 هزار 2018-09
پست های خالی شغلی 29033 2018-09
دستمزد 14076 THB / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12781 THB / ماه 2018-06
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 89.45 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 5.1 % 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.23 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.75 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 98.51 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.67 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-10
عرضه پول M0 1388931 THB - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 1960 THB - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 19519 THB - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 18595409 THB - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 201785 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 4060599 THB - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7510147 THB - میلیون 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 1.61 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 490 USD - میلیون 2018-09
صادرات 20700 USD - میلیون 2018-09
واردات 20213 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 2369 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 154162 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-09
ورود توریست 2655560 2018-09
ذخایر طلا 154 تن 2018-09
تولید نفت خام 213 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27126 THB - میلیون 2018-08
حواله 11276 THB - میلیارد 2018-09
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 54285 THB - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 387102 THB - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 292167 THB - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 180627 THB - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.6 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -2.6 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 68.01 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار -12358 THB - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 39771 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 151 نقاط شاخص 2018-09
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 181237 2018-08
تولید سیمان 3319 هزاران تن 2018-09
شاخص همزمان 129 نقاط شاخص 2018-09
شاخص رقابتی 67.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 48.9 2018-10
مجموع فروش خودرو 88706 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.3 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 1351827 THB - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 10.2 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-10
تسهیلات اعتباری خریدار 4358230 THB - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.13 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.2 % of GDP 2018-03
هزینه های شخصی -0.2 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2018-09
خانه های مسکونی نوساز 8981 واحد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08