شاخص یاب

تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 1 2018-05
نرخ تورم 1.38 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-06
موازنه تجاری 1200 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 33.24 2018-07
بازار سهام 1065 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.62 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 455 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2633183 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 4839 THB - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634226 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133786 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74177 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 719958 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 59225 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127651 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273468 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82888 THB - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2018-05
افراد شاغل 37966 هزار 2018-05
افراد بیکار 402 هزار 2018-05
پست های خالی شغلی 45423 2018-05
دستمزد 13721 THB / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12594 THB / ماه 2017-12
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 93.29 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 124 نقاط شاخص 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.38 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.83 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 96.44 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی -0.03 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-06
عرضه پول M0 1380578 THB - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 2008 THB - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 19546 THB - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک 18812777 THB - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 206800 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 3991691 THB - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7752180 THB - میلیون 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 1.58 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1200 USD - میلیون 2018-05
صادرات 22218 USD - میلیون 2018-05
واردات 21227 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری 960 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 152733 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-05
ورود توریست 2755050 2018-05
ذخایر طلا 154 تن 2018-06
تولید نفت خام 244 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20587 THB - میلیون 2018-04
حواله 12120 THB - میلیارد 2018-05
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 22596 THB - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 392389 THB - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 197491 THB - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 155540 THB - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 52.8 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.2 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 69.42 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 2081 THB - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 41003 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 151 نقاط شاخص 2018-05
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 195257 2018-03
تولید سیمان 3326 هزاران تن 2018-05
شاخص همزمان 128 نقاط شاخص 2018-05
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 50.2 2018-06
مجموع فروش خودرو 84965 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.3 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.3 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 1326084 THB - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 8.7 % 2015-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 4167748 THB - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.14 USD / لیتر 2018-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68 % of GDP 2017-12
هزینه های شخصی 0.9 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 136 نقاط شاخص 2018-05
خانه های مسکونی نوساز 6129 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08