شاخص یاب

تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 1 2018-07
نرخ تورم 1.62 2018-08
نرخ بهره 1.5 2018-09
موازنه تجاری -588 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 32.43 2018-09
بازار سهام 1155 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.71 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 455 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2661705 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2623744 THB - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628096 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149944 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71914 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 720045 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 58210 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126699 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279708 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83200 THB - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2018-07
افراد شاغل 38629 هزار 2018-07
افراد بیکار 382 هزار 2018-07
پست های خالی شغلی 23402 2018-07
دستمزد 13789 THB / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12660 THB / ماه 2018-03
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 89.45 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 124 نقاط شاخص 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.62 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.75 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 99.81 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.8 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-09
عرضه پول M0 1377594 THB - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 1984 THB - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 19503 THB - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک 18758518 THB - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 204500 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 4027249 THB - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7766438 THB - میلیون 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.59 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -588 USD - میلیون 2018-08
صادرات 22794 USD - میلیون 2018-08
واردات 23383 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری 1090 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 152733 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-07
ورود توریست 3175980 2018-07
ذخایر طلا 154 تن 2018-06
تولید نفت خام 229 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27443 THB - میلیون 2018-06
حواله 11493 THB - میلیارد 2018-06
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 82920 THB - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 387102 THB - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 181024 THB - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 177221 THB - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.4 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 4.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 69.55 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار -12358 THB - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 39771 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 151 نقاط شاخص 2018-07
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 188970 2018-06
تولید سیمان 3425 هزاران تن 2018-07
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 49.9 2018-08
مجموع فروش خودرو 86780 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1351827 THB - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 10.2 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 4264139 THB - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68 % of GDP 2017-12
هزینه های شخصی 0.4 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 138 نقاط شاخص 2018-07
خانه های مسکونی نوساز 7810 واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08