شاخص یاب

تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 31.76 32.41 32.54 32.68 32.81 33.08
بازار سهام 1067.72 1035 1023 1012 1000 978
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.49 2.44 2.46 2.49 2.52 2.58