شاخص یاب

تانزانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2340.00 2301 2307 2313 2319 2331
بازار سهام 2007.27 1975 1952 1930 1908 1864