تاجیکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2017-08
نرخ تورم 7.7 2017-08
نرخ بهره 16 2017-09
موازنه تجاری -184 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 8.81 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 6.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42417 TJS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 968 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2763 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5380 TJS - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9367 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6637 TJS - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6026 TJS - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2017-08
افراد شاغل 2238 هزار 2016-12
افراد بیکار 51.6 هزار 2017-08
دستمزد 1287 TJS / ماه 2017-07
جمعیت 8.7 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
دستمزد در تولید 1346 TJS / ماه 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.6 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 10.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 % 2017-09
عرضه پول M0 10054 TJS هزار 2017-08
عرضه پول M1 10959 TJS هزار 2017-08
عرضه پول M2 12364 TJS هزار 2017-08
نرخ بهره سپرده 4.2 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -184 USD - میلیون 2017-08
صادرات 82.6 USD - میلیون 2017-08
واردات 266 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -5910 هزار تومان 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 % 2016-12
حواله 3638 هزار تومان 2014-12
ذخایر طلا 12.66 تن 2017-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 2274 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 3.09 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.3 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 12435 TJS - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 12208 TJS - میلیون 2017-08
ارزش بودجه دولت 227 TJS - میلیون 2017-08
مخارج نظامی 95.8 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 22.2 % 2017-08
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 151 2016-12
آسانی کسب و کار 128 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2017-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12