شاخص یاب

تاجیکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-04
نرخ تورم 2.3 2018-07
نرخ بهره 14 2018-08
موازنه تجاری -94.6 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.41 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.15 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12350 TJS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1016 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2897 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6092 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9367 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8871 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248 TJS - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2018-04
افراد شاغل 2238 هزار 2016-12
افراد بیکار 54 هزار 2018-06
دستمزد 1378 TJS / ماه 2018-06
جمعیت 8.9 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1379 TJS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-07
قیمت تولید 99.7 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -1.9 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-08
عرضه پول M0 11733 TJS هزار 2018-08
عرضه پول M1 13071 TJS هزار 2018-08
عرضه پول M2 14716 TJS هزار 2018-08
نرخ بهره سپرده 4.2 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -94.6 USD - میلیون 2018-05
صادرات 97.5 USD - میلیون 2018-05
واردات 192 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -48804 هزار تومان 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-12
ذخایر طلا 15.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.18 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 2274 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 2.43 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.8 % 2017-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 6096 TJS - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 5835 TJS - میلیون 2018-04
ارزش بودجه دولت 262 TJS - میلیون 2018-04
مخارج نظامی 79.9 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.8 % 2018-05
سرعت اینترنت 2589 KBps 2017-03
آدرس های IP 9376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 123 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 26.18 mm 2015-12
درجه حرارت -5.95 celsius 2015-12