تاجیکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2017-10
نرخ تورم 6.7 2017-12
نرخ بهره 14.75 2018-01
موازنه تجاری -194 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.82 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61094 TJS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 968 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2763 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6092 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9367 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8871 TJS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248 TJS - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2017-10
افراد شاغل 2238 هزار 2016-12
افراد بیکار 51.5 هزار 2017-11
دستمزد 1175 TJS / ماه 2017-11
جمعیت 8.7 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
دستمزد در تولید 1307 TJS / ماه 2017-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 96.4 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 7.7 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده -3.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.75 % 2018-01
عرضه پول M0 10950 TJS هزار 2017-12
عرضه پول M1 12258 TJS هزار 2017-12
عرضه پول M2 13982 TJS هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.2 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -194 USD - میلیون 2017-12
صادرات 102 USD - میلیون 2017-12
واردات 296 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -5910 هزار تومان 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 % 2016-12
ذخایر طلا 15.14 تن 2017-12
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-10
بدهی خارجی 2274 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 2.43 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.3 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 15711 TJS - میلیون 2017-10
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 15411 TJS - میلیون 2017-10
ارزش بودجه دولت 300 TJS - میلیون 2017-10
مخارج نظامی 95.8 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 21.3 % 2017-12
سرعت اینترنت 2589 KBps 2017-03
آدرس های IP 9376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 151 2016-12
آسانی کسب و کار 123 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 26.18 mm 2015-12
درجه حرارت -5.95 celsius 2015-12