شاخص یاب

تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-03
نرخ بیکاری 3.69 2018-05
نرخ تورم 1.31 2018-06
نرخ بهره 1.38 2018-06
موازنه تجاری 5207 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 30.5 2018-07
بازار سهام 10772 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.02 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 4375681 TWD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 49459 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 98999 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1192870 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3258 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 268752 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2635779 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 125304 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29922 TWD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2018-05
افراد شاغل 11411 هزار 2018-05
افراد بیکار 430 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 58.86 % 2018-05
هزینه های کار 89.84 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 107 نقاط شاخص 2018-03
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 46502 TWD / ماه 2018-05
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 47958 TWD / ماه 2018-05
نرخ بیکاری جوانان 11.75 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.31 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.79 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.65 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-07
عرضه پول M0 1866369 TWD - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 6670100 TWD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 43616900 TWD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 43479365 TWD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 4571 USD - صد - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 10921290 TWD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 16583557 TWD - میلیون 2018-06
میزان رشد وام 5.55 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5207 USD - میلیون 2018-06
صادرات 28245 USD - میلیون 2018-06
واردات 23038 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 20079 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.4 % 2016-12
بدهی خارجی 192281 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 93.4 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 21180 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 842 هزار 2018-05
ذخایر طلا 424 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 319 USD - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 588658 TWD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 54.5 2018-06
تولید صنعتی 7.05 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 % 2018-05
تولید صنعتی 7.24 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 41112 USD - میلیون 2018-05
تغییرات موجودی انبار 10753 TWD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 2594 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
تولید خودرو 23141 واحد 2018-06
ثبت خودرو 21769 هزار 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 110 نقاط شاخص 2018-05
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 947 هزاران تن 2018-04
شاخص همزمان 110 نقاط شاخص 2018-05
شاخص رقابتی 5.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2017-12
استخراج معدن -5.5 % 2018-05
تولید فولاد 1715 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.82 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.07 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 2306965 TWD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 8400000 TWD - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1829500 TWD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8056194 TWD - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 2.63 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 283 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08