شاخص یاب

تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 2018-09
نرخ بیکاری 3.7 2018-09
نرخ تورم 1.17 2018-10
نرخ بهره 1.38 2018-10
موازنه تجاری 3356 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 30.77 2018-11
بازار سهام 9797 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.91 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 579 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 4373254 TWD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58251 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99398 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1276214 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3427 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 270560 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2626320 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121171 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29075 TWD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-09
افراد شاغل 11454 هزار 2018-09
افراد بیکار 440 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.03 % 2018-09
هزینه های کار 119 نقاط شاخص 2018-07
بهره وری 110 نقاط شاخص 2018-07
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 46687 TWD / ماه 2018-09
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 47577 TWD / ماه 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.78 % 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.17 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.72 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.49 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.95 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-11
عرضه پول M0 1893581 TWD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 6672200 TWD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 43837395 TWD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 43363589 TWD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 4602 USD - صد - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 11278139 TWD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 16819116 TWD - میلیون 2018-10
میزان رشد وام 5.27 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3356 USD - میلیون 2018-10
صادرات 29566 USD - میلیون 2018-10
واردات 26210 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری 17820 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 % 2017-12
بدهی خارجی 199051 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 91.2 نقاط شاخص 2018-10
گردش سرمایه 14793 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 837 هزار 2018-09
ذخایر طلا 424 تن 2018-09
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 646 USD - میلیون 2018-09
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 588658 TWD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 48.7 2018-10
تولید صنعتی 1.54 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.25 % 2018-09
تولید صنعتی 2 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 47858 USD - میلیون 2018-09
تغییرات موجودی انبار 10753 TWD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 2599 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
تولید خودرو 19373 واحد 2018-10
ثبت خودرو 21846 هزار 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 111 نقاط شاخص 2018-09
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 850 هزاران تن 2018-08
شاخص همزمان 111 نقاط شاخص 2018-09
شاخص رقابتی 79.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن -10 % 2018-09
تولید فولاد 1925 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.95 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.77 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 2306965 TWD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 TWD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 TWD - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8175513 TWD - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 2.64 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 284 نقاط شاخص 2018-09
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08