تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-03
نرخ بیکاری 3.69 2018-04
نرخ تورم 1.98 2018-04
نرخ بهره 1.38 2018-04
موازنه تجاری 4150 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 29.94 2018-05
بازار سهام 10942 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.02 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 4673326 TWD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62946 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 81093 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304828 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3902 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254366 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2760119 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123615 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41818 TWD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2018-04
افراد شاغل 11416 هزار 2018-04
افراد بیکار 437 هزار 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 58.95 % 2018-04
هزینه های کار 89.84 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 107 نقاط شاخص 2018-03
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 42972 TWD / ماه 2018-03
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 46196 TWD / ماه 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.75 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.98 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 98.81 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.69 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.17 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.53 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-05
عرضه پول M0 1892133 TWD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 6715100 TWD - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 43475200 TWD - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک 42824126 TWD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 4571 USD - صد - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 10699724 TWD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 16322365 TWD - میلیون 2018-04
میزان رشد وام 4.79 % 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4150 USD - میلیون 2018-04
صادرات 26730 USD - میلیون 2018-04
واردات 22576 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری 20079 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.4 % 2016-12
بدهی خارجی 192281 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 93.9 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 21180 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 851 هزار 2018-03
ذخایر طلا 424 تن 2018-03
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 225 USD - میلیون 2018-04
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 588658 TWD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 54.8 2018-04
تولید صنعتی 8.53 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.01 % 2018-04
تولید صنعتی 3.2 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 39111 USD - میلیون 2018-04
تغییرات موجودی انبار 10753 TWD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 1827 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
تولید خودرو 21119 واحد 2018-04
ثبت خودرو 21753 هزار 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 114 نقاط شاخص 2018-03
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 851 هزاران تن 2018-03
شاخص همزمان 115 نقاط شاخص 2018-03
شاخص رقابتی 5.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2017-12
استخراج معدن -1.09 % 2018-03
تولید فولاد 1660 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.89 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.55 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 2306965 TWD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 8400000 TWD - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1829500 TWD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7995157 TWD - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 2.63 % 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 283 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08