تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 2017-06
نرخ بیکاری 3.78 2017-07
نرخ تورم 0.77 2017-07
نرخ بهره 1.38 2017-07
موازنه تجاری 5366 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 30.27 2017-08
بازار سهام 10392 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.13 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 523 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4036331 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 4310575 TWD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880950 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57997 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 95131 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1205476 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3272 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 269225 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2550491 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 116501 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28526 TWD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.78 % 2017-07
افراد شاغل 11345 هزار 2017-06
افراد بیکار 445 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.81 % 2017-06
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-05
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-05
حداقل دستمزد 21009 TWD / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 47702 TWD / ماه 2017-05
جمعیت 23.53 میلیون 2016-12
دستمزد 48848 TWD / ماه 2017-05
نرخ بیکاری جوانان 11.49 % 2017-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.77 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.97 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 84.19 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 87.56 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 77.17 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.23 % 2017-07
CPI Housing Utilities 103 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.81 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.73 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2017-08
عرضه پول M0 1730778 TWD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 6296200 TWD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 42000200 TWD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 41329345 TWD - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 4445 USD - صد - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 10303322 TWD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 16172081 TWD - میلیون 2017-07
میزان رشد وام 4.75 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5366 USD - میلیون 2017-07
صادرات 27107 USD - میلیون 2017-07
واردات 21740 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری 17650 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.4 % 2016-12
بدهی خارجی 182270 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه 16661 USD - میلیون 2017-06
حواله 52 USD - میلیون 2015-12
ورود توریست 836 هزار 2017-06
ذخایر طلا 424 تن 2017-03
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 456 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.08 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 585454 TWD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 2625 TWD - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2839 TWD - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9962 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53.6 2017-07
تولید صنعتی 3.14 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.49 % 2017-06
تولید صنعتی 3.6 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 38721 USD - میلیون 2017-07
تغییرات موجودی انبار 22361 TWD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 2476 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
تولید خودرو 25915 واحد 2017-07
ثبت خودرو 21615 هزار 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 109 نقاط شاخص 2017-06
تولید سیمان 822 هزاران تن 2017-06
شاخص همزمان 108 نقاط شاخص 2017-06
شاخص رقابتی 5.28 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 14 2017-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 11 2016-12
استخراج معدن 3.2 % 2017-06
تولید فولاد 1930 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.19 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.42 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.77 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 2244515 TWD - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 8400000 TWD - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1829500 TWD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7774566 TWD - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 2.63 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 282 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز -1.6 % 2017-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2016-12