شاخص یاب

تایوان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 30.86 2019-01
بازار سهام 9836 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.27 2018-09
نرخ بیکاری 3.69 2018-11
نرخ تورم -0.05 2018-12
نرخ بهره 1.38 2018-12
موازنه تجاری 4713 2018-12
حساب جاری 14040 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
شاخص PMI تولید 47.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.74 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2018-11
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.27 2018-09
تولید ناخالص داخلی 579 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4208151 2018-09
تولید ناخالص ملی 4462754 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 989303 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48390 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 102288 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1389813 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3287 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273442 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2670883 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123873 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34340 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 2018-11
افراد شاغل 11463 2018-11
افراد بیکار 439 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 59.05 2018-11
هزینه های کار 99.87 2018-09
بهره وری 118 2018-09
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 46928 2018-11
جمعیت 23.57 2017-12
دستمزد 46542 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 12.29 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.05 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.5 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-09
قیمت تولید 103 2018-12
قیمت صادرات 99.3 2018-12
قیمت واردات 106 2018-12
تورم مواد غذایی -0.61 2018-12
CPI مسکن آب و برق 102 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.83 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2019-01
عرضه پول M0 1912591 2018-11
عرضه پول M1 6792900 2018-11
عرضه پول M2 43948736 2018-11
ترازنامه بانک 43498406 2018-11
ذخایر ارزی 4618 2018-12
وام به بخش خصوصی 11355259 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 16480226 2018-12
میزان رشد وام 5.18 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4713 2018-12
حساب جاری 14040 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 2017-12
صادرات 28606 2018-12
واردات 23894 2018-12
بدهی خارجی 202611 2018-09
رابطه مبادله 93.8 2018-12
گردش سرمایه 11195 2018-09
ورود توریست 1019 2018-11
ذخایر طلا 424 2018-12
تولید نفت خام 0.2 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 508 2018-11
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 2016-12
هزینه های دولت 589219 2018-09
درآمدهای دولت 2731 2018-12
هزینه های مالی 2958 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 47.7 2018-12
تولید صنعتی 2.09 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.33 2018-11
تولید صنعتی 2.23 2018-11
میزان سفارشات جدید 47684 2018-11
تغییرات موجودی انبار 22522 2018-09
ورشکستگی 2675 2018-11
تولید خودرو 18923 2018-12
ثبت خودرو 21871 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 110 2018-11
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 956 2018-10
شاخص همزمان 110 2018-11
شاخص رقابتی 79.25 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن -1.24 2018-11
تولید فولاد 1880 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.74 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.39 2018-11
هزینه های مصرف کننده 2315541 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8260261 2018-11
نرخ وام بانکی 2.63 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 284 2018-09
میزان ساخت و ساز -15.27 2018-03