تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 2017-06
نرخ بیکاری 3.76 2017-08
نرخ تورم 0.5 2017-09
نرخ بهره 1.38 2017-09
موازنه تجاری 6690 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 30.22 2017-10
بازار سهام 10729 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.13 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 523 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4036331 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 4310575 TWD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880950 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57997 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 95131 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1205476 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3272 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 269225 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2550491 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 116501 TWD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28526 TWD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.76 % 2017-08
افراد شاغل 11358 هزار 2017-08
افراد بیکار 443 هزار 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 58.83 % 2017-08
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-07
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-07
حداقل دستمزد 21009 TWD / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 52262 TWD / ماه 2017-07
جمعیت 23.53 میلیون 2016-12
دستمزد 48429 TWD / ماه 2017-07
نرخ بیکاری جوانان 13.18 % 2017-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.95 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 85.39 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 87.73 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 78.04 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -0.18 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.41 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.62 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2017-10
عرضه پول M0 1740005 TWD - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 6390300 TWD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 42393600 TWD - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 41467534 TWD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 4472 USD - صد - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 10571393 TWD - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 16251643 TWD - میلیون 2017-09
میزان رشد وام 4.96 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6690 USD - میلیون 2017-09
صادرات 28897 USD - میلیون 2017-09
واردات 22209 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 17650 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.4 % 2016-12
بدهی خارجی 170138 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 16661 USD - میلیون 2017-06
حواله 52 USD - میلیون 2015-12
ورود توریست 909 هزار 2017-08
ذخایر طلا 424 تن 2017-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 319 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.08 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 585454 TWD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 2625 TWD - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2839 TWD - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9962 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 54.2 2017-09
تولید صنعتی 3.25 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 % 2017-08
تولید صنعتی 4.03 % 2017-08
میزان سفارشات جدید 45921 USD - میلیون 2017-09
تغییرات موجودی انبار 22361 TWD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 2178 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
تولید خودرو 22439 واحد 2017-09
ثبت خودرو 21671 هزار 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 110 نقاط شاخص 2017-08
تولید سیمان 751 هزاران تن 2017-08
شاخص همزمان 111 نقاط شاخص 2017-08
شاخص رقابتی 5.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 11 2016-12
استخراج معدن -0.18 % 2017-08
تولید فولاد 1960 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.2 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.99 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 2244515 TWD - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 8400000 TWD - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1829500 TWD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7817855 TWD - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 2.63 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 282 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز -21.11 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 9 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2016-12