تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 2017-12
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
نرخ تورم 0.88 2018-01
نرخ بهره 1.38 2018-01
موازنه تجاری 2421 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 29.3 2018-02
بازار سهام 10662 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.06 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.28 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 525 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4145932 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 4673326 TWD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 939213 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62946 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 81093 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304828 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3902 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254366 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2760119 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123615 TWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41818 TWD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2017-12
افراد شاغل 11393 هزار 2017-12
افراد بیکار 437 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.89 % 2017-12
هزینه های کار 97.83 نقاط شاخص 2017-11
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-11
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 44637 TWD / ماه 2017-11
جمعیت 23.53 میلیون 2016-12
دستمزد 45133 TWD / ماه 2017-11
نرخ بیکاری جوانان 11.78 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.88 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.82 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 87.97 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 80.01 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 0.82 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.69 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.74 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-02
عرضه پول M0 1791000 TWD - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 6524400 TWD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 42769400 TWD - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 42031118 TWD - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 4557 USD - صد - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 10720971 TWD - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 16052717 TWD - میلیون 2018-01
میزان رشد وام 4.65 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2421 USD - میلیون 2018-01
صادرات 27384 USD - میلیون 2018-01
واردات 24963 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری 20514 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.4 % 2016-12
بدهی خارجی 176058 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 20858 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 1112 هزار 2017-12
ذخایر طلا 424 تن 2017-12
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1401 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 582190 TWD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 2625 TWD - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2839 TWD - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9962 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 56.9 2018-01
تولید صنعتی 1.2 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-12
تولید صنعتی 0.93 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 48471 USD - میلیون 2017-12
تغییرات موجودی انبار -28925 TWD - میلیون 2017-12
ورشکستگی 3116 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید خودرو 27179 واحد 2018-01
ثبت خودرو 21704 هزار 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 791 هزاران تن 2017-11
شاخص همزمان 114 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 5.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 15 2017-12
استخراج معدن -3.34 % 2017-12
تولید فولاد 1960 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.69 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.12 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.54 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 2283089 TWD - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 8400000 TWD - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1829500 TWD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7953112 TWD - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 2.63 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 282 نقاط شاخص 2017-12
میزان ساخت و ساز 6.77 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08