شاخص یاب

تایوان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 3.69 2018-07
نرخ تورم 1.53 2018-08
نرخ بهره 1.38 2018-08
موازنه تجاری 4525 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 30.63 2018-09
بازار سهام 10972 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 579 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 4373254 TWD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58251 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99398 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1276214 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3427 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 270560 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2626320 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121171 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29075 TWD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2018-07
افراد شاغل 11443 هزار 2018-07
افراد بیکار 453 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 59.09 % 2018-07
هزینه های کار 94.81 نقاط شاخص 2018-05
بهره وری 111 نقاط شاخص 2018-05
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 58061 TWD / ماه 2018-07
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 51669 TWD / ماه 2018-07
نرخ بیکاری جوانان 12.42 % 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.53 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.36 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.74 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.83 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-09
عرضه پول M0 1875387 TWD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 6811500 TWD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 43723364 TWD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 43273545 TWD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 4599 USD - صد - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 10971714 TWD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 16570848 TWD - میلیون 2018-08
میزان رشد وام 4.97 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4525 USD - میلیون 2018-08
صادرات 28296 USD - میلیون 2018-08
واردات 23771 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری 17820 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 % 2017-12
بدهی خارجی 199051 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 92.7 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 14793 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 853 هزار 2018-07
ذخایر طلا 424 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 552 USD - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 588658 TWD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53 2018-08
تولید صنعتی 4.43 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.62 % 2018-07
تولید صنعتی 5.01 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 43676 USD - میلیون 2018-08
تغییرات موجودی انبار 10753 TWD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 2878 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
تولید خودرو 15297 واحد 2018-08
ثبت خودرو 21809 هزار 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 111 نقاط شاخص 2018-07
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 870 هزاران تن 2018-06
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 5.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2017-12
استخراج معدن -6.1 % 2018-07
تولید فولاد 2040 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.56 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 2306965 TWD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 TWD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 TWD - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8121855 TWD - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 2.64 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 286 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08