شاخص یاب

تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 30.86 30.88 30.99 31.1 31.21 31.44
بازار سهام 9846.40 9429 9306 9183 9063 8827
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.94