تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 0.5 0.6 0.7 1.3 0.7
نرخ بیکاری 3.76 3.81 3.85 3.9 3.92 4.15
نرخ تورم 0.50 1 1.2 1.2 1 3.2
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.75 2
موازنه تجاری 6690.00 5497 4845 4355 3946 2118
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 31 32 32 29.97 34
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 30.25 30.13 29.82 29.52 29.21 25.87
بازار سهام 10735.21 10400 10300 10200 10100 8950
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 1.04 1.05 1.06 1.07 1.18
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 0.5 0.6 0.7 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.13 2.1 2 2.1 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 523.01 546 525 526 528 585
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4036331.00 4046257 4047306 4046993 4045889 4025169
تولید ناخالص ملی 4310575.00 4442656 4389403 4356472 4358985 4370610
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880950.00 938318 909430 899073 893437 901463
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57997.00 59890 48748 58547 48171 59361
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 95131.00 82408 93515 95015 96335 87756
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1205476.00 1240167 1179765 1193884 1230757 1218331
تولید ناخالص داخلی از معادن 3272.00 3587 3277 3325 3188 3450
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 269225.00 259039 264955 267751 266252 264033
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2550491.00 2584412 2574849 2569333 2556916 2562770
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 116501.00 116382 116681 116545 116302 116146
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28526.00 38574 30994 28842 33228 34310
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.76 3.81 3.85 3.9 3.92 4.15
افراد شاغل 11358.00 11362 11363 11362 11361 11351
افراد بیکار 443.00 440 437 435 433 417
نرخ مشارکت نیروی کار 58.83 58.81 58.79 58.78 58.77 58.7
هزینه های کار 114.42 105 105 105 105 105
بهره وری 109.32 107 107 107 107 106
دستمزد در تولید 52262.00 46500 42840 43700 45200 49400
حداقل دستمزد 21009.00 21009 22000 22000 22000 24500
جمعیت 23.53 23.56 23.57 23.57 23.58 23.61
نرخ بیکاری جوانان 13.18 12.78 12.65 12.51 12.38 11.36
دستمزد 48429.00 48400 45230 46300 45620 50900
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.50 1 1.2 1.2 1 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.99 106 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.54 106 106 106 106 105
اندازه اصل تورم 0.95 1.02 1.08 1.13 1.18 1.42
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.68 106 109 106 106 106
قیمت تولید 85.39 85.72 85.5 85.38 85.27 84.37
قیمت صادرات 87.73 88.52 89.19 89.83 90.43 94.62
قیمت واردات 78.04 78.58 79.02 79.42 79.81 82.65
تورم مواد غذایی -0.18 1.52 1.69 2.01 2.18 2.49
CPI مسکن آب و برق 103.61 104 104 104 104 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.41 94.37 94.23 94.1 93.98 92.99
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
تغییر قیمت تولید کننده 1.62 0.4 1.23 0.8 0.53 0.9
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66 0.67 0.72 0.77 0.81 1
عرضه پول M0 1740005.00 1733359 1730464 1727871 1725266 1702062
عرضه پول M1 6390300.00 6363866 6362120 6360290 6358442 6341861
عرضه پول M2 42393600.00 42749203 42856993 42902041 42917067 42830328
ترازنامه بانک 41467534.00 41465048 41462081 41452406 41441532 41341805
ذخایر ارزی 4472.21 4494 4504 4507 4506 4479
وام به بخش خصوصی 10571393.00 10753780 10833156 10869195 10881974 10791622
میزان رشد وام 4.96 5.37 5.77 6.18 6.59 8.88
ترازنامه بانک مرکزی 16251643.00 16267455 16260938 16247998 16233272 16096308
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 6690.00 5497 4845 4355 3946 2118
صادرات 28897.05 28168 28070 27947 27827 26788
واردات 22208.75 22037 21877 21726 21578 20335
حساب جاری 17650.00 17907 17574 17507 17534 17100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.40 14 12 12 10.18 11.5
بدهی خارجی 170138.00 165457 163176 161382 160122 150223
رابطه مبادله 112.40 113 113 113 113 116
گردش سرمایه 16661.00 16384 16170 16051 15911 14595
حواله 52.00 52.45 56.55 53.31 55.24 53.22
ورود توریست 909.38 900 800 800 800 800
ذخایر طلا 423.63 423 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 319.45 476 488 496 498 501
تولید نفت خام 0.20 0.2 0.2 0.21 0.21 0.23
شاخص تروریسم 0.08 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 31 32 32 29.97 34
بودجه دولت -1.40 -1.75 -1.92 -2.08 -2.25 -2.15
ارزش بودجه دولت -244.20 197 200 203 206 26.31
هزینه های دولت 585454.00 580885 581823 580546 581032 579033
درآمدهای دولت 2625.20 2559 2580 2590 2601 2574
هزینه های مالی 2839.33 2792 2808 2815 2823 2792
مخارج نظامی 9962.40 9981 10036 10091 10145 10208
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص PMI تولید 54.20 54.4 53.5 52.9 50.99 53.5
تولید صنعتی 3.25 1.9 4.13 4.27 4.34 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.30 -0.05 0.33 0.4 0.37 0.36
تولید صنعتی 4.03 4.54 4.94 5.17 5.3 5.51
میزان سفارشات جدید 45921.00 43894 43609 43382 43152 41164
تغییرات موجودی انبار 22361.00 11247 9992 12134 11101 11292
ورشکستگی 2178.00 2577 2670 2704 2719 2732
تولید خودرو 22439.00 24953 27036 29074 31085 48011
ثبت خودرو 21670.89 21708 21723 21727 21726 21682
شاخص اقتصادی مقدم 110.40 111 110 110 110 108
تولید سیمان 751.19 901 967 997 1028 1221
شاخص همزمان 111.32 119 122 121 121 119
شاخص رقابتی 5.33 5.3 5.3 5.3 5.3 5.31
رتبه رقابتی 15.00 14 14 14 14 13
آسانی کسب و کار 11.00 11 11 11 11 11
شاخص فساد مالی 61.00 61 61 60 60 59
رتبه فساد مالی 31.00 32 33 33 34 32
استخراج معدن -0.18 -2.1 -2.63 -2.94 -3.13 -3.44
تولید فولاد 1960.00 1944 1935 1927 1920 1852
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.20 82.36 81.36 80.47 79.74 76.77
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.99 0.52 0.45 0.37 0.2 0.22
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30 1.44 1.87 2.21 2.4 2.86
هزینه های مصرف کننده 2244515.00 2259668 2266007 2270709 2274808 2284285
درآمد قابل تصرف شخص 8400000.00 8618346 8672983 8727620 8782258 9178747
پس انداز های شخصی 1829500.00 1862304 1871733 1881162 1890591 1917660
تسهیلات اعتباری خریدار 7817855.00 7892655 7928521 7952832 7968659 7961724
نرخ وام بانکی 2.63 2.67 2.71 2.76 2.8 3.17
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 282.36 284 285 285 285 277
میزان ساخت و ساز -21.11 -4.63 -2.05 -0.72 0.05 1.28
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 40 40 40 41.06
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 9.00 8.82 8.71 8.61 8.5 11.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.00 8.61 8.7 8.79 8.88 13.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2.96 2.96 2.95 2.94 3.15