سوریه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 515 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.3 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 73.67 USD - میلیارد 2012-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1469703 SYP - میلیون 2010-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30034 SYP - میلیون 2012-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700 USD 2010-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4685 USD 2012-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.3 % 2016-12
جمعیت 18.43 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 50.4 % 2016-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 540 نقاط شاخص 2015-12
تورم مواد غذایی 61.1 % 2016-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 6.22 % 2010-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9394 SYP - میلیون 2010-12
صادرات 84431 SYP - میلیون 2010-12
واردات 75037 SYP - میلیون 2010-12
حساب جاری -418 SYP Billion 2011-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62 % 2010-12
ذخایر طلا 25.8 تن 2017-06
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 8.59 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01 % 2010-12
بودجه دولت -11.4 % of GDP 2012-12
ارزیابی اعتبار 85
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.85 امتیاز 2012-12
رتبه رقابتی 98 2012-12
شاخص فساد مالی 13 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 173 2016-12
آسانی کسب و کار 173 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2016-12