شاخص یاب

سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 515.00
515 515 515 515 515
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40
-3 -4 -4 -4 3
تولید ناخالص داخلی 73.67
58 65 65 65 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 641640.00
622391 615974 615974 597495 615420
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60
29133 28832 28832 27967 28806
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39
1100 870 870 870 870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72
1100 900 900 900 900
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 15.20
25 23 23 23 22
جمعیت 18.27
17.8 18.16 18.14 18.12 19
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 27.10
23.1 20.3 19.2 18.5 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 790.50
973 951 942 1183 1275
تورم مواد غذایی 25.90
26.5 26.4 26.3 26.1 26.3
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره سپرده 6.22
4.8 5.3 5.3 5.3 5.7
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1909953.00
-1879657 -1869655 -1887056 -1904456 -1887669
صادرات 328519.00
261233 256379 251526 246672 260697
واردات 2238472.00
2113488 2126035 2138581 2151128 2148365
حساب جاری -418.30
-700 -211 -260 -309 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62
-12 -10 -10 -10 -9
ذخایر طلا 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
تولید نفت خام 25.00
19 27.13 27.65 28.07 29.6
شاخص تروریسم 8.62
8.62 8.62 8.62 8.62 8.62
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01
68 70 70 70 77
بودجه دولت -11.40
-11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1814.14
1593 1584 1593 1594 1592
آدرس های IP 554074.00
509609 511926 509022 505916 504244
شاخص فساد مالی 14.00
14 14 14 14 14
رتبه فساد مالی 178.00
178 178 178 178 178
شاخص رقابتی 3.85
4.35 4.35 4.35 4.35 6.85
رتبه رقابتی 98.00
98 98 98 98 98
آسانی کسب و کار 179.00
172 177 180 183 173
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 22.47
33.62 48.37 22.41 22.39 25.27
درجه حرارت 7.28
13.64 8.72 27.58 23.36 18.36