سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-06
نرخ بیکاری 3 2017-10
نرخ تورم 0.7 2017-10
نرخ بهره -0.75 2017-10
موازنه تجاری 2333 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.99 2017-11
بازار سهام 9339 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 660 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 168178 CHF - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41646 CHF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 75726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2017-10
افراد شاغل 5018 هزار 2017-06
افراد بیکار 139556 2017-10
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 12408 2017-10
دستمزد 6257 CHF / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2016-12
جمعیت 8.42 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 79.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2762 هزار 2017-03
پیشنهادات شغلی 51896 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2017-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4915 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1659 هزار 2017-03
رشد دستمزد 0.7 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 0.52 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 % 2017-10
قیمت صادرات 98.6 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 0.4 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.75 % 2017-11
عرضه پول M0 546557 CHF - میلیون 2017-10
عرضه پول M1 625746 CHF - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 974811 CHF - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1024702 CHF - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 1975775 CHF - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 741532 CHF - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 1384258 CHF - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده -0.21 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 813456 CHF - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2333 CHF - میلیون 2017-10
صادرات 19333 CHF - میلیون 2017-10
واردات 16999 CHF - میلیون 2017-10
حساب جاری 18748 CHF - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11 % 2016-12
بدهی خارجی 1712708 CHF - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 12428 CHF - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833193 CHF - میلیون 2015-12
ورود توریست 1876 هزار 2017-09
ذخایر طلا 1040 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0.29 2015-12
درآمد گردشگری 4176 CHF - میلیون 2017-06
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1323 CHF - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 19847 CHF - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 219259 CHF - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 226607 CHF - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 217426 CHF - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1540 افراد 2017-08
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4824 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2017-10
شاخص PMI تولید 62 2017-10
تولید صنعتی 2.9 % 2017-06
تولید صنعتی 4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 82.96 % 2017-12
سفارشات کارخانه 2.8 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -1390 CHF - میلیون 2017-06
ورشکستگی 12927 شرکت ها و افراد 2016-12
ثبت خودرو 27.58 هزار 2017-09
سرعت اینترنت 21683 KBps 2017-03
آدرس های IP 3855605 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.86 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 86 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 5 2016-12
آسانی کسب و کار 33 2017-12
استخراج معدن -1.4 % 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 32 2017-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 91795 CHF - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 13.7 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 841992 CHF - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.45 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 166 نقاط شاخص 2017-09
میزان ساخت و ساز 6.1 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 43.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.41 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18 mm 2015-12
درجه حرارت 1 celsius 2015-12