سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ بیکاری 3.00 3.4 3.5 3 3.2 3.5
نرخ تورم 0.70 0.8 1.1 1 1.2 1.8
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 0.5
موازنه تجاری 2917.62 2900 2669 2609 2552 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60 32.1 31.7 31.7 31.7 30.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 0.99 0.97 0.96 0.95 0.94 0.83
بازار سهام 9242.96 9170 9080 8980 8890 7870
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.7 1.5 1.9 2 2.6
تولید ناخالص داخلی 659.83 680 649 642 636 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 168178.01 168646 168777 168857 168898 168488
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41645.50 41704 41724 41710 41690 41361
تولید ناخالص داخلی سرانه 75725.65 75980 76210 76210 76210 76850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625.14 56487 56410 56333 56256 55481
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.00 3.4 3.5 3 3.2 3.5
افراد شاغل 5018.00 5009 5012 5011 5009 4992
افراد بیکار 142874.70 139604 136838 133819 130623 102765
بهره وری 100.84 101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 12095.00 12122 12149 12175 12201 12420
دستمزد 6257.26 6251 6248 6244 6240 6184
دستمزد در تولید 113.20 114 114 114 115 115
جمعیت 8.42 8.42 8.49 8.49 8.49 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00 63.86 63.86 63.86 63.86 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.60 0.45 0.44 0.39 0.42 0.42
نرخ اشتغال 79.80 79.81 79.45 79.68 79.41 79.25
استخدام تمام وقت 2761.50 2792 2769 2759 2771 2760
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4915.00 4929 4915 4927 4931 4902
قسمت مدت زمان اشتغال 1659.00 1646 1646 1645 1645 1640
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40 68.18 68.1 68.07 68.02 67.82
پیشنهادات شغلی 51896.00 51414 51352 51287 51219 51022
رشد دستمزد 0.70 0.83 0.87 0.9 0.93 1.19
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.70 0.8 1.1 1 1.2 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.14 0.13 0.13 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.87 101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 0.53 0.49 0.49 0.48 0.48 0.45
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.60 98.53 98.49 98.42 98.36 97.61
قیمت تولید 100.50 108 110 110 100 122
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 1 1.5 1.9 2.2 2
قیمت صادرات 98.10 98.12 98.17 98.21 98.26 98.45
قیمت واردات 102.44 104 105 105 106 111
تورم مواد غذایی 0.30 0.45 0.54 0.62 0.69 0.91
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.09 99.94 99.87 99.8 99.74 99.17
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.39 100 100 100 100 99.91
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.5 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.73 -0.68 -0.6 -0.52 -0.44 0.17
عرضه پول M0 549372.00 549891 548778 547658 546540 536601
عرضه پول M1 623516.00 627326 628045 627918 627458 621521
عرضه پول M2 974380.00 979601 981348 981671 981211 969338
عرضه پول M3 1024514.00 1028807 1030367 1030882 1030918 1027765
ذخایر ارزی 724414.90 731662 731611 729651 727221 704527
ترازنامه بانک 1982861.80 1981483 1980861 1980218 1979574 1973796
وام به بخش خصوصی 1381993.00 1384907 1384849 1384536 1384150 1380443
نرخ بهره سپرده -0.21 0.11 0.22 0.32 0.43 1.13
ترازنامه بانک مرکزی 799888.26 799891 798353 796636 794906 779570
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.00 199 199 199 199 195
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 2917.62 2900 2669 2609 2552 2800
صادرات 18243.39 17480 17955 17974 17861 17573
واردات 15325.77 14951 14956 14978 14945 14564
حساب جاری 18748.00 16242 15183 15183 14669 12364
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.00 9.5 8.7 8.7 8.7 7.8
بدهی خارجی 1712708.00 1627330 1619202 1590724 1560548 1406855
رابطه مبادله 108.21 112 111 111 111 109
گردش سرمایه 12428.00 15902 13706 14182 15051 14497
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833192.60 873868 884680 895492 906304 1004286
ورود توریست 1507.00 1200 1200 1200 1200 1200
ذخایر طلا 1039.99 1046 1050 1056 1063 1169
شاخص تروریسم 0.29 0.35 0.47 0.58 0.7 0.92
درآمد گردشگری 4175.95 3536 3930 4148 4743 3637
فروش اسلحه 186.00 233 252 270 289 277
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60 32.1 31.7 31.7 31.7 30.7
بودجه دولت 0.20 0.6 1 1 1 1.5
ارزش بودجه دولت 1323.00 1381 745 427 109 -902
هزینه های دولت 19847.24 19929 19958 19980 19996 20012
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60 33 32.81 32.63 32.44 31.54
درآمدهای دولت 219259.00 220499 221442 221914 222386 224637
بدهی های دولت 226607.00 224739 225715 226202 226690 225496
هزینه های مالی 217426.00 219385 218982 218781 218579 220270
درخواست پناهندگی 1535.00 1807 1800 1781 1770 1767
مخارج نظامی 4824.40 4825 4848 4870 4893 5044
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 105.80 105 103 102 101 101
شاخص PMI تولید 61.70 60.29 58.63 57.3 56.34 54.24
تولید صنعتی 2.90 3 3.58 2.92 3.39 1.79
تولید صنعتی 4.00 4.38 4.82 4.11 4.29 1.67
استفاده از ظرفیت 81.84 82.59 83.04 83.43 83.64 83.54
سفارشات کارخانه 2.80 4.67 4.55 4.15 3.19 1.86
تغییرات موجودی انبار -1390.50 -1005 -1324 -889 -444 -57.61
ورشکستگی 12927.00 12414 12438 12461 12484 12127
ثبت خودرو 27.25 25.64 25.36 25.14 24.97 24.45
شاخص رقابتی 5.86 5.81 5.81 5.81 5.81 5.87
رتبه رقابتی 1.00 1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 31.00 32 32 32 31 29
شاخص فساد مالی 86.00 87 87 87 87 88
رتبه فساد مالی 5.00 6 6 6 6 7
استخراج معدن -1.40 -0.41 1.84 1.32 1.87 0.79
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 28.00 17.8 11.24 6.49 3.05 10.1
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -2 -4.56 -5.03 -6 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.2 0.11 0.11 0.11 0.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.20 0.64 0.78 0.91 1.01 1.3
هزینه های مصرف کننده 91794.90 92254 92442 92625 92764 93560
پس انداز های شخصی 13.70 12.93 12.86 12.79 12.72 12.72
تسهیلات اعتباری خریدار 840114.00 841517 841410 841198 840962 838776
قیمت گازوئیل 1.47 1.46 1.46 1.45 1.45 1.41
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128.50 128 128 127 127 123
بدهی خانوار به درآمد 178.57 180 179 179 178 176
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 164.80 130 43.02 56.63 35.06 165
میزان ساخت و ساز 6.10 1.47 2.13 0.27 1.18 1.08
نرخ مالکیت مسکن 43.40 44.4 44.23 44.06 43.89 44.08
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.41 19.07 22.43 24.1 25.78 26.72
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40.04 40.05 40.06 40.07 40.14
نرخ مالیات بر فروش 8.00 7.94 7.94 7.94 7.94 7.86
نرخ تامین اجتماعی 12.46 12.79 12.79 12.79 12.79 13.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 6.58 6.58 6.58 6.58 7.22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 6.21 6.21 6.21 6.22 6.19