سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 6 2017-08
نرخ تورم 2.1 2017-08
نرخ بهره -0.5 2017-09
موازنه تجاری -500 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.98 2017-09
بازار سهام 1601 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 511 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1128709 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 1174500 SEK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 285087 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12594 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64286 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 153015 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4344 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 197651 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 524830 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41242 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27901 SEK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2017-08
افراد شاغل 5035 هزار 2017-08
افراد بیکار 326 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 17.7 % 2017-08
هزینه های کار 127 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 782 صد 2017-08
دستمزد 169 SEK / ساعت 2017-06
دستمزد در تولید 180 SEK / ساعت 2017-06
جمعیت 10 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 69.3 % 2017-06
استخدام تمام وقت 3597 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 74.7 % 2017-07
هزینه زندگی خانواده 12691 SEK / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 11046 SEK / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1144 هزار 2017-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33900 SEK / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20600 SEK / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 323 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 211 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 2.3 % 2017-08
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 % 2017-07
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-08
CPI Housing Utilities 389 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 432 نقاط شاخص 2017-08
Inflation Expectations 2.1 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 % 2017-09
عرضه پول M0 54910 SEK - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 3196295 SEK - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 13021264 SEK - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 509436 SEK - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 1348541 SEK - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 843540 SEK - میلیون 2017-08
میزان رشد وام 7 % 2017-07
عرضه پول M1 2657120 SEK - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 3089508 SEK - میلیون 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -500 SEK - میلیون 2017-07
صادرات 94000 SEK - میلیون 2017-07
واردات 94500 SEK - میلیون 2017-07
حساب جاری 39.5 SEK - میلیارد 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 131198 SEK - میلیون 2017-08
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه -112 SEK - میلیارد 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37914 SEK - میلیون 2017-03
حواله 15.4 SEK - میلیارد 2017-03
ذخایر طلا 126 تن 2017-06
تولید نفت خام 0 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 3.98 2015-12
فروش اسلحه 249 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -10093 SEK - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 287675 SEK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50 % 2016-12
درآمدهای دولت 81547 SEK - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 1241906 SEK - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 91640 SEK - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 1980 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5344 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2017-08
شاخص PMI تولید 54.7 2017-08
شاخص PMI خدمات 55.4 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 5.3 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 % 2017-07
تولید صنعتی 5.4 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 90.7 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 84.3 نقاط شاخص 2017-07
تغییرات موجودی انبار -160 SEK - میلیون 2017-06
ورشکستگی 363 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
ثبت خودرو 31373 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 6 2017-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 4 2016-12
آسانی کسب و کار 9 2016-12
تولید الکتریسیته 11264 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 5.6 % 2017-07
تولید فولاد 283 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 497960 SEK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 635780 SEK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 17.15 % 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 6.8 % 2017-05
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2017-08
مخارج خانوار 0.3 % 2017-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 157 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 21.2 % 2017-07
شاخص مسکن 243 نقاط شاخص 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 14.73 هزار 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.1 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12