سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 6.3 2017-10
نرخ تورم 1.7 2017-10
نرخ بهره -0.5 2017-10
موازنه تجاری 2600 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 8.5 2017-11
بازار سهام 1633 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.72 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 511 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1128709 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 1174500 SEK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 285087 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12594 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64286 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 153015 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4344 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 197651 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 524830 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41242 SEK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27901 SEK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-10
افراد شاغل 5050 هزار 2017-10
افراد بیکار 337 هزار 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 16.7 % 2017-10
هزینه های کار 126 نقاط شاخص 2017-08
پست های خالی شغلی 851 صد 2017-10
دستمزد 165 SEK / ساعت 2017-08
دستمزد در تولید 176 SEK / ساعت 2017-08
جمعیت 10 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 68.1 % 2017-09
استخدام تمام وقت 3597 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72.6 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1144 هزار 2017-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 323 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 211 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-10
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 % 2017-09
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-10
CPI مسکن آب و برق 390 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 430 نقاط شاخص 2017-10
انتظارات تورم 2.8 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.64 % 2017-11
عرضه پول M0 54112 SEK - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 3254401 SEK - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 12971571 SEK - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 500093 SEK - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 1326449 SEK - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 850889 SEK - میلیون 2017-10
نرخ وام 0.25 % 2017-10
میزان رشد وام 7.1 % 2017-09
عرضه پول M1 2674602 SEK - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 3119085 SEK - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2600 SEK - میلیون 2017-09
صادرات 111000 SEK - میلیون 2017-09
واردات 108400 SEK - میلیون 2017-09
حساب جاری 39.5 SEK - میلیارد 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 128841 SEK - میلیون 2017-10
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه -112 SEK - میلیارد 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37914 SEK - میلیون 2017-03
حواله 15.4 SEK - میلیارد 2017-03
ذخایر طلا 126 تن 2017-06
تولید نفت خام 0 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 3.98 2015-12
فروش اسلحه 249 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 8354 SEK - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 287675 SEK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50 % 2016-12
درآمدهای دولت 74791 SEK - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 1295685 SEK - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 66437 SEK - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 2550 افراد 2017-08
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5344 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 2017-10
شاخص PMI تولید 59.3 2017-10
شاخص PMI خدمات 61.4 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 4.5 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 % 2017-09
تولید صنعتی 4.4 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 90.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 112 نقاط شاخص 2017-09
تغییرات موجودی انبار -160 SEK - میلیون 2017-06
ورشکستگی 611 بانک اطلاعات شرکتها 2017-10
ثبت خودرو 33226 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 4 2016-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 10815 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن 9.6 % 2017-09
تولید فولاد 422 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 497960 SEK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 635780 SEK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 30.29 % 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 7.6 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2017-10
مخارج خانوار 0.6 % 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 157 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 14.7 % 2017-08
شاخص مسکن 232 نقاط شاخص 2017-10
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 12.27 هزار 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.1 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65 mm 2015-12
درجه حرارت -3 celsius 2015-12