شاخص یاب

سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-03
نرخ بیکاری 6.5 2018-05
نرخ تورم 2.1 2018-06
نرخ بهره -0.5 2018-07
موازنه تجاری -2600 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.81 2018-07
بازار سهام 1553 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 538 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171984 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 1171746 SEK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299133 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12876 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67091 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160392 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5424 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205967 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 542161 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42979 SEK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29807 SEK - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 % 2018-05
افراد شاغل 5101 هزار 2018-05
افراد بیکار 352 هزار 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 14.9 % 2018-05
هزینه های کار 131 نقاط شاخص 2018-04
پست های خالی شغلی 801 صد 2018-06
دستمزد 172 SEK / ساعت 2018-04
دستمزد در تولید 184 SEK / ساعت 2018-04
جمعیت 10.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-03
نرخ اشتغال 68.5 % 2018-05
استخدام تمام وقت 3687 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.2 % 2018-05
قسمت مدت زمان اشتغال 1132 هزار 2018-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 329 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 215 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-06
قیمت تولید 126 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 % 2018-05
قیمت صادرات 124 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 123 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 401 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 3.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.34 % 2018-07
عرضه پول M0 55982 SEK - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 3321033 SEK - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 13468896 SEK - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 550602 SEK - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 1397315 SEK - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 934499 SEK - میلیون 2018-06
نرخ وام 0.25 % 2018-07
میزان رشد وام 6.6 % 2018-05
عرضه پول M1 2776227 SEK - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 3221827 SEK - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2600 SEK - میلیون 2018-05
صادرات 124900 SEK - میلیون 2018-05
واردات 127500 SEK - میلیون 2018-05
حساب جاری 21.9 SEK - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 107643 SEK - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 116 SEK - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22807 SEK - میلیون 2018-03
حواله 16.2 SEK - میلیارد 2018-03
ذخایر طلا 126 تن 2018-06
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 50631 SEK - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 300812 SEK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 118594 SEK - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 1231095 SEK - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 67964 SEK - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 1290 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 54.2 2018-06
شاخص PMI خدمات 59.8 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.7 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 % 2018-05
تولید صنعتی 3.8 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 90.6 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 109 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 25702 SEK - میلیون 2018-03
ورشکستگی 712 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
ثبت خودرو 67553 2018-06
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 8184 SEK - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 12929 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 1.6 % 2018-05
تولید فولاد 430 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 515236 SEK - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 523433 SEK - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 15.16 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 6.4 % 2018-04
قیمت گازوئیل 1.7 USD / لیتر 2018-06
مخارج خانوار 0 % 2018-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 156 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.5 % 2018-03
شاخص مسکن 230 نقاط شاخص 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 12.67 هزار 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12