شاخص یاب

سورینام

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 7.43 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.32 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9224 SRD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2016-12
جمعیت 0.56 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 6.95 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 25 % 2018-03
نرخ بهره سپرده 9.3 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 18 % 2018-07
نرخ وام 14.2 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12.7 USD - میلیون 2018-06
صادرات 537 USD - میلیون 2018-06
واردات 524 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -103 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
ذخایر طلا 0.81 تن 2017-12
گردش سرمایه 28.4 USD - میلیون 2018-03
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 79.8 Millions USD 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.48 % 2016-12
بودجه دولت -5.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 38.75
هزینه های مالی 5260 SRD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1856 SRD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 7146 SRD - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 3405 SRD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2103 KBps 2017-03
آدرس های IP 49087 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 110 2015-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 165 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 142 mm 2015-12
درجه حرارت 26.67 celsius 2015-12