شاخص یاب

سورینام

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 7.4 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.32 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9224 SRD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2016-12
جمعیت 0.56 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.5 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 5.76 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 25 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 9.3 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 17.4 % 2018-08
نرخ وام 14.3 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12.7 USD - میلیون 2018-06
صادرات 537 USD - میلیون 2018-06
واردات 524 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -103 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
ذخایر طلا 1.13 تن 2018-09
گردش سرمایه 28.4 USD - میلیون 2018-03
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 79.8 Millions USD 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 % 2016-12
بودجه دولت -5.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 38.75
هزینه های مالی 6279 SRD - میلیون 2017-12
ارزش بودجه دولت -1852 SRD - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 17915 SRD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4427 SRD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2103 KBps 2017-03
آدرس های IP 49087 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 110 2015-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 165 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 142 mm 2015-12
درجه حرارت 26.67 celsius 2015-12