سورینام

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 7.43 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13114 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.9 % 2016-12
جمعیت 0.56 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.6 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 13.9 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 25 % 2018-03
نرخ بهره سپرده 9 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 11.5 % 2016-06
نرخ وام 14.5 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 183 USD - میلیون 2017-09
صادرات 522 USD - میلیون 2017-09
واردات 339 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 72.2 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
ذخایر طلا 0.81 تن 2017-12
گردش سرمایه -64.6 USD - میلیون 2017-09
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19.9 Millions USD 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.48 % 2016-12
بودجه دولت -5.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 38.75
هزینه های مالی 5260 SRD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1856 SRD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 7146 SRD - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 3405 SRD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2103 KBps 2017-03
آدرس های IP 49087 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 110 2015-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 165 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 142 mm 2015-12
درجه حرارت 26.67 celsius 2015-12