شاخص یاب

سودان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5