شاخص یاب

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
26,022 172.71 0.67% 0.54% 5.89% 2.81% Feb 22 -
S&P 500
2,792 17.69 0.64% 0.60% 5.82% 1.64% Feb 22 -
NASDAQ 100
7,090 55.31 0.79% 0.50% 6.48% 2.81% Feb 22 -
NASDAQ
7,528 67.84 0.91% 0.74% 7.14% 2.59% Feb 22 -
Russell 2000
1,590 14.51 0.92% 1.33% 9.34% 2.64% Feb 22 -
S&P VIX
13.51 0.95 0.44% -2.71% -7.29% -2.98% Feb 22 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,180 15.6 0.22% -0.78% 4.93% -0.89% Feb 22 -
FTSE All
3,938 6.36 0.16% -0.42% 4.60% -1.34% Feb 22 -
DAX
11,463 40.42 0.35% 1.44% 3.53% -8.18% Feb 22 -
CAC 40
5,209 15.79 0.30% 1.09% 7.62% -2.03% Feb 22 -
FTSE MIB
20,263 52.79 0.26% 0.25% 4.45% -10.63% Feb 22 -
IBEX 35
9,202 18.52 0.20% 0.86% 0.80% -6.32% Feb 22 -
MOEX
2,489 18.4 0.74% -0.06% -0.11% 5.76% Feb 22 -
AEX
542 1.14 0.21% 0.35% 6.71% 1.39% Feb 22 -
BIST 100
103,186 691.67 0.67% 0.46% 3.04% -12.20% Feb 22 -
SMI
9,349 15.36 0.16% 1.16% 4.37% 4.48% Feb 22 -
OMXS 30
1,589 16.18 1.03% 0.32% 7.45% 0.74% Feb 22 -
WIG
60,275 336.49 0.56% 0.77% -0.85% -3.81% Feb 22 -
WIG 20
2,356 15.92 0.68% 0.75% -2.13% -2.09% Feb 22 -
Euronext BEL 20
3,573 13.33 -0.37% 0.14% 3.34% -10.06% Feb 22 -
Oslo Bors All-Share
988 5.1 0.52% 0.53% 3.92% 7.27% Feb 22 -
ATX
3,029 0.44 0.01% 0.16% 3.16% -11.13% Feb 22 -
OMX Copenhagen
979 2.41 0.25% -0.21% 4.81% -4.05% Feb 22 -
OMX Helsinki
9,585 11.48 0.12% -1.19% 1.50% -3.72% Feb 22 -
OMX Helsinki 25
4,070 4.56 0.11% -1.08% 1.76% -1.72% Feb 22 -
ISEQ
6,034 11.75 -0.19% 1.09% 3.54% -10.23% Feb 22 -
Athens General
677 0.3 -0.04% 3.32% 7.22% -19.81% Feb 22 -
PSI Geral
3,034 1.7 0.06% 0.64% 2.80% 0.83% Feb 22 -
PSI 20
5,153 8.74 -0.17% 0.21% 1.31% -5.80% Feb 22 -
PX
1,060 1.34 0.13% 0.19% 3.78% -4.05% Feb 22 -
BET
7,767 89.14 -1.13% 1.43% 8.76% -7.05% Feb 22 -
BUX
40,815 93.12 0.23% 1.58% -0.01% 6.73% Feb 22 -
PFTS
555 0.52 -0.09% -1.43% -0.01% 64.50% Feb 22 -
SAX
340 0.39 0.12% 1.16% 2.32% 3.35% Feb 22 -
LuxX
1,476 7.85 -0.53% 2.52% 7.30% -8.82% Feb 22 -
CROBEX
1,776 3.67 0.21% 0.40% 1.18% -2.59% Feb 22 -
SOFIX
582 4.55 0.79% 0.91% 3.49% -15.24% Feb 22 -
SBITOP
850 0.4 0.05% 1.89% 0.82% 4.91% Feb 22 -
OMX Vilnius
640 1.95 -0.30% 0.05% -0.51% -4.47% Feb 22 -
BELEX 15
685 3.98 0.58% -0.05% -2.07% -9.38% Feb 22 -
MSE
4,478 9.74 -0.22% -0.26% 2.02% 0.23% Feb 22 -
MBI 10
3,702 1.19 -0.03% 1.84% 2.95% 33.56% Feb 22 -
Euronext 100
1,013 1.19 0.12% 0.73% 6.89% -1.31% Feb 22 -
ICEX
1,292 12.37 0.97% 0.31% 3.64% -5.21% Feb 22 -
OMX Tallinn
1,223 4.28 0.35% 0.20% 0.12% -5.20% Feb 22 -
OMX Riga
989 5.17 0.53% 0.98% 1.41% -3.12% Feb 22 -
SASX-10
689 21.27 -3.00% 2.96% 9.39% 12.72% Feb 22 -
CSE General
60 0.12 -0.20% -1.37% -3.14% -13.15% Feb 22 -
Euro Stoxx 50
3,269 7.25 0.22% 0.85% 5.04% -5.01% Feb 22 -
MONEX INDEX
10,584.63 18.17 -0.17% 0.55% -0.53% 4.41% Feb 22 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
26,022 172.71 0.67% 0.54% 5.89% 2.81% Feb 22 -
S&P 500
2,792 17.69 0.64% 0.60% 5.82% 1.64% Feb 22 -
NASDAQ 100
7,090 55.31 0.79% 0.50% 6.48% 2.81% Feb 22 -
NASDAQ
7,528 67.84 0.91% 0.74% 7.14% 2.59% Feb 22 -
S&P MidCap 400
1,934 15.36 0.80% 1.03% 8.23% 0.98% Feb 22 -
US 600
987 4.34 0.44% 1.24% 8.83% 4.30% Feb 22 -
Russell 2000
1,590 14.51 0.92% 1.33% 9.34% 2.64% Feb 22 -
S&P VIX
13.51 0.95 0.44% -2.71% -7.29% -2.98% Feb 22 -
US 100
10,495 52.57 0.50% 0.50% 4.86% -0.78% Feb 22 -
NYSE International
5,386 32.12 0.60% 0.94% 4.36% -7.97% Feb 22 -
NYSE Arca Networking
589 9.64 1.66% 2.39% 13.01% 14.02% Feb 22 -
NYSE Composite
12,695 72.75 0.58% 0.72% 5.60% -1.47% Feb 22 -
NYSE TMT
8,825 91.07 1.04% 1.75% 4.48% 2.15% Feb 22 -
NYSE Arca Airline
105 0.94 0.91% -0.12% 6.32% -12.30% Feb 22 -
NYSE AMEX Composite
2,526 10.95 0.44% 0.56% 3.62% 0.85% Feb 22 -
NYSE Arca Major
2,653 19.57 0.74% 0.92% 6.66% 5.50% Feb 22 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,305 3.8 0.29% -0.08% 5.49% -1.16% Feb 22 -
Ecuador General Index
1,428 0.91 -0.06% -0.01% 0.72% 14.00% Feb 22 -
TSX
16,013 12.15 0.08% 1.10% 5.29% 2.40% Feb 22 -
iBovespa
97,886 953.33 0.98% 0.37% 1.37% 12.13% Feb 22 -
IPC Mexico
43,739 161.02 0.37% 1.74% 0.14% -10.08% Feb 22 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,560 136.81 0.67% 0.83% 5.08% -1.00% Feb 22 -
Merval
36,647 794.65 2.22% -2.20% 5.25% 11.92% Feb 22 -
IBC
6,967 1,370.46 24.49% 37.77% 21.48% 34.60% Feb 22 -
COLCAP
1,492 13.25 0.90% 0.19% 6.06% -2.67% Feb 22 -
IGPA
27,639 183.05 0.67% 1.24% 1.37% -3.98% Feb 22 -
BVPSI
440 0.38 -0.09% -0.11% -0.43% -3.69% Feb 22 -
BSX
2,455 29.24 1.21% 11.84% 16.12% -4.18% Feb 22 -
JSE
388,948 1,370.53 -0.35% 1.45% 4.48% 29.91% Feb 22 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
21,417 40.2 -0.19% 2.47% 4.00% -2.17% Feb 22 -
SHANGHAI
2,804 52.43 1.91% 4.54% 8.65% -14.74% Feb 22 -
CSI 300
3,520 77.41 2.25% 5.43% 12.07% -13.53% Feb 22 -
SHANGHAI 50
2,623 45.85 1.78% 4.20% 9.43% -11.30% Feb 22 -
SENSEX
35,871 26.87 -0.07% 0.17% -0.66% 5.07% Feb 22 -
KOSPI
2,231 1.84 0.08% 1.57% 4.83% -9.02% Feb 22 -
DSE Broad
5,746 9.91 0.17% -0.04% -1.94% -2.73% Feb 20 -
JCI
6,501 36.39 -0.56% 1.76% 0.78% -1.79% Feb 22 -
TASI
8,547 19.76 -0.23% -0.91% 1.76% 14.06% Feb 21 -
TAIEX
10,323 3.39 0.03% 2.56% 4.84% -4.37% Feb 22 -
ADX General
5,098 37.22 0.74% 1.23% 2.87% 11.32% Feb 21 -
SET 50
1,106 9.09 0.83% 1.51% 2.15% -6.56% Feb 22 -
FKLCI
1,721 9.26 -0.54% 1.93% 1.97% -7.53% Feb 22 -
STI
3,270 8.01 -0.24% 0.93% 3.12% -7.45% Feb 22 -
Hang Seng
28,809 179.83 0.63% 3.25% 6.67% -7.86% Feb 22 -
PSEi
7,962 30.83 0.39% 0.67% -0.34% -5.97% Feb 22 -
KSE 100
40,016 54.58 -0.14% -1.16% -0.10% -7.51% Feb 22 -
KASE
2,362 5.11 -0.22% 1.77% 3.91% -1.21% Feb 22 -
QE
10,192 113.68 1.13% 2.51% -4.64% 12.04% Feb 21 -
HNX
107 0.71 0.67% 0.67% 4.04% -15.38% Feb 22 -
VN
989 1.34 0.14% 4.00% 8.89% -10.33% Feb 22 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,056 1.63 0.04% -1.31% -3.02% -18.43% Feb 21 -
ASPI
5,838 1.32 -0.02% -1.21% -1.91% -11.22% Feb 22 -
Blom
938 0.98 -0.10% -0.78% -1.00% -20.05% Feb 22 -
ASE
1,980 3.43 -0.17% -0.08% 1.88% -12.80% Feb 21 -
LSX Composite
811 7.8 0.97% -0.43% -0.52% -13.64% Feb 22 -
DFM general
2,634 1.61 0.06% 3.95% 5.60% -19.86% Feb 21 -
MSE TOP 20
21,336 57.42 -0.27% -1.13% -0.60% 5.38% Feb 22 -
NIFTY 50
10,792 1.8 0.02% 0.63% -0.37% 2.87% Feb 22 -
All-Share Index
5,251.07 18.96 0.36% 1.03% -0.13% 5.80% Feb 21 -
Nikkei Volatility Index
17.11 0.46 -2.62% -8.21% -17.94% -22.51% Feb 22 -
Estirad
1,404.84 0.45 -0.03% 2.40% 3.87% 3.92% Feb 21 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,242 27.3 0.44% 1.52% 5.64% 2.24% Feb 22 -
ASX 200
6,170 32.28 0.53% 1.72% 5.59% 2.85% Feb 22 -
ASX 50
6,069 20.5 0.34% 1.76% 5.56% 3.73% Feb 22 -
NZX 50
9,309 8.4 0.09% 0.69% 2.23% 12.14% Feb 22 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
49,736 530.33 1.08% 2.66% 4.18% -3.89% Feb 22 -
JALSH-All Share
55,993 509.18 0.92% 2.50% 3.85% -4.64% Feb 22 -
Egypt EGX 30
15,147 66.83 -0.44% 1.08% 12.41% -2.08% Feb 21 -
Casablanca CFG 25
11,297 86.14 -0.76% -0.77% 0.10% -14.52% Feb 22 -
Nairobi 20
2,977 28.14 -0.94% -2.25% 3.47% -19.78% Feb 22 -
NSE All Share
154 0.57 -0.37% -2.83% 6.28% -14.61% Feb 22 -
DSEI
2,148 24.93 -1.15% 0.42% 6.98% -9.87% Feb 22 -
TUN
7,186 10.44 0.15% 1.12% -0.93% 7.85% Feb 22 -
GGSECI
2,425 2.55 -0.11% 0.00% -0.21% -27.29% Feb 22 -
NSX Overall
1,366 11.28 0.83% 3.05% 2.49% -5.09% Feb 22 -
SEMDEX
2,207 1.92 -0.09% 0.41% -1.06% -3.51% Feb 22 -
Gaborone
7,874 0 0.00% -0.08% 0.01% -9.42% Feb 22 -
Zimbabwe Industrial Index
510.21 2.36 0.46% 0.85% -4.03% 72.81% Feb 22 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
26,022 172.71 0.67% 24,599 24,216 23,842 23,472
S&P 500
2,792 17.69 0.64% 2,662 2,621 2,580 2,540
NASDAQ 100
7,090 55.31 0.79% 6,798 6,692 6,589 6,486
NASDAQ
7,528 67.84 0.91% 7,169 7,058 6,948 6,841
Russell 2000
1,590 14.51 0.92% 1,476 1,453 1,431 1,409
S&P VIX
13.51 0.95 0.44% 16.31 16.06 15.81 15.57
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE 100
7,180 15.6 0.22% 6,899 6,824 6,750 6,676
FTSE All
3,938 6.36 0.16% 3,784 3,743 3,702 3,662
DAX
11,463 40.42 0.35% 11,038 10,890 10,743 10,600
CAC 40
5,209 15.79 0.30% 4,939 4,880 4,822 4,764
FTSE MIB
20,263 52.79 0.26% 19,425 19,123 18,827 18,535
IBEX 35
9,202 18.52 0.20% 8,967 8,863 8,761 8,659
MOEX
2,489 18.4 0.74% 2,485 2,450 2,415 2,381
AEX
542 1.14 0.21% 516 510 504 498
BIST 100
103,186 691.67 0.67% 102,180 100,317 98,496 96,706
SMI
9,349 15.36 0.16% 8,862 8,755 8,650 8,547
OMXS 30
1,589 16.18 1.03% 1,496 1,476 1,457 1,438
WIG
60,275 336.49 0.56% 59,583 58,810 58,043 57,289
WIG 20
2,356 15.92 0.68% 2,349 2,319 2,288 2,259
Euronext BEL 20
3,573 13.33 -0.37% 3,451 3,411 3,372 3,332
Oslo Bors All-Share
988 5.1 0.52% 934 922 910 898
ATX
3,029 0.44 0.01% 2,943 2,901 2,860 2,819
OMX Copenhagen
979 2.41 0.25% 911 899 887 875
OMX Helsinki
9,585 11.48 0.12% 9,300 9,180 9,062 8,945
OMX Helsinki 25
4,070 4.56 0.11% 3,931 3,881 3,831 3,781
ISEQ
6,034 11.75 -0.19% 5,699 5,631 5,564 5,498
Athens General
677 0.3 -0.04% 624 614 604 594
PSI Geral
3,034 1.7 0.06% 2,934 2,903 2,871 2,840
PSI 20
5,153 8.74 -0.17% 5,074 5,019 4,964 4,911
PX
1,060 1.34 0.13% 1,034 1,025 1,017 1,008
BET
7,767 89.14 -1.13% 6,837 6,725 6,614 6,506
BUX
40,815 93.12 0.23% 40,243 39,638 39,046 38,457
PFTS
555 0.52 -0.09% 539 526 513 501
SAX
340 0.39 0.12% 327 322 318 313
LuxX
1,476 7.85 -0.53% 1,392 1,369 1,346 1,323
CROBEX
1,776 3.67 0.21% 1,751 1,740 1,729 1,718
SOFIX
582 4.55 0.79% 581 577 572 568
SBITOP
850 0.4 0.05% 826 819 812 805
OMX Vilnius
640 1.95 -0.30% 643 638 633 628
BELEX 15
685 3.98 0.58% 708 702 696 690
MSE
4,478 9.74 -0.22% 4,406 4,378 4,351 4,324
MBI 10
3,702 1.19 -0.03% 3,576 3,535 3,494 3,454
Euronext 100
1,013 1.19 0.12% 962 951 940 929
ICEX
1,292 12.37 0.97% 1,255 1,242 1,228 1,215
OMX Tallinn
1,223 4.28 0.35% 1,233 1,224 1,216 1,207
OMX Riga
989 5.17 0.53% 973 956 940 923
SASX-10
689 21.27 -3.00% 635 627 619 612
CSE General
60 0.12 -0.20% 62 62 61 60
Euro Stoxx 50
3,269 7.25 0.22% 3,130 3,093 3,058 3,022
MONEX INDEX
10,584.63 18.17 -0.17% 10,274.56 10,186.47 10,098.38 10,011.32
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
26,022 172.71 0.67% 24,599 24,216 23,842 23,472
S&P 500
2,792 17.69 0.64% 2,662 2,621 2,580 2,540
NASDAQ 100
7,090 55.31 0.79% 6,798 6,692 6,589 6,486
NASDAQ
7,528 67.84 0.91% 7,169 7,058 6,948 6,841
S&P MidCap 400
1,934 15.36 0.80% 1,807 1,779 1,751 1,724
US 600
987 4.34 0.44% 920 905 891 878
Russell 2000
1,590 14.51 0.92% 1,476 1,453 1,431 1,409
S&P VIX
13.51 0.95 0.44% 16.31 16.06 15.81 15.57
US 100
10,495 52.57 0.50% 10,009 9,854 9,701 9,551
Ecuador General Index
1,428 0.91 -0.06% 1,406 1,400 1,394 1,388
TSX
16,013 12.15 0.08% 15,399 15,259 15,119 14,983
iBovespa
97,886 953.33 0.98% 95,602 93,839 92,115 90,420
IPC Mexico
43,739 161.02 0.37% 43,372 42,765 42,167 41,577
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,560 136.81 0.67% 20,013 19,838 19,662 19,490
Merval
36,647 794.65 2.22% 35,124 33,962 32,840 31,750
IBC
6,967 1,370.46 24.49% 2,131 836 327 128
COLCAP
1,492 13.25 0.90% 1,431 1,416 1,401 1,386
IGPA
27,639 183.05 0.67% 27,096 26,878 26,659 26,443
BVPSI
440 0.38 -0.09% 440 437 435 433
BSX
2,455 29.24 1.21% 2,021 1,964 1,908 1,854
JSE
388,948 1,370.53 -0.35% 373,455 369,224 365,069 360,952
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
NIKKEI 225
21,417 40.2 -0.19% 20,480 20,151 19,826 19,506
SHANGHAI
2,804 52.43 1.91% 2,542 2,500 2,458 2,417
CSI 300
3,520 77.41 2.25% 3,148 3,096 3,045 2,994
SHANGHAI 50
2,623 45.85 1.78% 2,442 2,402 2,362 2,323
SENSEX
35,871 26.87 -0.07% 35,876 35,499 35,125 34,759
KOSPI
2,231 1.84 0.08% 2,178 2,151 2,125 2,098
DSE Broad
5,746 9.91 0.17% 5,765 5,710 5,655 5,600
JCI
6,501 36.39 -0.56% 6,446 6,360 6,276 6,193
TASI
8,547 19.76 -0.23% 8,458 8,357 8,258 8,159
TAIEX
10,323 3.39 0.03% 9,799 9,668 9,538 9,411
ADX General
5,098 37.22 0.74% -1,365 369 -100 27
SET 50
1,106 9.09 0.83% 1,084 1,072 1,060 1,048
FKLCI
1,721 9.26 -0.54% 1,668 1,653 1,638 1,622
STI
3,270 8.01 -0.24% 3,154 3,118 3,083 3,049
Hang Seng
28,809 179.83 0.63% 27,487 27,026 26,570 26,126
PSEi
7,962 30.83 0.39% 7,884 7,762 7,643 7,525
KSE 100
40,016 54.58 -0.14% 40,232 39,673 39,123 38,576
KASE
2,362 5.11 -0.22% 2,256 2,234 2,213 2,191
QE
10,192 113.68 1.13% 10,585 10,452 10,320 10,190
HNX
107 0.71 0.67% 101 99 97 96
VN
989 1.34 0.14% 894 878 862 846
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,056 1.63 0.04% 4,133 4,100 4,067 4,035
ASPI
5,838 1.32 -0.02% 5,955 5,920 5,886 5,852
Blom
938 0.98 -0.10% 941 935 930 924
ASE
1,980 3.43 -0.17% 1,940 1,928 1,916 1,904
LSX Composite
811 7.8 0.97% 813 801 788 776
DFM general
2,634 1.61 0.06% -695 188 -51 14
MSE TOP 20
21,336 57.42 -0.27% 21,260 20,965 20,674 20,385
NIFTY 50
10,792 1.8 0.02% 10,717 10,605 10,493 10,383
All-Share Index
5,251.07 18.96 0.36% 5,176.32 5,146.64 5,117.49 5,088.33
Nikkei Volatility Index
17.11 0.46 -2.62% 18.56 18.26 17.96 17.67
Estirad
1,404.84 0.45 -0.03% 1,384.18 1,376.95 1,369.85 1,362.75
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australian All
6,242 27.3 0.44% 5,896 5,839 5,783 5,727
ASX 200
6,170 32.28 0.53% 5,819 5,763 5,708 5,652
ASX 50
6,069 20.5 0.34% 5,730 5,675 5,621 5,567
NZX 50
9,309 8.4 0.09% 8,910 8,835 8,761 8,687
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE/JSE TOP 40
49,736 530.33 1.08% 47,251 46,556 45,872 45,198
JALSH-All Share
55,993 509.18 0.92% 53,361 52,575 51,801 51,043
Egypt EGX 30
15,147 66.83 -0.44% 13,909 13,694 13,484 13,276
Casablanca CFG 25
11,297 86.14 -0.76% 11,276 11,201 11,127 11,054
Nairobi 20
2,977 28.14 -0.94% 2,935 2,913 2,890 2,867
NSE All Share
154 0.57 -0.37% 30,200 29,845 29,497 29,152
DSEI
2,148 24.93 -1.15% 1,972 1,829 1,695 1,572
TUN
7,186 10.44 0.15% 7,205 7,149 7,094 7,038
GGSECI
2,425 2.55 -0.11% 2,409 2,387 2,365 2,343
NSX Overall
1,366 11.28 0.83% 1,334 1,310 1,287 1,265
SEMDEX
2,207 1.92 -0.09% 2,205 2,197 2,190 2,182
Gaborone
7,874 0 0.00% 7,842 7,809 7,777 7,744
Zimbabwe Industrial Index
510.21 2.36 0.46% 509.65 493.93 478.62 463.84