کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
26,560 110 0.42% 1.59% 2.60% 7.68% Apr 18 -
S&P 500
2,905 4.58 0.16% 0.58% 2.56% 7.87% Apr 18 -
NASDAQ 100
7,690 9 0.12% 1.25% 4.63% 13.50% Apr 18 -
NASDAQ
7,998 1.98 0.02% 0.64% 3.55% 10.50% Apr 18 -
Russell 2000
1,566 1.85 -0.12% -0.85% 0.69% -0.51% Apr 18 -
S&P VIX
12.09 0.51 -0.29% -0.93% -1.47% -3.87% Apr 18 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,460 11.44 -0.15% 0.57% 1.86% 1.79% Apr 18 -
FTSE All
4,085 5.81 -0.14% 0.66% 1.77% 1.05% Apr 18 -
DAX
12,222 69.32 0.57% 2.41% 3.68% -2.75% Apr 18 -
CAC 40
5,580 17.29 0.31% 1.73% 2.85% 3.50% Apr 18 -
FTSE MIB
21,957 44.29 -0.20% 1.25% 2.46% -7.71% Apr 18 -
IBEX 35
9,582 32.1 0.34% 1.45% 0.94% -2.90% Apr 18 -
MOEX
2,561 7.46 -0.29% 0.37% 2.71% 14.81% Apr 18 -
AEX
570 3.42 0.60% 1.38% 3.07% 3.32% Apr 18 -
BIST 100
96,886 1,316.72 -1.34% 0.85% -7.61% -13.59% Apr 18 -
SMI
9,571 25.38 -0.26% 0.23% 0.48% 8.36% Apr 18 -
OMXS 30
1,671 10.6 0.64% 2.69% 3.44% 7.22% Apr 18 -
WIG
60,910 255.89 -0.42% -0.42% 0.20% 0.46% Apr 18 -
WIG 20
2,365 12.95 -0.54% -0.40% 0.55% 1.75% Apr 18 -
Euronext BEL 20
3,852 5.48 0.14% 1.17% 4.44% -1.52% Apr 18 -
Oslo Bors All-Share
1,011 3.44 0.34% 0.51% 1.04% 5.33% Apr 17 -
ATX
3,301 9.04 0.27% 4.10% 7.28% -5.00% Apr 18 -
OMX Copenhagen
1,006 12.98 -1.27% -1.48% -1.05% 3.31% Apr 17 -
OMX Helsinki
9,776 66.95 0.69% -0.23% -2.81% -0.32% Apr 18 -
OMX Helsinki 25
4,151 33.52 0.81% -0.55% -2.98% 1.19% Apr 18 -
ISEQ
6,540 52.07 0.80% 4.13% 4.82% -3.58% Apr 18 -
Athens General
778 4.98 0.64% 1.87% 8.96% -8.28% Apr 18 -
PSI Geral
3,160 14.22 0.45% 0.48% 1.24% 2.91% Apr 18 -
PSI 20
5,360 8.21 -0.15% 0.29% 1.12% -2.94% Apr 18 -
PX
1,102 4.7 0.43% 0.98% 2.45% -2.34% Apr 18 -
BET
8,280 8.19 0.10% -0.58% 4.18% -7.51% Apr 18 -
BUX
42,810 194.4 -0.45% 0.27% 1.89% 10.73% Apr 18 -
PFTS
534 4.16 -0.77% -1.35% -5.68% 44.22% Apr 18 -
SAX
351 2.36 0.68% 0.17% 2.79% 4.14% Apr 18 -
LuxX
1,490 19.08 -1.26% 3.79% 2.02% -9.52% Apr 18 -
CROBEX
1,819 8.39 0.46% 0.56% 2.34% 1.38% Apr 18 -
SOFIX
575 0.22 -0.04% -0.65% -4.18% -13.20% Apr 18 -
SBITOP
879 4.06 -0.46% -0.52% 0.82% 5.08% Apr 18 -
OMX Vilnius
675 0.76 -0.11% -0.02% 2.89% -4.33% Apr 18 -
BELEX 15
748 0.4 0.05% 1.58% 3.49% 1.08% Apr 18 -
MSE
4,720 9.24 -0.20% 0.60% -0.46% 8.54% Apr 18 -
MBI 10
3,638 48.45 -1.31% -1.07% -1.43% 31.64% Apr 18 -
Euronext 100
1,086 3.77 0.35% 1.51% 3.11% 3.58% Apr 18 -
ICEX
1,369 1.14 0.08% -0.73% 1.18% 0.77% Apr 17 -
OMX Tallinn
1,251 0.76 0.06% 0.60% 0.86% -0.43% Apr 18 -
OMX Riga
1,017 0.18 0.02% 4.95% 4.72% -3.35% Apr 18 -
SASX-10
771 2.01 0.26% 0.70% 0.87% 26.44% Apr 18 -
CSE General
71 0.11 -0.16% -0.06% 8.34% 2.69% Apr 18 -
Euro Stoxx 50
3,499 21.5 0.62% 1.86% 2.65% 0.36% Apr 18 -
MONEX INDEX
10,690.95 58.27 -0.54% -0.39% 1.65% 5.29% Apr 18 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
26,560 110 0.42% 1.59% 2.60% 7.68% Apr 18 -
S&P 500
2,905 4.58 0.16% 0.58% 2.56% 7.87% Apr 18 -
NASDAQ 100
7,690 9 0.12% 1.25% 4.63% 13.50% Apr 18 -
NASDAQ
7,998 1.98 0.02% 0.64% 3.55% 10.50% Apr 18 -
S&P MidCap 400
1,953 4.84 0.25% 0.14% 2.86% 2.08% Apr 18 -
US 600
963 1.89 -0.20% -0.32% 1.59% -0.53% Apr 18 -
Russell 2000
1,566 1.85 -0.12% -0.85% 0.69% -0.51% Apr 18 -
S&P VIX
12.09 0.51 -0.29% -0.93% -1.47% -3.87% Apr 18 -
US 100
10,609 16.66 0.16% 0.10% 0.59% 4.71% Apr 18 -
NYSE International
5,542 0.02 0.00% 0.89% 0.84% -3.16% Apr 18 -
NYSE Arca Networking
623 4.03 -0.64% 1.14% 6.69% 13.28% Apr 18 -
NYSE Composite
12,923 15.6 0.12% 0.28% 1.27% 1.98% Apr 18 -
NYSE TMT
9,099 23.24 0.26% 1.50% 3.23% 7.10% Apr 18 -
NYSE Arca Airline
104 0.02 0.02% 0.08% 5.36% -9.62% Apr 18 -
NYSE AMEX Composite
2,588 10.62 -0.41% -0.29% 1.47% -0.29% Apr 18 -
NYSE Arca Major
2,701 10.82 0.40% 1.90% 2.67% 10.63% Apr 18 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,341 2.74 -0.20% 0.32% 1.59% -8.80% Apr 18 -
Ecuador General Index
1,366 6.36 0.47% 1.76% -2.40% 8.02% Apr 17 -
TSX
16,613 68.57 0.41% 1.30% 2.62% 7.50% Apr 18 -
iBovespa
94,578 1,293.51 1.39% -0.19% -5.03% 10.20% Apr 18 -
IPC Mexico
45,525 515.93 1.15% 1.37% 7.43% -7.26% Apr 17 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,938 201.22 -0.95% -1.57% -0.31% -1.98% Apr 17 -
Merval
32,037 253.4 -0.78% -0.37% -8.31% 1.60% Apr 17 -
IBC
10,319 1,061.09 11.46% 16.81% 25.92% -42.83% Apr 12 -
COLCAP
1,574 7.12 -0.45% -3.13% -2.00% 0.78% Apr 17 -
IGPA
26,655 71.66 -0.27% 0.10% -0.61% -6.36% Apr 18 -
BVPSI
438 0.15 0.03% -0.09% -0.53% -6.22% Apr 17 -
BSX
2,233 1.53 0.07% 1.79% -4.12% -11.22% Apr 18 -
JSE
390,101 6,039.97 1.57% 1.75% 0.54% 28.37% Apr 18 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
22,090 187.85 -0.84% 1.74% 2.43% -0.46% Apr 18 -
SHANGHAI
3,250 12.92 -0.40% 1.89% 5.15% 4.26% Apr 18 -
CSI 300
4,072 15.16 -0.37% 1.86% 6.21% 6.83% Apr 18 -
SHANGHAI 50
3,005 12.49 -0.41% 2.61% 7.06% 12.02% Apr 18 -
SENSEX
39,140 135.36 -0.34% 1.38% 2.02% 13.69% Apr 18 -
KOSPI
2,214 32.12 -1.43% -0.48% 1.66% -10.95% Apr 18 -
DSE Broad
5,321 62 1.18% -0.09% -5.50% -8.93% Apr 18 -
JCI
6,507 25.68 0.40% 1.51% 0.42% 2.38% Apr 18 -
TASI
9,197 41.52 -0.45% 1.19% 6.21% 11.11% Apr 18 -
TAIEX
10,962 35.24 -0.32% 1.42% 4.28% -0.08% Apr 18 -
ADX General
5,292 54.94 1.05% 4.74% 4.19% 12.44% Apr 18 -
SET 50
1,114 1.52 0.14% 0.77% 2.74% -6.28% Apr 18 -
FKLCI
1,620 1.17 -0.07% -0.28% -4.03% -14.53% Apr 18 -
STI
3,348 1.06 -0.03% 0.50% 3.93% -6.98% Apr 18 -
Hang Seng
29,963 161.42 -0.54% 0.41% 1.69% -2.43% Apr 18 -
PSEi
7,835 8.69 0.11% -2.16% -0.48% 0.54% Apr 17 -
KSE 100
36,812 59.29 0.16% 0.07% -4.66% -18.89% Apr 18 -
KASE
2,399 27.53 -1.13% -3.44% 0.34% -2.11% Apr 18 -
QE
10,348 40.02 0.39% 0.87% 3.93% 12.52% Apr 18 -
HNX
106 0.68 -0.64% -1.69% -3.92% -19.31% Apr 18 -
VN
962 9.8 -1.01% -2.40% -4.40% -12.09% Apr 18 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
3,980 3.1 0.08% -0.26% -4.24% -16.37% Apr 18 -
ASPI
5,606 3 0.05% 0.54% 0.26% -14.13% Apr 18 -
Blom
912 32.84 -3.48% -3.71% -5.17% -19.87% Apr 18 -
ASE
1,899 2.58 0.14% -0.38% -3.12% -13.12% Apr 18 -
LSX Composite
810 0.88 -0.11% -0.28% -1.18% -15.09% Apr 18 -
DFM general
2,814 0.69 0.02% 0.85% 6.53% -8.70% Apr 18 -
MSE TOP 20
19,932 15.16 0.08% 0.40% -4.17% -0.96% Apr 18 -
NIFTY 50
11,753 34.35 -0.29% 1.35% 1.91% 11.24% Apr 18 -
All-Share Index
5,805.99 35.04 0.61% 1.11% 7.23% 21.02% Apr 18 -
Nikkei Volatility Index
14.88 0.06 0.40% -7.92% -6.24% -11.90% Apr 17 -
Estirad
1,446.18 1.45 0.10% 0.54% 1.82% 11.12% Apr 18 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,350 0.4 -0.01% 0.89% 1.17% 6.25% Apr 18 -
ASX 200
6,260 3.4 0.05% 0.99% 1.21% 6.44% Apr 18 -
ASX 50
6,167 7.1 0.12% 1.00% 1.34% 7.82% Apr 18 -
NZX 50
9,960 22.62 -0.23% 1.98% 4.87% 18.95% Apr 18 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
52,873 311.35 0.59% 1.79% 4.75% 4.23% Apr 18 -
JALSH-All Share
59,222 314.16 0.53% 1.78% 4.17% 2.95% Apr 18 -
Egypt EGX 30
14,876 12.36 0.08% -1.52% 1.58% -16.34% Apr 18 -
Casablanca CFG 25
11,092 3.82 -0.03% 0.62% -0.19% -14.30% Apr 18 -
Nairobi 20
2,870 24.73 -0.85% -1.67% -0.77% -23.01% Apr 18 -
NSE All Share
158 0.49 -0.31% 0.00% -0.40% -13.82% Apr 18 -
DSEI
2,002 20.89 1.05% -3.61% -2.87% -17.87% Apr 18 -
TUN
6,942 0.69 -0.01% 0.41% 2.28% -2.67% Apr 18 -
GGSECI
2,358 8.28 -0.35% -0.80% -2.58% -31.38% Apr 18 -
NSX Overall
1,410 11.73 0.84% 2.14% 6.15% -0.78% Apr 18 -
SEMDEX
2,155 4.87 -0.23% -1.02% -1.52% -5.39% Apr 18 -
Gaborone
7,864 0 0.00% -0.01% -0.18% -6.94% Apr 18 -
Zimbabwe Industrial Index
421.48 1.06 0.25% 1.42% -1.74% 33.02% Apr 17 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
26,560 110 0.42% 25,584 25,244 24,907 24,578
S&P 500
2,905 4.58 0.16% 2,797 2,760 2,723 2,687
NASDAQ 100
7,690 9 0.12% 7,281 7,184 7,088 6,994
NASDAQ
7,998 1.98 0.02% 7,627 7,525 7,425 7,326
Russell 2000
1,566 1.85 -0.12% 1,519 1,499 1,479 1,459
S&P VIX
12.09 0.51 -0.29% 13.53 13.35 13.17 13
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE 100
7,460 11.44 -0.15% 7,203 7,127 7,052 6,979
FTSE All
4,085 5.81 -0.14% 3,937 3,895 3,854 3,814
DAX
12,222 69.32 0.57% 11,381 11,238 11,096 10,956
CAC 40
5,580 17.29 0.31% 5,290 5,230 5,171 5,113
FTSE MIB
21,957 44.29 -0.20% 20,971 20,660 20,356 20,054
IBEX 35
9,582 32.1 0.34% 9,139 9,038 8,939 8,840
MOEX
2,561 7.46 -0.29% 2,463 2,429 2,395 2,362
AEX
570 3.42 0.60% 543 538 532 526
BIST 100
96,886 1,316.72 -1.34% 91,993 90,239 88,514 86,825
SMI
9,571 25.38 -0.26% 9,375 9,274 9,174 9,075
OMXS 30
1,671 10.6 0.64% 1,535 1,517 1,499 1,481
WIG
60,910 255.89 -0.42% 58,934 58,212 57,496 56,786
WIG 20
2,365 12.95 -0.54% 2,284 2,256 2,228 2,200
Euronext BEL 20
3,852 5.48 0.14% 3,618 3,577 3,537 3,497
Oslo Bors All-Share
1,011 3.44 0.34% 966 954 942 930
ATX
3,301 9.04 0.27% 2,992 2,952 2,911 2,871
OMX Copenhagen
1,006 12.98 -1.27% 1,004 992 980 967
OMX Helsinki
9,776 66.95 0.69% 9,331 9,216 9,101 8,989
OMX Helsinki 25
4,151 33.52 0.81% 3,981 3,932 3,883 3,835
ISEQ
6,540 52.07 0.80% 6,064 5,991 5,918 5,847
Athens General
778 4.98 0.64% 710 698 687 676
PSI Geral
3,160 14.22 0.45% 3,053 3,021 2,989 2,958
PSI 20
5,360 8.21 -0.15% 5,152 5,098 5,044 4,992
PX
1,102 4.7 0.43% 1,065 1,056 1,048 1,039
BET
8,280 8.19 0.10% 7,907 7,771 7,637 7,506
BUX
42,810 194.4 -0.45% 41,109 40,542 39,983 39,429
PFTS
534 4.16 -0.77% 560 546 533 520
SAX
351 2.36 0.68% 346 342 338 334
LuxX
1,490 19.08 -1.26% 1,354 1,331 1,308 1,285
CROBEX
1,819 8.39 0.46% 1,787 1,777 1,767 1,756
SOFIX
575 0.22 -0.04% 579 575 571 566
SBITOP
879 4.06 -0.46% 861 854 848 841
OMX Vilnius
675 0.76 -0.11% 652 649 645 642
BELEX 15
748 0.4 0.05% 726 719 712 706
MSE
4,720 9.24 -0.20% 4,679 4,648 4,618 4,588
MBI 10
3,638 48.45 -1.31% 3,624 3,583 3,543 3,503
Euronext 100
1,086 3.77 0.35% 1,031 1,020 1,009 998
ICEX
1,369 1.14 0.08% 1,334 1,319 1,304 1,290
OMX Tallinn
1,251 0.76 0.06% 1,231 1,223 1,216 1,209
OMX Riga
1,017 0.18 0.02% 963 947 931 916
SASX-10
771 2.01 0.26% 756 746 737 728
CSE General
71 0.11 -0.16% 64 64 63 62
Euro Stoxx 50
3,499 21.5 0.62% 3,315 3,279 3,243 3,208
MONEX INDEX
10,690.95 58.27 -0.54% 10,565.33 10,491.93 10,419.58 10,348.30
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
26,560 110 0.42% 25,584 25,244 24,907 24,578
S&P 500
2,905 4.58 0.16% 2,797 2,760 2,723 2,687
NASDAQ 100
7,690 9 0.12% 7,281 7,184 7,088 6,994
NASDAQ
7,998 1.98 0.02% 7,627 7,525 7,425 7,326
S&P MidCap 400
1,953 4.84 0.25% 1,871 1,846 1,822 1,797
US 600
963 1.89 -0.20% 927 914 902 890
Russell 2000
1,566 1.85 -0.12% 1,519 1,499 1,479 1,459
S&P VIX
12.09 0.51 -0.29% 13.53 13.35 13.17 13
US 100
10,609 16.66 0.16% 10,355 10,217 10,081 9,947
Ecuador General Index
1,366 6.36 0.47% 1,396 1,390 1,384 1,378
TSX
16,613 68.57 0.41% 15,968 15,836 15,704 15,574
iBovespa
94,578 1,293.51 1.39% 93,592 91,808 90,052 88,335
IPC Mexico
45,525 515.93 1.15% 42,675 42,078 41,489 40,909
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,938 201.22 -0.95% 20,923 20,750 20,577 20,406
Merval
32,037 253.4 -0.78% 32,365 31,301 30,270 29,276
IBC
10,319 1,061.09 11.46% 3,294 1,266 487 188
COLCAP
1,574 7.12 -0.45% 1,571 1,554 1,537 1,521
IGPA
26,655 71.66 -0.27% 26,439 26,236 26,034 25,834
BVPSI
438 0.15 0.03% 437 435 432 430
BSX
2,233 1.53 0.07% 2,089 2,031 1,975 1,921
JSE
390,101 6,039.97 1.57% 384,240 379,848 375,534 371,258
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
NIKKEI 225
22,090 187.85 -0.84% 21,226 20,914 20,606 20,304
SHANGHAI
3,250 12.92 -0.40% 3,036 2,983 2,930 2,879
CSI 300
4,072 15.16 -0.37% 3,804 3,737 3,671 3,607
SHANGHAI 50
3,005 12.49 -0.41% 2,789 2,739 2,691 2,644
SENSEX
39,140 135.36 -0.34% 38,282 37,896 37,513 37,134
KOSPI
2,214 32.12 -1.43% 2,116 2,092 2,068 2,045
DSE Broad
5,321 62 1.18% 5,460 5,416 5,371 5,327
JCI
6,507 25.68 0.40% 6,385 6,302 6,220 6,139
TASI
9,197 41.52 -0.45% 8,686 8,584 8,484 8,385
TAIEX
10,962 35.24 -0.32% 10,510 10,381 10,254 10,127
ADX General
5,292 54.94 1.05% 5,048 4,996 4,945 4,894
SET 50
1,114 1.52 0.14% 1,079 1,067 1,055 1,043
FKLCI
1,620 1.17 -0.07% 1,629 1,615 1,600 1,586
STI
3,348 1.06 -0.03% 3,179 3,146 3,113 3,080
Hang Seng
29,963 161.42 -0.54% 28,607 28,168 27,738 27,314
PSEi
7,835 8.69 0.11% 7,803 7,686 7,572 7,459
KSE 100
36,812 59.29 0.16% 38,108 37,575 37,049 36,531
KASE
2,399 27.53 -1.13% 2,438 2,415 2,393 2,370
QE
10,348 40.02 0.39% 10,035 9,926 9,818 9,710
HNX
106 0.68 -0.64% 106 104 102 100
VN
962 9.8 -1.01% 964 948 932 917
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
3,980 3.1 0.08% 3,973 3,940 3,908 3,876
ASPI
5,606 3 0.05% 5,524 5,492 5,459 5,427
Blom
912 32.84 -3.48% 966 960 953 947
ASE
1,899 2.58 0.14% 1,918 1,907 1,896 1,884
LSX Composite
810 0.88 -0.11% 813 802 792 782
DFM general
2,814 0.69 0.02% 2,604 2,577 2,551 2,525
MSE TOP 20
19,932 15.16 0.08% 20,598 20,346 20,097 19,853
NIFTY 50
11,753 34.35 -0.29% 11,506 11,390 11,275 11,161
All-Share Index
5,805.99 35.04 0.61% 5,551.41 5,519.03 5,487.20 5,455.37
Nikkei Volatility Index
14.88 0.06 0.40% 16.97 16.72 16.47 16.23
Estirad
1,446.18 1.45 0.10% 1,406.43 1,399.22 1,392.15 1,385.09
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australian All
6,350 0.4 -0.01% 6,206 6,151 6,096 6,042
ASX 200
6,260 3.4 0.05% 6,177 6,122 6,067 6,013
ASX 50
6,167 7.1 0.12% 6,044 5,990 5,936 5,884
NZX 50
9,960 22.62 -0.23% 9,768 9,692 9,617 9,542
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE/JSE TOP 40
52,873 311.35 0.59% 49,585 48,906 48,236 47,575
JALSH-All Share
59,222 314.16 0.53% 55,689 54,927 54,176 53,431
Egypt EGX 30
14,876 12.36 0.08% 14,444 14,226 14,012 13,801
Casablanca CFG 25
11,092 3.82 -0.03% 10,838 10,764 10,691 10,619
Nairobi 20
2,870 24.73 -0.85% 2,823 2,800 2,777 2,754
NSE All Share
158 0.49 -0.31% 30,688 30,337 29,992 29,651
DSEI
2,002 20.89 1.05% 1,911 1,773 1,644 1,525
TUN
6,942 0.69 -0.01% 6,807 6,754 6,700 6,647
GGSECI
2,358 8.28 -0.35% 2,395 2,374 2,353 2,332
NSX Overall
1,410 11.73 0.84% 1,302 1,281 1,260 1,239
SEMDEX
2,155 4.87 -0.23% 2,158 2,151 2,144 2,137
Gaborone
7,864 0 0.00% 7,852 7,819 7,787 7,754
Zimbabwe Industrial Index
421.48 1.06 0.25% 392.63 380.1 367.97 356.25