بازارهای سهام

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 18,106.45 54.90 -0.30% -0.18% -1.56% 3.53% Oct/21
US 500 2,137.11 3.98 -0.19% 0.19% -1.84% 4.12% Oct/21
TECH 100 4,842.24 5.88 0.12% 0.81% -0.24% 9.71% Oct/21
NASDAQ 5,253.83 7.42 0.14% 0.78% -0.78% 8.55% Oct/21
US 400 1,523.90 2.15 -0.14% 0.28% -1.34% 7.15% Oct/21
US 600 733.31 12.19 -1.63% -0.59% -2.63% 8.15% Oct/21
US 2000 1,219.74 2.90 -0.24% 0.60% -3.46% 5.65% Oct/21
US VIX 13.37 0.38 -0.38% -2.75% 1.35% -1.08% Oct/21
US 100 8,435.84 24.40 -0.29% -0.01% -1.88% 1.46% Oct/21

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,019.99 6.43 -0.09% 0.09% 1.57% 10.04% Oct/21
FTSE All 3,811.19 3.14 -0.08% 0.03% 1.22% 9.24% Oct/21
DAX 10,704.54 9.34 0.09% 1.17% 0.28% 2.03% Oct/21
CAC 40 4,532.92 6.70 -0.15% 1.39% 0.51% -5.71% Oct/21
FTSE MIB 17,166.76 25.38 0.15% 3.47% 3.18% -23.98% Oct/21
IBEX 35 9,098.42 37.22 0.41% 3.77% 1.83% -12.27% Oct/21
MICEX 1,957.70 0.61 0.03% -0.44% -3.34% 14.35% Oct/21
AEX 457.41 1.34 0.29% 1.53% 0.42% -0.24% Oct/21
BIST 100 78,843.69 408.72 -0.52% 1.66% -1.19% -1.84% Oct/21
SMI 8,034.86 34.41 -0.43% -0.68% -3.28% -8.63% Oct/21
OMXS 30 1,464.85 0.99 -0.07% 1.30% 1.30% -1.20% Oct/21
WIG 47,931.14 36.97 0.08% 1.37% -0.46% -6.73% Oct/21
WIG 20 1,752.25 3.26 0.19% 1.90% -1.35% -17.39% Oct/21
Euronext BEL 20 3,588.30 22.10 -0.61% 0.92% -0.77% 3.64% Oct/21
Oslo Bors All-Share 706.35 4.19 0.60% 0.73% 4.26% 7.18% Oct/21
ATX 2,463.96 2.30 -0.09% 1.89% 2.52% -0.04% Oct/21
OMX Copenhagen 923.99 7.98 0.87% 3.63% -1.67% -1.43% Oct/21
OMX Helsinki 8,601.51 12.44 -0.14% 148.57% -0.26% 1.62% Oct/21
OMX Helsinki 25 3,499.55 8.82 -0.25% 1.13% 0.18% 8.15% Oct/21
ISEQ 6,035.81 19.49 -0.32% 2.17% -1.92% -5.71% Oct/21
Athens General 594.00 1.90 -0.32% 0.80% 3.82% -16.53% Oct/21
PSI Geral 2,548.58 7.12 -0.28% 1.95% 2.61% 2.73% Oct/21
PSI 20 4,726.43 10.26 -0.22% 2.25% 2.49% -11.97% Oct/21
PX 928.28 6.93 0.75% 3.24% 5.98% -5.41% Oct/21
BET 6,862.03 46.24 -0.67% -0.51% -2.60% -2.03% Oct/21
BUX 29,572.36 231.48 0.79% 4.16% 4.49% 33.77% Oct/21
PFTS 244.53 0.38 -0.16% -0.37% 1.64% -9.76% Oct/21
SAX 315.03 0.00 0.00% 0.56% -0.30% 8.45% Oct/21
LuxX 1,592.65 17.73 1.13% 1.13% 0.37% 7.74% Oct/21
CROBEX 1,959.68 6.55 -0.33% -0.65% 2.40% 13.74% Oct/21
SOFIX 507.67 1.95 0.39% -0.20% 4.11% 14.47% Oct/21
SBITOP 739.71 0.31 -0.04% 2.15% -0.79% 7.10% Oct/21
OMX Vilnius 551.28 4.82 0.88% 1.90% 1.19% 13.84% Oct/21
BELEX 15 670.20 21.18 3.26% 5.36% 3.93% 6.28% Oct/21
OMX Riga 712.92 1.48 -0.21% -1.41% -3.14% 22.26% Oct/21
OMX Tallinn 1,031.34 3.44 0.33% 1.37% 3.34% 19.01% Oct/21
CSE General 65.74 0.38 -0.57% -1.81% -2.49% -10.19% Oct/21
SASX-10 690.01 0.76 -0.11% -2.61% -4.68% -0.35% Oct/21
ICEX 1,231.34 12.59 -1.01% -1.87% -2.61% -3.96% Oct/21
MBI 10 2,033.90 2.40 0.12% 2.24% 5.45% 15.79% Oct/21
MSE 4,545.79 15.09 0.33% 2.50% 2.87% 2.64% Oct/21
MONEX 20 12,247.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Oct/18
Euronext 100 894.87 14.98 1.70% 1.17% 0.49% -3.37% Oct/21
Euro Stoxx 50 3,077.65 1.02 0.03% 1.73% 0.85% -8.22% Oct/21

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 18,106.45 54.90 -0.30% -0.18% -1.56% 3.53% Oct/21
US 500 2,137.11 3.98 -0.19% 0.19% -1.84% 4.12% Oct/21
TECH 100 4,842.24 5.88 0.12% 0.81% -0.24% 9.71% Oct/21
NASDAQ 5,253.83 7.42 0.14% 0.78% -0.78% 8.55% Oct/21
US 400 1,523.90 2.15 -0.14% 0.28% -1.34% 7.15% Oct/21
US 600 733.31 12.19 -1.63% -0.59% -2.63% 8.15% Oct/21
US 2000 1,219.74 2.90 -0.24% 0.60% -3.46% 5.65% Oct/21
US VIX 13.37 0.38 -0.38% -2.75% 1.35% -1.08% Oct/21
US 100 8,435.84 24.40 -0.29% -0.01% -1.88% 1.46% Oct/21
Toronto TSX 14,926.31 78.39 0.53% 2.34% 0.87% 7.55% Oct/21
iBovespa 64,110.34 272.49 0.43% 3.79% 8.67% 34.31% Oct/21
IPC Mexico 48,363.54 129.07 -0.27% 1.30% 3.06% 8.86% Oct/21
S&P/BVL 15,175.15 170.02 1.13% 1.12% -0.43% 10.16% Oct/18
Merval 18,229.32 103.93 0.57% 4.68% 9.53% 63.76% Oct/21
IBC 13,850.40 223.29 1.64% 2.88% 14.99% 9.23% Oct/21
COLCAP 1,360.03 1.12 -0.08% 0.42% 1.40% 9.23% Oct/21
IGPA 21,231.02 71.84 0.34% 2.34% 4.12% 11.94% Oct/21
BCT Corp 31,983.03 308.28 -0.95% -1.30% 10.56% 32.77% Oct/20
BVPSI 403.28 0.02 0.00% -0.13% -0.74% -1.09% Oct/20
JSE 165,623.56 169.88 -0.10% -1.09% 1.77% 34.42% Oct/21
BSX 1,620.70 0.00 0.00% 0.24% 5.02% 33.08% Oct/20

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 17,184.59 50.91 -0.30% 1.95% 2.57% -6.79% Oct/21
SHANGHAI 3,090.94 6.48 0.21% 0.89% 1.60% -8.21% Oct/21
CSI 300 3,327.74 9.14 0.28% 0.66% 1.11% -5.58% Oct/21
SHANGHAI 50 2,240.75 17.33 0.78% 1.40% 1.82% -3.88% Oct/21
SENSEX 28,077.18 52.66 -0.19% 1.46% -2.42% 2.10% Oct/21
KOSPI 2,033.00 7.60 -0.37% 0.51% -0.81% 0.49% Oct/21
JCI 5,409.24 5.55 0.10% 0.17% 0.54% 17.90% Oct/21
TASI 5,651.80 129.23 2.34% -0.74% -4.99% -24.55% Oct/20
TAIEX 9,306.57 10.67 -0.11% 1.54% 0.77% 8.16% Oct/21
Abu Dhabi General 4,294.46 14.57 -0.34% -1.21% -3.94% -5.24% Oct/20
SET 50 947.01 2.49 0.26% 0.33% -1.47% 3.62% Oct/21
FKLCI 1,669.98 2.80 0.17% 0.66% 0.02% -1.95% Oct/21
STI 2,831.06 11.56 -0.41% 0.56% -0.53% -6.85% Oct/21
TA-100 1,251.35 0.72 0.06% 0.79% -0.86% -7.45% Oct/20
Hang Seng 23,374.40 69.43 0.30% 1.49% -1.25% 2.14% Oct/20
PSEi 7,650.22 63.10 -0.82% 3.53% -1.44% 7.66% Oct/21
KSE 100 41,291.43 254.52 -0.61% 0.02% 2.88% 21.56% Oct/21
KASE 1,253.18 1.19 0.10% 1.98% 7.41% 38.47% Oct/21
QE 10,438.45 13.66 -0.13% 0.47% 1.81% -10.35% Oct/20
HNX 84.20 0.88 -1.03% -1.46% 1.08% 3.43% Oct/21
VN 684.83 1.56 -0.23% -0.32% 2.00% 21.48% Oct/21
SECTMIND 346.11 1.37 0.40% -0.15% -1.41% -11.44% Oct/20
Kuwait Price 5,321.46 6.23 0.12% -0.12% -1.29% -7.99% Oct/20
MSM TOP 30 5,562.31 30.57 -0.55% -1.73% -3.27% -6.04% Oct/20
ASPI 6,447.53 0.94 -0.01% -0.54% -0.27% -8.77% Oct/21
Blom 1,205.53 9.21 -0.76% 3.19% 4.85% 6.44% Oct/21
ASE 2,117.27 3.75 -0.18% 0.10% -0.75% 2.61% Oct/20
Estirad 1,137.01 6.74 0.60% 0.60% 0.45% -12.68% Oct/18
MSE TOP 20 11,021.20 362.70 -3.19% -2.69% -4.31% -16.72% Oct/21
LSX Composite 1,001.40 2.67 0.27% 0.27% 3.76% -19.47% Oct/21

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,513.85 12.34 -0.22% -0.08% 0.87% 4.04% Oct/21
ASX 200 5,430.32 11.83 -0.22% -0.07% 1.04% 3.16% Oct/21
ASX 50 5,394.91 12.13 -0.22% 0.11% 0.99% 3.46% Oct/21
NZX 50 6,958.40 15.38 -0.22% -2.45% -4.83% 17.47% Oct/21

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 27,596.82 1.52 -0.01% -0.14% -2.02% -8.06% Oct/21
JALSH-All Share 51,629.23 208.57 0.41% 0.94% -0.51% -5.27% Oct/21
FTSE/JSE TOP 40 45,069.02 203.06 0.45% 0.92% -0.53% -5.88% Oct/21
Egypt EGX 30 8,277.21 116.81 1.43% -2.68% 4.28% 7.91% Oct/20
Casablanca CFG 25 10,378.76 24.45 0.24% 0.72% 3.93% 14.34% Oct/21
Nairobi 20 3,203.38 35.62 -1.10% -1.98% 1.06% -17.44% Oct/21
NSE All Share 15.95 0.50 -3.04% -2.15% -3.92% -23.13% Oct/18
DSEI 2,479.23 43.80 1.80% 3.33% 0.66% 1.89% Oct/21
TUN 5,428.19 11.90 0.22% 0.23% 0.73% 5.44% Oct/21
GGSECI 1,747.87 8.03 -0.46% -0.90% -1.45% -12.05% Oct/21
Gaborone 9,710.12 5.21 -0.05% -0.01% -0.22% -8.37% Oct/21
NSX Overall 1,032.22 13.83 1.36% 3.33% 0.36% 1.81% Oct/21
SEMDEX 1,820.89 1.77 0.10% -0.25% 0.94% -2.75% Oct/21