شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
28,013 38.18 0.14% 1.16% 4.42% 14.50% Nov 18 -
S&P 500
3,120 1.81 0.06% 1.05% 3.75% 18.08% Nov 18 -
NASDAQ 100
8,321 11.64 0.14% 0.95% 4.79% 27.48% Nov 18 -
NASDAQ
8,550 0 0.00% 1.01% 4.74% 23.75% Nov 19 -
Russell 2000
1,592 4.11 -0.26% -0.15% 2.72% 6.40% Nov 18 -
S&P VIX
12.46 0.41 0.41% -0.23% -1.54% -7.64% Nov 18 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,302 0.93 -0.01% -0.36% 1.93% 5.10% Nov 18 -
FTSE All
4,035 3.48 0.09% -0.20% 1.77% 5.22% Nov 18 -
DAX
13,192 49.54 -0.37% -0.05% 3.48% 19.21% Nov 18 -
CAC 40
5,916 22.83 -0.38% 0.38% 4.75% 20.13% Nov 18 -
FTSE MIB
23,464 124.61 -0.53% -0.11% 4.39% 24.66% Nov 18 -
IBEX 35
9,238 23.35 -0.25% -1.60% -1.75% 4.19% Nov 18 -
MOEX
2,924 10.34 -0.35% -1.25% 5.92% 23.20% Nov 18 -
AEX
598 1.05 -0.18% 0.25% 3.82% 17.13% Nov 18 -
BIST 100
106,846 1,466.47 1.39% 3.62% 9.80% 16.53% Nov 18 -
SMI
10,337 10.46 -0.10% 0.31% 3.46% 17.87% Nov 18 -
OMXS 30
1,745 11.7 -0.67% -1.04% 1.21% 17.72% Nov 18 -
WIG
58,851 99.38 0.17% -0.49% 2.49% 5.26% Nov 18 -
WIG 20
2,230 3.95 -0.18% -0.84% 2.14% 1.84% Nov 18 -
Euronext BEL 20
3,906 11.27 0.29% 0.96% 3.21% 11.48% Nov 18 -
Oslo Bors All-Share
1,000 1.39 -0.14% -1.51% 0.63% 2.31% Nov 18 -
ATX
3,157 32.19 -1.01% -2.19% 2.35% 4.21% Nov 18 -
OMX Copenhagen
1,100 7.35 -0.66% 0.26% 6.94% 20.48% Nov 18 -
OMX Helsinki
9,593 35.86 -0.37% -0.95% 0.09% 6.06% Nov 18 -
OMX Helsinki 25
4,104 18.62 -0.45% -1.18% 0.04% 5.24% Nov 18 -
ISEQ
6,888 33.43 -0.48% 0.71% 4.81% 16.75% Nov 18 -
Athens General
888 3.05 0.34% 3.78% 2.44% 43.93% Nov 18 -
PSI Geral
3,371 10.18 0.30% 0.14% 5.53% 17.76% Nov 18 -
PSI 20
5,264 4.05 -0.08% -0.58% 4.93% 7.34% Nov 18 -
PX
1,078 4.93 -0.46% -0.65% 2.37% -0.09% Nov 18 -
BET
9,725 32.42 0.33% 0.04% 1.51% 13.53% Nov 18 -
BUX
43,727 140.37 -0.32% 1.60% 6.05% 11.95% Nov 18 -
PFTS
518 1.21 -0.23% -0.11% -0.77% -10.61% Nov 18 -
SAX
343 0 0.00% -0.07% -0.44% 3.90% Nov 18 -
LuxX
1,352 20.32 -1.48% -5.56% 0.22% -5.16% Nov 18 -
CROBEX
1,988 10.61 0.54% 0.81% -1.00% 13.79% Nov 18 -
SOFIX
556 1.89 0.34% -0.36% -1.67% -6.23% Nov 18 -
SBITOP
884 2.88 0.33% 1.43% 1.17% 8.44% Nov 18 -
OMX Vilnius
715 2.88 0.40% 0.05% 2.71% 11.58% Nov 18 -
BELEX 15
766 2.85 -0.37% 0.51% 2.30% 2.90% Nov 18 -
MSE
4,843 12.6 0.26% 0.23% 1.47% 7.82% Nov 18 -
MBI 10
4,327 7.85 -0.18% -0.97% 5.93% 21.56% Nov 18 -
Euronext 100
1,133 0.59 -0.05% 0.64% 3.74% 16.57% Nov 18 -
ICEX
1,457 0.09 -0.01% -0.30% 5.74% 14.72% Nov 18 -
OMX Tallinn
1,256 1.06 -0.08% -0.12% 1.46% 5.67% Nov 18 -
OMX Riga
1,033 4.91 0.48% 1.09% -0.39% 9.72% Nov 15 -
SASX-10
876 1.99 0.23% 0.36% 2.17% 39.11% Nov 18 -
CSE General
68 0.97 1.46% 2.22% 2.66% 1.47% Nov 18 -
Euro Stoxx 50
3,703 8.3 -0.22% 0.18% 2.87% 18.85% Nov 18 -
MONEX INDEX
11,581.00 73.63 0.64% -0.82% 1.88% 6.55% Nov 18 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
28,013 38.18 0.14% 1.16% 4.42% 14.50% Nov 18 -
S&P 500
3,120 1.81 0.06% 1.05% 3.75% 18.08% Nov 18 -
NASDAQ 100
8,321 11.64 0.14% 0.95% 4.79% 27.48% Nov 18 -
NASDAQ
8,550 0 0.00% 1.01% 4.74% 23.75% Nov 19 -
S&P MidCap 400
1,998 0 0.00% 0.17% 2.58% 8.64% Nov 19 -
US 600
979 3.56 -0.36% -0.71% 2.06% 5.41% Nov 18 -
Russell 2000
1,592 4.11 -0.26% -0.15% 2.72% 6.40% Nov 18 -
S&P VIX
12.46 0.41 0.41% -0.23% -1.54% -7.64% Nov 18 -
US 100
11,365 0 0.00% 1.11% 3.88% 10.30% Nov 19 -
NYSE International
5,617 0 0.00% 0.06% 2.54% 10.22% Nov 19 -
NYSE Arca Networking
584 0 0.00% 0.21% 3.54% 15.12% Nov 19 -
NYSE Composite
13,484 0 0.00% 0.71% 3.02% 9.79% Nov 19 -
NYSE TMT
9,481 0 0.00% 1.40% 3.52% 13.10% Nov 19 -
NYSE Arca Airline
109 0 0.00% -1.48% 3.98% 9.20% Nov 19 -
NYSE AMEX Composite
2,443 0 0.00% -2.25% -0.69% -2.63% Nov 19 -
NYSE Arca Major
2,759 0 0.00% 0.73% 3.80% 9.88% Nov 19 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,227 0 0.00% -2.14% 1.89% -7.52% Nov 19 -
Ecuador General Index
1,323 0 0.00% -1.32% -2.16% -4.65% Nov 18 -
TSX
17,020 4.68 -0.03% 0.82% 3.67% 14.41% Nov 18 -
iBovespa
106,269 287.63 -0.27% -1.94% 0.23% 20.90% Nov 18 -
IPC Mexico
43,352 40.5 -0.09% -0.80% -0.43% 3.72% Nov 15 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
19,743 42.13 0.21% -0.12% 2.37% 3.66% Nov 18 -
Merval
31,852 831.92 2.68% -6.68% 3.55% 2.39% Nov 15 -
IBC
60,338 1,140.97 1.93% 5.71% 31.15% 10,831.35% Nov 18 -
COLCAP
1,623 4.51 -0.28% -0.57% 1.58% 14.03% Nov 18 -
IGPA
24,023 196.09 -0.81% 3.95% -3.85% -8.37% Nov 18 -
BVPSI
460 0 0.00% 0.00% 0.29% -0.26% Nov 18 -
BSX
2,217 0 0.00% -1.22% 8.01% -5.42% Nov 18 -
JSE
494,328 3,949.63 -0.79% -0.19% -0.35% 36.06% Nov 18 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
23,256 153.65 -0.66% -1.12% 3.14% 7.75% Nov 19 -
SHANGHAI
2,922 13.24 0.46% 0.26% -0.58% 10.45% Nov 19 -
CSI 300
3,931 23.07 0.59% 0.70% 1.29% 22.14% Nov 19 -
SHANGHAI 50
2,992 10.72 0.36% 0.68% 0.77% 22.27% Nov 19 -
SENSEX
40,395 111.14 0.28% 0.70% 3.67% 13.87% Nov 19 -
KOSPI
2,151 10.06 -0.47% 0.45% 4.15% 3.27% Nov 19 -
DSE Broad
4,735 13.37 0.28% -0.92% -0.98% -10.63% Nov 19 -
JCI
6,122 0.28 0.00% -0.95% -1.24% 2.93% Nov 19 -
TASI
7,988 11.86 -0.15% 0.83% 2.61% 6.44% Nov 18 -
TAIEX
11,627 26.88 0.23% 0.92% 3.96% 19.32% Nov 19 -
ADX General
5,047 13.72 -0.27% -0.80% -0.84% -0.65% Nov 18 -
SET 50
1,081 4.33 -0.40% -1.30% 0.01% 0.90% Nov 19 -
FKLCI
1,600 4.28 -0.27% -0.60% 1.86% -5.62% Nov 19 -
STI
3,236 22.8 -0.70% -0.98% 3.08% 6.90% Nov 19 -
Hang Seng
26,946 265.44 0.99% -0.44% 0.82% 4.28% Nov 19 -
PSEi
7,897 16.08 0.20% -1.44% 0.07% 8.13% Nov 19 -
KSE 100
38,709 297.03 0.77% 5.28% 17.00% -6.54% Nov 19 -
KASE
2,319 11.07 -0.48% 0.64% 4.68% 3.00% Nov 18 -
QE
10,297 20.41 -0.20% -0.07% -0.77% -0.98% Nov 18 -
HNX
105 0.03 0.03% -1.66% 1.12% 1.22% Nov 19 -
VN
1,005 1.91 0.19% -1.33% 2.16% 9.34% Nov 19 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,086 6.84 -0.17% 0.34% 1.75% -8.25% Nov 18 -
ASPI
6,171 41.11 0.67% 3.03% 5.23% 3.71% Nov 19 -
Blom
756 1.94 -0.26% -0.18% 0.58% -22.36% Nov 18 -
ASE
1,794 4.7 -0.26% -0.69% -1.18% -8.33% Nov 18 -
LSX Composite
679 3.2 -0.47% -0.32% -2.13% -18.76% Nov 18 -
DFM general
2,682 23.27 -0.86% 0.31% -3.04% -3.66% Nov 18 -
MSE TOP 20
18,813 45.57 0.24% 0.40% 2.94% -4.20% Nov 19 -
NIFTY 50
11,901 16.95 0.14% 0.52% 2.70% 11.69% Nov 19 -
All-Share Index
5,748.89 12.67 0.22% 0.10% 0.21% 12.73% Nov 18 -
Nikkei Volatility Index
15.85 0.42 2.72% 10.61% 0.96% -29.87% Nov 14 -
Estirad
1,501.66 2.58 0.17% -0.94% -1.67% 14.94% Nov 18 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,914 42.4 0.62% 0.83% 2.31% 20.05% Nov 19 -
ASX 200
6,808 31.69 0.47% 0.81% 2.34% 20.03% Nov 19 -
ASX 50
6,782 47.5 0.71% 0.84% 2.28% 22.11% Nov 19 -
NZX 50
10,892 19.08 0.18% -0.31% -1.54% 24.91% Nov 19 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
50,191 406.2 0.82% 0.43% 0.72% 8.66% Nov 18 -
JALSH-All Share
56,467 412.26 0.74% 0.52% 0.63% 7.71% Nov 18 -
Egypt EGX 30
14,379 177.73 -1.22% -2.65% 0.98% 3.40% Nov 18 -
Casablanca CFG 25
11,627 59.41 0.51% 0.41% 2.22% 4.08% Nov 15 -
Nairobi 20
2,654 0.9 0.03% -1.62% 7.03% -5.28% Nov 18 -
NSE All Share
155 0.5 -0.32% -2.19% 4.13% 8.01% Nov 18 -
DSEI
1,765 275.91 -13.52% -13.75% -8.39% -12.76% Nov 18 -
TUN
6,972 18.33 -0.26% -0.45% -1.21% -4.54% Nov 18 -
GGSECI
2,186 1.62 -0.07% -1.00% -0.42% -17.43% Nov 18 -
NSX Overall
1,327 3.61 -0.27% -0.20% 0.74% 2.25% Nov 18 -
SEMDEX
2,139 3.07 -0.14% 1.13% 1.40% -4.68% Nov 18 -
Gaborone
7,532 0.36 0.00% 0.01% 0.81% -4.82% Nov 15 -
Zimbabwe Industrial Index
820.40 1.37 -0.17% 1.00% 7.62% 43.56% Nov 18 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
28,013 38.18 0.14% 26,675 26,321 25,970 25,626
S&P 500
3,120 1.81 0.06% 2,998 2,958 2,918 2,880
NASDAQ 100
8,321 11.64 0.14% 7,978 7,872 7,767 7,664
NASDAQ
8,550 0 0.00% 8,182 8,073 7,966 7,860
Russell 2000
1,592 4.11 -0.26% 1,542 1,521 1,501 1,481
S&P VIX
12.46 0.41 0.41% 13.04 12.87 12.7 12.53
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE 100
7,302 0.93 -0.01% 7,189 7,113 7,039 6,965
FTSE All
4,035 3.48 0.09% 3,952 3,910 3,869 3,828
DAX
13,192 49.54 -0.37% 12,730 12,568 12,407 12,248
CAC 40
5,916 22.83 -0.38% 5,669 5,600 5,532 5,465
FTSE MIB
23,464 124.61 -0.53% 22,387 22,086 21,786 21,493
IBEX 35
9,238 23.35 -0.25% 9,143 9,041 8,942 8,842
MOEX
2,924 10.34 -0.35% 2,864 2,835 2,806 2,778
AEX
598 1.05 -0.18% 571 565 559 553
BIST 100
106,846 1,466.47 1.39% 96,706 94,973 93,279 91,605
SMI
10,337 10.46 -0.10% 10,111 10,004 9,898 9,794
OMXS 30
1,745 11.7 -0.67% 1,711 1,690 1,668 1,647
WIG
58,851 99.38 0.17% 57,113 56,448 55,795 55,148
WIG 20
2,230 3.95 -0.18% 2,169 2,143 2,119 2,094
Euronext BEL 20
3,906 11.27 0.29% 3,716 3,669 3,623 3,577
Oslo Bors All-Share
1,000 1.39 -0.14% 981 968 955 942
ATX
3,157 32.19 -1.01% 3,098 3,057 3,016 2,976
OMX Copenhagen
1,100 7.35 -0.66% 1,038 1,025 1,013 1,000
OMX Helsinki
9,593 35.86 -0.37% 9,391 9,268 9,147 9,027
OMX Helsinki 25
4,104 18.62 -0.45% 4,039 3,986 3,934 3,882
ISEQ
6,888 33.43 -0.48% 6,449 6,358 6,270 6,182
Athens General
888 3.05 0.34% 868 853 838 824
PSI Geral
3,371 10.18 0.30% 3,246 3,212 3,177 3,143
PSI 20
5,264 4.05 -0.08% 5,065 5,011 4,957 4,904
PX
1,078 4.93 -0.46% 1,042 1,033 1,024 1,016
BET
9,725 32.42 0.33% 9,357 9,198 9,042 8,888
BUX
43,727 140.37 -0.32% 41,717 41,278 40,844 40,418
PFTS
518 1.21 -0.23% 516 510 505 499
SAX
343 0 0.00% 343 339 336 333
LuxX
1,352 20.32 -1.48% 1,329 1,303 1,278 1,252
CROBEX
1,988 10.61 0.54% 1,980 1,967 1,955 1,943
SOFIX
556 1.89 0.34% 553 548 544 540
SBITOP
884 2.88 0.33% 848 843 837 832
OMX Vilnius
715 2.88 0.40% 699 695 692 689
BELEX 15
766 2.85 -0.37% 743 735 728 721
MSE
4,843 12.6 0.26% 4,806 4,776 4,746 4,717
MBI 10
4,327 7.85 -0.18% 4,239 4,204 4,170 4,136
Euronext 100
1,133 0.59 -0.05% 1,085 1,072 1,060 1,047
ICEX
1,457 0.09 -0.01% 1,392 1,375 1,359 1,343
OMX Tallinn
1,256 1.06 -0.08% 1,247 1,240 1,233 1,227
OMX Riga
1,033 4.91 0.48% 1,013 1,001 988 976
SASX-10
876 1.99 0.23% 867 856 845 834
CSE General
68 0.97 1.46% 65 64 63 63
Euro Stoxx 50
3,703 8.3 -0.22% 3,570 3,528 3,487 3,446
MONEX INDEX
11,581.00 73.63 0.64% 11,375.16 11,297.28 11,220.54 11,144.95
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
28,013 38.18 0.14% 26,675 26,321 25,970 25,626
S&P 500
3,120 1.81 0.06% 2,998 2,958 2,918 2,880
NASDAQ 100
8,321 11.64 0.14% 7,978 7,872 7,767 7,664
NASDAQ
8,550 0 0.00% 8,182 8,073 7,966 7,860
S&P MidCap 400
1,998 0 0.00% 1,929 1,904 1,878 1,853
US 600
979 3.56 -0.36% 953 940 927 915
Russell 2000
1,592 4.11 -0.26% 1,542 1,521 1,501 1,481
S&P VIX
12.46 0.41 0.41% 13.04 12.87 12.7 12.53
US 100
11,365 0 0.00% 10,921 10,776 10,633 10,491
Ecuador General Index
1,323 0 0.00% 1,322 1,315 1,308 1,301
TSX
17,020 4.68 -0.03% 16,355 16,228 16,101 15,975
iBovespa
106,269 287.63 -0.27% 105,494 103,800 102,127 100,476
IPC Mexico
43,352 40.5 -0.09% 42,735 42,141 41,556 40,975
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
19,743 42.13 0.21% 19,736 19,568 19,401 19,236
Merval
31,852 831.92 2.68% 33,102 31,310 29,616 28,014
IBC
60,338 1,140.97 1.93% 18,450 7,128 2,752 1,061
COLCAP
1,623 4.51 -0.28% 1,615 1,597 1,579 1,561
IGPA
24,023 196.09 -0.81% 23,612 23,388 23,166 22,944
BVPSI
460 0 0.00% 457 455 454 452
BSX
2,217 0 0.00% 2,027 1,979 1,931 1,885
JSE
494,328 3,949.63 -0.79% 486,728 481,115 475,600 470,134
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
NIKKEI 225
23,256 153.65 -0.66% 22,617 22,303 21,994 21,686
SHANGHAI
2,922 13.24 0.46% 2,882 2,837 2,792 2,747
CSI 300
3,931 23.07 0.59% 3,825 3,764 3,704 3,645
SHANGHAI 50
2,992 10.72 0.36% 2,908 2,862 2,816 2,771
SENSEX
40,395 111.14 0.28% 39,648 39,170 38,700 38,239
KOSPI
2,151 10.06 -0.47% 2,061 2,038 2,016 1,993
DSE Broad
4,735 13.37 0.28% 4,639 4,595 4,552 4,509
JCI
6,122 0.28 0.00% 6,167 6,107 6,047 5,988
TASI
7,988 11.86 -0.15% 7,656 7,568 7,482 7,397
TAIEX
11,627 26.88 0.23% 11,246 11,135 11,025 10,916
ADX General
5,047 13.72 -0.27% 5,051 4,994 4,938 4,883
SET 50
1,081 4.33 -0.40% 1,063 1,053 1,044 1,034
FKLCI
1,600 4.28 -0.27% 1,587 1,576 1,566 1,555
STI
3,236 22.8 -0.70% 3,200 3,169 3,140 3,110
Hang Seng
26,946 265.44 0.99% 26,496 26,125 25,760 25,400
PSEi
7,897 16.08 0.20% 7,875 7,775 7,675 7,577
KSE 100
38,709 297.03 0.77% 33,691 33,184 32,688 32,196
KASE
2,319 11.07 -0.48% 2,229 2,208 2,188 2,167
QE
10,297 20.41 -0.20% 10,078 9,968 9,860 9,752
HNX
105 0.03 0.03% 104 103 102 101
VN
1,005 1.91 0.19% 989 979 969 959
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,086 6.84 -0.17% 3,975 3,949 3,925 3,900
ASPI
6,171 41.11 0.67% 5,947 5,903 5,860 5,817
Blom
756 1.94 -0.26% 756 749 742 735
ASE
1,794 4.7 -0.26% 1,789 1,777 1,766 1,755
LSX Composite
679 3.2 -0.47% 681 671 662 652
DFM general
2,682 23.27 -0.86% 2,716 2,686 2,656 2,626
MSE TOP 20
18,813 45.57 0.24% 17,951 17,755 17,562 17,370
NIFTY 50
11,901 16.95 0.14% 11,735 11,594 11,455 11,318
All-Share Index
5,748.89 12.67 0.22% 5,673.88 5,631.00 5,588.12 5,545.24
Nikkei Volatility Index
15.85 0.42 2.72% 15.27 15.06 14.85 14.65
Estirad
1,501.66 2.58 0.17% 1,514.74 1,506.21 1,497.83 1,489.46
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australian All
6,914 42.4 0.62% 6,685 6,621 6,557 6,494
ASX 200
6,808 31.69 0.47% 6,578 6,515 6,452 6,390
ASX 50
6,782 47.5 0.71% 6,548 6,485 6,423 6,361
NZX 50
10,892 19.08 0.18% 10,643 10,559 10,475 10,393
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE/JSE TOP 40
50,191 406.2 0.82% 49,561 48,962 48,369 47,784
JALSH-All Share
56,467 412.26 0.74% 55,742 55,065 54,399 53,745
Egypt EGX 30
14,379 177.73 -1.22% 14,344 14,131 13,923 13,716
Casablanca CFG 25
11,627 59.41 0.51% 11,407 11,330 11,255 11,180
Nairobi 20
2,654 0.9 0.03% 2,623 2,603 2,584 2,564
NSE All Share
155 0.5 -0.32% 26,060 25,768 25,480 25,193
DSEI
1,765 275.91 -13.52% 2,008 1,989 1,971 1,953
TUN
6,972 18.33 -0.26% 6,951 6,913 6,875 6,837
GGSECI
2,186 1.62 -0.07% 2,167 2,147 2,128 2,109
NSX Overall
1,327 3.61 -0.27% 1,296 1,277 1,259 1,241
SEMDEX
2,139 3.07 -0.14% 2,111 2,104 2,097 2,089
Gaborone
7,532 0.36 0.00% 7,509 7,488 7,467 7,446
Zimbabwe Industrial Index
820.40 1.37 -0.17% 757.19 737.44 718.16 699.42