بازارهای سهام

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 19,614.81 65.19 0.33% 2.20% 5.51% 12.13% Dec/08
US 500 2,246.19 4.84 0.22% 2.52% 3.83% 9.70% Dec/08
TECH 100 4,859.19 7.25 0.15% 2.64% 0.70% 5.13% Dec/08
NASDAQ 5,417.36 23.59 0.44% 3.17% 3.17% 7.85% Dec/08
US 400 1,677.79 19.51 1.18% 3.09% 10.87% 17.80% Dec/07
US 600 855.31 13.80 1.64% 5.78% 14.30% 26.21% Dec/08
US 2000 1,386.37 21.86 1.60% 5.52% 12.52% 20.99% Dec/08
US VIX 12.64 0.42 3.44% -10.16% -12.10% -35.54% Dec/08

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,931.55 29.32 0.42% 2.65% 0.29% 12.97% Dec/08
FTSE All 3,763.35 15.01 0.40% 2.35% 0.40% 11.29% Dec/08
DAX 11,179.42 192.73 1.75% 6.13% 5.01% 5.54% Dec/08
CAC 40 4,735.48 40.76 0.87% 3.83% 4.23% 1.94% Dec/08
FTSE MIB 18,427.86 297.20 1.64% 7.78% 9.69% -14.29% Dec/08
IBEX 35 9,145.40 185.00 2.06% 5.49% 2.74% -7.20% Dec/08
MICEX 2,207.02 46.51 2.15% 4.01% 9.72% 27.35% Dec/08
AEX 466.67 4.56 0.99% 2.88% 2.71% 6.21% Dec/08
BIST 100 75,929.31 101.47 -0.13% 4.70% -0.37% 1.84% Dec/08
SMI 7,953.68 23.43 0.30% 2.24% 0.71% -7.93% Dec/08
OMXS 30 1,520.15 16.19 1.08% 2.86% 4.35% 5.08% Dec/08
WIG 51,123.43 743.08 1.47% 5.62% 6.03% 14.31% Dec/08
WIG 20 1,921.08 31.57 1.67% 7.69% 7.28% 7.92% Dec/08
Euronext BEL 20 3,565.45 33.62 0.95% 3.33% 0.75% -0.56% Dec/08
Oslo Bors All-Share 751.19 9.18 1.24% 1.90% 7.01% 15.59% Dec/08
ATX 2,592.86 29.28 1.14% 2.91% 5.51% 9.05% Dec/07
OMX Copenhagen 839.18 4.99 0.60% 1.24% 2.02% -16.00% Dec/08
OMX Helsinki 8,655.66 21.31 0.25% 2.84% 3.07% 2.25% Dec/08
OMX Helsinki 25 3,587.10 15.92 0.45% 2.95% 3.21% 8.40% Dec/08
ISEQ 6,395.98 100.03 1.59% 3.36% 2.64% -4.86% Dec/08
Athens General 648.27 8.20 1.28% 5.48% 11.40% 15.81% Dec/08
PSI 20 4,626.90 52.98 1.16% 4.30% 2.93% -10.48% Dec/08
PSI Geral 2,490.05 22.11 0.90% 4.03% 3.23% 2.85% Dec/08
PX 899.57 5.33 0.60% 1.64% 0.20% -3.42% Dec/08
BET 6,861.40 12.91 -0.19% 0.40% 1.19% -3.05% Dec/08
BUX 30,629.48 477.47 1.58% 2.10% 0.87% 30.49% Dec/08
PFTS 266.52 0.00 0.00% 0.20% -0.98% 10.10% Dec/07
SAX 303.12 1.83 -0.60% -0.80% -3.60% 1.66% Dec/08
LuxX 1,711.11 25.01 1.48% 4.58% 5.15% 22.41% Dec/08
CROBEX 1,988.67 0.20 0.01% 0.12% 3.00% 18.35% Dec/08
SOFIX 579.97 2.95 0.51% 2.94% 8.88% 33.80% Dec/08
SBITOP 703.87 4.78 -0.67% 2.39% -3.80% 2.08% Dec/08
OMX Vilnius 561.75 2.48 0.44% 0.52% 1.57% 16.19% Dec/08
BELEX 15 717.08 2.30 0.32% 2.25% 7.83% 13.83% Dec/08
CSE General 64.49 1.08 -1.65% -0.14% -2.80% -3.01% Dec/08
ICEX 1,216.00 10.06 -0.82% -1.09% 1.13% -6.63% Dec/08
Euro Stoxx 50 3,185.79 43.55 1.39% 5.11% 4.24% -2.79% Dec/08
OMX Tallinn 1,048.75 0.92 0.09% -0.06% 3.67% 16.33% Dec/08
OMX Riga 741.84 0.72 -0.10% -0.10% 4.92% 27.00% Dec/08
SASX-10 688.78 0.08 -0.01% -0.66% -2.07% 1.74% Dec/08
MSE 4,497.39 7.58 0.17% 0.63% -0.95% 1.54% Dec/07
MBI 10 2,209.82 1.32 0.06% 0.14% 5.17% 23.86% Dec/07
Euronext 100 907.27 7.68 0.85% 3.38% 2.81% 0.22% Dec/08

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 19,614.81 65.19 0.33% 2.20% 5.51% 12.13% Dec/08
US 500 2,246.19 4.84 0.22% 2.52% 3.83% 9.70% Dec/08
TECH 100 4,859.19 7.25 0.15% 2.64% 0.70% 5.13% Dec/08
NASDAQ 5,417.36 23.59 0.44% 3.17% 3.17% 7.85% Dec/08
US 400 1,677.79 19.51 1.18% 3.09% 10.87% 17.80% Dec/07
US 600 855.31 13.80 1.64% 5.78% 14.30% 26.21% Dec/08
US 2000 1,386.37 21.86 1.60% 5.52% 12.52% 20.99% Dec/08
US VIX 12.64 0.42 3.44% -10.16% -12.10% -35.54% Dec/08
Toronto TSX 15,295.20 57.45 0.38% 1.78% 3.63% 18.22% Dec/08
iBovespa 60,676.57 737.83 -1.20% 1.97% -4.08% 31.60% Dec/08
IPC Mexico 46,360.23 750.33 1.65% 3.29% -2.17% 9.35% Dec/08
S&P/BVL 15,591.84 3,533.91 29.31% 2.82% 3.49% 13.18% Dec/07
Merval 17,196.77 38.44 -0.22% -1.41% 0.34% 29.27% Dec/07
IBC 36,530.48 419.87 1.16% 0.58% 75.94% 149.27% Dec/08
COLCAP 1,314.38 2.44 -0.19% 2.20% -2.99% 23.76% Dec/07
IGPA 21,075.86 46.15 0.22% 0.26% -1.82% 19.74% Dec/07
BCT Corp 31,764.12 0.00 0.00% 0.09% -0.79% 32.15% Dec/08
BVPSI 415.57 0.00 0.00% -0.74% 1.33% 2.75% Dec/08
BSX 1,780.40 1.63 0.09% -0.92% 6.21% 37.36% Dec/08
JSE 183,583.45 318.39 0.17% 2.43% 6.99% 28.83% Dec/08

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 18,974.52 216.05 1.15% 2.98% 9.40% -0.31% Dec/09
SHANGHAI 3,231.13 15.77 0.49% -0.39% 1.89% -6.46% Dec/09
CSI 300 3,492.35 22.21 0.64% -1.05% 3.00% -3.61% Dec/09
SHANGHAI 50 2,376.43 2.58 -0.11% -1.66% 3.80% 0.84% Dec/09
SENSEX 26,694.28 457.41 1.74% 0.51% -2.05% 5.92% Dec/08
KOSPI 2,022.48 8.59 -0.42% 2.63% 0.99% 3.61% Dec/09
Bangladesh DSE General Index 4,871.28 0.00 0.00% 0.66% 0.66% 177.60% Dec/07
JCI 5,303.73 38.37 0.73% 2.02% -2.04% 19.23% Dec/08
TASI 7,118.00 6.10 -0.09% 0.34% 11.57% 1.20% Dec/08
TAIEX 9,383.62 7.76 0.08% 2.11% 2.53% 14.12% Dec/09
Abu Dhabi General 4,517.15 83.41 1.88% 4.84% 4.48% 10.27% Dec/08
SET 50 953.68 1.97 0.21% 0.67% 1.02% 14.78% Dec/08
FKLCI 1,639.89 3.86 -0.23% 0.67% -0.78% -0.69% Dec/09
STI 2,951.60 7.26 -0.25% 1.10% 4.15% 3.64% Dec/09
TA-100 1,264.30 5.07 0.40% 0.43% 2.51% -4.93% Dec/08
Hang Seng 22,821.66 39.18 -0.17% 1.14% -0.08% 5.31% Dec/09
PSEi 7,035.96 13.58 0.19% 2.17% -2.03% 3.16% Dec/09
KSE 100 44,741.98 542.58 1.23% 4.28% 6.01% 35.45% Dec/08
KASE 1,368.03 1.90 0.14% 2.99% 4.04% 55.78% Dec/08
QE 10,053.95 64.66 0.65% 1.41% 0.80% 2.45% Dec/08
HNX 79.48 0.11 0.14% -2.08% -2.33% 1.52% Dec/09
VN 664.26 5.37 0.82% -0.34% -0.90% 17.15% Dec/09
SECTMIND 373.31 0.08 0.02% 1.68% 3.60% -2.12% Dec/07
Kuwait Price 5,589.16 24.43 0.44% 0.62% 2.19% -2.84% Dec/07
MSM TOP 30 5,667.58 11.23 0.20% 1.38% 4.83% 5.75% Dec/08
ASPI 6,337.82 10.52 0.17% 0.46% -1.24% -7.94% Dec/08
Blom 1,231.11 7.91 0.65% 1.11% 1.13% 6.42% Dec/08
ASE 2,163.42 1.20 0.06% -0.05% 1.43% 3.85% Dec/08
LSX Composite 1,014.05 14.43 -1.40% -1.40% 1.49% -13.90% Dec/08
MSE TOP 20 11,084.22 155.55 -1.38% 1.33% 2.77% -7.34% Dec/08
Dubai Financial Market General Index 3,558.68 62.95 1.80% 7.78% 7.16% 7.16% Dec/08

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,617.50 18.54 0.33% 2.09% 3.86% 10.42% Dec/09
ASX 200 5,561.46 19.83 0.36% 2.16% 4.37% 10.40% Dec/09
ASX 50 5,517.40 20.76 0.38% 1.53% 4.26% 10.46% Dec/09
NZX 50 6,892.88 23.13 -0.33% -0.17% 2.36% 14.11% Dec/09

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 25,739.18 65.38 0.25% 1.88% -1.66% -4.45% Dec/08
JALSH-All Share 50,543.44 1,067.38 2.16% 1.23% -0.85% 2.06% Dec/08
FTSE/JSE TOP 40 43,891.07 963.90 2.25% 1.10% -1.36% -1.47% Dec/08
Egypt EGX 30 11,348.37 154.14 -1.34% -0.92% 12.40% 71.63% Dec/07
Casablanca CFG 25 10,753.18 31.98 0.30% 1.27% 1.63% 19.27% Dec/08
Nairobi 20 3,180.56 0.92 -0.03% -2.16% -1.79% -18.03% Dec/08
NSE All Share 13.70 5.99 -30.42% -10.16% -15.43% -25.46% Dec/07
DSEI 2,277.37 205.08 9.90% 0.21% -9.10% -4.16% Dec/08
TUN 5,467.06 8.39 -0.15% -0.93% -0.94% 11.15% Dec/08
GGSECI 1,544.10 16.16 1.06% -0.97% -9.13% -21.59% Dec/08
Gaborone 9,492.85 0.39 0.00% -2.79% -2.24% -10.34% Dec/08
NSX Overall 1,098.70 31.95 3.00% 3.16% 3.34% 23.55% Dec/08
SEMDEX 1,806.28 0.05 0.00% 0.18% 0.15% -0.03% Dec/08