شاخص یاب

سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2018-06
نرخ تورم 3.1 2018-10
نرخ بهره 7.25 2018-10
موازنه تجاری -850 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 176 2018-11
بازار سهام 5994 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 87.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2264445 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 12928685 LKR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502124 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 160674 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 161305 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55848 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100979 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1370120 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197160 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24361 LKR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.6 % 2018-06
افراد شاغل 7970154 2018-06
افراد بیکار 372135 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.1 % 2018-06
جمعیت 21.44 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 95.4 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 52100 LKR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 LKR / ماه 2018-12
حداقل دستمزد 10000 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 LKR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 LKR / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 21.8 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 128 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.8 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 133 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 146 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 142 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی -2.3 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 10 % 2018-11
عرضه پول M0 619580 LKR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 791550 LKR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 6243720 LKR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 8520201 LKR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 1386167 LKR - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 7.1 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 1766798 LKR - میلیون 2018-07
نرخ وام 8.5 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -850 USD - میلیون 2018-08
صادرات 1037 USD - میلیون 2018-08
واردات 1887 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -1127 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2017-12
بدهی خارجی 53487 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-08
ورود توریست 153123 2018-10
ذخایر طلا 19.9 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 719 USD - میلیون 2018-06
حواله 534 USD - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 2.91 2016-12
درآمد گردشگری 372 USD - میلیون 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 % 2017-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -733494 LKR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1130674 LKR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 LKR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 10994448 LKR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 1839562 LKR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 1842 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.1 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 81 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1217426 LKR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 8147 2018-07
سرعت اینترنت 8527 KBps 2017-03
آدرس های IP 85420 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 78 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 56 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 54.1 2018-09
تولید صنعتی 1.1 % 2018-07
شاخص PMI خدمات 53 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8262817 LKR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 15.2 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 5274338 LKR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 11.74 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 804 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 2824 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 217 mm 2015-12
درجه حرارت 26.51 celsius 2015-12