شاخص یاب

سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2018-03
نرخ تورم 4.4 2018-06
نرخ بهره 7.25 2018-07
موازنه تجاری -933 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 160 2018-07
بازار سهام 6182 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 87.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2223856 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 12928685 LKR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502124 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 154906 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 164173 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 690910 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 59172 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 95951 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1269230 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 222731 LKR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24972 LKR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2018-03
افراد شاغل 8299911 2017-12
افراد بیکار 342210 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52 % 2018-03
جمعیت 21.44 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 95.5 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 42700 LKR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 25100 LKR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 10000 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500 LKR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 17.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 125 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 3.4 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 133 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 151 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 132 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 2 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 10.03 % 2018-07
عرضه پول M0 598054 LKR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 790970 LKR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 6047720 LKR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 7824839 LKR - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 1566324 LKR - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 7.1 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 1604834 LKR - میلیون 2017-12
نرخ وام 8.5 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -933 USD - میلیون 2018-05
صادرات 924 USD - میلیون 2018-05
واردات 1857 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -709 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2017-12
بدهی خارجی 52090 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2018-04
ورود توریست 146828 2018-06
ذخایر طلا 22.3 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 387 USD - میلیون 2018-03
حواله 580 USD - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 2.91 2016-12
درآمد گردشگری 240 USD - میلیون 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 % 2017-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -733494 LKR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1130674 LKR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 LKR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 10654098 LKR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 1839562 LKR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 1842 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.7 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 78 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 1217426 LKR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 3952 2017-12
سرعت اینترنت 8527 KBps 2017-03
آدرس های IP 85420 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 87 نقاط شاخص 2018-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 111 2017-12
شاخص PMI تولید 57.6 2018-06
تولید صنعتی 1.9 % 2018-05
شاخص PMI خدمات 58.7 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8262817 LKR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 23.8 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 5024465 LKR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 11.42 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 778 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 2722 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 217 mm 2015-12
درجه حرارت 26.51 celsius 2015-12