سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-03
نرخ بیکاری 4.1 2017-03
نرخ تورم 4.8 2017-07
نرخ بهره 7.25 2017-08
موازنه تجاری -554 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 153 2017-08
بازار سهام 6395 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 81.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2161770 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 11506217 LKR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263243 LKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156419 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 197182 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 405746 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 60794 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 170666 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1207523 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 214586 LKR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22441 LKR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-03
افراد شاغل 8230207 2017-03
افراد بیکار 352875 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.7 % 2017-03
دستمزد 8839 LKR / ماه 2008-12
جمعیت 21.2 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 95.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 55614 LKR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 30890 LKR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 LKR / ماه 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25000 LKR / ماه 2016-03
نرخ بیکاری جوانان 18.5 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.8 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 122 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 4.9 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 128 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 130 نقاط شاخص 2017-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.2 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 4.8 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 19.6 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 10.62 % 2017-08
عرضه پول M0 552778 LKR - میلیون 2016-12
عرضه پول M1 741800 LKR - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 5214400 LKR - میلیون 2017-05
ترازنامه بانک 7056045 LKR - میلیون 2017-04
ذخایر ارزی 776467 LKR - میلیون 2017-03
نرخ بهره سپرده 6 % 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 1397222 LKR - میلیون 2017-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -554 USD - میلیون 2017-06
صادرات 987 USD - میلیون 2017-06
واردات 1541 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -708 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2016-12
بدهی خارجی 46514 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 87.66 نقاط شاخص 2017-05
ورود توریست 205482 2017-07
ذخایر طلا 22.24 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76 USD - میلیون 2017-03
حواله 569 USD - میلیون 2017-02
شاخص تروریسم 3.49 2015-12
درآمد گردشگری 323 USD - میلیون 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -640325 LKR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 1015107 LKR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2333883 LKR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 9702466 LKR - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 1693558 LKR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2058 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 78 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 373245 LKR - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 4028 ماشین 2016-12
اطمینان کسب و کار 95 2017-03
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 71 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 110 2016-12
شاخص PMI تولید 54.3 2017-07
تولید صنعتی 0.3 % 2017-06
شاخص PMI خدمات 59.1 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8003789 LKR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 23.8 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 4388491 LKR - میلیون 2017-04
نرخ وام بانکی 11.7 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 2802 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12