سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2017-12
نرخ بیکاری 4 2017-12
نرخ تورم 3.8 2018-04
نرخ بهره 7.25 2018-05
موازنه تجاری -871 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 158 2018-05
بازار سهام 6491 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 81.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2623541 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 12928685 LKR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502124 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178263 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 169399 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 346170 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 63989 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124181 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1405315 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 303746 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23837 LKR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2017-12
افراد شاغل 8299911 2017-12
افراد بیکار 342210 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.1 % 2017-12
جمعیت 21.44 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 96 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 42700 LKR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 25100 LKR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 10000 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500 LKR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 17.4 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 125 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 3.4 % 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 132 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 143 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 130 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 5.1 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 9.1 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 10.02 % 2018-05
عرضه پول M0 598054 LKR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 841180 LKR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 5995490 LKR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 7596346 LKR - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 1141673 LKR - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 7.1 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 1601147 LKR - میلیون 2017-10
نرخ وام 8.5 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -871 USD - میلیون 2018-03
صادرات 1108 USD - میلیون 2018-03
واردات 1979 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -1104 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2017-12
بدهی خارجی 51909 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2018-01
ورود توریست 180429 2018-04
ذخایر طلا 22.2 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 964 USD - میلیون 2017-12
حواله 580 USD - میلیون 2018-02
شاخص تروریسم 2.91 2016-12
درآمد گردشگری 433 USD - میلیون 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 % 2017-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -733494 LKR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1130674 LKR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 LKR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 10313045 LKR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 1839562 LKR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 1842 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10.3 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 78 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 1217426 LKR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 2439 2017-10
سرعت اینترنت 8527 KBps 2017-03
آدرس های IP 85420 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 97 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 111 2017-12
شاخص PMI تولید 45.5 2018-04
تولید صنعتی 0.1 % 2018-03
شاخص PMI خدمات 53.2 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8262817 LKR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 23.8 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 4901732 LKR - میلیون 2018-02
نرخ وام بانکی 11.55 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 778 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 2722 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 217 mm 2015-12
درجه حرارت 26.51 celsius 2015-12