سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2017-06
نرخ بیکاری 4.5 2017-06
نرخ تورم 7.1 2017-09
نرخ بهره 7.25 2017-09
موازنه تجاری -856 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 154 2017-10
بازار سهام 6573 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 81.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2211612 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 11506217 LKR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263243 LKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153981 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 176468 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292458 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 56120 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 195555 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1329429 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211725 LKR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23271 LKR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2017-06
افراد شاغل 8230207 2017-03
افراد بیکار 352875 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.7 % 2017-03
جمعیت 21.2 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 95.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 55614 LKR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 30890 LKR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 LKR / ماه 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25000 LKR / ماه 2016-03
نرخ بیکاری جوانان 18.5 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.1 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 123 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 6 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 125 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 135 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 133 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.9 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 10.4 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 18.1 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 10.06 % 2017-10
عرضه پول M0 560572 LKR - میلیون 2017-05
عرضه پول M1 759140 LKR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 5423040 LKR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 7155004 LKR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 1031584 LKR - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 6.2 % 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 1604775 LKR - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -856 USD - میلیون 2017-08
صادرات 1001 USD - میلیون 2017-08
واردات 1857 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -795 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2016-12
بدهی خارجی 49147 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-08
ورود توریست 145077 2017-09
ذخایر طلا 22.3 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 395 USD - میلیون 2017-06
حواله 557 USD - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 3.49 2015-12
درآمد گردشگری 328 USD - میلیون 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -640325 LKR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 1015107 LKR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2333883 LKR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 9702466 LKR - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 1693558 LKR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2058 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 78 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 373245 LKR - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 3264 ماشین 2017-05
اطمینان کسب و کار 85 2017-06
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 110 2016-12
شاخص PMI تولید 59 2017-09
تولید صنعتی 4.8 % 2017-08
شاخص PMI خدمات 57 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8003789 LKR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 23.8 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 4500739 LKR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 11.37 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 2802 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 11 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12