سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 2017-09
نرخ بیکاری 4.2 2017-09
نرخ تورم 5.8 2018-01
نرخ بهره 7.25 2018-02
موازنه تجاری -1029 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 155 2018-02
بازار سهام 6577 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 81.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2351384 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 11506217 LKR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3263243 LKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153543 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 155299 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 362018 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 54670 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108246 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367740 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273057 LKR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24583 LKR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-09
افراد شاغل 8163869 2017-09
افراد بیکار 358350 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 53.6 % 2017-09
جمعیت 21.2 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 95.8 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 42700 LKR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 25100 LKR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 10000 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500 LKR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 18.3 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.8 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 124 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 4.3 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 132 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 146 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 129 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 10.5 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 14.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 10 % 2018-02
عرضه پول M0 581695 LKR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 751290 LKR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 5549950 LKR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 7435650 LKR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 1127879 LKR - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 6.2 % 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 1674067 LKR - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1029 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1020 USD - میلیون 2017-12
واردات 2048 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -426 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2016-12
بدهی خارجی 50202 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 113 نقاط شاخص 2017-11
ورود توریست 246972 2018-01
ذخایر طلا 22.25 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80 USD - میلیون 2017-09
حواله 562 USD - میلیون 2017-11
شاخص تروریسم 2.91 2016-12
درآمد گردشگری 287 USD - میلیون 2017-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 % 2016-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -640325 LKR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 1015107 LKR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2333883 LKR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 10269140 LKR - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 1693558 LKR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2058 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.3 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 78 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 373245 LKR - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 3872 2017-08
سرعت اینترنت 8527 KBps 2017-03
آدرس های IP 85420 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 95 نقاط شاخص 2017-09
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 111 2017-12
شاخص PMI تولید 51.7 2018-01
تولید صنعتی 4.3 % 2017-12
شاخص PMI خدمات 56.6 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8003789 LKR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 23.8 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 4672832 LKR - میلیون 2017-10
نرخ وام بانکی 11.43 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 770 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 2722 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 217 mm 2015-12
درجه حرارت 26.51 celsius 2015-12