شاخص یاب

سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2018-03
نرخ تورم 5.9 2018-08
نرخ بهره 7.25 2018-08
موازنه تجاری -795 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 169 2018-09
بازار سهام 5905 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 87.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2264445 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 12928685 LKR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502124 LKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 160674 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 161305 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55848 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100979 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1370120 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197160 LKR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24361 LKR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2018-03
افراد شاغل 7961358 2018-03
افراد بیکار 372135 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 52 % 2018-03
جمعیت 21.44 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 95.5 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 42700 LKR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 25100 LKR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 10000 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700 LKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500 LKR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 21.8 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.9 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 128 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 135 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 152 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 138 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 7.5 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.6 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 10.01 % 2018-09
عرضه پول M0 611450 LKR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 804510 LKR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 6120850 LKR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 8302411 LKR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 1466563 LKR - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 7.1 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7.5 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 1850997 LKR - میلیون 2018-05
نرخ وام 8.5 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -795 USD - میلیون 2018-06
صادرات 1024 USD - میلیون 2018-06
واردات 1819 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -709 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2017-12
بدهی خارجی 52090 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2018-06
ورود توریست 200359 2018-08
ذخایر طلا 22.3 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 387 USD - میلیون 2018-03
حواله 580 USD - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 2.91 2016-12
درآمد گردشگری 240 USD - میلیون 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 % 2017-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -733494 LKR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1130674 LKR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 LKR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 10654098 LKR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 1839562 LKR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 1842 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 81 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1217426 LKR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 8129 2018-05
سرعت اینترنت 8527 KBps 2017-03
آدرس های IP 85420 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 78 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 111 2017-12
شاخص PMI تولید 58.2 2018-08
تولید صنعتی 0.4 % 2018-06
شاخص PMI خدمات 57 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8262817 LKR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 15.2 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 5183351 LKR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 11.52 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 797 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 2824 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 217 mm 2015-12
درجه حرارت 26.51 celsius 2015-12