شاخص یاب

اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ بیکاری 14.55 2018-09
نرخ تورم 2.3 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -3057300 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 9074 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.64 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1311 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 303017 EUR - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65299 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 32406 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7659 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17705 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38725 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49717 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200117 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65754 EUR - میلیون 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.55 % 2018-09
افراد شاغل 19528 هزار 2018-09
افراد بیکار 3223 هزار 2018-10
استخدام تمام وقت 16814 هزار 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2714 هزار 2018-09
تغییر نرخ بیکاری 52.2 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 6.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 34.3 % 2018-09
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 112 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 51.56 هزار 2018-10
دستمزد 1952 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 859 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 46.66 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 64.01 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.73 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1150 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1 % 2018-10
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 % 2018-09
قیمت صادرات 111 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2018-11
عرضه پول M1 979588 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1183397 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1227582 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 2673 EUR - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 60777 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 450834 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 736602 EUR - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 0.9 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3057300 EUR هزار 2018-08
صادرات 20714800 EUR هزار 2018-08
واردات 23772100 EUR هزار 2018-08
حساب جاری 1830 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 2880 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 388 EUR - میلیون 2018-08
حواله 3347 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 8924 هزار 2018-09
ذخایر طلا 282 تن 2018-09
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 1991484000 EUR هزار 2018-06
شاخص تروریسم 1.7 2016-12
درآمد گردشگری 8032 EUR - میلیون 2018-08
فروش اسلحه 814 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 % 2017-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -13245 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 56107 EUR - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 % 2017-12
بدهی های دولت 1163885055 EUR هزار 2018-06
درخواست پناهندگی 3800 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 15686 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2.5 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 51.8 2018-10
شاخص PMI خدمات 54 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -0.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-09
تولید صنعتی -0.2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 78.5 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 2255 EUR - میلیون 2018-09
ورشکستگی 1079 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
تولید خودرو 1532 صد واحد 2018-09
ثبت خودرو 106170 2018-09
مجموع فروش خودرو 88410 2018-10
سرعت اینترنت 15487 KBps 2017-03
آدرس های IP 14575619 IP 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 22286 گیگاوات ساعت 2018-09
سفارشات کارخانه 7.5 % 2018-08
استخراج معدن -13.6 % 2018-09
تولید فولاد 1267 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 172064 EUR - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 230251 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 12.45 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 655297176 EUR هزار 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 1184281 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 1.31 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.55 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.5 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 100 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2.2 % 2018-08
شاخص مسکن 1588 EUR / مربع متر 2018-06
فروش خانه موجود 36.46 هزار 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 77.1 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1.37 هزار واحد 2018-06
میزان قبول وام های رهنی 28755 واحد 2018-08
فروش خانه جدید 8.18 هزار 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.3 mm 2015-12
درجه حرارت 8.43 celsius 2015-12