اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 17.22 2017-06
نرخ تورم 1.5 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -1431000 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 10386 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1232 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 285293 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57238 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 31450 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6637 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14652 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 36790 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48137 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 190602 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60500 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.22 % 2017-06
افراد شاغل 18813 هزار 2017-06
افراد بیکار 3477 هزار 2017-07
استخدام تمام وقت 15943 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2870 هزار 2017-06
تغییر نرخ بیکاری -26.89 هزار 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 8.9 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 39.2 % 2017-06
هزینه های کار 97.7 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 50.82 هزار 2017-07
دستمزد 1829 EUR / ماه 2017-03
حداقل دستمزد 826 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 46.53 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-03
نرخ اشتغال 62.04 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.84 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1049 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 871 EUR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2110 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 876 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.4 % 2017-07
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2017-06
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2017-05
تورم مواد غذایی 0.1 % 2017-08
CPI Housing Utilities 103 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2017-08
عرضه پول M1 869680 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1142243 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1204347 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 2683 EUR - میلیارد 2017-05
ذخایر ارزی 56071 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 481869 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 655884 EUR - میلیون 2017-07
میزان رشد وام 1.7 % 2017-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1431000 EUR هزار 2017-05
صادرات 25359000 EUR هزار 2017-05
واردات 26790000 EUR هزار 2017-05
حساب جاری 2569 EUR - میلیون 2017-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-05
گردش سرمایه -1657 EUR - میلیون 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3099 EUR - میلیون 2017-05
حواله 2769 EUR - میلیون 2017-03
ورود توریست 8432 هزار 2017-06
ذخایر طلا 282 تن 2017-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-02
بدهی خارجی 1910722000 EUR هزار 2017-03
شاخص تروریسم 1.2 2015-12
درآمد گردشگری 5070 EUR - میلیون 2017-05
فروش اسلحه 483 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -13252 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 52909 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 % 2016-12
بدهی های دولت 1128718980 EUR هزار 2017-03
درخواست پناهندگی 2365 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 14994 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.8 2017-07
شاخص PMI تولید 54 2017-07
شاخص PMI خدمات 57.6 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 2.7 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2017-06
تولید صنعتی 2.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 79.07 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 2 2017-07
تغییرات موجودی انبار 1321 EUR - میلیون 2017-03
ورشکستگی 1457 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
تولید خودرو 2002 صد Units 2017-06
ثبت خودرو 106314 ماشین 2017-07
مجموع فروش خودرو 109948 2017-07
تولید سیمان 1381 هزاران تن 2017-05
شاخص رقابتی 4.68 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 32 2017-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 32 2016-12
تولید الکتریسیته 22212 گیگاوات ساعت 2017-02
سفارشات کارخانه 6.9 % 2017-06
استخراج معدن 1.2 % 2017-06
تولید فولاد 1261 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 163045 EUR - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 191615 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی -3.42 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 648282649 EUR هزار 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 1234242 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 1.51 % 2017-06
قیمت گازوئیل 1.39 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 107 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -5.6 % 2017-05
شاخص مسکن 1526 EUR / مربع متر 2017-03
فروش خانه موجود 36.24 هزار 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 0.67 هزار 2017-03
میزان قبول وام های رهنی 29012 واحد 2017-05
فروش خانه جدید 7.9 هزار 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2016-12