اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-03
نرخ بیکاری 16.74 2018-03
نرخ تورم 1.1 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -830631 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 9826 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.47 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1232 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296207 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61277 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31450 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7925 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15653 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38938 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48908 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 196146 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62881 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.74 % 2018-03
افراد شاغل 18874 هزار 2018-03
افراد بیکار 3304 هزار 2018-04
استخدام تمام وقت 16060 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 2814 هزار 2018-03
تغییر نرخ بیکاری -86.68 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 7.1 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 35 % 2018-03
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 51.47 هزار 2018-04
دستمزد 2020 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 859 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 46.53 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 62.07 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.46 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1100 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 810 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-04
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 % 2018-04
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2018-05
عرضه پول M1 921060 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1142577 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1208857 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 2702 EUR - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 57784 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 460057 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 711739 EUR - میلیون 2018-04
میزان رشد وام 1 % 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -830631 EUR هزار 2018-03
صادرات 25605527 EUR هزار 2018-03
واردات 26436200 EUR هزار 2018-03
حساب جاری -450 EUR - میلیون 2018-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه -588 EUR - میلیون 2018-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1705 EUR - میلیون 2018-02
حواله 3083 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 5384 هزار 2018-03
ذخایر طلا 282 تن 2018-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-01
بدهی خارجی 1918114000 EUR هزار 2017-12
شاخص تروریسم 1.7 2016-12
درآمد گردشگری 3209 EUR - میلیون 2018-02
فروش اسلحه 814 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 % 2017-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4459 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 54127 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 % 2017-12
بدهی های دولت 1144298328 EUR هزار 2017-12
درخواست پناهندگی 2830 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 15686 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.5 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 54.4 2018-04
شاخص PMI خدمات 55.6 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 5.1 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-03
تولید صنعتی 2.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 80.2 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 1880 EUR - میلیون 2017-12
ورشکستگی 1457 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
تولید خودرو 2116 صد واحد 2018-03
ثبت خودرو 121182 2018-04
مجموع فروش خودرو 113816 2018-04
سرعت اینترنت 15487 KBps 2017-03
آدرس های IP 14575619 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 28 2017-12
تولید الکتریسیته 23269 گیگاوات ساعت 2018-02
سفارشات کارخانه 3.9 % 2018-03
استخراج معدن 14 % 2018-03
تولید فولاد 1310 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.9 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 167438 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 225629 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 10.28 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 646733656 EUR هزار 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1194731 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1.28 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.8 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 17.1 % 2018-03
شاخص مسکن 1559 EUR / مربع متر 2017-12
فروش خانه موجود 32.54 هزار 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 0.27 هزار 2017-12
میزان قبول وام های رهنی 27945 واحد 2018-02
فروش خانه جدید 7.04 هزار 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.3 mm 2015-12
درجه حرارت 8.43 celsius 2015-12