شاخص یاب

اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 9069 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.36 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 14.55 2018-09
نرخ تورم 1.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -3836500 2018-10
حساب جاری 294 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
اطمینان کسب و کار -2.7 2018-12
شاخص PMI تولید 51.1 2018-12
شاخص PMI خدمات 54 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1311 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 302695 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65024 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 32406 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7499 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17713 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38333 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49354 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200131 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65304 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.55 2018-09
افراد شاغل 19528 2018-09
افراد بیکار 3188 2018-12
استخدام تمام وقت 16814 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2714 2018-09
تغییر نرخ بیکاری -50.6 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 6.6 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 34.1 2018-11
هزینه های کار 102 2018-06
بهره وری 112 2018-09
پست های خالی شغلی 32.72 2018-12
دستمزد 1843 2018-09
حداقل دستمزد 1050 2019-06
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-06
نرخ اشتغال 64.01 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.73 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2018-12
اندازه اصل تورم 0.9 2018-12
قیمت تولید 105 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3 2018-11
قیمت صادرات 114 2018-10
قیمت واردات 114 2018-10
تورم مواد غذایی 1.3 2018-12
CPI مسکن آب و برق 108 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-01
عرضه پول M1 992581 2018-11
عرضه پول M2 1193101 2018-11
عرضه پول M3 1239413 2018-11
ترازنامه بانک 2655 2018-09
ذخایر ارزی 61708 2018-12
وام به بخش خصوصی 452288 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 748612 2018-12
میزان رشد وام 1.6 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3836500 2018-10
حساب جاری 294 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-12
صادرات 26413300 2018-10
واردات 30249900 2018-10
رابطه مبادله 100 2018-10
گردش سرمایه 3873 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -9659 2018-10
حواله 2552 2018-09
ورود توریست 4550 2018-11
ذخایر طلا 282 2018-12
تولید نفت خام 2 2018-08
بدهی خارجی 2003697000 2018-09
شاخص تروریسم 1.7 2016-12
درآمد گردشگری 6021 2018-10
فروش اسلحه 814 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
ارزش بودجه دولت -12378 2018-11
هزینه های دولت 55858 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2017-12
بدهی های دولت 1175703594 2018-09
درخواست پناهندگی 3800 2018-08
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 15686 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2.7 2018-12
شاخص PMI تولید 51.1 2018-12
شاخص PMI خدمات 54 2018-12
تولید صنعتی -2.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2018-11
تولید صنعتی -1.2 2018-11
استفاده از ظرفیت 78.5 2018-12
تغییرات موجودی انبار 2177 2018-09
ورشکستگی 1079 2018-09
تولید خودرو 2063 2018-11
ثبت خودرو 113838 2018-12
مجموع فروش خودرو 98587 2018-12
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 23662 2018-11
سفارشات کارخانه 5.8 2018-10
استخراج معدن -21.9 2018-11
تولید فولاد 1302 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 172118 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 201373 2018-09
پس انداز های شخصی -1.18 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 648306635 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 1193037 2018-11
نرخ وام بانکی 1.46 2018-11
قیمت گازوئیل 1.38 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 100 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.1 2018-10
شاخص مسکن 1590 2018-09
فروش خانه موجود 34.11 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 77.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 0.86 2018-09
میزان قبول وام های رهنی 30356 2018-10
فروش خانه جدید 8.04 2018-11