اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 16.38 2017-09
نرخ تورم 1.6 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -2147700 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-11
بازار سهام 10058 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.49 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1232 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287262 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57923 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 31450 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6705 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14769 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 37071 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48152 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 192239 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61181 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.38 % 2017-09
افراد شاغل 19049 هزار 2017-09
افراد بیکار 3448 هزار 2017-10
استخدام تمام وقت 16323 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2726 هزار 2017-09
تغییر نرخ بیکاری 56.8 هزار 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 8.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 37.2 % 2017-09
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 48.44 هزار 2017-10
دستمزد 1942 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 826 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 46.53 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.9 % 2017-06
نرخ اشتغال 62.8 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.92 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1100 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 810 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-10
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2017-09
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.3 % 2017-10
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.37 % 2017-11
عرضه پول M1 886612 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1146393 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1208740 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 2708 EUR - میلیارد 2017-09
ذخایر ارزی 58009 EUR - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 475147 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 675712 EUR - میلیون 2017-10
میزان رشد وام 0.8 % 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2147700 EUR هزار 2017-10
صادرات 23258000 EUR هزار 2017-09
واردات -25405000 EUR هزار 2017-09
حساب جاری 2618 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 7387 EUR - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1218 EUR - میلیون 2017-08
حواله 3195 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 8835 هزار 2017-09
ذخایر طلا 282 تن 2017-06
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2017-06
بدهی خارجی 1924551000 EUR هزار 2017-06
شاخص تروریسم 1.2 2015-12
درآمد گردشگری 7777 EUR - میلیون 2017-08
فروش اسلحه 483 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -17028 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 53081 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 % 2016-12
بدهی های دولت 1137852716 EUR هزار 2017-06
درخواست پناهندگی 2830 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 14994 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.5 2017-10
شاخص PMI تولید 55.8 2017-10
شاخص PMI خدمات 54.6 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 3.4 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2017-09
تولید صنعتی 4.4 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 79.07 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 3 2017-09
تغییرات موجودی انبار 1483 EUR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 975 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
تولید خودرو 2011 صد واحد 2017-09
ثبت خودرو 112712 ماشین 2017-10
مجموع فروش خودرو 94676 2017-10
سرعت اینترنت 15487 KBps 2017-03
آدرس های IP 14575619 IP 2017-03
تولید سیمان 1381 هزاران تن 2017-05
شاخص رقابتی 4.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 28 2017-12
تولید الکتریسیته 21556 گیگاوات ساعت 2017-09
سفارشات کارخانه 14.9 % 2017-09
استخراج معدن 14.6 % 2017-09
تولید فولاد 1253 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.6 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 164600 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 227733 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 14.75 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 655928092 EUR هزار 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 1221026 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 1.47 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.42 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.4 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.4 % 2017-08
شاخص مسکن 1530 EUR / مربع متر 2017-06
فروش خانه موجود 31.56 هزار 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 0.49 هزار 2017-06
میزان قبول وام های رهنی 26583 واحد 2017-08
فروش خانه جدید 7.05 هزار 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17 mm 2015-12
درجه حرارت 8 celsius 2015-12