اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
نرخ بیکاری 16.55 2017-12
نرخ تورم 1.1 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -2050000 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 9719 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.37 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1232 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296207 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61277 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31450 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7925 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15653 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38938 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48908 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 196146 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62881 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.55 % 2017-12
افراد شاغل 18998 هزار 2017-12
افراد بیکار 3350 هزار 2018-02
استخدام تمام وقت 16193 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2805 هزار 2017-12
تغییر نرخ بیکاری -6.28 هزار 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 7.1 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 36 % 2018-01
هزینه های کار 96.6 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 45.38 هزار 2018-02
دستمزد 2020 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 859 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 46.53 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 62.57 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.8 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1100 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 810 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-02
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 % 2018-01
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.37 % 2018-03
عرضه پول M1 905588 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 1139952 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 1197763 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 2735 EUR - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 57321 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 475576 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 700944 EUR - میلیون 2018-02
میزان رشد وام 1.3 % 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2050000 EUR هزار 2017-12
صادرات 21971000 EUR هزار 2017-12
واردات 24021000 EUR هزار 2017-12
حساب جاری 2641 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2016-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 8428 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5416 EUR - میلیون 2017-12
حواله 2531 EUR - میلیون 2017-09
ورود توریست 4110 هزار 2018-01
ذخایر طلا 282 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-10
بدهی خارجی 1912296000 EUR هزار 2017-09
شاخص تروریسم 1.7 2016-12
درآمد گردشگری 3098 EUR - میلیون 2017-12
فروش اسلحه 483 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -18317 EUR - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 54127 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 % 2016-12
بدهی های دولت 1136170629 EUR هزار 2017-09
درخواست پناهندگی 2205 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 14994 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.9 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 56 2018-02
شاخص PMI خدمات 57.3 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 1.2 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 % 2018-01
تولید صنعتی 5.2 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 80.03 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1880 EUR - میلیون 2017-12
ورشکستگی 1380 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید خودرو 1870 صد واحد 2018-01
ثبت خودرو 119523 2017-12
مجموع فروش خودرو 110474 2018-02
سرعت اینترنت 15487 KBps 2017-03
آدرس های IP 14575619 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 28 2017-12
تولید الکتریسیته 24339 گیگاوات ساعت 2018-01
سفارشات کارخانه 6.9 % 2017-12
استخراج معدن 19 % 2017-12
تولید فولاد 1167 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.7 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 167438 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 193623 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی -0.71 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 646568769 EUR هزار 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 1208327 EUR - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 1.36 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.49 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.8 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.6 % 2018-01
شاخص مسکن 1559 EUR / مربع متر 2017-12
فروش خانه موجود 39.02 هزار 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 0.27 هزار 2017-12
میزان قبول وام های رهنی 20681 واحد 2017-12
فروش خانه جدید 8.27 هزار 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.3 mm 2015-12
درجه حرارت 8.43 celsius 2015-12