اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 17.22 2017-06
نرخ تورم 1.6 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -1259000 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.2 2017-09
بازار سهام 10307 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.54 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1232 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287262 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57923 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 31450 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6705 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14769 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 37071 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48152 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 192239 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61181 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.22 % 2017-06
افراد شاغل 18813 هزار 2017-06
افراد بیکار 3489 هزار 2017-08
استخدام تمام وقت 15943 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2870 هزار 2017-06
تغییر نرخ بیکاری 46.4 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 8.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 38.6 % 2017-07
هزینه های کار 97.7 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 36.15 هزار 2017-08
دستمزد 1942 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 826 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 46.53 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.9 % 2017-06
نرخ اشتغال 62.04 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.84 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1049 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 871 EUR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2110 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 876 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-08
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2017-07
قیمت صادرات 107 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 0 % 2017-08
CPI Housing Utilities 103 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2017-09
عرضه پول M1 866783 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1134779 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 1190112 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 2683 EUR - میلیارد 2017-05
ذخایر ارزی 56095 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 483598 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 663257 EUR - میلیون 2017-08
میزان رشد وام 1.2 % 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1259000 EUR هزار 2017-06
صادرات 23979000 EUR هزار 2017-06
واردات 25238000 EUR هزار 2017-06
حساب جاری 1411 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 2288 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1501 EUR - میلیون 2017-06
حواله 2769 EUR - میلیون 2017-03
ورود توریست 10511 هزار 2017-07
ذخایر طلا 282 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 1910722000 EUR هزار 2017-03
شاخص تروریسم 1.2 2015-12
درآمد گردشگری 6252 EUR - میلیون 2017-06
فروش اسلحه 483 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -21604 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 53081 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 % 2016-12
بدهی های دولت 1128718980 EUR هزار 2017-03
درخواست پناهندگی 2350 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 14994 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -0.4 2017-08
شاخص PMI تولید 52.4 2017-08
شاخص PMI خدمات 56 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 1.9 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2017-07
تولید صنعتی 2.3 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 79.07 % 2017-09
میزان سفارشات جدید -3 2017-08
تغییرات موجودی انبار 1483 EUR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 1457 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
تولید خودرو 2002 صد Units 2017-06
ثبت خودرو 106314 ماشین 2017-07
مجموع فروش خودرو 72410 2017-08
تولید سیمان 1381 هزاران تن 2017-05
شاخص رقابتی 4.68 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 32 2017-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 32 2016-12
تولید الکتریسیته 22212 گیگاوات ساعت 2017-02
سفارشات کارخانه 6.9 % 2017-06
استخراج معدن 8.6 % 2017-07
تولید فولاد 1000 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 164600 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 191615 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی -3.42 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 648282649 EUR هزار 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 1228388 EUR - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 1.34 % 2017-07
قیمت گازوئیل 1.41 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 107 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.4 % 2017-07
شاخص مسکن 1526 EUR / مربع متر 2017-03
فروش خانه موجود 32.05 هزار 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 0.67 هزار 2017-03
میزان قبول وام های رهنی 29516 واحد 2017-06
فروش خانه جدید 6.79 هزار 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2016-12