اسپانیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 16.38 2017-09
نرخ تورم 1.1 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -2511365 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-01
بازار سهام 10520 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.47 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1232 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292541 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 60079 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 31450 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7673 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15234 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 37993 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48233 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194554 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62767 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.38 % 2017-09
افراد شاغل 19049 هزار 2017-09
افراد بیکار 3405 هزار 2017-12
استخدام تمام وقت 16323 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2726 هزار 2017-09
تغییر نرخ بیکاری -61.5 هزار 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 7.9 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 37.9 % 2017-11
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 40.1 هزار 2017-12
دستمزد 1809 EUR / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 826 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 46.53 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-09
نرخ اشتغال 62.8 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.92 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1100 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 810 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.8 % 2017-12
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-11
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 1.7 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.34 % 2018-01
عرضه پول M1 904255 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1145017 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1216637 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 2708 EUR - میلیارد 2017-09
ذخایر ارزی 57877 EUR - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 477937 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 695027 EUR - میلیون 2017-12
میزان رشد وام 0.8 % 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2511365 EUR هزار 2017-10
صادرات 24240877 EUR هزار 2017-10
واردات 26752200 EUR هزار 2017-10
حساب جاری 1678 EUR - میلیون 2017-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-10
گردش سرمایه 5856 EUR - میلیون 2017-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1895 EUR - میلیون 2017-10
حواله 2531 EUR - میلیون 2017-09
ورود توریست 4401 هزار 2017-11
ذخایر طلا 282 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-09
بدهی خارجی 1912296000 EUR هزار 2017-09
شاخص تروریسم 1.7 2016-12
درآمد گردشگری 5688 EUR - میلیون 2017-10
فروش اسلحه 483 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -18317 EUR - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 53571 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 % 2016-12
بدهی های دولت 1136170629 EUR هزار 2017-09
درخواست پناهندگی 2830 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 14994 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.6 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 55.8 2017-12
شاخص PMI خدمات 54.6 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 4.2 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2017-11
تولید صنعتی 8.2 % 2017-10
استفاده از ظرفیت 79.07 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 1361 EUR - میلیون 2017-09
ورشکستگی 975 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
تولید خودرو 2362 صد واحد 2017-11
ثبت خودرو 120938 ماشین 2017-11
مجموع فروش خودرو 102943 2017-12
سرعت اینترنت 15487 KBps 2017-03
آدرس های IP 14575619 IP 2017-03
تولید سیمان 1381 هزاران تن 2017-05
شاخص رقابتی 4.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 28 2017-12
تولید الکتریسیته 21556 گیگاوات ساعت 2017-09
سفارشات کارخانه 4.3 % 2017-10
استخراج معدن 14.6 % 2017-10
تولید فولاد 1285 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 164920 EUR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 193623 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی -0.71 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 646568769 EUR هزار 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 1237658 EUR - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 1.55 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.49 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.2 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.2 % 2017-10
شاخص مسکن 1540 EUR / مربع متر 2017-09
فروش خانه موجود 33.1 هزار 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 0.39 هزار 2017-09
میزان قبول وام های رهنی 24706 واحد 2017-10
فروش خانه جدید 7.48 هزار 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17 mm 2015-12
درجه حرارت 8 celsius 2015-12