شاخص یاب

اسپانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ بیکاری 14.55 15.1 14.9 14.7 14.4 13.2
نرخ تورم 2.30 2 2.3 2.2 2.1 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -3057300.00 -2100000 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30 95.5 92.6 92.6 92.6 89.4
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 9073.50
9306 9204 9103 9002 8613
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.64
1.58 1.63 1.68 1.74 1.98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.5 2.6 2.3 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 1311.32
1420 1510 1510 1510 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 303017.00
303612 305772 306150 309986 317739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65299.00
62809 63284 64841 66801 65731
تولید ناخالص داخلی سرانه 32405.75
32900 33600 33600 33600 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272.36
34800 35400 35400 35400 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7659.00
8123 8298 8234 7835 8501
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17705.00
16044 16462 16650 18112 16791
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38725.00
39911 39775 40258 39616 41768
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49717.00
50131 50380 50267 50860 52463
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200117.00
201050 202585 201766 204720 210404
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65754.00
64453 64811 65302 67266 67452
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 14.55
15.1 14.9 14.7 14.4 13.2
افراد شاغل 19528.00
19650 19700 19810 19890 20280
افراد بیکار 3223.21
2890 2750 2670 2640 2500
تغییر نرخ بیکاری 52.20
-50.8 -38.6 -88.6 30.6 -32.1
قسمت مدت زمان اشتغال 2713.80
2930 2890 2860 2890 2880
استخدام تمام وقت 16814.20
16720 16810 16950 17000 17400
نرخ بیکاری بلند مدت 6.60
5.9 5.5 5.2 5.1 4.7
نرخ بیکاری جوانان 34.30
32 31.4 30.9 29.8 27
بهره وری 111.70
112 105 108 114 116
هزینه های کار 102.40
106 99.8 104 99.5 112
پست های خالی شغلی 51.56
42.5 58.2 60.1 49.5 51
دستمزد 1951.81
2050 1845 1995 1890 2100
حداقل دستمزد 858.55
859 880 880 880 920
جمعیت 46.66
46.66 46.89 46.89 46.89 47.21
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.67 65.67 65.67 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.67 65.67 65.67 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.73
61 61.2 61.5 61.7 63
هزینه زندگی خانواده 1150.00
1150 1200 1200 1200 1270
هزینه زندگی انفرادی 855.00
950 1080 1080 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00
2220 2310 2310 2310 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00
900 950 950 950 990
تغییر اشتغال 0.70
0.5 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ اشتغال 64.01
63.6 63.7 63.8 63.9 65
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.30
2 2.3 2.2 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.6 0.3 0.3 0.2 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.77
105 105 107 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.99
105 105 107 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.63
103 103 104 103 107
اندازه اصل تورم 1.00
1.4 1.4 1.5 1.5 1.9
قیمت تولید 106.20
106 104 107 109 111
تغییر قیمت تولید کننده 5.20
3.7 2.9 2.5 2.3 2
قیمت صادرات 111.30
113 114 115 115 118
قیمت واردات 111.80
112 113 113 114 116
تورم مواد غذایی 1.70
2.2 1.9 1.7 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 108.68
108 106 108 111 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.26
108 108 112 112 112
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.13 0.37
عرضه پول M1 979588.00
982000 988000 998000 1048000 1521000
عرضه پول M2 1183397.00
1410000 1470000 1540000 1590000 1980000
عرضه پول M3 1227582.00
1510000 1590000 1650000 1710000 2120000
ترازنامه بانک 2673.20
2940 3200 3280 3340 4060
ذخایر ارزی 60777.30
61697 62209 62704 62981 63418
وام به بخش خصوصی 450834.00
495000 501000 507000 511000 545000
میزان رشد وام 0.90
1.4 1.4 1.5 1.5 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199.70
191 185 185 185 179
ترازنامه بانک مرکزی 736602.00
738000 746000 752000 759000 785000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -3057300.00
-2100000 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000
صادرات 20714800.00
22500000 27900000 25100000 24300000 23700000
واردات 23772100.00
24600000 29300000 26600000 26800000 25500000
حساب جاری 1830.00
2800 1150 2500 2750 3640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
1.1 1 1 1 0.8
رابطه مبادله 99.60
101 101 102 101 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 388.00
2450 2200 2900 -2200 2320
گردش سرمایه 2880.00
7500 -1900 2100 2170 4400
حواله 3347.00
3620 2750 3240 2550 3890
ورود توریست 8924.33
4120 5420 9150 9150 6150
ذخایر طلا 281.60
282 282 282 282 282
درآمد گردشگری 8032.00
3220 3820 6720 7150 4050
شاخص تروریسم 1.70
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
فروش اسلحه 814.00
868 826 785 743 794
بدهی خارجی 1991484000.00
1975330000 1986403000 1991502000 2002699000 2031138000
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30
95.5 92.6 92.6 92.6 89.4
بودجه دولت -3.10
-2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
ارزش بودجه دولت -13245.00
-28200 -7900 -18400 -16400 -26400
هزینه های دولت 56107.00
55480 55853 56215 57397 58062
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00
41.2 40.9 40.9 40.9 41
بدهی های دولت 1163885055.00
1174000000 1183000000 1189000000 1195000000 1231000000
مخارج نظامی 15686.00
14689 14856 15022 15188 14774
درخواست پناهندگی 3800.00
2550 3420 5220 2880 2110
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -2.50
0.5 1 0.8 0.4 -4
شاخص PMI خدمات 54.00
53.2 50.5 54 53.6 54.4
شاخص PMI تولید 51.80
53.2 50.7 54.4 54 53.2
تولید صنعتی -0.10
2.5 3.2 3 2.4 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
0.4 0.6 -0.4 -0.3 0.2
تولید صنعتی -0.20
2.7 2.4 2.5 2.3 2.4
استفاده از ظرفیت 78.50
80.5 80.6 80.7 80.8 81.2
تغییرات موجودی انبار 2255.00
1763 1658 1590 1581 1372
ورشکستگی 1079.00
1210 1120 1250 865 850
مجموع فروش خودرو 88410.00
105600 129800 137800 91700 119500
تولید خودرو 1532.00
1500 2700 2400 2480 1900
ثبت خودرو 106170.00
121400 107200 115400 120100 149800
سرعت اینترنت 15487.07
18253 18286 18755 18853 20317
آدرس های IP 14575619.00
14569036 14779791 14691201 14627984 15004114
استخراج معدن -13.60
3.2 2.2 2 1.5 1.5
تولید فولاد 1267.00
1020 1450 1340 1270 1260
شاخص رقابتی 74.20
74.7 74.7 74.7 74.7 77.2
رتبه رقابتی 26.00
26 26 26 26 26
سفارشات کارخانه 7.50
4 3.8 3.6 3.2 2.8
آسانی کسب و کار 30.00
27 26 26 26 25
تولید الکتریسیته 22286.00
25400 22800 24100 22100 25600
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.00
102 103 104 103 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40
0.3 -0.4 0.6 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.90
2.1 2.5 2.7 2.3 2.2
هزینه های مصرف کننده 172064.00
171624 173547 174427 176021 179609
درآمد قابل تصرف شخص 230251.00
227000 197000 244000 201000 241000
پس انداز های شخصی 12.45
15 -1.7 15 -2 12
تسهیلات اعتباری خریدار 655297176.00
665000000 671000000 677000000 684000000 727000000
اعتبار بخش خصوصی 1184281.00
1330000 1360000 1410000 1440000 1650000
نرخ وام بانکی 1.31
1.32 1.32 1.32 1.57 2.07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.50
59.5 56.1 56.1 56.1 52.5
بدهی خانوار به درآمد 100.42
95.1 91.5 91.5 91.5 85
قیمت گازوئیل 1.55
1.53 1.5 1.47 1.44 1.34
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -2.20
4.5 3.2 2.8 2.5 2.1
شاخص مسکن 1587.90
1645 1678 1695 1715 1832
میزان قبول وام های رهنی 28755.00
21500 29100 30200 32200 25100
فروش خانه جدید 8.18
6.12 8.15 8.45 8.65 11.51
فروش خانه موجود 36.46
28.15 36.22 38.78 36.22 34.65
خانه های مسکونی نوساز 1.37
0.75 0.99 1.09 1.15 1.64
نرخ مالکیت مسکن 77.10
77.2 76.9 76.9 76.9 76.4
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25
36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35
6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 8.43
9.99 7.54 17.32 14.14 13.95
بارش 17.30
67.31 56.73 49.39 49.39 51.68