شاخص یاب

سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 153.64 153 154 154 155 156