شاخص یاب

کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 3.7 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری 6331 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1139 2018-07
بازار سهام 2289 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.54 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1531 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 395933 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 394082 KRW - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128330 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7532 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17957 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114020 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 512 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23693 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 209158 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13025 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7327 KRW - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-06
افراد شاغل 26798 هزار 2018-06
افراد بیکار 1018 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.8 % 2018-06
هزینه های کار 146 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 3917383 KRW / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 4562783 KRW / ماه 2018-03
جمعیت 51.45 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 9.1 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-06
قیمت صادرات 85.68 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 88.26 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.69 % 2018-07
عرضه پول M0 98808700 KRW - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 845332 KRW - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 2616990 KRW - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 3684425 KRW - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 400300 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 8064214 KRW - صد میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.67 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 492320 KRW - میلیارد 2018-05
سرمایه گذاری سهام خارجی 7783 USD - صدها نفر از میلیون ها 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6331 USD - میلیون 2018-06
صادرات 51221 USD - میلیون 2018-06
واردات 44890 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 8680 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 433887 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 98.6 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 6862 USD - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10820000 هزار تومان 2018-06
درآمد گردشگری 1278700 USD - میلیون 2018-05
ورود توریست 1238021 2018-05
ذخایر طلا 104 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 8670 KRW - میلیارد 2018-05
هزینه های دولت 59609 KRW - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 202793 KRW - میلیارد 2018-05
هزینه های مالی 194123 KRW - میلیارد 2018-05
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 % 2016-12
مخارج نظامی 37560 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 80 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 49.8 2018-06
تولید صنعتی 0.9 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2018-05
تولید صنعتی 0.8 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-05
میزان سفارشات جدید 8100104 KRW - میلیون 2018-05
تغییرات موجودی انبار 41.4 KRW - میلیارد 2018-03
ورشکستگی 39 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
ثبت خودرو 130625 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2018-05
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
تولید سیمان 5221 هزاران تن 2017-12
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-05
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2017-12
تولید الکتریسیته 23472 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن -10.3 % 2017-12
تولید فولاد 6227 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 189747 KRW - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 KRW - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1468047 KRW - میلیارد 2018-03
نرخ وام بانکی 3.68 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.44 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.8 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2018-06
سفارشات ساخت و ساز 4609639 KRW - میلیون 2018-05
میزان ساخت و ساز 0 % 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12