کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 3.8 2018-04
نرخ تورم 1.6 2018-04
نرخ بهره 1.5 2018-04
موازنه تجاری 6611 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1081 2018-05
بازار سهام 2461 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.77 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1411 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 395933 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 422892 KRW - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128330 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 25459 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34986 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7532 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17957 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114020 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 512 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23693 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 209158 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13025 KRW - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7327 KRW - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2018-04
افراد شاغل 26807 هزار 2018-04
افراد بیکار 1068 هزار 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 63.5 % 2018-04
هزینه های کار 146 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 3541984 KRW / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 3877934 KRW / ماه 2017-12
جمعیت 51.45 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60.9 % 2018-04
نرخ بیکاری جوانان 10.7 % 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.4 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 % 2018-04
قیمت صادرات 83.85 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 85.03 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 1.65 % 2018-05
عرضه پول M0 98328200 KRW - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 840742 KRW - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 2578650 KRW - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 3645193 KRW - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 398420 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 7814500 KRW - صد میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 1.67 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 480079 KRW - میلیارد 2018-03
سرمایه گذاری سهام خارجی 7750 USD - صدها نفر از میلیون ها 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6611 USD - میلیون 2018-04
صادرات 50060 USD - میلیون 2018-04
واردات 43449 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری 5180 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 418824 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 4218 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4934000 هزار تومان 2018-03
درآمد گردشگری 1393700 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1366100 2018-03
ذخایر طلا 104 تن 2018-03
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1766 KRW - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 59609 KRW - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 114632 KRW - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 116397 KRW - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 % 2016-12
مخارج نظامی 37560 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 77 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 48.4 2018-04
تولید صنعتی -4.3 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.5 % 2018-03
تولید صنعتی -4.7 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-03
میزان سفارشات جدید 8007114 KRW - میلیون 2018-03
تغییرات موجودی انبار 41.4 KRW - میلیارد 2018-03
ورشکستگی 50 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
ثبت خودرو 135936 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 112 نقاط شاخص 2018-03
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
تولید سیمان 5221 هزاران تن 2017-12
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-03
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2017-12
تولید الکتریسیته 23282 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -10.3 % 2017-12
تولید فولاد 6095 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 189747 KRW - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 KRW - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1450894 KRW - میلیارد 2017-12
نرخ وام بانکی 3.67 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.45 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.4 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2018-04
سفارشات ساخت و ساز 5180957 KRW - میلیون 2018-03
میزان ساخت و ساز -6.3 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12