شاخص یاب

کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1126 2019-01
بازار سهام 2124 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-09
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
نرخ تورم 1.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
نرخ بهره 1.75 2018-12
موازنه تجاری 4558 2018-12
حساب جاری 5063 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
اطمینان کسب و کار 71 2018-12
شاخص PMI تولید 49.8 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2018-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1531 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400198 2018-09
تولید ناخالص ملی 412026 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 117719 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6889 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16225 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117011 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 502 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24189 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211735 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13194 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7859 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
افراد شاغل 26889 2018-12
افراد بیکار 1059 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2018-12
هزینه های کار 96.5 2018-06
بهره وری 109 2018-06
دستمزد 3737254 2018-09
حداقل دستمزد 7530 2018-12
دستمزد در تولید 4067903 2018-09
جمعیت 51.45 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60.1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 8.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-12
اندازه اصل تورم 1.1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2018-09
قیمت تولید 105 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2018-11
قیمت صادرات 84.07 2018-12
قیمت واردات 85.01 2018-12
تورم مواد غذایی 4.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 102 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2018-12
انتظارات تورم 2.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 1.85 2019-01
عرضه پول M0 102926800 2018-11
عرضه پول M1 842049 2018-11
عرضه پول M2 2683082 2018-11
عرضه پول M3 3776054 2018-11
ذخایر ارزی 403694 2018-12
وام به بخش خصوصی 8240906 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.67 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 498873 2018-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 742733 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4558 2018-12
حساب جاری 5063 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2017-12
صادرات 48646 2018-12
واردات 43906 2018-12
بدهی خارجی 449529 2018-09
رابطه مبادله 95.9 2018-10
گردش سرمایه 4248 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7698000 2018-12
درآمد گردشگری 1261800 2018-11
ورود توریست 1350390 2018-11
ذخایر طلا 104 2018-12
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت 37409 2018-11
هزینه های دولت 60505 2018-09
درآمدهای دولت 408637 2018-11
هزینه های مالی 371229 2018-11
درخواست پناهندگی 652 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 37560 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 71 2018-12
شاخص PMI تولید 49.8 2018-12
تولید صنعتی 0.1 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2018-11
تولید صنعتی 0.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 102 2018-11
میزان سفارشات جدید 6427427 2018-11
تغییرات موجودی انبار -1354 2018-09
ورشکستگی 39 2018-10
ثبت خودرو 135685 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 114 2018-11
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
شاخص همزمان 109 2018-11
شاخص رقابتی 78.84 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 54 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 23615 2018-11
استخراج معدن -16 2018-09
تولید فولاد 5928 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 191478 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1514377 2018-09
نرخ وام بانکی 3.66 2018-11
قیمت گازوئیل 1.24 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 2018-12
سفارشات ساخت و ساز 4180294 2018-11
میزان ساخت و ساز -10.6 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 56.8 2016-12