شاخص یاب

کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 4.2 2018-08
نرخ تورم 1.4 2018-08
نرخ بهره 1.5 2018-08
موازنه تجاری 6900 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1114 2018-09
بازار سهام 2339 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.41 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1531 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 397959 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 406054 KRW - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123423 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7287 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17199 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114354 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 526 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23995 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210746 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13205 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7890 KRW - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2018-08
افراد شاغل 26721 هزار 2018-08
افراد بیکار 1179 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 % 2018-08
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 3457189 KRW / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 3692181 KRW / ماه 2018-06
جمعیت 51.45 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60.9 % 2018-08
نرخ بیکاری جوانان 9.9 % 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-08
قیمت صادرات 87.61 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 89.4 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.69 % 2018-09
عرضه پول M0 99333700 KRW - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 849973 KRW - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 2640904 KRW - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 3713636 KRW - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 401130 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 8172684 KRW - صد میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.67 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 498777 KRW - میلیارد 2018-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 7303 USD - صدها نفر از میلیون ها 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6900 USD - میلیون 2018-08
صادرات 51196 USD - میلیون 2018-08
واردات 44296 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری 8758 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 440544 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97.5 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 10450 USD - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10819799 هزار تومان 2018-06
درآمد گردشگری 1239300 USD - میلیون 2018-07
ورود توریست 1391727 2018-08
ذخایر طلا 104 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9220 KRW - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 59634 KRW - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 276088 KRW - میلیارد 2018-07
هزینه های مالی 266868 KRW - میلیارد 2018-07
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 % 2016-12
مخارج نظامی 37560 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 73 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 49.9 2018-08
تولید صنعتی 0.9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-07
تولید صنعتی 0.8 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 103 نقاط شاخص 2018-07
میزان سفارشات جدید 8188806 KRW - میلیون 2018-07
تغییرات موجودی انبار 179 KRW - میلیارد 2018-06
ورشکستگی 26 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
ثبت خودرو 124289 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2018-07
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2017-12
تولید الکتریسیته 24056 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -20.7 % 2018-06
تولید فولاد 6177 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 190580 KRW - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 KRW - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1493156 KRW - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 3.67 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.46 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.8 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2018-08
سفارشات ساخت و ساز 3076529 KRW - میلیون 2018-07
میزان ساخت و ساز -7 % 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12