شاخص یاب

کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1125.08 1127 1135 1143 1150 1166
بازار سهام 2124.28 1986 1962 1938 1915 1870
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.01 1.97 2 2.03 2.05 2.11