شاخص یاب

آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-06
نرخ بیکاری 27.5 2018-09
نرخ تورم 4.9 2018-09
نرخ بهره 6.5 2018-10
موازنه تجاری -2950 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14.02 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.12 % 2018-11
بازار سهام 52096 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3132982 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 3074870 ZAR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 615992 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70245 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108777 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 382564 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 231638 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480321 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643923 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 267779 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65589 ZAR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.5 % 2018-09
افراد شاغل 9748000 2018-06
افراد بیکار 6209 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2018-09
هزینه های کار 151 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 20176 ZAR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 17674 ZAR / ماه 2018-06
جمعیت 57.73 میلیون 2018-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 11300 ZAR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 ZAR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 ZAR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 ZAR / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 52.8 % 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-09
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.2 % 2018-09
قیمت صادرات 151 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 142 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-09
انتظارات تورم 5.59 در صد 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 7.03 % 2018-11
عرضه پول M0 255731 ZAR - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 1758710 ZAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 2866633 ZAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 3532734 ZAR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 5415036 ZAR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 50166 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 3609385 ZAR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 817542 ZAR - میلیون 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2950 ZAR - میلیون 2018-09
صادرات 113694 ZAR - میلیون 2018-09
واردات 116647 ZAR - میلیون 2018-09
حساب جاری -163760 ZAR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
بدهی خارجی 170811 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1331118 2018-08
ذخایر طلا 125 تن 2018-09
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1863 ZAR - میلیارد 2018-06
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 15912 ZAR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 639964 ZAR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 111002 ZAR - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 70549 USD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 95090 ZAR - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 38 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 42.4 2018-10
تولید صنعتی 0.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -14172 ZAR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 159 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 35050 2018-10
مجموع فروش خودرو 51866 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم -0.5 % 2018-08
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 95.8 نقاط شاخص 2018-10
شاخص رقابتی 60.76 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
پی ام آی مرکب 46.9 2018-10
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 20844 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -1.8 % 2018-09
تولید فولاد 573 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1926959 ZAR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 2911510 ZAR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.4 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 6.26 % 2018-09
نرخ وام بانکی 10 % 2018-10
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.1 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 71.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12