شاخص یاب

آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-06
نرخ بیکاری 27.2 2018-06
نرخ تورم 4.9 2018-08
نرخ بهره 6.5 2018-09
موازنه تجاری -4657 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14.3 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.09 % 2018-09
بازار سهام 57164 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3132982 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 3076397 ZAR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 615992 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70245 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108777 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 382564 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 231638 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480321 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643923 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 267779 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65589 ZAR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.2 % 2018-06
افراد شاغل 9838000 2018-03
افراد بیکار 6100 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2018-06
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 19858 ZAR / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 17146 ZAR / ماه 2018-03
جمعیت 56.52 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 10300 ZAR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6460 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 ZAR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 53.7 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 108 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-08
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 6.1 % 2018-07
قیمت صادرات 151 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 142 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 5.59 در صد 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 6.99 % 2018-09
عرضه پول M0 249862 ZAR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 1700175 ZAR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 2791347 ZAR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 3446534 ZAR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 5242892 ZAR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 49850 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 3546828 ZAR - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 812961 ZAR - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4657 ZAR - میلیون 2018-07
صادرات 107066 ZAR - میلیون 2018-07
واردات 111723 ZAR - میلیون 2018-07
حساب جاری -163760 ZAR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
بدهی خارجی 183239 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1303293 2018-07
ذخایر طلا 125 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1961 ZAR - میلیارد 2018-03
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -90538 ZAR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 639964 ZAR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 76471 ZAR - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 81061 USD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 167009 ZAR - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 38 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 43.4 2018-08
تولید صنعتی 2.9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -14172 ZAR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 147 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 31447 2018-08
مجموع فروش خودرو 47964 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 % 2018-06
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 90.5 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 47.2 2018-08
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2017-12
تولید الکتریسیته 22678 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -5.2 % 2018-07
تولید فولاد 535 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1926959 ZAR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 2868646 ZAR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی -0.2 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 5.41 % 2018-07
نرخ وام بانکی 10 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.13 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 71.9 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12