آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2017-09
نرخ بیکاری 26.7 2017-12
نرخ تورم 4.4 2018-01
نرخ بهره 6.75 2018-01
موازنه تجاری 15720 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 11.65 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.99 % 2018-02
بازار سهام 58155 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 295 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3117014 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 3085606 ZAR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 617647 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82010 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108735 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383326 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 238564 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 472908 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 624845 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 264879 ZAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63775 ZAR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.7 % 2017-12
افراد شاغل 9589000 2017-09
افراد بیکار 5880 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.8 % 2017-12
هزینه های کار 146 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 19608 ZAR / ماه 2017-09
دستمزد در تولید 17023 ZAR / ماه 2017-09
جمعیت 55.91 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 43.3 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 10300 ZAR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6460 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 ZAR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 52.2 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 4.1 % 2018-01
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 % 2017-12
قیمت صادرات 149 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 138 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 7.13 % 2018-02
عرضه پول M0 240007 ZAR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 1700792 ZAR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 2805859 ZAR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 3369240 ZAR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 5155621 ZAR - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 50501 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 3481704 ZAR - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 7.17 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 677634 ZAR - میلیون 2018-01
نرخ وام 10.25 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15720 ZAR - میلیون 2017-12
صادرات 104320 ZAR - میلیون 2017-12
واردات 88596 ZAR - میلیون 2017-12
حساب جاری -108888 ZAR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 163311 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 1329025 2017-11
ذخایر طلا 125 تن 2017-12
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1916 ZAR - میلیارد 2017-09
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 59 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 18229 ZAR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 633380 ZAR - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 157508 ZAR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 66540 USD - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 139278 ZAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3424 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 34 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 49.9 2018-01
تولید صنعتی 2 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 81.5 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -5527 ZAR - میلیون 2017-09
ورشکستگی 137 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 32642 2018-01
مجموع فروش خودرو 45888 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم -0.6 % 2017-12
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 99.7 نقاط شاخص 2018-01
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 49 2018-01
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 82 2017-12
تولید الکتریسیته 20749 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن 0.1 % 2017-12
تولید فولاد 503 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.6 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 1897011 ZAR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 2760742 ZAR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 0.2 % 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 6.72 % 2017-12
نرخ وام بانکی 10.25 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.22 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.9 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 74.4 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12