شاخص یاب

آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 2018-03
نرخ بیکاری 26.7 2018-03
نرخ تورم 4.6 2018-06
نرخ بهره 6.5 2018-07
موازنه تجاری 3520 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 13.5 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.75 % 2018-07
بازار سهام 56560 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3137110 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 3076397 ZAR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 617116 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78967 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108162 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383150 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 229122 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480862 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 640883 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271184 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65133 ZAR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.7 % 2018-03
افراد شاغل 9838000 2018-03
افراد بیکار 6000 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 % 2018-03
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 19858 ZAR / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 17146 ZAR / ماه 2018-03
جمعیت 56.52 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 10300 ZAR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6460 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 ZAR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 52.4 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 % 2018-05
قیمت صادرات 149 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 141 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 5.34 در صد 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 6.96 % 2018-07
عرضه پول M0 244430 ZAR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 1652784 ZAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 2737382 ZAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 3392029 ZAR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 5164614 ZAR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 50582 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 3503596 ZAR - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 771927 ZAR - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3520 ZAR - میلیون 2018-05
صادرات 102610 ZAR - میلیون 2018-05
واردات 99092 ZAR - میلیون 2018-05
حساب جاری -229000 ZAR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
بدهی خارجی 183239 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1298709 2018-04
ذخایر طلا 125 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1961 ZAR - میلیارد 2018-03
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -16003 ZAR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 638476 ZAR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 87183 ZAR - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 81061 USD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 103186 ZAR - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 39 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 47.9 2018-06
تولید صنعتی 2.3 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 11633 ZAR - میلیون 2018-03
ورشکستگی 175 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
ثبت خودرو 29886 2018-06
مجموع فروش خودرو 46678 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 % 2018-04
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 93.7 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 50.9 2018-06
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2017-12
تولید الکتریسیته 22192 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -2.6 % 2018-05
تولید فولاد 568 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1936072 ZAR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 2868646 ZAR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی -0.2 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 4.56 % 2018-05
نرخ وام بانکی 10 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.15 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 71.9 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12