آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2017-03
نرخ بیکاری 27.7 2017-06
نرخ تورم 5.1 2017-06
نرخ بهره 6.75 2017-07
موازنه تجاری 10672 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 13.2 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.54 % 2017-08
بازار سهام 56034 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 295 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3078343 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 3062610 ZAR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 613858 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68830 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108964 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 377901 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 230019 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 475268 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 619023 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 263040 ZAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63331 ZAR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.7 % 2017-06
افراد شاغل 9644000 2017-03
افراد بیکار 6177 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2017-06
هزینه های کار 142 نقاط شاخص 2016-12
دستمزد 18687 ZAR / ماه 2017-03
دستمزد در تولید 16270 ZAR / ماه 2017-03
جمعیت 55.91 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 43.3 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 10800 ZAR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 7222 ZAR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20100 ZAR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3650 ZAR / ماه 2016-06
نرخ بیکاری جوانان 55.9 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 4.8 % 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2017-06
قیمت صادرات 147 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 136 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 6.9 % 2017-06
CPI Housing Utilities 102 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 7.06 % 2017-08
عرضه پول M0 231469 ZAR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 1601581 ZAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 2576502 ZAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 3206208 ZAR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 4945702 ZAR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 46746 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 3356165 ZAR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 6.2 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 688118 ZAR - میلیون 2017-07
نرخ وام 10.25 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 10672 ZAR - میلیون 2017-06
صادرات 102139 ZAR - میلیون 2017-06
واردات 91466 ZAR - میلیون 2017-06
حساب جاری -91499 ZAR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 152793 USD - میلیون 2017-03
ورود توریست 1249433 2017-05
ذخایر طلا 125 تن 2017-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1868 ZAR Billion 2017-03
شاخص تروریسم 3.53 2015-12
فروش اسلحه 59 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 27559 ZAR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 633183 ZAR - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 131468 ZAR - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 58798 USD - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 103910 ZAR - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3424 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 29 2017-06
شاخص PMI تولید 42.9 2017-07
تولید صنعتی -2.3 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 81.7 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2749 ZAR - میلیون 2017-03
ورشکستگی 154 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
ثبت خودرو 30826 ماشین 2017-07
مجموع فروش خودرو 46719 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 % 2017-06
شاخص رقابتی 4.47 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 47 2017-12
پی ام آی مرکب 50.1 2017-07
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 74 2016-12
تولید الکتریسیته 21845 گیگاوات ساعت 2017-06
استخراج معدن -0.8 % 2017-06
تولید فولاد 458 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 1865094 ZAR - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 2674938 ZAR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی -0.3 % 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 6.16 % 2017-06
نرخ وام بانکی 10.25 % 2017-07
قیمت گازوئیل 0.97 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.5 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 74.4 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12