شاخص یاب

آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.8 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.9 2019-01
بازار سهام 53831 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 27.5 2018-09
نرخ تورم 5.2 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
نرخ بهره 6.75 2018-12
موازنه تجاری 3494 2018-11
حساب جاری -176577 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12
بودجه دولت -4.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 31 2018-12
شاخص PMI تولید 50.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2018-11
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 349 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3152768 2018-09
تولید ناخالص ملی 3099991 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607742 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70644 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107970 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 390370 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 228080 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 482324 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647524 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271525 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65472 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.5 2018-09
افراد شاغل 9733000 2018-09
افراد بیکار 6209 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2018-09
هزینه های کار 151 2018-06
دستمزد 20860 2018-09
دستمزد در تولید 18344 2018-09
جمعیت 57.73 2018-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 2018-09
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 52.8 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2018-11
اندازه اصل تورم 4.4 2018-11
قیمت تولید 112 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 6.8 2018-11
قیمت صادرات 157 2018-09
قیمت واردات 149 2018-09
تورم مواد غذایی 3.4 2018-11
CPI مسکن آب و برق 109 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2018-11
انتظارات تورم 5.59 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 7.15 2019-01
عرضه پول M0 280228 2018-12
عرضه پول M1 1761284 2018-11
عرضه پول M2 2891387 2018-11
عرضه پول M3 3498086 2018-11
ترازنامه بانک 5468899 2018-11
ذخایر ارزی 51641 2018-12
وام به بخش خصوصی 3621864 2018-11
نرخ بهره سپرده 7.25 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 827165 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3494 2018-11
حساب جاری -176577 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
صادرات 118845 2018-11
واردات 115350 2018-11
بدهی خارجی 168147 2018-09
ورود توریست 1323652 2018-10
ذخایر طلا 125 2018-12
تولید نفت خام 2 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1885 2018-09
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12
بودجه دولت -4.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -13966 2018-11
هزینه های دولت 643704 2018-09
درآمدهای دولت 87441 2018-11
بدهی های دولت 67998 2018-09
هزینه های مالی 101408 2018-11
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 31 2018-12
شاخص PMI تولید 50.7 2018-12
تولید صنعتی 1.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2018-11
استفاده از ظرفیت 81.2 2018-09
تغییرات موجودی انبار 12744 2018-09
ورشکستگی 140 2018-11
ثبت خودرو 26547 2018-12
مجموع فروش خودرو 39984 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.2 2018-09
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 95.2 2018-12
شاخص رقابتی 60.76 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
پی ام آی مرکب 49 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 21197 2018-11
استخراج معدن -5.6 2018-11
تولید فولاد 528 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1935614 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 2965713 2018-09
پس انداز های شخصی 0.2 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 5.56 2018-11
نرخ وام بانکی 10.25 2019-01
قیمت گازوئیل 1.06 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2017-12