آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2017-12
نرخ بیکاری 26.7 2018-03
نرخ تورم 3.8 2018-03
نرخ بهره 6.5 2018-04
موازنه تجاری 9474 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 12.76 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.63 % 2018-05
بازار سهام 57804 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 295 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3157028 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 3129523 ZAR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 622125 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84617 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108678 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 389517 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 235158 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 478705 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 639135 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270593 ZAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65212 ZAR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.7 % 2018-03
افراد شاغل 9797000 2017-12
افراد بیکار 6000 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 % 2018-03
هزینه های کار 146 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 20004 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 17595 ZAR / ماه 2017-12
جمعیت 56.52 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 10300 ZAR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6460 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 ZAR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 52.4 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.8 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 4.1 % 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-03
قیمت صادرات 156 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 142 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-03
انتظارات تورم 5.34 در صد 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 6.9 % 2018-05
عرضه پول M0 248198 ZAR - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 1687293 ZAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 2790635 ZAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 3393214 ZAR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 5198774 ZAR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 49539 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 3504043 ZAR - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 697161 ZAR - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9474 ZAR - میلیون 2018-03
صادرات 98287 ZAR - میلیون 2018-03
واردات 88813 ZAR - میلیون 2018-03
حساب جاری -137455 ZAR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
بدهی خارجی 173319 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1181071 2018-02
ذخایر طلا 125 تن 2018-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1850 ZAR - میلیارد 2017-12
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4543 ZAR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 636608 ZAR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 133606 ZAR - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 73589 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 138149 ZAR - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 45 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 50.9 2018-04
تولید صنعتی -1.3 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 81.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 10516 ZAR - میلیون 2017-12
ورشکستگی 197 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
ثبت خودرو 23928 2018-04
مجموع فروش خودرو 36346 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 % 2018-02
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 96 نقاط شاخص 2018-04
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 50.4 2018-04
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2017-12
تولید الکتریسیته 21563 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -8.4 % 2018-03
تولید فولاد 527 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 26 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1928878 ZAR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 2853653 ZAR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 0.2 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 5.96 % 2018-03
نرخ وام بانکی 10 % 2018-04
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.5 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 71.9 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12