شاخص یاب

آفریقای جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.80 14.7 14.9 15.11 15.31 15.73
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.90 9.02 9.1 9.19 9.27 9.45
بازار سهام 53830.63 50798 50067 49345 48634 47243