آفریقای جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 1.1 1.1 2.8 2.1
نرخ بیکاری 27.70 27.5 28 27.8 27.2 24
نرخ تورم 5.10 4.5 4.7 5 5.1 5.1
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6
موازنه تجاری 5940.60 -6639 3004 1992 1332 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 52 54 54 54 53
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 13.57 13.64 13.5 13.37 13.23 11.71
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.77 8.74 8.82 8.91 9 9.95
بازار سهام 57896.83 56500 56000 55400 54800 48500
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 1.1 1.1 2.8 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.2 1.1 0.8 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 294.84 360 278 275 271 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3097941.40 3113825 3119416 3123806 3126895 3126051
تولید ناخالص ملی 3078829.00 3087278 3089206 3089712 3089581 3078053
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 610160.00 606457 604522 602701 600943 585948
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504.30 7417 7398 7378 7359 7156
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260.20 12230 12223 12215 12208 12143
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 74142.00 75069 72145 69779 69086 61200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108975.00 108560 108312 108032 107688 103887
تولید ناخالص داخلی از ساخت 379277.00 380220 379956 379635 379125 375980
تولید ناخالص داخلی از معادن 232402.00 233435 233605 233732 233961 240000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 474286.00 472816 472064 471305 470541 463556
تولید ناخالص داخلی از خدمات 622919.00 626100 627546 628694 629655 631970
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 264492.00 266426 267167 267793 268309 269335
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64676.00 65216 65360 65461 65441 68800
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 27.70 27.5 28 27.8 27.2 24
افراد شاغل 9617000.00 9576126 9563797 9552314 9540321 9020000
افراد بیکار 6176.87 5800 6228 6167 6180 5140
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 60 60.2 60.2 59.58 61
هزینه های کار 145.30 152 154 155 157 167
دستمزد 19170.00 19503 19686 19769 19819 19632
دستمزد در تولید 16680.00 16618 16674 16646 16609 16272
جمعیت 55.91 57 58 58 58 59.44
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60.58 60.58 60.58 60.58 60.47
هزینه زندگی خانواده 10800.00 10689 10470 10655 10498 10587
هزینه زندگی انفرادی 7222.50 7025 7006 6993 6984 6962
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3650.00 3286 3261 3240 3224 3168
نرخ بیکاری جوانان 55.90 52.32 52.41 53.53 54.04 51.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20100.00 19277 19228 19190 19161 19072
نرخ اشتغال 43.30 43.19 43.21 43.22 43.25 45.12
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.10 4.5 4.7 5 5.1 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.63 0.67 0.7 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 105 105 106 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.80 105 105 105 105 109
اندازه اصل تورم 4.60 5.3 4.7 4.81 4.9 3.5
قیمت تولید 102.70 139 102 101 101 144
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 5.3 5.1 5.1 5 4.8
قیمت صادرات 147.50 148 148 148 148 146
قیمت واردات 136.20 136 136 136 136 134
تورم مواد غذایی 5.50 5.5 5.4 5.2 5 6
CPI مسکن آب و برق 103.90 105 105 105 105 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 113 103 102 102 119
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6
نرخ بهره بین بانکی 7.03 6.9 6.7 6.7 7.39 6.3
عرضه پول M0 235288.00 234535 234399 234341 234286 233779
عرضه پول M1 1636260.00 1639089 1638679 1638221 1637761 1633630
عرضه پول M2 2644887.00 2676471 2682307 2683461 2683189 2675279
عرضه پول M3 3265446.00 3322006 3341892 3351835 3356396 3347673
ترازنامه بانک 5009515.00 5035853 5037849 5036383 5033899 5007859
ذخایر ارزی 49384.00 49144 50350 50331 50269 50645
وام به بخش خصوصی 3373455.00 3392155 3403895 3411938 3417218 3411106
نرخ بهره سپرده 7.17 6.6 8.03 8.12 8.21 5.4
نرخ وام 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 9.5
ترازنامه بانک مرکزی 741210.00 783000 741541 740795 740106 977000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 5940.60 -6639 3004 1992 1332 -1700
صادرات 103377.00 90804 100436 100047 99790 99742
واردات 97436.10 97443 91900 91668 91425 101442
حساب جاری -110457.00 -89000 -99000 -102000 -94392 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.2 -3.4 -3.4 -1.86 -3.1
بدهی خارجی 158533.00 153000 164179 164570 164625 166000
ورود توریست 1347125.00 1340509 1273100 1266900 1262100 1518528
ذخایر طلا 125.25 127 128 128 129 131
شاخص تروریسم 3.53 2.42 2.18 1.93 1.69 1.99
فروش اسلحه 59.00 60.74 57.49 57.79 58.09 58.4
تولید نفت خام 2.00 4.07 5.14 6.1 6.98 11.79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1830.00 1801 1798 1796 1793 1770
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 52 54 54 54 53
بودجه دولت -3.90 -4.2 -3.62 -3.58 -3.53 -4.1
ارزش بودجه دولت -14552.00 26500 1056 -1951 -3547 32600
هزینه های دولت 633268.00 671000 632115 631605 631217 697000
درآمدهای دولت 103368.00 147236 105405 102194 99786 1512702
بدهی های دولت 63923.00 49500 67371 67527 67569 55800
هزینه های مالی 117920.00 113502 124739 122368 118534 121440
مخارج نظامی 3424.40 3426 3427 3427 3428 3431
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 35.00 45 35.51 36.48 38.32 45
شاخص PMI تولید 44.90 54.5 54.7 54.7 50.38 55.9
تولید صنعتی 1.50 1.9 0.91 1.01 1.05 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 -0.2 0.14 0.13 0.12 0.5
استفاده از ظرفیت 81.30 81.9 81.25 81.3 81.35 81.5
تغییرات موجودی انبار 5340.00 4667 4483 4603 4972 5432
ورشکستگی 179.00 179 187 195 201 225
مجموع فروش خودرو 50320.00 48253 47896 47643 47289 44832
ثبت خودرو 33669.00 31461 31005 30511 30010 26773
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 0.4 0.1 0.1 0.11 1
استخراج معدن 6.90 0.5 0.28 0.05 -0.01 1.2
تولید فولاد 554.30 584 607 625 639 681
شاخص همزمان 93.00 92.94 93.3 93.64 93.97 96.5
شاخص رقابتی 4.32 4.42 4.4 4.4 4.4 4.53
رتبه رقابتی 61.00 48 50 50 50 45
پی ام آی مرکب 48.50 49.83 49.89 49.9 49.9 49.9
آسانی کسب و کار 74.00 72 67 64 62 69
تولید الکتریسیته 22083.00 21829 21576 21338 21113 19635
شاخص فساد مالی 45.00 45 46 46 46 48
رتبه فساد مالی 64.00 60 62 62 62 57
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -7 -5 -6 -4 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.40 0.8 0.35 0.36 0.36 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 2.2 4.14 4.18 4.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 1884552.00 1894119 1900207 1904170 1907849 1918263
درآمد قابل تصرف شخص 2723157.00 2660000 2848646 2887559 2925855 3140000
پس انداز های شخصی 0.20 -1.8 0.22 0.41 0.44 0.2
اعتبار بخش خصوصی 5.98 7.51 7.77 8.66 9.45 3.11
نرخ وام بانکی 10.25 10 10.66 10.89 11.11 8.5
قیمت گازوئیل 1.01 0.95 0.98 0.98 0.97 1.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.30 37.5 34.13 34.18 34.25 36
بدهی خانوار به درآمد 74.40 78.5 70.15 69.45 68.76 77
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 544.47 517 613 621 628 530
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 28.82 29.01 29.21 29.4 31.1
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 43.4 47.69 49.84 51.98 66.95
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 2.00 2.98 2.98 2.98 2.98 2.99
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00 1.98 1.98 1.98 1.98 1.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1